Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Milan Adamecodborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.DFEM FEM, KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.AE_7_8
+421 37 641 4581
izabela.adamickova [at] uniag.sk
upratovačka
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
Ing. Adriána Bakošová, MBA
vŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897
adriana.bakosova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117+421 37 641 4632helena.baranikova [at] uniag.sk
KSV FEM
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4574
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147lubica.bartova [at] uniag.sk
Diana BencováKJ FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502+421 37 641 4556
KF FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
alzbeta.beneova [at] uniag.sk
KE FEM
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
jakub.bercik [at] uniag.sk
DFEM FEMremeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891
eva.bielekova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.DFEM FEM, KE FEM
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_219+421 37 641 4199jozef.bojnansky [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
DFEM FEMstrážnik / vrátnikAS_0_31a
+421 37 641 4002
KJ FEMasistentkaAE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_103
+421 37 641 4908
dekanát - centrumAS_1_108c
+421 37 641 5177
dagmar.citaryova [at] uniag.sk
Ing. Dušan DobákDFEM FEMvŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187dusan.dobak [at] uniag.sk
odborná asistentkaAS_2_204+421 37 641 4131
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
ludmila.dobosova [at] uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
PaedDr. Irena Felixová
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
alexandra.vanova [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
maria.fordosova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAS_1_102
+421 37 641 5155
CVVP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
stanislava.galova [at] uniag.sk
Ing. Galina Gerhátová
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143galina.gerhatova [at] uniag.sk
CIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4890
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595
Ing. Marcela Hallová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_215+421 37 641 4137marcela.hallova [at] uniag.sk
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125
+421 37 641 4158
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198
klara.hennyeyova [at] uniag.sk
Alena Hlinková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada HlinkováKMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holotová, PhD.CVVP FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_3_318
+421 37 641 4126
docent CSc./PhD.AS_2_226+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEMprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
Iveta Horváthováupratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
jarmila.horvathova [at] uniag.sk
KF FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_218
+421 376 414 854
odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_6+421 37 641 4575
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
docentka CSc./PhD.AS_2_205+421 376 414 135
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19+421 37 641 4755
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana IvankovávŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
Dagmar JordanovováCIT FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 376 414 169
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
zdenka.kadekova [at] uniag.sk
Ing. Elena Kaliarikovádekanát - centrumAS_1_109
+421 37 641 5172
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151marian.kocner [at] uniag.sk
Magdaléna KondeováDFEM FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_3_301+421 37 641 4165
KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_225+421 37 641 4191
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25+421 37 641 4594jana.ladvenicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEMdocent CSc./PhD.AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
KÚ FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5898
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209
+421 37 641 4169
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406+421 37 641 4558
Silvia MányiováKMO FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
silvia.manyiova [at] uniag.sk
Ing. Eva Matejková, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110
+421 37 641 4634
Alena MatušíkováKMan FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
KSV FEMdocentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
KMO FEMdocent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
PhDr. Anna Mravcová, PhD.KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13
+421 37 641 4746
KMO FEMprofesorka CSc./PhD.AS_3_310
+421 37 641 4102
ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
Jaroslav NerečaDFEM FEMstrážnik / vrátnikAS_0_31a
+421 37 641 4002
jaroslav.nereca [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130+421 37 641 4123
Mária OcelkováKSV FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáSlPK_0_14+421 37 641 4747
CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
eva.olahova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_1_126
+421 37 641 4162
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_133
+421 37 641 4153
profesor CSc./PhD.AS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
CIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_4+421 37 641 4813
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.docentka CSc./PhD.AS_1_129+421 37 641 4122
docent CSc./PhD.
AS_2_216+421 37 641 4161peter.polakovic [at] uniag.sk
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_2+421 37 641 4571viktor.porhajas [at] uniag.sk
PhDr. Peter Porubčan, CSc.KSV FEModborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506
+421 37 641 4552
viera.pridavkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
KF FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
KHP FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03+421 37 641 5895
docentka CSc./PhD.
