Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
KJ FEModborný asistentAE_5_505
+421 37 641 4517
DFEM FEM, KE FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897
Veronika BakošováDFEM FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Ing. Janka Balážiová
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
Ing. Janka BánskaKE FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_117+421 37 641 4632
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
pavol.barat [at] uniag.sk
KE FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4574
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127+421 37 641 4147
Diana BencováadministratívaAE_5_502
+421 37 641 4556
diana.bencova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224+421 37 641 4155
Alžbeta Beneová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
Gabriela BernáthováDFEM FEM
remeselník
AS_1_102+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.DFEM FEM, KE FEM
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.docent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199
jozef.bojnansky [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
Margita BujnáDFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
Mgr. Petra ČančováKJ FEM
asistentka
AE_5_507+421 37 641 4546
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103+421 37 641 4908
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108c+421 37 641 5177
vŠ II.stupeň
AS_1_105+421 37 641 4187dusan.dobak [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
maria.dobisova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
RNDr. Janka Drábeková, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_111
+421 37 641 4633
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
PaedDr. Irena FelixováKJ FEModborná asistentkaAE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
Bc. Michaela Frankovádekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_318+421 37 641 4126
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
Ing. Galina Gerhátová
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
Mgr. Radka GrňováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4890
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.profesor CSc./PhD.AE_8_19+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.KI FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
Zuzana Hamarová
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
Mgr. Petra Hargašovádekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
petra.hargasova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_211+421 37 641 4198
Alena Hlinkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_1_121+421 37 641 4190
Milada Hlinková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138
milada.hlinkova [at] uniag.sk
CVVP FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
maria.holotova [at] uniag.sk
KF FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
radomira.greganova [at] uniag.sk
FEM, KMO FEM
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
upratovačka
AS_2_220+421 37 641 4194
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
jarmila.horvathova [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6+421 37 641 4575elena.hoskova [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
Ing. Tatiana IvankováKM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
CIT FEMadministratíva
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_109
+421 37 641 5172
elena.kaliarikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
Magdaléna Kondeová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311+421 37 641 4171
FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_302
+421 37 641 4130
jana.kozakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_3_301+421 37 641 4165
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191
milan.kucera [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
jana.ladvenicova [at] uniag.sk
KMan FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
KÚ FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406
+421 37 641 4558
ludmila.madarova [at] uniag.sk
Silvia Mányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
Ing. Eva Matejková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
eva.matejkova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
Alena MatušíkováupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4138
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501+421 37 641 4547
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.docentka CSc./PhD.SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
CIT FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4812jana.moravcikova [at] uniag.sk
KMO FEM
docent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4746anna.mravcova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Dimuth Nambuge, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894dimuth.nambuge [at] uniag.sk
Ing. Katarína Neomániová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_306+421 37 641 4136katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Jaroslav Nerečastrážnik / vrátnikAS_0_31a+421 37 641 4002jaroslav.nereca [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123
peter.obtulovic [at] uniag.sk
administratíva
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
maria.ocelkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
eva.olahova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AS_1_115+421 37 641 4181
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
tomas.pechociak [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153miriam.pietrikova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEM
profesor CSc./PhD.
AS_0_02
+421 37 641 5892
CPPP FEModborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
CIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_4+421 37 641 4813
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
docent CSc./PhD.AS_2_217
+421 376 414 196
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01+421 37 641 5893
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312+421 37 641 4140
Ing. Zuzana RadolecováKHP FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.KHP FEMdocentka CSc./PhD.AS_0_05
+421 37 641 5894
Ing. Roman Récky, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593
Ing. Eva Richterová, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4188
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122+421 37 641 4183
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
zuzana.strapekova [at] uniag.sk
KI FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172peter.stuchly [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_2_201
+421 37 641 4139
maria.sajbidorova [at] uniag.sk
administratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
CIT FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103+421 37 641 4905peter.sedik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Šemeláková
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170
erika.sindlerova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
emilia.skorecova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
odborná asistentka CSc./PhD.AS_0_6A+421 37 641 4129
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_215
+421 376 414 161
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.FEM, KE FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
natalia.turcekova [at] uniag.sk
Jozef UjlakyCIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_9+421 37 641 4817
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Jana ValentováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4881
Marta Valentová
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
Ing. Ivana Váryová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_228
+421 37 641 4193ivana.varyova [at] uniag.sk
Ing. Roderik Virágh, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213
+421 37 641 4132
roderik.viragh [at] uniag.sk
PhDr. Jana Vrbová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_507
+421 37 641 4551
jana.vrbova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205+421 37 641 5562hana.zach [at] uniag.sk
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
docentka CSc./PhD.
