Katedra výživy ľudí (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Viera Duchoňováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_2_34+421 37 641 4880viera.duchonova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AA_2_33
+421 37 641 4324
katarina.sramkova [at] uniag.sk
Ing. Martina Gažarová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AA_2_40
+421 37 641 4210
martina.gazarova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AA_2_31+421 37 641 4467
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35+421 37 641 4883
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32
+421 37 641 4249jana.kopcekova [at] uniag.sk
RNDr. Jana Mrázová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30
+421 37 641 4886
upratovačka

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
MUDr. Peter Minárik, PhD.
Externý spolupracovník