Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203+421 37 641 4612rudolf.abraham [at] uniag.sk
Ing. Denisa Ackermannováadministratíva
EM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
denisa.ackermannova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809
Andrea ÁčováSDaJadministratíva -ŠD
+421 37 641 5704
Andrea Áčováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823andrea.acova1 [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
kristina.adamcikova [at] uniag.sk
odborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517milan.adamec [at] uniag.sk
Jozef Adámek
remeselník
+421 37 641 5760
jozef.adamek [at] uniag.sk
Jarmila Adámeková
upratovačka
1.06+421 37 641 5234
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-A_2_Vu305+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_30+421 37 641 5804stefan.ailer [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ, FAPZ
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11+421 37 641 4700
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.KZ FZKIdocentka CSc./PhD.Bz_0_14+421 37 641 4247alena.andrejiova [at] uniag.sk
Mgr. Ingrid Andrisováadministratíva -ŠD
+421 37 641 5752ingrid.andrisova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.KSaVB TFdocent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363
KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16+421 37 641 4795
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBPprofesorka CSc./PhD.
BA_1_103
+421 37 641 5805
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
Milan Arpáš
remeselník
Kotolňa_0_117+421 37 641 5771milan.arpas [at] uniag.sk
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.docentka CSc./PhD.AT_2_14
+421 37 641 4314
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Lucia Arpášová
upratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408
lucia.arpasova [at] uniag.sk
Ing. Július Árvay, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
Ing. Elena Aydin, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201
+421 37 641 5250elena.aydin [at] uniag.sk
Ing. Mária Babošová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6
+421 37 641 4315maria.babosova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003zuzana.babulicova [at] uniag.sk
dekanát - centrumMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484jana.bacskorova [at] uniag.sk
Alena Bačinská
remeselník
+421 37 641 4780
alena.bacinska [at] uniag.sk
Jana Bačováprevádzková zamestnankyňa ŠD
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
Ing. Ladislav Bakay, PhD.KBZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Adriána Bakošová, MBACVVP FEMvŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
rektorát - adm.centrum
AE_3_309
+421 37 641 5550
Dušan Baláž
odb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2
+421 37 641 4184
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
juraj.balazi [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
KBaB FBPdocentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327
zelmira.balazova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5848igor.balko [at] uniag.sk
Juraj BalkoIKCV DTF TFremeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
Agneša BalkováKZSBT TF
administratíva
MF-B_1_Ma210+421 37 641 4303agnesa.balkova [at] uniag.sk
KPG FAPZupratovačkaAC_3_5
+421 37 641 4498
Ing. Milada Balková, PhD.KZSBT TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778
remeselník
+421 37 641 5459
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
Ing. Janka Bánska
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
KTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
profesor CSc./PhD.AZ_4_22+421 37 641 4450tibor.baranec [at] uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
PhDr. Pavol BarátKSV FEModborný asistentSlPK_0_12+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47+421 37 641 4494
KE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
KKPaPÚ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
anna.barekova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
viliam.barek [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
Dana BaumanováDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_2
+421 37 641 5729
Sandra Baumanováodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036sandra.baumanova [at] uniag.sk
Zuzana Béderová
upratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
Monika BédiováKPr FEŠRR
administratíva
FF_0_4
+421 37 641 5078
Zdenka BednárováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_106
+421 37 641 5525
zdenka.bednarova [at] uniag.sk
Erika Bekéniováodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5539
zuzana.belaiova [at] uniag.sk
VYD UP
remeselník
AC_-1_34
+421 37 641 5347
emilia.belakova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824lubomir.belej [at] uniag.sk
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
KJ FEM
administratíva
AE_5_502
+421 37 641 4556
Etela Bencová
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
etela.bencova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bencová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
upratovačka
+421 376 414 774
Alžbeta Beneová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
US UPr Kves R
upratovačka
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5503
katarina.benkova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
juraj.beno [at] uniag.sk
Peter BeňoSR R Rvodič
AE_0_10
+421 37 641 5564
peter.beno [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEMdocent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
jakub.bercik [at] uniag.sk
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_601
+421 37 641 4566
janka.beresecka [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
Gabriela BernáthováDFEM FEMremeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
slavko.bernath [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Bernát, PhD.KKaST TF, ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.betakova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZremeselník
AA_1_11
+421 376 414 267
remeselník
+421 37 641 4780
helena.bibenova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.profesor DrSc.
