Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612
docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530
lubomir.hujo [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.docent CSc./PhD.MQ_2_216
+421 37 641 4611
juraj.jablonicky [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
docent CSc./PhD.
MQ_2_215+421 37 641 4114
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_209
+421 37 641 5776
docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
Marta Mihinováso SŠ vzdelanímMQ_2_206
+421 37 641 4875
marta.mihinova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
upratovačkaMQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
zdenko.tkac [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_204
+421 37 641 4531
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.docent CSc./PhD.
MQ_2_214
+421 37 641 4756