AS_0_05+421 37 641 5894
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEMdocent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
KMan FEM, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
Ing. Lenka SelešiováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893roman.serences [at] uniag.sk
Jana Skovajsováupratovačka
Beáta SmidováKMO FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4188
beata.smidova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
KF FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312+421 37 641 4140
KI FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
KMan FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_201+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šedík, PhD.CIT FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
peter.sedik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Šemeláková
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
DFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_104
+421 37 641 5170
KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_233+421 37 641 4164marian.toth [at] uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129
darina.tothova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
Jozef Ujlakyodb. zamestnanec 3 - ITAS_0_9
+421 37 641 4817
jozef.ujlaky [at] uniag.sk
Ing. Mária Urbánová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Jana ValentováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
Marta Valentová
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_228+421 37 641 4193ivana.varyova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17+421 37 641 4898silvia.viraghova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213
+421 37 641 4132roderik.viragh [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_507+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk
Ing. Hana Zach, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205
+421 37 641 5562
docentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576
iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
FEM
Externá spolupracovníčka
qalsharabiov [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qbabrnak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Petronela BalážováExterná spolupracovníčka
Ing. Petra Bálešová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
AS_3_318
FEM
Externá spolupracovníčka
qbalintova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek BallekFEMExterný spolupracovník
Ing. Oľga Baloghová
Externá spolupracovníčka
PhDr. Janka Balogová
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
Mgr. Eva BebjakováFEM
Externá spolupracovníčka
qbebjakovae [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslava BebjakováFEM
Externá spolupracovníčka
qbebjakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivan BednárikExterný spolupracovníkqbednarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Jarmila Beková
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Igor BelešFEM
Externý spolupracovník
Ing. Helena BelianskáExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef Belica, PhD.Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qbeno [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert BetákExterný spolupracovník
Ing. Miroslav BezákFEM
Externý spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
Ing. Soňa BilikováExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Michaela Bláhová
Externá spolupracovníčka
qblahova [at] is.uniag.sk
Ing. Erika Blesáková
Externá spolupracovníčka
qblesakova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Blcháč, PhD.FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Externá spolupracovníčka
qbobakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.Externá spolupracovníčkaqbohackova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal BohunčákExterný spolupracovník
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqbojnanska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qboledovic [at] is.uniag.sk
Mgr. Božena BorkováFEM
Externá spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qboros [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.
Externý spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana BožíkováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Tomáš BraunFEM
Externý spolupracovník
qbraun [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqbrna [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qbugan [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter Bulla, PhD.FEM
Externý spolupracovník
JUDr. Ivana BuranskáFEMExterná spolupracovníčka
Alina BurliaiExterná spolupracovníčka
qburliai [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana CaletkováFEM
Externá spolupracovníčka
qcaletkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník804
+421 37 641 4590
Ing. Pavel Ciaian, PhD.
Externý spolupracovník
qciaian [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav CibuľkaExterný spolupracovník
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEMExterná spolupracovníčka
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qcingelova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle CookExterný spolupracovníkqcook [at] is.uniag.sk
Ing. Angelika CsankováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Helena CsolleováExterná spolupracovníčka
qcsolleova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qcvangova [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera ČekmeováFEM
Externá spolupracovníčka
KE FEMExterný spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ČerňanskáFEMExterná spolupracovníčka
qcernanska [at] is.uniag.sk
Ing. Ingrid ČervenáFEM
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qcorejova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdankienicz [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Dagmar DávidováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qdebnarova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qdohnalova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Valéria DorkováExterná spolupracovníčka
qdorkova [at] is.uniag.sk
Ing. Beáta Dorociaková
Externá spolupracovníčka
Ing. Lenka Dovalová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqdubcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef DubovskýFEM
Externý spolupracovník
qdubovsky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qducka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Katarína Dutková
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdvonc [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Dvořák, PhD.
Externý spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
AS_0_10
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qfandelova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris FarkašFEM
Externý spolupracovník
qfarkasb [at] is.uniag.sk
Ing. Boris FarkašFEM
Externý spolupracovník
qfarkas [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj FarkašFEM
Externý spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qfekiac [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Martina FialováExterná spolupracovníčkaqfialova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin FidesFEMExterný spolupracovník
qfides [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Michal Filo, PhD.FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Viera FrantováExterná spolupracovníčka
qfrantova [at] is.uniag.sk
Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD.Externá spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Mária Galabová
Externá spolupracovníčka
qgalabova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qgalik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qgalova [at] is.uniag.sk
PhDr. Valentína GálováExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
DFEM FEM
Externý spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Gecíková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qgecikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqgetta [at] is.uniag.sk
Ing. Jana GirmanováExterná spolupracovníčka
qgirmanova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqgnypova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgozora [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Monika GyorgyExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Mgr. Iveta HajkováFEM
