Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Peter Bokor, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AA_5_15+421 37 641 4256peter.bokor [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.profesor CSc./PhD.AA_5_16+421 37 641 4253ludovit.cagan [at] uniag.sk
Ing. Romana GreguškovávŠ II.stupeňAA_5_11+421 37 641 4254romana.greguskova [at] uniag.sk
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AA_5_524+421 37 641 4041adriana.hlavinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.profesor CSc./PhD.AE_0_5, AA_5_13+421 37 641 4250kamil.hudec [at] uniag.sk
Oľga Janovičováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_5_12+421 37 641 4043olga.janovicova [at] uniag.sk
Iveta JedličkováupratovačkaAA_5_521iveta.jedlickova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Martiškováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_5_20+421 37 641 4257beata.martiskova [at] uniag.sk
Ing. Monika Tóthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AA_5_14+421 37 641 4252monika.tothova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.docent CSc./PhD.AA_5_18+421 37 641 4251peter.toth [at] uniag.sk