Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Milan AdamecKJ FEModborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
milan.adamec [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.DFEM FEM, KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.AE_7_8+421 37 641 4581
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
Ing. Adriána Bakošová, MBADFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_101
+421 37 641 5897
Veronika Bakošováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
veronika.bakosova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAS_1_109+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574janka.banska [at] uniag.sk
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_117+421 37 641 4632helena.baranikova [at] uniag.sk
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
pavol.barat [at] uniag.sk
KE FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
lubica.bartova [at] uniag.sk
KJ FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502+421 37 641 4556diana.bencova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
Alžbeta BeneováupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEMdocent CSc./PhD.AE_8_26
+421 37 641 4583
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
Gabriela BernáthováDFEM FEM
remeselník
AS_1_102+421 37 641 5155
Ing. Eva Bieleková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
docent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
KJ FEMasistentkaAE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103+421 37 641 4908
Dagmar ČitáryováDFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
dagmar.citaryova [at] uniag.sk
DFEM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
maria.farkasova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_222
+421 37 641 4157
odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210
+421 37 641 4160
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504+421 37 641 4543
Bc. Michaela FrankováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
Ing. Galina Gerhátová
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
galina.gerhatova [at] uniag.sk
Mgr. Radka Grňová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
radka.grnova [at] uniag.sk
KE FEM
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595
Ing. Marcela Hallová, PhD.KI FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_216+421 37 641 4137
Zuzana HamarováKJ FEM
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
petra.hargasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198
KŠOV FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121+421 37 641 4190
KMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200+421 37 641 4138
Ing. Mária Holotová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146
ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horskáprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
iveta.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
jarmila.horvathova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
patricia.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6+421 37 641 4575
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755emilia.hudecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.docentka CSc./PhD.AE_7_4+421 37 641 4580
Ing. Tatiana Ivanková
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
CIT FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
elena.kaliarikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110+421 37 641 4634
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
KÚ FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151marian.kocner [at] uniag.sk
DFEM FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
Ing. Iveta Košovská, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
Ing. Jana Kozáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
jana.kozakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
KMO FEMdocentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
KMan FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AS_2_223+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5+421 37 641 4572
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5898ema.lazorcakova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406
+421 37 641 4558
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_3_307+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
KMan FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
+421 37 641 4547
lubomira.moravcova [at] uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.docentka CSc./PhD.SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.docent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
anna.mravcova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
Jaroslav Nerečastrážnik / vrátnikAS_0_31a+421 37 641 4002jaroslav.nereca [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123
peter.obtulovic [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
eva.olahova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181
dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13
+421 37 641 4897
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153miriam.pietrikova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
tomas.polacik [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.KI FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
peter.polakovic [at] uniag.sk
KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
PhDr. Peter Porubčan, CSc.odborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_12+421 37 641 4751
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Radolecová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03+421 37 641 5895zuzana.radolecova [at] uniag.sk
KHP FEM
docentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.eva.richterova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
Ing. Lenka Selešiováodb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881lenka.selesiova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_0_01+421 37 641 5893roman.serences [at] uniag.sk
Jana SkovajsováKŠOV FEM
upratovačka
Beáta Smidová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140zuzana.strapekova [at] uniag.sk
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
KMan FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Erika Šalátovárektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
viera.sevcechova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170erika.sindlerova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_227+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
CIT FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_215
+421 376 414 161
FEM, KE FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
natalia.turcekova [at] uniag.sk
CIT FEM
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_9
+421 37 641 4817
jozef.ujlaky [at] uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10+421 37 641 4593
Ing. Jana Valentováodb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
Ing. Ivana Váryová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_228
+421 37 641 4193
CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17+421 37 641 4898silvia.viraghova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_2_213
+421 37 641 4132
roderik.viragh [at] uniag.sk
PhDr. Jana Vrbová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205
+421 37 641 5562
KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Adriana AlsharabiováFEMExterná spolupracovníčka
KHP FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbabrnak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbaculikova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia BahelkováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbalazi [at] is.uniag.sk
Ing. Petronela BalážováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Petra Bálešová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
AS_3_318
qbalesova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qballek [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga BaloghováFEMExterná spolupracovníčkaqbaloghova [at] is.uniag.sk
PhDr. Janka BalogováExterná spolupracovníčka
qbalogova [at] is.uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
Mgr. Eva BebjakováFEMExterná spolupracovníčkaqbebjakovae [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslava Bebjaková
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ivan BednárikFEM
Externý spolupracovník
JUDr. Jarmila BekováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Jana BelenčíkováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Helena BelianskáFEM
Externá spolupracovníčka
qbelianska [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BeneExterný spolupracovník
Ing. Rastislav Beňo, PhD.