AE_7_3+421 37 641 4576iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmiroslava [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Nina Baculíková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbaculikova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia BahelkováFEMExterná spolupracovníčka
qbahelkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqbalazi [at] is.uniag.sk
Ing. Petronela BalážováExterná spolupracovníčka
Ing. Petra Bálešová, PhD.
Externá spolupracovníčka
AS_3_318
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Gabriela Balková
Externá spolupracovníčka
qbalkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
PhDr. Janka BalogováFEM
Externá spolupracovníčka
qbalogova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaFF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
Mgr. Eva BebjakováExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Externá spolupracovníčka
qbecvarova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan BednárikFEM
Externý spolupracovník
qbednarik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Igor BelešFEM
Externý spolupracovník
qbeles [at] is.uniag.sk
Ing. Helena Belianská
Externá spolupracovníčka
qbelianska [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Belica, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Rastislav Beňo, PhD.FEMExterný spolupracovník
qbeno [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert Beták
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qbilikova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qbitter [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qblahova [at] is.uniag.sk
Ing. Erika BlesákováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Blcháč, PhD.Externý spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal BohunčákFEM
Externý spolupracovník
qbohuncak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qbojnanska [at] is.uniag.sk
Stefan BojnecExterný spolupracovníkqbojnec [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qboros [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana BožíkováExterná spolupracovníčka
qbozikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbruncko [at] is.uniag.sk
Mag Martin BuganFEM
Externý spolupracovník
qbugan [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
JUDr. Ivana BuranskáFEM
Externá spolupracovníčka
qburanska [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqburliai [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
804+421 37 641 4590
Externý spolupracovník
qciaian [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Cibuľka
Externý spolupracovník
qcibulka [at] is.uniag.sk
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEM
Externá spolupracovníčka
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qcingelova [at] is.uniag.sk
Ing. Eduard Civáň
Externý spolupracovník
qcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle CookKE FEMExterný spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qcsankova [at] is.uniag.sk
Ing. Ida CsefováFEMExterná spolupracovníčkaqcsefova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera Čekmeová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qcepar [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ingrid Červená
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.Externá spolupracovníčkaqcorejova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Marta Dankienicz
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qdano [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qdebnarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Petra DohnalováExterná spolupracovníčka
qdohnalova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol Doležaj
Externý spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Dominka, MBAFEM
Externý spolupracovník
Ing. Valéria Dorková
Externá spolupracovníčka
Ing. Beáta Dorociaková
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qdovalova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Drabik, PhD.Externý spolupracovníkqdrabik [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.Externá spolupracovníčkaqdubcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef DubovskýExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana DudonováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qdurisova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.
Externý spolupracovník
qdvonc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qdzupina [at] is.uniag.sk
CIT FEM
Externý spolupracovník
AS_0_10
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqfandelova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris FarkašFEM
Externý spolupracovník
qfarkasb [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Farkaš
Externý spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qfeketej [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqferanec [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Filipeková
Externá spolupracovníčka
qfilipekova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Michal Filo, PhD.FEMExterný spolupracovník
Ing. Daniela FilováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FüleováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Rudolf GábrišExterný spolupracovník
qgabris [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav GajdošExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qgalabova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Externý spolupracovník
qgalik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
galovav [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Damian Gardziel
Externý spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Gecíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qgecikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgetta [at] is.uniag.sk
Ing. Jana GirmanováExterná spolupracovníčka
qgirmanova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qgnypova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris GogaExterný spolupracovník
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Externý spolupracovník
qgozora [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Externý spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.FEM
Externý spolupracovník
Monika Gyorgy
Externá spolupracovníčka
qgyorgy [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhajkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEM
Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144
qhambalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HaníkFEMExterný spolupracovník
qhanik [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander HanuskaFEM
Externý spolupracovník
Ing. Vojtech Harcsa
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav HaringFEM
Externý spolupracovník
Ing. Eva HaškováExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Mgr. Nina Haverová
Externá spolupracovníčka
qhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
xbirdasova [at] is.uniag.sk
Ing. Adriana HellenováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír HičákKHP FEMExterný spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.Externý spolupracovník
qhittmar [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qhlavacik [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HlúšekováExterná spolupracovníčka
Ing. Eva Hlušková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Anna HornákováExterná spolupracovníčka
Ing. Peter HosťanskýExterný spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela HrabovskáFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqhron [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qhruby [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Hrušovský
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qhudecova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol Hudec
