Katedra jazykov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Milan Adamecodborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
Marcela Antalováupratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
Diana Bencovárektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
diana.bencova [at] uniag.sk
asistentkaAE_5_507+421 37 641 4546
odborná asistentkaAE_5_505
+421 37 641 4550
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404+421 37 641 4542
upratovačka
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503
+421 37 641 4557
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406
+421 37 641 4558
ludmila.madarova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501+421 37 641 4547lubomira.moravcova [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
Erika Šalátovárektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510+421 37 641 4541
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551
jana.vrbova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
PhDr. Valentína Gálová
Externá spolupracovníčka
galovav [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang Li
Externý spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
Mgr. Su YangExterná spolupracovníčkaAE_5_508
+421 37 641 4555
qyang [at] is.uniag.sk