Katedra fyziky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
Ing. Ján Csillag, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_2_13
+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
Veronika KolečániováupratovačkaMF-B_2_13+421 37 641 4650
docent CSc./PhD.MF-B_2_8+421 37 641 4879lubomir.kubik [at] uniag.sk
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.MF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749jan.novak1 [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.MF-B_2_12
+421 37 641 5486, +421 37 641 4716
vlasta.vozarova [at] uniag.sk