EM_2_18
+421 37 641 5625
pavol.bielek [at] uniag.sk
DFEM FEM, KZVMP R R, KE FEM
rektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
Ing. Mária Bihuňová, PhD.KZaKA FZKI, FZKI
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_0_121
+421 37 641 5425
maria.bihunova [at] uniag.sk
Mgr. Jana Bilčíková
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.08
+421 37 641 4913jana.bilcikova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AT_4_12+421 37 641 4328
prevádzková zamestnankyňa ŠD
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125zita.birova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelanímAZ_3_48
+421 37 641 4430
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBP
docent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113
KHaBP FBP, FBPdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
Ing. Eva BocánováKTKŽP FBP
upratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
eva.bocanova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Boďo, PhD.KZSBT TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
ivan.bohat [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.CIP FEŠRRadministratíva
FF_2_30
+421 37 641 5081zuzana.bohatova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
helena.bojdova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_219
+421 37 641 4199
KOR FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_5_15
+421 37 641 4256
peter.bokor [at] uniag.sk
Ivan Bomberovič
remeselník
+421 37 641 5763ivan.bomberovic [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves Rremeselník+421 37 641 5760
Ing. Mária Borbélyová, PhD.dekanát - centrumAS_1_106
+421 37 641 5896
maria.borbelyova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.04
+421 37 641 4915
petra.borotova [at] uniag.sk
Klaudia Bosákováupratovačkaklaudia.bosakova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
Ing. Lenka Botyanszká, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
Ing. Anna BožikováSR R Rrektorát - adm.centrumAE_2_202+421 37 641 5504
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
monika.bozikova [at] uniag.sk
Oľga BradáčováKEaB FAPZ
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
olga.bradacova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_5_4
+421 37 641 4448
DTF TFremeselník
Mu206
+421 37 641 5487
Eva Brezovanová
upratovačka
SD-ML-L_0_24
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.KGŠR FAPZ
docent CSc./PhD.
BG_1_115
+421 37 641 4787
jan.brindza [at] uniag.sk
KEaB FAPZadministratívaAZ_2_4
+421 37 641 4420
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792marta.bryndzova [at] uniag.sk
BZ UPremeselník
+421 37 641 4780maria.bublova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802ondrej.bucko [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
rektorát - adm.centrum
AE_1_110+421 37 641 5506, +421 37 641 5505henrieta.budayova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
docent CSc./PhD.
EM_0_4
+421 37 641 5609
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
Ing. Jozef Bujko, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7+421 37 641 4741
DFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
Ing. Marián Bujna, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
marian.bujna [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
CIP FEŠRR
administratíva
FF_1_38+421 37 641 5656monika.bumbalova [at] uniag.sk
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
Marta BystrickáKAVR FAPZremeselník
profesor CSc./PhD.AA_5_16
+421 37 641 4253
ludovit.cagan [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.KGPB FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_1_11+421 37 641 4297
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AA_2_28
+421 37 641 4224
eva.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406
Lucia CandrákováSDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794lucia.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Mária CandrákováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_107
+421 37 641 5570
maria.candrakova [at] uniag.sk
Tatiana CandrákováremeselníkAA_1_13+421 376 414 860
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343marcela.capcarova [at] uniag.sk
Ing. Michal Cifranič, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657
rektorát - adm.centrumSD-ML-L_0_29+421 37 641 5743
remeselník+421 37 641 5771ludvik.cirok [at] uniag.sk
Tatiana CirokováremeselníkAC_0_42+421 37 641 4227tatiana.cirokova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
lektorSD-ML-L_0_32b+421 37 641 5470lucia.civanova [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.IKCV DTF TF, KF TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314+421 37 641 4722
František CupákSE UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5340
Marta CupákováVYD UPremeselníkAC_-1_32+421 37 641 4347
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
Ing. Peter Czako, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7+421 37 641 4777peter.czako [at] uniag.sk
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
0.17
+421 37 641 5257
Ing. Barbora Čakovská, PhD.KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_205
+421 37 641 5553
asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.KTKŽP FBPdocentka CSc./PhD.
