Katedra výživy ľudí (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Viera Duchoňová
odb. zaměstnanec
AA_2_34
+421 37 641 4880
viera.duchonova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
odborná asistentka
AA_2_33
+421 37 641 4324
katarina.sramkova [at] uniag.sk
Ing. Martina Gažarová, PhD.odborná asistentkaAA_2_40
+421 37 641 4210
martina.gazarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
docentka
AA_2_31
+421 37 641 4467
marta.habanova [at] uniag.sk
odborný asistent
AA_2_35+421 37 641 4883peter.chlebo [at] uniag.sk
Ing. Jana Kopčeková, PhD.odborná asistentka
AA_2_32
+421 37 641 4249
odborná asistentka
AA_2_38
+421 37 641 4246
odborná asistentkaAA_2_22
+421 37 641 4223
jana.mrazova [at] uniag.sk
vědecko - výzkumná zaměstnanecAA_2_30+421 37 641 4886marianna.schwarzova [at] uniag.sk
uklízečka

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
MUDr. Peter Minárik, PhD.
Externí spolupracovník