Katedra botaniky (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.profesor CSc./PhD.AZ_4_22+421 37 641 4450tibor.baranec [at] uniag.sk
Oľga BradáčováupratovačkaAZ_4_28+421 37 641 4452olga.bradacova [at] uniag.sk
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_4_30+421 37 641 4453luba.durisova [at] uniag.sk
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.docent CSc./PhD.AZ_4_31+421 37 641 4444pavol.elias1 [at] uniag.sk
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.odborný asistent CSc./PhD.AZ_4_24+421 37 641 4449ivan.ikrenyi [at] uniag.sk
Ing. Jana KaršňákovávŠ II.stupeňAZ_4_20+421 37 641 4452jana.karsnakova [at] uniag.sk
Alena Kočiščákováso SŠ vzdelanímAZ_4_25+421 37 641 4451alena.kociscakova [at] uniag.sk
Ing. Margita RakovskávŠ II.stupeňAZ_4_21+421 37 641 4889margita.rakovska [at] uniag.sk