Dekanát TF (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Zuzana Babulícovástrážnik / vrátnikVS_0_9+421 37 641 4003
Ing. Jana Bacskorovádekanát - centrumMF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
jana.bacskorova [at] uniag.sk
Juraj BalkoremeselníkSI134, SI126+421 37 641 5682, +421 37 641 5683juraj.balko [at] uniag.sk
Juraj Beňostrážnik / vrátnik
Veronika Brezinováremeselník
Mu206
+421 37 641 5487
veronika.brezinova [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406
Mgr. Michaela Guzmická
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
Ľudovít Gyuricaodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
ludovit.gyurica [at] uniag.sk
remeselník1P4
+421 37 641 5787
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203+421 37 641 5588
prevádzkový zamestnanec
VI119+421 37 641 5675jozef.hudec [at] uniag.sk
dekanát - centrumMF-B_1_204+421 37 641 5489
Ing. Alena Jančušková
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
alena.jancuskova [at] uniag.sk
Ing. Drahomíra Karasová
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
drahomira.karasova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
Lýdia Kováčováupratovačka
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_1_111
+421 37 641 5693
peter.kovac1 [at] uniag.sk
Jozef Mesároš
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
Ladislav Michálekodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_0_11
+421 37 641 4797
odb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119+421 37 641 5675jan.miklas [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Rác
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123
+421 37 641 5780
Marta Šrankováupratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
MF-B_1_Ma218+421 37 641 4358
odb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_0_11
+421 37 641 4797
dekanát - centrum
Mu205
+421 37 641 5589renata.zahorska [at] uniag.sk