Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Mária Barboričovávýskumná zamestnankyňaAZ_5_5
profesor
AZ_5_4
+421 37 641 4448
marian.brestic [at] uniag.sk
Ing. Ivana Demová
výskumná zamestnankyňa
AA_5_19
+421 37 641 4851
výskumná zamestnankyňaAA_5_521+421 37 641 4851
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_5_10
+421 37 641 4255
upratovačka
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4455
odborný asistent
AZ_5_20
erik.chovancek [at] uniag.sk
Ing. Marek Kovár, PhD.odborný asistent
AZ_5_1
+421 37 641 4440marek.kovar [at] uniag.sk
odborná asistentkaAZ_5_6
+421 37 641 4456
výskumná zamestnankyňaAZ_5_3+421 37 641 4454dominika.vysoka [at] uniag.sk
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.docentkaAZ_5_7
+421 37 641 4442
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AZ_5_8
+421 37 641 4979
docent
AZ_5_10
+421 37 641 4821
marek.zivcak [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Michal Antala
Externý spolupracovník