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Miroslav BezákFEM
Externý spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbilikova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qbitter [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela BláhováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Externá spolupracovníčka
qbobakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.Externá spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Stefan BojnecExterný spolupracovníkqbojnec [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BoledovičFEMExterný spolupracovník
qboledovic [at] is.uniag.sk
Mgr. Božena BorkováFEMExterná spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
Ing. Kamil BorošExterný spolupracovník
Ing. Marián BorzaFEM
Externý spolupracovník
qborza [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Marian Božík, PhD.FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqbozikova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qbraun [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BrnaFEM
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.Externá spolupracovníčka
Ing. Marian Brunai
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbugan [at] is.uniag.sk
PhDr. Štefan Bugár, MBA, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqbulik [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qburanska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Caletková
Externá spolupracovníčka
qcaletkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník804+421 37 641 4590cehula [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qciaian [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qcibulka [at] is.uniag.sk
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Mária CingeľováExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle Cook
Externý spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qcsankova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Helena CsolleováFEM
Externá spolupracovníčka
qcsolleova [at] is.uniag.sk
Ing. Ema CvangováExterná spolupracovníčka
qcvangova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqcabyova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qcekmeova [at] is.uniag.sk
doc. Žiga Čepar, PhD.KE FEMExterný spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ČerňanskáExterná spolupracovníčka
qcernanska [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qcervena [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.FEMExterný spolupracovník
qcukan [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qdado [at] is.uniag.sk
Marta DankieniczDFEM FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qdano [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar DávidováFEMExterná spolupracovníčka
qdavidova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Peter DepešFEM
Externý spolupracovník
Ing. Petra DohnalováFEM
Externá spolupracovníčka
qdohnalova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol Doležaj
Externý spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Dominka, MBAFEM
Externý spolupracovník
qdominka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qdorkova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Lenka DovalováExterná spolupracovníčkaqdovalova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Drabik, PhD.FEMExterný spolupracovník
qdrabik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qducka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Dudonová
Externá spolupracovníčka
qdudonova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga ĎuricováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qdutkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Marek Dvořák, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
CIT FEM
Externý spolupracovník
AS_0_10
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
qfaltovaleit [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qfarkasb [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqfekiac [at] is.uniag.sk
Ing. Peter FeranecExterný spolupracovník
qferanec [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Fialová
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qfides [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Milan Fillo, CSc.
Externý spolupracovník
qfillo [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Filo, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Daniela FilováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FüleováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Gajdoš
Externý spolupracovník
Ing. Mária GalabováFEMExterná spolupracovníčkaqgalabova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
galovav [at] is.uniag.sk
Ing. Roman GálFEM
Externý spolupracovník
DFEM FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqgecikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jana GirmanováExterná spolupracovníčka
Ing. Silvia Gnypová
Externá spolupracovníčka
Ing. Boris GogaFEM
Externý spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qgozora [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Libor GregaExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
Monika GyorgyDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Mgr. Iveta HajkováFEM
Externá spolupracovníčka
qhajkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144qhambalkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
Ing. Vojtech HarcsaFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qharing [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qhaverova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqhavlicek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
xbirdasova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír HičákKHP FEM
Externý spolupracovník
DFEM FEMExterný spolupracovníkqhittmar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qhluskova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qhornakova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HosťanskýExterný spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qhrabovska [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qhuckova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqhudecova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol HudecExterný spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Ing. Richard Hulík, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqhusart [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír ChlebecExterný spolupracovník
Mgr. Ing. František ChovanecFEMExterný spolupracovník
qchovanec [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qivanova [at] is.uniag.sk
William JACOBSExterný spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Bc. Miroslav Jahoda, MBAFEMExterný spolupracovník
qjahoda [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika Jamrichová
Externá spolupracovníčka
Mgr. Michaela JančíchováFEM
Externá spolupracovníčka
qjancichova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Janíček
Externý spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qjanikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Jankechová
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Viliam JánošExterný spolupracovník
Natalia Jedrzejewska