Externá spolupracovníčka
KMO FEM
Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144
Externý spolupracovníkqhanik [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
Ing. Vojtech Harcsa
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Eva Hašková
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qhatala [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.Externý spolupracovník
qhavlicek [at] is.uniag.sk
Ing. Petra HeiserováFEMExterná spolupracovníčka
xbirdasova [at] is.uniag.sk
Ing. Adriana Hellenová
Externá spolupracovníčka
qhellenova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.Externý spolupracovníkqhittmar [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HlaváčikFEM
Externý spolupracovník
qhlavacik [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Hlúšeková
Externá spolupracovníčka
qhlusekova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Anna HornákováFEMExterná spolupracovníčka
qhornakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qhrabovska [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Hron, DrSc.FEM
Externý spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qhruby [at] is.uniag.sk
Ing. Marek HrušovskýFEMExterný spolupracovník
qhrusovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jana HučkováFEM
Externá spolupracovníčka
qhuckova [at] is.uniag.sk
Ing. Slávka HudecováExterná spolupracovníčka
qhudecova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol HudecFEMExterný spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ChalányFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqchovanec [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Ivánek
Externý spolupracovník
ivanek [at] is.uniag.sk
Ing. Marta IvanováFEMExterná spolupracovníčka
William JACOBSFEM
Externý spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej Jahnátek, Ph.D.FEM
Externý spolupracovník
qjahnatek [at] is.uniag.sk
Bc. Miroslav Jahoda, MBA
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qjamrichova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivana Jankechová
Externá spolupracovníčka
Ing. Jarmila JanoškováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qjanos [at] is.uniag.sk
Natalia Jedrzejewska
Externá spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qjurik [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qjurkovic [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Lenka KabátováFEM
Externá spolupracovníčka
qkabatova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
kadlecikova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qkajan [at] is.uniag.sk
Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Ľubica Kapustová
Externá spolupracovníčka
qkapustova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ľudmila KelemenováFEM
Externá spolupracovníčka
Sergei KharinFEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qklimantova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.FEM
Externá spolupracovníčka
qklufova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj KochanExterný spolupracovník
Ing. Stanislav KolinekFEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqkontura [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaAS_2_214
+421 37 641 4172
Externý spolupracovník
qkosc [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qkotes [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander KováčExterný spolupracovník
qkovaca [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkovacova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KováčováFEM
Externá spolupracovníčka
qkovacovak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. František KozarExterný spolupracovník
qkozar [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej KrasnodebskiKE FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqkreml [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
AS_3_309+421 37 641 4145
Externá spolupracovníčka
qkristekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkrizanova [at] is.uniag.sk
RNDr. Slávka KrížováFEMExterná spolupracovníčka
qkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria KročkováExterná spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria KrochtováFEM
Externá spolupracovníčka
qkrochtova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qkrpalek [at] is.uniag.sk
Dr. Ing. Igor KršňákFEMExterný spolupracovníkqkrsnak [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
kucirkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomíra KulháňováFEMExterná spolupracovníčka
qkulhanova [at] is.uniag.sk
CPPP FEMExterná spolupracovníčka
SlPK_0_17
+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaAE_4_410+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.KÚ FEMExterná spolupracovníčka
qkutna [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AE_8_24
+421 37 641 4578
kuzma [at] is.uniag.sk
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqkuzmova [at] is.uniag.sk
Ing. Elena KysuckáFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Miroslav KyžňanskýExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlabant [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qlacovae [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš Laurinc
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter LencsésFEM
Externý spolupracovník
qlencses [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Mgr. Dagmar LévayováFEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Ligačová
Externá spolupracovníčka
qligacova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana LiptayováExterná spolupracovníčkaqliptayova [at] is.uniag.sk
Peter Liszkay
Externý spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiExterný spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
Ing. Igor LobodášExterný spolupracovník
Ing. Tibor LörincExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlostak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj LovasFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qlucanska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqlukacs [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Lukáčik
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qlukach [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj MacejkaFEM
Externý spolupracovník
qmacejka [at] is.uniag.sk
Aleksandra MackowskaDFEM FEM
Externý spolupracovník
qmackowska [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martina Magáthová
Externá spolupracovníčka
qmagathova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmajercakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MajerhofferováFEMExterná spolupracovníčka
qmajerhoffer [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qmajer [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmalisova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmalovcova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MaňákExterný spolupracovník
Ing. Daniela Marcinčáková
Externá spolupracovníčka
qmarcincakov [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MarčanováFEM
Externá spolupracovníčka
qmarcanova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qmarencak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qmasnica [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmataseje [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam Matisová
Externá spolupracovníčka
Renata Matysik-PejasFEM
Externá spolupracovníčka
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmerava [at] is.uniag.sk
Ing. Alena MérésováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Mészáros
Externý spolupracovník
Ing. Jozef MeszárošExterný spolupracovník
qmeszarosj [at] is.uniag.sk
KMan FEM
Externý spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MičkováFEM
Externá spolupracovníčka
qmickova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Michaláková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qsvrbik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmiklosovak [at] is.uniag.sk
Ing. Melánia MiklóšováFEMExterná spolupracovníčka
qmiklosova [at] is.uniag.sk
Ing. Simona MikulášovičováFEMExterná spolupracovníčka
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ivan MinárikFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Artimová Miroslava, PhD.
