Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
Eva Kondeováupratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
eva.kondeova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
Ing. Vlastimil Malý, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109vlastimil.maly [at] uniag.sk
Ing. Dušan Páleš, CSc.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa513+421 37 641 5669
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
Ing. František Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Lukáš DlabalExterný spolupracovník
Ing. Ján Tóth
Externý spolupracovník