Externá spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qjezik [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qjozef [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqjurik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qkabat [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqkabatova [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.KMan FEMExterná spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
Ing. Vladimír KajanFEM
Externý spolupracovník
qkajan [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Ľubica Kapustová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Sergei KharinFEMExterný spolupracovník
qkharin [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkim [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkliestik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qklimantova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qklimekova [at] is.uniag.sk
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.FEMExterná spolupracovníčka
qklufova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj KochanExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkontura [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
AS_2_214
+421 37 641 4172korcova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Alexander KováčFEMExterný spolupracovník
qkovaca [at] is.uniag.sk
Ing. Petra Kováčiková
Externá spolupracovníčka
qkovacikova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqkozar [at] is.uniag.sk
Ing. Eva KozayováFEM
Externá spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
KE FEMExterný spolupracovníkqkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KratochvílováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
AS_3_309+421 37 641 4145
Ing. Zuzana KristekováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkrizanova [at] is.uniag.sk
RNDr. Slávka Krížová
Externá spolupracovníčka
qkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria Kročková
Externá spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria KrochtováExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qkrpalek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkrsnak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkubickova [at] is.uniag.sk
CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkulhanova [at] is.uniag.sk
Anna KulichováCPPP FEM
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
kulichova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaAE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
KÚ FEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Externý spolupracovník
AE_8_24
+421 37 641 4578
FEM
Externá spolupracovníčka
Mgr. Mária KuzmováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qkysucka [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav KyžňanskýFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qlabant [at] is.uniag.sk
RNDr. Viera Labudová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qlabudova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qlajdova [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš Laurinc
Externý spolupracovník
qlaurinc [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel Leitman
Externý spolupracovník
Ing. Peter LencsésExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qlesakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Michal Levický, PhD.
Externý spolupracovník
qlevicky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Ligačová
Externá spolupracovníčka
qligacova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqliptayova [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externý spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Tibor Lörinc
Externý spolupracovník
Ing. Milan Ľošťák
Externý spolupracovník
qlostak [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qlovas [at] is.uniag.sk
Ing. Marcela LučanskáFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Dušan LukáčikExterný spolupracovník
Ing. Tibor LukachFEM
Externý spolupracovník
qlukach [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Macejka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmackowska [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam MacováExterná spolupracovníčka
Ing. Štefan MačákFEM
Externý spolupracovník
qmacak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.Externý spolupracovníkqmaitah [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana MajerčákováFEM
Externá spolupracovníčka
qmajercakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qmalarik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmalisova [at] is.uniag.sk
Ing. Eleonóra MalovcováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter MaňákExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qmarcincakov [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Marčanová
Externá spolupracovníčka
qmarcanova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter MasnicaExterný spolupracovník
qmasnica [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Renata Matysik-PejasFEM
Externá spolupracovníčka
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmeszaros [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqmeszarosj [at] is.uniag.sk
KMan FEM
Externý spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmickova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Michaláková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmiklosovak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmiklosova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Matúš Minarič
Externý spolupracovník
Ing. Ivan MinárikFEMExterný spolupracovníkqminarik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qminarikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef MišutaExterný spolupracovník
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Dobruša MižurováFEM
Externá spolupracovníčka
qmizurova [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel ModranskýExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmokrisova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin MoravecExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qmotycka [at] is.uniag.sk
KMO FEMExterný spolupracovník
qmusak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Emilia MychlinskaDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
Dilshod NabievFEMExterný spolupracovník
Ing. Zuzana NagyováFEM
Externá spolupracovníčka
qnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna Nehézová
Externá spolupracovníčka
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qnemec [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Erika NosianováFEM
Externá spolupracovníčka
qnosianova [at] is.uniag.sk
Ing. Petra NovosádováFEM
Externá spolupracovníčka
prof. Dr hab. Ing. Czeslaw Nowak
Externý spolupracovník
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBA
Externý spolupracovník
qoestringer [at] is.uniag.sk
KF FEM
Externá spolupracovníčka
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard OlšovskýFEM
Externý spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qondrusek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qoravec [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan Oravec
Externý spolupracovník
qoraveci [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Marián OrságFEMExterný spolupracovník