AT_3_11
+421 37 641 4310
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39
+421 37 641 5075
kristian.cechmanek [at] uniag.sk
remeselník
KU_0_7
+421 37 641 5740
BZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_8
+421 37 641 4729
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21+421 376 414 564mariana.cermakova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132
+421 37 641 5437
jana.cerna [at] uniag.sk
Štefan Černákprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5711stefan.cernak [at] uniag.sk
Mária ČernickáŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 376 415 705
maria.cernicka [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5
+421 37 641 4231
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_103+421 37 641 4908
Ing. Silvia Čéryová, PhD.KCH FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa416+421 37 641 5686
docent CSc./PhD.
ZP_1_2.10
+421 37 641 5224
DFZKI FZKIdekanát - centrumTD_0_116+421 37 641 5417
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
profesor CSc./PhD.
AT_3_9a+421 37 641 4709juraj.cubon [at] uniag.sk
ODVaS TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
administratíva
ARI_0_8
+421 37 641 4273
Stanislav Čurgaly
remeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825
Ing. Veronika Dalkovičová
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
Ing. Marián Daniš
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102+421 37 641 5044renata.danova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8
+421 37 641 4805
Ing. Eva Demjanová, PhD.DFAPZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860
vŠ II.stupeň
AA_5_19
+421 37 641 4851ivana.demova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105
+421 37 641 5826
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
Ing. Dušan Dobák
vŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187
dusan.dobak [at] uniag.sk
Ing. Milan Dobiaš, PhD.KŠCH FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_2_17
+421 37 641 4745
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
JUDr. Mária Dobišováodborná asistentkaAS_2_204
+421 37 641 4131
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
ludmila.dobosova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_1_104
prevádzková zamestnankyňa ŠD
rektorát - adm.centrum
AE_3_313
+421 37 641 5754
remeselník
+421 37 641 5472
milan.dorusinec [at] uniag.sk
Martin Drábek
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
RNDr. Janka Drábeková, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
janka.drabekova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
katarina.drabikova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252
katarina.drgonova [at] uniag.sk
Ing. Róbert Drlička, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
robert.drlicka [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111zuzana.drozdakova [at] uniag.sk
Štefan DubnickýUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001stefan.dubnicky [at] uniag.sk
Ing. Viera Ducková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_3_1+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_13+421 37 641 4357jozef.dudak [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_19
+421 37 641 4561
Viera Duchoňová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880viera.duchonova [at] uniag.sk
RNDr. Hana Ďúranová, PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
BZ UPremeselník
VS_0_26
+421 37 641 4748
Bc. Ivana ĎurinováSKves Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_2_207
+421 37 641 5520
ivana.durinova [at] uniag.sk
CUŠ UP
upratovačka
eva.durisova [at] uniag.sk
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
luba.durisova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496zuzana.durkova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Ďurkovičodb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_3_313
+421 37 641 5569
odborná asistentka CSc./PhD.
FF_1_45/2
+421 37 641 5071
jana.durkovicova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
57
+421 37 641 4694
zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
Ing. Mariana Eliašová, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.
EM_1_15
+421 37 641 5614
mariana.eliasova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AZ_4_31
+421 37 641 4444
pavol.elias1 [at] uniag.sk
Ing. Dávid Ernst, PhD.KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8+421 376 414 217
remeselník
Skolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
Janka FančovičováBZ UP
upratovačka
janka.fancovicova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113
+421 37 641 4631
maria.farkasova [at] uniag.sk
Eva FarmadinováKGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
eva.farmadinova [at] uniag.sk
UMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316+421 37 641 5540
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324
KVD FAPZso SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601anna.fazekasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
docentka CSc./PhD.
AE_6_603
+421 37 641 4563
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.KEM FEŠRR
docent CSc./PhD.
