Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.DFEM FEM, KE FEM
docentka, odb. zamestnankyňa
AE_7_8
+421 37 641 4581
Marcela AntalováKJ FEMupratovačka
KE FEM
odborná asistentka
AE_8_22
+421 37 641 4527
Ing. Adriána Bakošová, MBA
výskumná zamestnankyňa
AS_1_101+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Ing. Janka Balážiová
administratíva
AS_1_109
+421 37 641 5270
Ing. Janka Bánska
odb. zamestnankyňa
AE_8_20+421 37 641 4574janka.banska [at] uniag.sk
KSV FEModborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
Erika BárczyováKE FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4574
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
profesorka
AS_1_127
+421 37 641 4147
administratíva
AE_5_502+421 37 641 4556diana.bencova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bencová, PhD.odborná asistentka
AS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
KM FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
KE FEM
odborný asistent
AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.
odborný asistent
AS_3_309+421 376 414 145
Gabriela BernáthováDFEM FEM
remeselník
AS_1_102+421 37 641 5155
DFEM FEM, KE FEMprofesor, odb. zamestnanec
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545peter.bielik [at] uniag.sk
Zita Bírováadministratíva
AS_1_108a
+421 37 641 5125
KÚ FEM
docent
AS_2_219
+421 37 641 4199
jozef.bojnansky [at] uniag.sk
Ing. Mária Borbélyová, PhD.
administratíva
AS_1_106
+421 37 641 5896
DFEM FEMstrážnik / vrátnikAS_0_31a
+421 37 641 4002
Ing. Tatiana Bullová, PhD.odborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4577tatiana.bullova [at] uniag.sk
asistentkaAE_5_507
+421 37 641 4546
petra.cancova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEModborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4578
Dagmar ČitáryováDFEM FEM
administratíva
AS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec
AS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_26
+421 37 641 4584
odborná asistentka
AS_1_111
+421 37 641 4633
KŠOV FEM
docent
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEM
odborná asistentka
AS_1_113+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.
odborná asistentka
AS_2_222
+421 37 641 4157
alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
odborná asistentka
AE_5_504+421 37 641 4543
Bc. Michaela FrankováDFEM FEM
administratíva
AS_1_102
+421 37 641 5155
odborný asistent
AS_0_04
+421 37 641 5891jozef.galik [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.
odborná asistentka
AS_3_318
+421 37 641 4126
jana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAE_4_404
+421 37 641 4542
stanislava.galova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňaAS_2_212
+421 37 641 4143
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
KE FEMdocentAE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.KI FEM
odborná asistentka
AS_2_216
+421 37 641 4137marcela.hallova [at] uniag.sk
Zuzana HamarováKJ FEM
upratovačka
odborná asistentka
AS_1_125
+421 37 641 4158
martina.hanova [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_106
+421 37 641 5511
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEMdocentka
AS_2_211
+421 37 641 4198
odb. zamestnankyňa
AS_1_121
+421 37 641 4190
alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada HlinkováKMan FEModb. zamestnankyňaAS_2_200+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holotová, PhD.KMO FEModborná asistentkaAS_3_303
+421 37 641 4144
KF FEM
docent
AS_2_226
+421 37 641 4146
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka
AS_1_116
+421 37 641 4180
profesorka, administratíva
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
Iveta Horváthová
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
iveta.horvathova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4544
administratíva
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
KE FEModborná asistentka
AE_7_6
+421 37 641 4575elena.hoskova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.KMan FEM
docentka
AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
KE FEM
docentka
AE_7_4
+421 37 641 4580
Ing. Tatiana Ivankovávýskumná zamestnankyňaAS_1_112+421 37 641 4163
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4545
administratívaAS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka
AS_2_209
+421 376 414 169
KMO FEModborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171zdenka.kadekova [at] uniag.sk
Ing. Elena KaliarikováDFEM FEMadministratíva
AS_1_109
+421 37 641 5172elena.kaliarikova [at] uniag.sk
KMan FEM, FEMdocentka, administratívaAS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEModborný asistent
AS_1_110
+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557
katarina.klimentova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
docent
AS_2_221
+421 37 641 4151
marian.kocner [at] uniag.sk
Magdaléna KondeováDFEM FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
KMO FEM
odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka, administratíva
AS_2_229
+421 37 641 4116
iveta.kosovska [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka
AS_3_302
+421 37 641 4130
KÚ FEM
odborná asistentka
AE_6_607, AS_2_222+421 37 641 4157, +421 37 641 5840renata.krajcirova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
docentka
AS_3_301+421 37 641 4165
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEM
docent
AS_2_225
+421 37 641 4191
odborná asistentka
AE_8_25
+421 37 641 4594
