Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Juraj Baláži, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690juraj.balazi [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Bernát, PhD.odborný asistent CSc./PhD.VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
Ing. Marián Bujna, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa410+421 37 641 4762marian.bujna [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
Ing. Róbert Drlička, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa412+421 37 641 5685
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_3_Sa411+421 37 641 4402maros.korenko [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
Ing. Ivan Kováč, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687ivan.kovac [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308rastislav.mikus [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa413+421 37 641 4101
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414+421 37 641 4105
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
zoltan.zalezak [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_3_1P3
+421 37 641 5784
jozef.zarnovsky [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa415
+421 37 641 4104
jan.zitnansky [at] uniag.sk
upratovačka
Su406+421 37 641 5684