Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
odb. zaměstnanecAA_0_8
+421 37 641 4843
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
docent
AA_0_19
+421 37 641 4204
Ing. Ľubomír Kobidavýzkumný zaměstnanec
AA_0_21
+421 37 641 4830
odb. zaměstnanec, odborná asistentka
AA_0_115
+421 37 641 4201joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
profesorka
AA_0_12
+421 37 641 4205
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
docent
AA_0_14
+421 37 641 4202milan.macak [at] uniag.sk
Eva PecháčováuklízečkaAA_0_1
+421 37 641 4203
eva.pechacova [at] uniag.sk
odb. zaměstnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
radoslav.razny [at] uniag.sk
Ing. Jozef Smatana, PhD.
odborný asistent
AA_0_17
+421 37 641 4200
jozef.smatana [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
docent
AA_0_16
+421 37 641 4842
odb. zaměstnanec
AA_0_13
+421 37 641 4203

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Pavol Czako
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qimeskenovag [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
qisigenovval [at] is.uniag.sk
Sergey Shchukin, PhD.
Externí spolupracovník
qshchukin [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Ing. Mgr. Jaroslaw Waroszewski
Externí spolupracovník