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEMdocent
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
KÚ FEMdocentkaAS_2_223+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.odborná asistentka
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.KHP FEModborná asistentka
AS_0_04
+421 37 641 5898
odborná asistentka
AS_2_209+421 37 641 4169
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka
AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
Silvia MányiováKMO FEModb. zamestnankyňaAS_3_307
+421 37 641 4188
silvia.manyiova [at] uniag.sk
Ing. Eva Matejková, PhD.
odborná asistentka
AS_1_128+421 37 641 4148
KJ FEModborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEM
odborný asistent
AS_1_117
+421 37 641 4632
vladimir.matusek [at] uniag.sk
KMan FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentkaAE_5_501
+421 37 641 4547
KSV FEM
docentka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk
CIT FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.docentAS_3_305
+421 37 641 4159
KSV FEModborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.profesorkaAS_3_310+421 37 641 4102
Dimuth Nambuge, PhD.
odborný asistent
AS_0_05
+421 37 641 5894
odborná asistentka
AS_3_306
+421 37 641 4136
Jaroslav Nerečastrážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
Ing. Petra Nováková, PhD.KÚ FEModborná asistentkaAS_2_234+421 37 641 4117
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
docent
AS_1_130
+421 37 641 4123
Mária Ocelková
administratíva
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
maria.ocelkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Oláhová, PhD.
odborná asistentka
AS_0_5
+421 37 641 4882
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdocentkaAS_1_115+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEM
odborný asistent
AS_1_126+421 37 641 4162jozef.palkovic [at] uniag.sk
KSV FEModborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
eva.svitacova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.odborný asistentAS_1_114
+421 37 641 4186
tomas.pechociak [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_1_133
+421 37 641 4153
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMprofesorAS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEModborný asistent
SlPK_0_16
+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
CIT FEM
odb. zamestnanec IT
AS_0_4
+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
docentka
AS_1_129
+421 37 641 4122
zuzana.polakova [at] uniag.sk
KE FEModborný asistentAE_7_2+421 37 641 4571viktor.porhajas [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_506+421 37 641 4552
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
docent
AS_0_01
+421 37 641 5893
Ing. Tomáš Rábek, PhD.odborný asistent
AS_3_312
+421 37 641 4140
KHP FEModb. zamestnankyňa
AS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
docentka
AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
KMO FEM
odborný asistent
AS_3_305
+421 37 641 4159
docent
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
odborný asistent
AE_7_10+421 37 641 4593martin.richter [at] uniag.sk
KŠOV FEModborná asistentka
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.docent, administratíva
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
CPPP FEModborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4754
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.docent, administratíva
AS_2_208
+421 37 641 4168
CIT FEM
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
docent
AS_0_01
+421 37 641 5893roman.serences [at] uniag.sk
upratovačka
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEM
profesorka
AS_1_122
+421 37 641 4183
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.odborná asistentkaAS_3_312+421 37 641 4140zuzana.strapekova [at] uniag.sk
Ing. Peter Stuchlý, PhD.KI FEModborný asistent
AS_2_214
+421 37 641 4172peter.stuchly [at] uniag.sk
KMan FEMdocentkaAS_2_201
+421 37 641 4139
administratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
CVVP FEModborný asistent
AS_1_103
+421 37 641 4905peter.sedik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Šemeláková
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
DFEM FEMadministratíva
AS_1_104
+421 37 641 5170
odborná asistentkaAS_2_227+421 37 641 4197
KMan FEModborná asistentka
AS_2_203
+421 37 641 4134
Ivana TokarčíkováCPPP FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755ivana.tokarcikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
docent
AS_2_233
+421 37 641 4164
marian.toth [at] uniag.sk
CIT FEM
odborná asistentka
AS_0_6A
+421 37 641 4129
darina.tothova [at] uniag.sk
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.KI FEModborný asistent
AS_2_215
+421 376 414 161tomas.toth1 [at] uniag.sk
docentka, administratíva
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
Jozef UjlakyCIT FEModb. zamestnanec ITAS_0_9+421 37 641 4817jozef.ujlaky [at] uniag.sk
Ing. Mária Urbánová, PhD.KE FEModborná asistentkaAE_7_10+421 37 641 4593
Ing. Jana ValentováCIT FEModb. zamestnankyňa ITAS_0_1+421 37 641 4881jana.valentova [at] uniag.sk
Marta Valentováadministratíva
AS_1_108a
+421 37 641 5125
marta.valentova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Váryová, PhD.KÚ FEM
odborná asistentka
AS_2_228
+421 37 641 4193
KI FEM
odborný asistent
AS_2_213+421 37 641 4132roderik.viragh [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk
KŠOV FEModborná asistentka
AE_2_205
+421 37 641 5562
KE FEM
docentka
AE_7_3
