Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Jozef Bujko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_1_4+421 37 641 4294jozef.bujko [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.docent CSc./PhD.AT_1_11+421 37 641 4297juraj.candrak [at] uniag.sk
Eva Farmadinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
Ing. Michal Gábor, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_1_16+421 37 641 4295michal.gabor [at] uniag.sk
Daniela Galbaváodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336daniela.galbava [at] uniag.sk
Friderika Hallováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_12+421 37 641 4298friderika.hallova [at] uniag.sk
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.profesor CSc./PhD.AT_1_3+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
Emília KováčováupratovačkaAT_1_1+421 37 641 4336emilia.kovacova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.docentka CSc./PhD.AT_1_8+421 37 641 4290martina.miluchova [at] uniag.sk
Ing. Nina Moravčíková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_10+421 37 641 4824nina.moravcikova [at] uniag.sk
Ing. Alica Navrátilová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_6+421 37 641 4296alica.navratilova [at] uniag.sk
Ing. Eva Strapáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_9+421 37 641 4334eva.strapakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.profesorka CSc./PhD.AT_1_7+421 37 641 4285anna.trakovicka [at] uniag.sk
Ing. Július Žitný, CSc.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_1_17+421 37 641 4815julius.zitny [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.Externý spolupracovníkAT_1_2+421 37 641 4291kadlecik [at] is.uniag.sk