qorsag [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martin Pakan
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qpalecek [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana Paprancová
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter PargáčExterný spolupracovníkqpargac [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Externý spolupracovník
paskal1 [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qpataky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qpauko [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína PaulišinováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryFEM
Externý spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ladislav PeťovskýExterný spolupracovník
Ing. Jozef PetrekFEM
Externý spolupracovník
qpetrek [at] is.uniag.sk
Ing. Alexandra PetríčkováExterná spolupracovníčka
qpetrickova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol PetríkFEMExterný spolupracovník
Ing. Štefan Petrík
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Petrincová
Externá spolupracovníčka
Ing. Štefan PikoFEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Andrzej PisulewskiExterný spolupracovník
qpisulewski [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Externý spolupracovník
Mgr. Dana PóčikováFEM
Externá spolupracovníčka
qpocikova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
popelka [at] is.uniag.sk
Ing. František ProchászkaFEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpszota [at] is.uniag.sk
Ing. Eva RakovskáFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Lenka RebrováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter RepiskýExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qretkovska [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterný spolupracovníkqrihova [at] is.uniag.sk
prof. Marian RizovFEM
Externý spolupracovník
qrizov [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav RobynekFEMExterný spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Tibor RumanFEMExterný spolupracovníkqruman [at] is.uniag.sk
prof. Fred Ruppel
Externý spolupracovník
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.FEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qsablik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter SekeraFEMExterný spolupracovník
qsekera [at] is.uniag.sk
KF FEMExterný spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834
serencesp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan SchmidtFEM
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš SchönExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkAE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Ing. Dáša SlezákováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Juraj SoboňaFEMExterný spolupracovník
qsobona [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Externá spolupracovníčka
qstavkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qstejskalova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qstrazikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsupuka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera SvoradováFEM
Externá spolupracovníčka
qsvoradova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qszafranska [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qszekeresova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqszitas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor ŠafárExterný spolupracovník
qsafar [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Oliver ŠiatkovskýExterný spolupracovník
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.FEM
Externý spolupracovník
qsikula [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qsilerova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Šimonovičová
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqsimova [at] is.uniag.sk
Mgr. Peter ŠimšíkFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AS_0_7
Ing. Marián Šmacho
Externý spolupracovník
qsmacho [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsmajda [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qsmatlak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef ŠnircExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqspuntova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Milan Šterdas
Externý spolupracovník
qsterdas [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qstomfaiova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Študenc, PhD.FEMExterný spolupracovník
qstudenc [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsupa [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsustek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qtartaraj [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
DFEM FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Anna TomanováFEMExterná spolupracovníčka
qtomanova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qtothovao [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qturecekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qtusimova [at] is.uniag.sk
Ing. Amália UhliarováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. František UrbanExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qurban [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qvajcnerova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qvalenta [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Mgr. Klaudia VaňkováExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qvanova [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav VargaFEMExterný spolupracovník
qvargaj [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Ing. Denisa VárhelyiováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Marek VaškoFEM
Externý spolupracovník
Ing. Božena VavrováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.
Externý spolupracovník
qvicen [at] is.uniag.sk
Ing. Margaréta Víghová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qvighova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvichrest [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvilimkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Externý spolupracovník
qvinohradsky [at] is.uniag.sk
Ing. Júlia Virágová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvodicka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvozari [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav VysokýExterný spolupracovník
Olga Walczak
Externá spolupracovníčka
qwalczak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qwolfova [at] is.uniag.sk
Mgr. Su YangKJ FEMExterná spolupracovníčkaAE_5_508
+421 37 641 4555
qyang [at] is.uniag.sk
Ing. Lívia ZahradničekováFEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Karol Zalai, PhD.FEMExterný spolupracovník
qzalai [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qzatkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav ŽákovičFEM
Externý spolupracovník
qzakovic [at] is.uniag.sk
Ing. Anna ŽembováFEMExterná spolupracovníčka
qzembova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Branislav ŽidekFEM
Externý spolupracovník
qzidek [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Žilčai
Externý spolupracovník
qzilcai [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqzivelova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník