Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_1_Ma210+421 37 641 4303agnesa.balkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778milada.balkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma217+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
Eva Halenárová
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214+421 37 641 4300
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
viera.kazimirova [at] uniag.sk
Ing. Peter Kuchar, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.docentka CSc./PhD.MQ_1_106
+421 37 641 5777
jana.lendelova [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.docent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
stefan.pogran [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
timea.szaboova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_1_103+421 37 641 5692miroslav.zitnak [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
Externý spolupracovníkqkunc [at] is.uniag.sk