Externý spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqhulik [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Timotej HusárFEMExterný spolupracovník
qhusart [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír ChlebecFEM
Externý spolupracovník
qchlebec [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
ivanek [at] is.uniag.sk
Ing. Marta IvanováExterná spolupracovníčkaqivanova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qjahoda [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika JamrichováExterná spolupracovníčka
qjamrichova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján JaníčekFEMExterný spolupracovník
qjanicek [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna JaníčkováExterná spolupracovníčka
qjanikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Jankechová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qjanoskova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qjanos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Benčík Jozef
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana JurčováExterná spolupracovníčka
qjurcova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Pavol Jurkovič
Externý spolupracovník
qjurkovic [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.Externý spolupracovník
qkabat [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka KabátováExterná spolupracovníčka
KMan FEMExterná spolupracovníčkaAS_2_202
+421 37 641 4192
Ing. Vladimír KajanFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkapusta [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qkapustova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga KarvackáExterná spolupracovníčka
qkarvacka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkelemenova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Lenka Kim
Externá spolupracovníčka
qkim [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qklimantova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qklimekova [at] is.uniag.sk
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qklufova [at] is.uniag.sk
Ing. Karol Knížat
Externý spolupracovník
Ing. Juraj KochanExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Vincent KonturaExterný spolupracovník
qkontura [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Koprdová
Externá spolupracovníčka
qkoprdova [at] is.uniag.sk
KI FEM, FEMExterná spolupracovníčka
AS_2_214
+421 37 641 4172korcova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkotes [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qkovacikova [at] is.uniag.sk
Ing. Alena KováčováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkovacovak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkovtun [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. František KozarFEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej KrasnodebskiKE FEM
Externý spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkratochvilo [at] is.uniag.sk
Mgr. Veronika KremlExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkAS_3_309+421 37 641 4145
Ing. Zuzana KristekováFEM
Externá spolupracovníčka
qkristekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkrizanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria Kročková
Externá spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qkrpalek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qkrsnak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
kucirkova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Karol KukułaExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkulhanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
Iveta Kunová
Externá spolupracovníčka
AE_4_410+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkAE_8_24+421 37 641 4578kuzma [at] is.uniag.sk
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
RNDr. Viera Labudová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qlabudova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva LacováExterná spolupracovníčkaqlacovae [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga Lajdová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš LaurincExterný spolupracovník
Ing. Daniel LeitmanFEMExterný spolupracovník
Ing. Peter Lencsés
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qlesakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qlevicky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qligacova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana LiptayováFEM
Externá spolupracovníčka
qliptayova [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externý spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiKJ FEMExterný spolupracovníkAE_5_508
+421 37 641 4555
qli [at] is.uniag.sk
Ing. Igor Lobodáš
Externý spolupracovník
qlobodas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LörincExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Juraj LovasFEM
Externý spolupracovník
qlovas [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqlukacik [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukachFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qmacejka [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externý spolupracovník
qmackowska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqmacak [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MagáthováFEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.FEMExterný spolupracovník
Ing. Zuzana MajerčákováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Mária Majerhofferová
Externá spolupracovníčka
qmajerhoffer [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Zuzana MališováFEM
Externá spolupracovníčka
qmalisova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter MaňákFEM
Externý spolupracovník
Ing. Daniela MarcinčákováExterná spolupracovníčka
Ing. Martina MarčanováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Jana MaršalkováFEM
Externá spolupracovníčka
qmarsalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MasnicaFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmatisova [at] is.uniag.sk
Renata Matysik-PejasFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Peter MészárosFEM
Externý spolupracovník
qmeszaros [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marián Meško, MSc, PhD.KMan FEMExterný spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MičkováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qmichalakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmichalcova [at] is.uniag.sk
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEMExterný spolupracovník
qsvrbik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Melánia Miklóšová
Externá spolupracovníčka
qmiklosova [at] is.uniag.sk
Ing. Simona MikulášovičováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Ivan MinárikFEMExterný spolupracovníkqminarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Ing. Janka MinárikováExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef MišutaExterný spolupracovník
qmisuta [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
PhDr. Viera MokrišováFEMExterná spolupracovníčka
qmokrisova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qmoravec [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qmotycka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Alena Mutňanská
Externá spolupracovníčka
Emilia MychlinskaDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qnabiev [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
AS_0_10
Ing. Norbert NemecFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqnosianova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qnovosadova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Ing. Czeslaw NowakExterný spolupracovník
qnowakc [at] is.uniag.sk
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBAFEMExterný spolupracovník
Ing. Olena Oliynyk, PhD.
