Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Jozef Bujko, PhD.odborný asistent
AT_1_4
+421 37 641 4294
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.docent
AT_1_11
+421 37 641 4297
odb. zamestnankyňaAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
eva.farmadinova [at] uniag.sk
Ing. Michal Gábor, PhD.
odborný asistent
AT_1_16+421 37 641 4295
odb. zamestnankyňa
AT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336daniela.galbava [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AT_1_12+421 37 641 4298friderika.hallova [at] uniag.sk
profesorAT_1_3+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
emilia.kovacova [at] uniag.sk
docentka
AT_1_8
+421 37 641 4290
odborná asistentkaAT_1_10
+421 37 641 4824
odborná asistentka
AT_1_6
+421 37 641 4296alica.navratilova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAT_1_9
+421 37 641 4334
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
profesorka
AT_1_7+421 37 641 4285anna.trakovicka [at] uniag.sk
Ing. Július Žitný, CSc.vedecko - výskumný zamestnanec
AT_1_17
+421 37 641 4815julius.zitny [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.
Externý spolupracovník
AT_1_2
+421 37 641 4291kadlecik [at] is.uniag.sk