Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc./PhD.MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
Dana Galováupratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
Ing. Marta Harničárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
marta.harnicarova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
Dana Inoveckáodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
dana.inovecka [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305+421 37 641 4760ondrej.lukac [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765marieta.okenkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
martin.olejar [at] uniag.sk
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321+421 37 641 4765
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
Ing. Ladislav Tóth, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
ladislav.toth1 [at] uniag.sk
Ing. Lukáš Vacho, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763lukas.vacho [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
jan.valicek [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Externý spolupracovník
Ing. Lukasz Bak, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Externý spolupracovník