EM_2_23
+421 37 641 5626
KJ FEModborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_3_41+421 37 641 5813
Ing. Andrej FerencKZ FZKIodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262andrej.ferenc [at] uniag.sk
KFR FAPZvŠ II.stupeňAA_5_521+421 37 641 4851jana.ferencova [at] uniag.sk
Emília Ferencziová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
emilia.ferencziova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_222+421 37 641 4157
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102+421 37 641 5426lubica.feriancova [at] uniag.sk
VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7
+421 37 641 4717
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.docentka CSc./PhD.BA_1_119
+421 37 641 5827
martina.fikselova [at] uniag.sk
Marián FilipčíkSZam UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5348
marian.filipcik [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5763
patrik.filipcik [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_0_9
+421 37 641 4350
CIP FEŠRR
administratíva
FF_2_30
+421 37 641 5081
Ing. Roman Flóriš, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122+421 37 641 5428roman.floris [at] uniag.sk
KPTC R R
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.21
+421 37 641 4966
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504+421 37 641 4543
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155michaela.frankova [at] uniag.sk
upratovačka
A_0_34
+421 37 641 4260
odb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315c
+421 37 641 4118
jan.frater1 [at] uniag.sk
upratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
Klaudia FurárováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
rektorát - adm.centrumAE_3_316
+421 37 641 5534
Ing. Jakub Fuska, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
Marian Fuskaprevádzkový zamestnanec ŠD
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a+421 37 641 4495
odborný asistent CSc./PhD.AT_1_16+421 37 641 4295michal.gabor [at] uniag.sk
Ing. Lucia Gabríny, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRRprofesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
jan.gadus [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_6_606+421 37 641 5725
Jarmila GajdošováSKves Kves R
upratovačka
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757monika.gajdosova [at] uniag.sk
KGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
KVZ FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_4_7+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TF
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
roman.galik [at] uniag.sk
SE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340
Dana GalováKEAaI TF
upratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
dana.galova [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
jana.galova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
Ing. Zuzana GálováKves R
rektorát - adm.centrum
AE_2_206
+421 37 641 5521
docent CSc./PhD.
AT_2_12
+421 37 641 4701
jozef.gasparik [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
AP_0_24A
+421 37 641 4500
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255kristina.gasparovic [at] uniag.sk
Dana Gašparovičová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_30a
+421 37 641 5460
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_40
+421 37 641 4210
FAPZ, KGŠR FAPZodborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
Marcela Gažováupratovačka
marcela.gazova [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
KI FEMvŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
galina.gerhatova [at] uniag.sk
Iveta GeršiováKRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
UMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5548
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.profesor CSc./PhD.BA_1_109+421 37 641 4325
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322
marcel.golian [at] uniag.sk
Margita Granátovárektorát - adm.centrum
AE_2_208
+421 37 641 5516margita.granatova [at] uniag.sk
Ing. Romana GreguškováKOR FAPZvŠ II.stupeňAA_5_11
+421 37 641 4254
romana.greguskova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
radka.grnova [at] uniag.sk
Ing. Monika Gubáňová, PhD.KEP FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_3_32
+421 37 641 5610
upratovačka
renata.gubanova [at] uniag.sk
Margita GubováadministratívaAC_1_17+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
Ilda Gulková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_10
+421 37 641 4414
ilda.gulkova [at] uniag.sk
KE FEMprofesor CSc./PhD.AE_8_19
+421 37 641 4595
Ing. Katarína GurčíkováDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_5+421 37 641 5384
Ing. Janette GuzmickáSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5041
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
Mgr. Michaela GuzmickáIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
Ing. Zlatica GuzmickáUVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5507
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
jozef.guzmicky [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Silvia GyepesováŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ľudovít GyuricaIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
SI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
KUPH FAPZdocent CSc./PhD.AA_0_19
+421 37 641 4204
miroslav.haban [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
docentka CSc./PhD.
AA_2_31
+421 37 641 4467marta.habanova [at] uniag.sk
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
sidonia.habanova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠDanna.habinakova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem ITBG_0_003
+421 37 641 4775
stefan.hajdu [at] uniag.sk
RNDr. Daniela HaladováKVZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AT_5_32+421 37 641 4333
KZaKA FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.profesor CSc./PhD., dekanát - centrumZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R R
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Eva HalenárováKZSBT TFupratovačkaMQ_1_105
+421 37 641 4838
Friderika HallováKGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298
Ing. Marcela Hallová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Halmová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.EM_2_25+421 37 641 5631
profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279
KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
upratovačka
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.KVS FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1
+421 37 641 5656
Ing. Adriana HandzušováKTKRP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158
martina.hanova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_2_4
+421 37 641 4704
jana.hanusova [at] uniag.sk
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.KVZ FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_4_10
+421 37 641 4320
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_14
+421 37 641 4376
lubos.harangozo [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
petra.hargasova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.Vu306
+421 37 641 5782
marta.harnicarova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
peter.hascik [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_33
+421 37 641 5627
martin.hauptvogl [at] uniag.sk
Ing. Anton Haverodb. zamestnanec 3 - okrem ITBB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
anton.haver [at] uniag.sk
upratovačka
maria.hazdova [at] uniag.sk
Ing. Eva HečkováKPTC R R
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.22+421 37 641 4956
KZ FZKIprofesorka CSc./PhD.Bz_1_24
+421 37 641 4712
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
KI FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_211+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
Renáta Hercováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
upratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
maria.herudova [at] uniag.sk
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.KBZ FZKIdocentka CSc./PhD.TD_1_210
+421 37 641 5432
KF TF
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524
+421 37 641 4041
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811lukas.hleba [at] uniag.sk
KŠOV FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
Milada HlinkováKMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
remeselník
1P4
+421 37 641 5787
KVD FAPZ
profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469
svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
Ing. Eva HókováKTKRP FBPadministratíva
AT_4_4
+421 37 641 4429
Jaroslava HoláDFEŠRR FEŠRR
upratovačka
jaroslava.hola [at] uniag.sk
Mgr. Barbora HolláDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_7+421 37 641 5385barbora.holla [at] uniag.sk
DFBP FBPodb. zamestnanec 3 - ITBA_0_12
+421 37 641 4869
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
CVVP FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_3_318
+421 37 641 4126
maria.holotova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holovičová, PhD.
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_115
+421 37 641 4874
maria.holovicova [at] uniag.sk
KF FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146
ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
vŠ II.stupeň
AT_5_6+421 37 641 4506jozef.homola [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Horák, PhD.KBaH FZKI, FZKIdocent CSc./PhD., dekanát - centrumZP_1_2.04
+421 37 641 5244
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.IOBBB FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.BG_1_110+421 376 414 779vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
Ing. Michaela Horná, PhD.KŠZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_3+421 376 414 872
Dušan Horník
vodič
+421 37 641 5468
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.hornikova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_116+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
BZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791
Iveta HorváthováKÚ FEMupratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
iveta.horvathova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
dekanát - centrumAS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
patricia.horvathova [at] uniag.sk
UOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
Ing. Mária HorvátovávŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
Ing. Elena Hošková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
Jozefína HozákováVYD UPremeselník
AC_-1_32
+421 37 641 5267
Helena HraškováDTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203+421 37 641 5588
Ing. Veronika Hrdá, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160veronika.hrda [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265peter.hric [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_2_5+421 37 641 4744cyril.hrncar [at] uniag.sk
CUŠ UPlektorSD-ML-L_0_26
+421 37 641 5467
JUDr. Helena Hromádková, PhD.rektorát - adm.centrumAE_3_306+421 37 641 5536helena.hromadkova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava HrstkovávŠ II.stupeňAC_1_23+421 376 414 607miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
Ing. Mária Hrubá
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24+421 37 641 4215
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319+421 37 641 4764
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5563
elena.hudakova [at] uniag.sk
KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
IKCV DTF TFprevádzkový zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.KOR FAPZprofesor CSc./PhD.AE_0_5, AA_5_13+421 37 641 4250kamil.hudec [at] uniag.sk
Ing. Vlasta HudecováKFR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
docentka CSc./PhD.