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
Mgr. Tatiana ÖlveckáFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qomastova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qondrusek [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qonodiova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Ivan OravecFEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Patrik PalečekFEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Dana Paprancová
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqpargac [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkpaskal1 [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpaskrtova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Pataky, CSc.FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján PaukoExterný spolupracovník
qpauko [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qpaulisinova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryExterný spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpetlak [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav PeťovskýExterný spolupracovník
qpetovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef PetrekFEM
Externý spolupracovník
Ing. Alexandra PetríčkováFEMExterná spolupracovníčka
qpetrickova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol PetríkExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qpetrincova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqpiko [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislava PintérováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.
Externý spolupracovník
CPPP FEMExterný spolupracovníkqpolicka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161popelka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qprochaszka [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterná spolupracovníčka
qpszota [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEMExterný spolupracovníkqrasner [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka RebrováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qrechtorisov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qrepisky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qretkovska [at] is.uniag.sk
Viera RihovaExterný spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Tibor RumanExterný spolupracovník
qruman [at] is.uniag.sk
prof. Fred RuppelKE FEMExterný spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqrybansky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qsekera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.Externý spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Ing. Dáša SlezákováFEMExterná spolupracovníčka
qslezakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
qstavkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qstehlo [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia StejskalováFEM
Externá spolupracovníčka
qstejskalova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef Supuka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera Svoradová
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.Externý spolupracovník
Monika SzafranskaFEM
Externá spolupracovníčka
qszafranska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qszekeresova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Tibor Šafár
Externý spolupracovník
qsafar [at] is.uniag.sk
Ing. Ján ŠaligaFEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qsiatkovsky [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qsikula [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.Externý spolupracovník
simo [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ŠimonovičováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qsimsik [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel ŠkarbalaExterný spolupracovník
CIT FEM
Externá spolupracovníčka
AS_0_7
qskulecova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsmacho [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqsmatlak [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ŠmatlákováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef Šnirc
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.Externý spolupracovník
Ing. Viera Štechová
Externá spolupracovníčka
qstechova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ŠterdasExterný spolupracovník
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Roman ŠustekExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Švecová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qtartaraj [at] is.uniag.sk
Ing. Emília Teplanská
Externá spolupracovníčka
qteplanska [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Renáta TisovskáFEM
Externá spolupracovníčka
DFEM FEM
Externý spolupracovník
xtkac [at] is.uniag.sk
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.Externý spolupracovník
qtlcik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ivana TóthováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Oľga Tóthová
Externá spolupracovníčka
qtothovao [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
quhliarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qurban [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvajcnerova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
PhDr. Michal Valach, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Juraj ValentaExterný spolupracovník
Ing. Renáta Valentíniová
Externá spolupracovníčka
qvalentiniov [at] is.uniag.sk
Mgr. Klaudia VaňkováFEMExterná spolupracovníčka
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Marcel VargaFEM
Externý spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Ing. Denisa Várhelyiová
Externá spolupracovníčka
qvarhelyiova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek VaškoFEMExterný spolupracovník
Ing. Božena VavrováFEMExterná spolupracovníčka
qvavrova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.FEMExterný spolupracovník
qveber [at] is.uniag.sk
Ing. Peter VeľkýExterný spolupracovník
qvelky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslav VichrestExterný spolupracovníkqvichrest [at] is.uniag.sk
PhDr. Renáta VilímkováFEM
Externá spolupracovníčka
qvilimkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qviragova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj VodičkaFEM
Externý spolupracovník
Ing. Ivan VozárFEMExterný spolupracovník
Ing. Martin VyoralFEMExterný spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. PhDr. Daniela WolfováExterná spolupracovníčka
Mgr. Su YangKJ FEMExterná spolupracovníčkaAE_5_508+421 37 641 4555
Ing. Lívia ZahradničekováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qzalai [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Žákovič
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qzembova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef ŽilčaiFEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qzivelova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník