Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Zuzana Béderováupratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
so SŠ vzdelanímAP_0_16Az+421 37 641 4601anna.fazekasova [at] uniag.sk
Pavol Gašparík
prevádzkový zamestnanec
AP_0_24A
+421 37 641 4500
profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AT_5_6
+421 37 641 4506
Ing. Ivan Imrich, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_5
+421 37 641 4505
Ing. Tomáš Kanka, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_7
+421 37 641 4504
tomas.kanka [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AP_0_17A
+421 37 641 4464
slavomir.mindek [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AP_0_12A
+421 37 641 4466martina.psenkova [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.docentka CSc./PhD.AP_0_14P
+421 37 641 4272
danka.stastna [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
profesor DrSc.
AP_0_13A+421 37 641 4461
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.profesor CSc./PhD.AP_0_15A+421 37 641 4479robert.toman [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
MVDr. Soňa Nitrayová, PhD.Externá spolupracovníčka
qnitrayova [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.
Externý spolupracovník
AP_0_17Ab
+421 37 641 4471