AE_7_4+421 37 641 4580daniela.hupkova [at] uniag.sk
Gabriela HvizdováCIKT UP
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408
+421 37 641 4483
gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5529
remeselníkVS_0_11+421 37 641 4729
Daniela ChlebcováUS UPr Kves R
upratovačka
KŠCH FAPZ
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883
peter.chlebo [at] uniag.sk
KŠCH FAPZdocent CSc./PhD.
AT_2_1
+421 37 641 4318robert.chlebo [at] uniag.sk
KPG FAPZdocent CSc./PhD.AC_3_13+421 37 641 4397juraj.chlpik [at] uniag.sk
UVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547martina.chmelkova [at] uniag.sk
Ing. Milan Chňapek, PhD.KBaB FBP
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
milan.chnapek [at] uniag.sk
UA UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5771peter.chnapek [at] uniag.sk
Jozefína Chňapková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
PhDr. Renáta ChosraviováKKPV R R
rektorát - adm.centrum
AE_6_605
+421 37 641 5538
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBG_0_005+421 37 641 4775
administratíva -ŠD
+421 37 641 5822
emilia.chovanova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_602+421 37 641 4562
profesor DrSc.
ARI_1_14
+421 37 641 4274
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KTKŽP FBP
administratíva
AT_3_8+421 37 641 4312
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245dusan.igaz [at] uniag.sk
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_4_24
+421 37 641 4449
KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_1_49
+421 37 641 5073
zuzana.ilkova [at] uniag.sk
Jana Illéšová
upratovačka
1.08+421 37 641 4931
Andrea Imreováremeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
andrea.imreova [at] uniag.sk
KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_5_5
+421 37 641 4505
ivan.imrich [at] uniag.sk
Dana InoveckáKEAaI TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_2_1
+421 37 641 4470
Ing. Eva Ivanišová, PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421eva.ivanisova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611juraj.jablonicky [at] uniag.sk
Beáta JakabováUFZ Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_11+421 37 641 5042slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
Viera JalakšováKVZ FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419viera.jalaksova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_9+421 37 641 5043
Ing. Tomáš Jambor, PhD.CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925tomas.jambor [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem ITVS_0_25
+421 37 641 4739
Andrea JančiováBZ UPremeselník
andrea.janciova [at] uniag.sk
DTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5489
administratívaMF-B_2_13+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
Ing. Peter JančuškaUFZ Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_1_104+421 37 641 5532, +421 37 641 5530peter.jancuska [at] uniag.sk
Ing. Alena Jančuškovádekanát - centrumMF-B_1_Ma222+421 37 641 5493alena.jancuskova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_7+421 376 414 417
Emil JánošíkAUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5468
emil.janosik [at] uniag.sk
Miroslava JánošíkováadministratívaMF-B_4_Fa504+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.docent CSc./PhD.MQ_2_215
+421 37 641 4114
ivan.janosko [at] uniag.sk
KOR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12
+421 37 641 4043
olga.janovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567
Mgr. Mária Jašíková
administratíva -ŠD
+421 376 415 703maria.jasikova [at] uniag.sk
BZ UPremeselníkKotolňa_0_117
+421 37 641 5771
pavol.javorcik [at] uniag.sk
KMi FBPprofesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130
+421 37 641 5038
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
upratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
Mgr. Nikola Jedličková
upratovačka
KZaKA FZKI
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
Ing. Viera JindrováVYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4569viera.jindrova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TF
profesor CSc./PhD.
AC_0_1
+421 37 641 4796
administratíva
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Lýdia Juhásováupratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.docent CSc./PhD.
