Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_2_11+421 37 641 4700jaroslav.andreji [at] uniag.sk
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.docentka CSc./PhD.AT_2_14+421 37 641 4314henrieta.arpasova [at] uniag.sk
Ing. Milan Dobiaš, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_2_17+421 37 641 4745milan.dobias [at] uniag.sk
Ing. Martin Fik, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_2_7+421 37 641 4717martin.fik [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.docent CSc./PhD.AT_2_12+421 37 641 4701jozef.gasparik [at] uniag.sk
Ing. Jana Hanusová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_2_4+421 37 641 4704jana.hanusova [at] uniag.sk
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_2_5+421 37 641 4744cyril.hrncar [at] uniag.sk
Štefánia ChlebecováupratovačkaAT_2_16+421 37 641 4707stefania.chlebecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.docent CSc./PhD.AT_2_1+421 37 641 4318robert.chlebo [at] uniag.sk
Tatiana Klimešováso SŠ vzdelanímAT_2_10+421 37 641 4317tatiana.klimesova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Kobidová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_8+421 37 641 4705renata.kobidova [at] uniag.sk
Alena Šindolárováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_3+421 37 641 4702alena.sindolarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šmehýl, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_2_9+421 37 641 4706peter.smehyl [at] uniag.sk
Vladimír Vaškoodb. zamestnanec 3 - okrem ITAT_2_2+421 37 641 4702vladimir.vasko [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.Externý spolupracovníkqslamecka [at] is.uniag.sk