Externá spolupracovníčka
qmiroslava [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmisuta [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Dobruša Mižurová
Externá spolupracovníčka
qmizurova [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel ModranskýFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmokrisova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin MoravecFEMExterný spolupracovník
qmoravec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmotycka [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Mušák, PhD.KMO FEMExterný spolupracovník
qmusak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmutnanska [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana NagyováFEMExterná spolupracovníčka
CIT FEMExterná spolupracovníčka
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert NemecFEMExterný spolupracovník
Ing. Katarína Némethová, PhD.Externá spolupracovníčkaqengelova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qnosianova [at] is.uniag.sk
Ing. Petra NovosádováExterná spolupracovníčkaqnovosadova [at] is.uniag.sk
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBA
Externý spolupracovník
qoestringer [at] is.uniag.sk
Ing. Olena Oliynyk, PhD.
Externá spolupracovníčka
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard OlšovskýExterný spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
Mgr. Tatiana ÖlveckáFEM
Externá spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qomastova [at] is.uniag.sk
Mgr. Marcel OndrušekFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qoraveci [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Marián OrságFEM
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav OsterFEMExterný spolupracovník
Ing. Martin PakanExterný spolupracovníkqpakan [at] is.uniag.sk
Ing. Patrik PalečekFEM
Externý spolupracovník
qpalecek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpargac [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.Externý spolupracovník
paskal1 [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpaskrtova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Pauko
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.Externý spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryFEM
Externý spolupracovník
CPPP FEMExterný spolupracovníkqpetlak [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav PeťovskýFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavol PetríkFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Petrincová
Externá spolupracovníčka
qpetrincova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qpinterova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpisulewski [at] is.uniag.sk
Piotr Platos
Externý spolupracovník
qplatos [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqplevny [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
CPPP FEMExterný spolupracovník
qpolicka [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
AS_2_216+421 37 641 4161
Ing. František ProchászkaFEMExterný spolupracovník
DFEM FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qrakovska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.Externý spolupracovníkqrasner [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qrebrova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqretkovska [at] is.uniag.sk
Viera RihovaExterný spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
prof. Marian RizovFEMExterný spolupracovník
qrizov [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav RobynekExterný spolupracovníkqrobynek [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
KE FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter SekeraExterný spolupracovník
qsekera [at] is.uniag.sk
KF FEMExterný spolupracovníkAS_2_232+421 37 641 4834serencesp [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qschmidt [at] is.uniag.sk
Ing. Lukáš SchönFEMExterný spolupracovníkqschon [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Ing. Dáša Slezáková
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qsobon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef Supuka
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqsvatos [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
qsvatosova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsvoradova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Csaba SzitásExterný spolupracovník
Ing. Tibor ŠafárExterný spolupracovník
Ing. Ján ŠaligaExterný spolupracovník
qsaliga [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qsiatkovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.FEM
Externý spolupracovník
simo [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ŠimonovičováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Jana ŠimováFEM
Externá spolupracovníčka
qsimova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AS_0_7qskulecova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. František ŠmajdaExterný spolupracovník
qsmajda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martina ŠmatlákováFEM
Externá spolupracovníčka
qsmatlakova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ŠnircFEMExterný spolupracovník
Ing. Jana Špuntová
Externá spolupracovníčka
qspuntova [at] is.uniag.sk
Ing. Mikuláš ŠrankoFEMExterný spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Viera Štechová
Externá spolupracovníčka
qstechova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ŠterdasFEM
Externý spolupracovník
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.Externá spolupracovníčka
qstomfaiova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqstudenc [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
Externý spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠupaFEMExterný spolupracovníkqsupa [at] is.uniag.sk
Ing. Roman Šustek
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ŠvecováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qteplanska [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír TichanskýFEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Bc. Filip TkáčExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qtlcik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qtomanova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana TóthováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qtothovao [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar Turečeková
Externá spolupracovníčka
qturecekova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Amália Uhliarová
Externá spolupracovníčka
quhliarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qurbanf [at] is.uniag.sk
Ing. Igor UrbanFEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.Externá spolupracovníčkaqvajcnerova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqvalach [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Valenta
Externý spolupracovník
Ing. Renáta ValentíniováFEMExterná spolupracovníčkaqvalentiniov [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qvanova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqvarga [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Marek VaškoFEM
Externý spolupracovník
qvasko [at] is.uniag.sk
Ing. Božena VavrováExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqvighova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qviragova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav VysokýExterný spolupracovníkqvysoky [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterná spolupracovníčkaqwalczak [at] is.uniag.sk
KSV FEMExterná spolupracovníčka
qwolfova [at] is.uniag.sk
KJ FEMExterná spolupracovníčkaAE_5_508+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qzatkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav ŽákovičFEM
Externý spolupracovník
Ing. Anna Žembová
Externá spolupracovníčka
qzembova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzgajnar [at] is.uniag.sk
Ing. Branislav Židek
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ŽilčaiFEM
Externý spolupracovník
qzilcai [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qzivelova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník