Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
docent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297juraj.candrak [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
odborný asistent CSc./PhD.AT_1_16
+421 37 641 4295
Daniela Galbavá
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336daniela.galbava [at] uniag.sk
Friderika Hallováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298friderika.hallova [at] uniag.sk
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_1_3
+421 37 641 4292
Emília Kováčová
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336emilia.kovacova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AT_1_8
+421 37 641 4290
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824nina.moravcikova [at] uniag.sk
Ing. Alica Navrátilová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6
+421 37 641 4296
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9
+421 37 641 4334
profesorka CSc./PhD.
AT_1_7
+421 37 641 4285anna.trakovicka [at] uniag.sk
Ing. Július Žitný, CSc.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_1_17
+421 37 641 4815
julius.zitny [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Externý spolupracovníkAT_1_2+421 37 641 4291kadlecik [at] is.uniag.sk