AZ_0_11
+421 37 641 4807peter.juhas [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AT_4_9
+421 37 641 4332
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 376 414 169
Jozef JuríkVCABT UPremeselník1.40jozef.jurik [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKIprofesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
zdenka.kadekova [at] uniag.sk
KKS TF
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.KFŽ FBP
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F+421 37 641 4258anna.kalafova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
Ing. Elena KaliarikováDFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
elena.kaliarikova [at] uniag.sk
Ing. Karol KaniaCIKT UPodb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315b
+421 37 641 4173
karol.kania [at] uniag.sk
Anna KanianskáKZ FZKIadministratívaBz_0_12+421 37 641 4229
KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_5_7+421 37 641 4504
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
natalia.karapinova [at] uniag.sk
Ing. Drahomíra KarasováDTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588drahomira.karasova [at] uniag.sk
Ing. Jana KaršňákováKEaB FAPZvŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452jana.karsnakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.FAPZ, KGPB FAPZ
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
UVO Kves R
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_3_315+421 37 641 5755
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791robert.kirchner [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
ZM_0_1.07+421 37 641 5247
UPr Kves R
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726
Ing. Dana Klačková
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
Juraj Kleman
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001juraj.kleman [at] uniag.sk
Ing. Marcel Kliment, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242marcel.kliment [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503
+421 37 641 4557
katarina.klimentova [at] uniag.sk
Tatiana Klimešováso SŠ vzdelanímAT_2_10+421 37 641 4317tatiana.klimesova [at] uniag.sk
Erika KlinkováKVSZK R Rrektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
KVS FEŠRR
administratíva
AZ_0_2
+421 37 641 5650
Jana Klukovárektorát - adm.centrum
AE_1_104
+421 37 641 5530
KUPH FAPZvŠ II.stupeň
AA_0_21
+421 37 641 4830
KŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_8
+421 37 641 4705
Jozef Kocúrremeselník
+421 37 641 5268
Jozef Kocúr
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
jozef.kocur [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
rektorát - adm.centrum
AE_3_304+421 37 641 5490
upratovačkaMF-B_2_13+421 37 641 4650
KPG FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396
marek.kolencik [at] uniag.sk
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
adriana.kolesarova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
anna.kolesarova [at] uniag.sk
Alojz Kollár
strážnik / vrátnik
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131
+421 37 641 5445
jan.kollar [at] uniag.sk
KŠZ FAPZupratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
jana.kollarova [at] uniag.sk
IKCV DTF TF, TFvŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
so SŠ vzdelaním+421 37 641 4388
Etela KompasováKEM FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
EM_2_22
+421 37 641 5623etela.kompasova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Konc, PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10+421 37 641 5040
Eva Kondeová
upratovačka
MF-A_4_Fu505+421 37 641 5672eva.kondeova [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 5511
Ing. Elka Kóňová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_3
+421 37 641 4738
Ing. Jana Kopčeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32
+421 37 641 4249jana.kopcekova [at] uniag.sk
Ivana Koppanováupratovačka
Štefan KoprdaUOaVO R R
rektorát - adm.centrum
KU_1_18
+421 37 641 5741
KUPH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
upratovačka
70
+421 37 641 4696milada.kordosova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
maros.korenko [at] uniag.sk
SKves Kves R
odb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22
+421 37 641 5866ivica.koritarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
jan.kosiba [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112+421 37 641 4876
Ing. Daniela Košťálová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZupratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
Mgr. Marián Kotrla, PhD.KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
martin.kotus [at] uniag.sk
Henrich Kováč
vodič
+421 37 641 5526
henrich.kovac [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_3_38
+421 37 641 5606
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.KAVR FAPZprofesor CSc./PhD.