+421 37 641 4576

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Milan AdamecFEMExterný spolupracovníkAE_5_505
+421 37 641 4517
Ing. Adriana AlsharabiováExterná spolupracovníčka
qalsharabiov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Nina Baculíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Lucia BahelkováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin BalážiFEMExterný spolupracovník
qbalazi [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
AS_3_318
qbalesova [at] is.uniag.sk
Ing. Renáta Balintová
Externá spolupracovníčka
qbalintova [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela BalkováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Marek BallekFEM
Externý spolupracovník
qballek [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga BaloghováExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqbalogova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
JUDr. Jarmila Beková
Externá spolupracovníčka
qbekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbelencikova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Helena BelianskáExterná spolupracovníčka
qbelianska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Bene
Externý spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.Externý spolupracovník
qbeno [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbetak [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Soňa BilikováFEMExterná spolupracovníčkaqbilikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Michaela BláhováFEMExterná spolupracovníčka
qblahova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qblesakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Externá spolupracovníčka
qbobakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
Externá spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
DFEM FEM
Externý spolupracovník
Ing. Ján BoledovičFEM
Externý spolupracovník
Mgr. Božena Borková
Externá spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
Ing. Kamil BorošExterný spolupracovník
Ing. Marián BorzaExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marian Božík, PhD.FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbozikova [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš BraunFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Marian BrunaiFEMExterný spolupracovník
qbrunai [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Mag Martin BuganFEMExterný spolupracovníkqbugan [at] is.uniag.sk
PhDr. Štefan Bugár, MBA, PhD.FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
JUDr. Ivana BuranskáFEM
Externá spolupracovníčka
Alina BurliaiExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qcaletkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník804
+421 37 641 4590
cehula [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qciaian [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav CibuľkaFEMExterný spolupracovník
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqcingelova [at] is.uniag.sk
Ing. Eduard Civáň
Externý spolupracovník
qcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle CookKE FEMExterný spolupracovník
Ing. Angelika Csanková
Externá spolupracovníčka
qcsankova [at] is.uniag.sk
Ing. Ida CsefováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qcsolleova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqcvangova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqcabyova [at] is.uniag.sk
Ing. Viera ČekmeováFEMExterná spolupracovníčka
qcekmeova [at] is.uniag.sk
doc. Žiga Čepar, PhD.KE FEM
Externý spolupracovník
Ing. Martina ČerňanskáFEMExterná spolupracovníčka
qcernanska [at] is.uniag.sk
Ing. Ingrid ČervenáExterná spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.FEMExterný spolupracovník
qcukan [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.FEMExterný spolupracovník
DFEM FEM
Externý spolupracovník
qdankienicz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdano [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar DávidováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Vladimíra Debnárová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdepes [at] is.uniag.sk
Ing. Petra DohnalováExterná spolupracovníčka
Ing. Pavol Doležaj
Externý spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Valéria DorkováFEMExterná spolupracovníčkaqdorkova [at] is.uniag.sk
Ing. Beáta DorociakováFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdrabik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qdubovsky [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qducka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana DudonováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga ĎuricováExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qdutkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Juraj Fabuš, PhD.CIT FEM
Externý spolupracovník
AS_0_10
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qfandelova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris FarkašExterný spolupracovník
qfarkasb [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Milan FekiačFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qferanec [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin FidesExterný spolupracovník
Ing. Zuzana FilipekováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera FrantováFEM
Externá spolupracovníčka
Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qgabris [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav Gajdoš
Externý spolupracovník
