Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
Marta Bryndzováupratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
Ing. Ľubomír Bureš
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
gabriela.curgaliova [at] uniag.sk
Juraj Lacinaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Ing. Zoltán Záležák, PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688