Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Jozef Bujko, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294jozef.bujko [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.docent CSc./PhD.AT_1_11
+421 37 641 4297
Eva Farmadinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_16
+421 37 641 4295
michal.gabor [at] uniag.sk
Daniela Galbaváodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
daniela.galbava [at] uniag.sk
Friderika Hallová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298
profesor CSc./PhD.AT_1_3
+421 37 641 4292
Emília Kováčová
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336emilia.kovacova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.docentka CSc./PhD.
AT_1_8
+421 37 641 4290
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824nina.moravcikova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_6+421 37 641 4296alica.navratilova [at] uniag.sk
Ing. Eva Strapáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9+421 37 641 4334
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
profesorka CSc./PhD.
AT_1_7
+421 37 641 4285
Ing. Július Žitný, CSc.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_1_17+421 37 641 4815

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.Externý spolupracovníkAT_1_2
+421 37 641 4291