Ing. Mária GalabováFEMExterná spolupracovníčka
PhDr. Hajnalka GálováFEMExterná spolupracovníčka
qgalova [at] is.uniag.sk
PhDr. Valentína GálováKJ FEM
Externá spolupracovníčka
galovav [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qgal [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qgecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan GettaFEM
Externý spolupracovník
Ing. Jana GirmanováExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Boris Goga
Externý spolupracovník
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.FEMExterný spolupracovníkqgozora [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgrega [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhajkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEMExterná spolupracovníčkaAS_3_303
+421 37 641 4144
Ing. Peter Haník
Externý spolupracovník
Ing. Alexander HanuskaFEM
Externý spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav HaringExterný spolupracovník
qharing [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Hašková
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Hatala
Externý spolupracovník
qhatala [at] is.uniag.sk
Mgr. Nina HaverováExterná spolupracovníčka
qhaverova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Adriana HellenováExterná spolupracovníčka
Ing. Vladimír HičákExterný spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externý spolupracovník
qhittmar [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qhlusekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Anna HornákováExterná spolupracovníčka
qhornakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela HrabovskáFEM
Externá spolupracovníčka
qhrabovska [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Hron, DrSc.FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Ján Hrubý, PhD.FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qhrusovsky [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Slávka Hudecová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qhulik [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.FEMExterný spolupracovník
qhusarj [at] is.uniag.sk
Ing. Timotej HusárFEMExterný spolupracovník
qhusart [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ChalányFEMExterný spolupracovník
Ing. Vladimír ChlebecExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Ivánek
Externý spolupracovník
Ing. Marta IvanováExterná spolupracovníčkaqivanova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Bc. Miroslav Jahoda, MBAFEMExterný spolupracovníkqjahoda [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika JamrichováFEMExterná spolupracovníčka
Mgr. Michaela JančíchováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Janíček
Externý spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna JaníčkováExterná spolupracovníčka
qjanikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qjankechova [at] is.uniag.sk
Ing. Jarmila JanoškováExterná spolupracovníčkaqjanoskova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Viliam Jánoš
Externý spolupracovník
qjanos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qjezik [at] is.uniag.sk
Ing. Benčík Jozef
Externý spolupracovník
qjozef [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Marek Jurík
Externý spolupracovník
Ing. Pavol JurkovičExterný spolupracovníkqjurkovic [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Externá spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
FEM
Externý spolupracovník
Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD.FEMExterný spolupracovník
Ing. Ľubica KapustováFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkarvacka [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qkelemenova [at] is.uniag.sk
Sergei KharinFEMExterný spolupracovník
Mgr. Lenka KimExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqkliestik [at] is.uniag.sk
Ing. Anna KlimantováFEMExterná spolupracovníčka
qklimantova [at] is.uniag.sk
Ing. Zdenka KlimekováFEMExterná spolupracovníčka
qklimekova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Karol KnížatFEM
Externý spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj KochanFEM
Externý spolupracovník
qkochan [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav KolinekFEMExterný spolupracovník
Ing. Vincent KonturaFEMExterný spolupracovníkqkontura [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KoprdováFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaAS_2_214+421 37 641 4172korcova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqkosc [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Alexander KováčFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qkovacova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KováčováFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqkovtun [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. František KozarExterný spolupracovníkqkozar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski
Externý spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KratochvílováFEMExterná spolupracovníčkaqkratochvilo [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anton Kretter, PhD.FEM
Externý spolupracovník
AS_3_309
+421 37 641 4145
kretter [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KristekováExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
RNDr. Slávka KrížováExterná spolupracovníčka
qkrizova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Valéria Krochtová
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.
Externá spolupracovníčka
prof. Dr hab. Karol KukułaFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Anna Kulichová
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17+421 37 641 4898
Externá spolupracovníčka
AE_4_410
+421 37 641 4493
Ing. Angelika Kútna, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkutna [at] is.uniag.sk
FEM, KHP FEMExterný spolupracovníkAE_8_24+421 37 641 4578
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkuzmisinova [at] is.uniag.sk
Mgr. Mária KuzmováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter LabantExterný spolupracovník
RNDr. Viera Labudová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qlabudova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva LacováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga Lajdová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qlajdova [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš LaurincFEMExterný spolupracovník
qlaurinc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qleitman [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qlencses [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qlesakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qlevicky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Ligačová
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana LiptayováFEMExterná spolupracovníčka
Peter Liszkay
Externý spolupracovník
Mgr. Xiang LiExterný spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Ing. Igor LobodášExterný spolupracovník
qlobodas [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqlostak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Lovas
Externý spolupracovník
qlovas [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qlukacs [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Tibor LukachFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmacejka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan MačákExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqmaitah [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana MajerčákováFEM
Externá spolupracovníčka
qmajercakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MajerhofferováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmalarik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qmarcincakov [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MarčanováFEMExterná spolupracovníčkaqmarcanova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qmasnica [at] is.uniag.sk
Ing. Jana MaťašejeFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmatisova [at] is.uniag.sk
Renata Matysik-Pejas
Externá spolupracovníčka
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
Mgr. Gabriela MeraváFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter MészárosFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
KMan FEMExterný spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmickova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qmihalcova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Alena Michalcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAExterný spolupracovník
qsvrbik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qminarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Ing. Janka MinárikováExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef MišutaExterný spolupracovníkqmisuta [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmizickova [at] is.uniag.sk
Ing. Dobruša MižurováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmodransky [at] is.uniag.sk
PhDr. Viera MokrišováExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmotycka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Emilia MychlinskaDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Bc. Anna Nehézová
Externá spolupracovníčka
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert NemecFEM
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Némethová, PhD.CPPP FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Erika Nosianová
Externá spolupracovníčka
qnosianova [at] is.uniag.sk
Ing. Petra NovosádováExterná spolupracovníčka
qnovosadova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Ing. Czeslaw Nowak
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Olena Oliynyk, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Richard OlšovskýExterný spolupracovníkqolsovsky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana OmastováFEM
Externá spolupracovníčka
qomastova [at] is.uniag.sk
Mgr. Marcel OndrušekExterný spolupracovníkqondrusek [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qonodiova [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej OravecFEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Peter Oremus, PhD.Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpakan [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqpalecek [at] is.uniag.sk
Ing. Terézia PapayováFEM
Externá spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana PaprancováExterná spolupracovníčka
qpaprancova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter PargáčExterný spolupracovník
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqpaskrtova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpataky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján PaukoExterný spolupracovníkqpauko [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína PaulišinováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Imrich PéteryFEM
Externý spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.CPPP FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qpetovsky [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Alexandra PetríčkováExterná spolupracovníčka
qpetrickova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Stanislava PintérováExterná spolupracovníčkaqpinterova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpisulewski [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qplatos [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Mgr. Dana PóčikováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpodolak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpolicka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.FEMExterný spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
popelka [at] is.uniag.sk
Ing. František Prochászka
Externý spolupracovník
DFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qpszota [at] is.uniag.sk
Ing. Eva RakovskáFEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qrasner [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka RebrováExterná spolupracovníčkaqrebrova [at] is.uniag.sk
Ing. Edita Rechtorisová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. Ing. Igor Repka, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qrepka [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Reťkovská
Externá spolupracovníčka
DFEM FEMExterný spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
prof. Marian Rizov
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav RobynekFEMExterný spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.FEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Tibor RumanExterný spolupracovník
prof. Fred RuppelKE FEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.FEMExterný spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter SekeraExterný spolupracovník
qsekera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEMExterný spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834
Ing. Štefan SchmidtFEM
Externý spolupracovník
qschmidt [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.Externý spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
FEMExterná spolupracovníčka
qslezakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qsmutka [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj SoboňaFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qstejskalova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsvatosova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Monika SzafranskaFEM
Externá spolupracovníčka
qszafranska [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Tibor ŠafárFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsaliga [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Edita Šilerová, Ph.D.Externá spolupracovníčka
qsilerova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
simo [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qsimonovicov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Daniel ŠkarbalaFEMExterný spolupracovník
Ing. Mária ŠkulecováCIT FEM
Externá spolupracovníčka
AS_0_7
Ing. Marián ŠmachoFEMExterný spolupracovníkqsmacho [at] is.uniag.sk
Ing. František ŠmajdaFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef ŠnircFEM
Externý spolupracovník
Ing. Jana ŠpuntováFEM
Externá spolupracovníčka
qspuntova [at] is.uniag.sk
Ing. Mikuláš ŠrankoFEMExterný spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.Externá spolupracovníčkaqstomfaiova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Študenc, PhD.
Externý spolupracovník
qstudenc [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.Externý spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsupa [at] is.uniag.sk
Ing. Roman ŠustekFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qsvecova [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Azeta Tartaraj
Externá spolupracovníčka
qtartaraj [at] is.uniag.sk
Ing. Emília Teplanská
Externá spolupracovníčka
qteplanska [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír TichanskýFEMExterný spolupracovník
Ing. Renáta Tisovská
Externá spolupracovníčka
DFEM FEMExterný spolupracovník
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Anna TomanováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ivana TóthováExterná spolupracovníčkaqtothova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qtothovao [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar TurečekováExterná spolupracovníčka
qturecekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eliška TušimováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
quhliarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qurbanf [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.FEM
Externá spolupracovníčka
qvajcnerova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol VakošFEM
Externý spolupracovník
qvakos [at] is.uniag.sk
PhDr. Michal Valach, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Milan Válek
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Valenta
Externý spolupracovník
Ing. Renáta ValentíniováExterná spolupracovníčka
qvalentiniov [at] is.uniag.sk
Mgr. Klaudia VaňkováFEM
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Denisa Várhelyiová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Božena VavrováExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.FEMExterný spolupracovník
qveber [at] is.uniag.sk
Ing. Peter VeľkýFEMExterný spolupracovník
qvelky [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qvilimkova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Júlia VirágováFEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Juraj VodičkaFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martin VyoralFEMExterný spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav VysokýExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
KSV FEMExterná spolupracovníčka
Mgr. Su Yang
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555
qyang [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzakovic [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Dr. Jaka Žgajnar
Externý spolupracovník
qzgajnar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ŽilčaiFEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
qzivelova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.FEM
Externý spolupracovník
qzufan [at] is.uniag.sk