AC_2_18
+421 37 641 4381
Ing. Ivan Kováč, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417+421 37 641 5687ivan.kovac [at] uniag.sk
Ing. Beáta Kováčováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241
beata.kovacova [at] uniag.sk
Ing. Darina Kováčovárektorát - adm.centrum
AE_3_312
+421 37 641 5542darina.kovacova [at] uniag.sk
Emília KováčováKGPB FAPZ
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
emilia.kovacova [at] uniag.sk
JUDr. Ivana KováčováULP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5753
ivana.kovacova [at] uniag.sk
Iveta Kováčováupratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
iveta.kovacova [at] uniag.sk
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
katarina.kovacova [at] uniag.sk
administratívaAC_2_20
+421 37 641 4387
lenka.kovacova [at] uniag.sk
DTF TF
upratovačka
Pavla KováčováCUŠ UPstrážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750
Peter KováčAUTO UPr Kves Rvodič+421 37 641 5468peter.kovac2 [at] uniag.sk
RNDr. Peter Kováč
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_1_111+421 37 641 5693
Ing. Marek Kovár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_5_1+421 37 641 4440
upratovačka
Ing. Peter Kovár, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182peter.kovar [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
KHaBP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609
dagmar.kozelova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771stefan.krajcir [at] uniag.sk
Marcela Králiková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
marcela.kralikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katerina.krcmarikova [at] uniag.sk
Ing. Koloman Krištof, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15
+421 37 641 4368
koloman.kristof [at] uniag.sk
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_5_6
+421 37 641 4456
Bc. Koloman KrižanSlPK UP
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7+421 37 641 5046koloman.krizan [at] uniag.sk
KTKŽP FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528
miroslav.krocko [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165lubica.kubicova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_8
+421 37 641 4879
rektorát - adm.centrumAE_3_307+421 37 641 5537lubica.kubikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.docent CSc./PhD.TD_0_103
+421 37 641 5423
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
docent CSc./PhD.AS_2_225
+421 37 641 4191
Ing. Marián Kučerkarektorát - adm.centrumKU_1_21
+421 37 641 5870
marian.kucerka [at] uniag.sk
Bc. Dana KúdelováUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
KZSBT TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
vŠ II.stupeň
AZ_2_10
+421 37 641 4484
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.KF TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725daniela.kunecova [at] uniag.sk
Iveta KunováCIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_104+421 37 641 5807
Mgr. Zuzana Kunová
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5482
Ing. Radoslav Kurucremeselníkradoslav.kuruc [at] uniag.sk
ŠD Prib. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714
ingrid.kutkova [at] uniag.sk
Emília KvasňovskáŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
emilia.kvasnovska [at] uniag.sk
Marta LacikováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823marta.lacikova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
profesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.TD_1_214, ZP_0_1.06+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5746peter.lacko [at] uniag.sk
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_25
+421 37 641 4594
jana.ladvenicova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_223+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
KPG FAPZremeselník
AC_3_11
+421 37 641 4477
emil.lauko [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572magdalena.laurova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
jan.lazarcik [at] uniag.sk
KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_1_45/1+421 37 641 5076
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5898
Marián Lenčéš
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14+421 37 641 4485marian.lences [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
docentka CSc./PhD.
MQ_1_106
+421 37 641 5777jana.lendelova [at] uniag.sk
KZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Bz_0_5
+421 37 641 4239
KCH FBPdocentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
KBZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106
+421 37 641 5806
Martin Lopušnýodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
martin.lopusny [at] uniag.sk
Daniel Lörincz
remeselník
+421 37 641 5459daniel.lorincz [at] uniag.sk
Roman LudvaKZaKA FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
CUŠ UPupratovačka
SD-ML-L_0_24
maria.lukacsovicsova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
norbert.lukac [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
ondrej.lukac [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
VCABT UPvŠ II.stupeňABT_0_1.48+421 37 641 4901
doc. Ing. Milan Macák, Dr.KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_14
+421 37 641 4202milan.macak [at] uniag.sk
KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406+421 37 641 4558
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
docent CSc./PhD.
AC_0_19
+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
Ing. Valéria MagáthováDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_25
+421 37 641 5748
Eva MagátováKEaB FAPZupratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
eva.magatova [at] uniag.sk
Ing. Peter MagdinavŠ II.stupeň
AC_1_21
+421 37 641 5372
dekanát - centrum
TD_1_218
+421 376 415 410magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
KMi FBPdocentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
Ivan Malenčíkprevádzkový zamestnanec ŠD
KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512+421 37 641 4109
Ing. Renáta MamrákováKFŽ FBPadministratíva
AT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
Karol MancírUOaVO R R
strážnik / vrátnik
Silvia Mányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
silvia.manyiova [at] uniag.sk
KTKRP FBP
docent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
jan.marecek [at] uniag.sk
Božena Mareková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_1_12
+421 37 641 4418
milan.margetin [at] uniag.sk
Ing. Martin Mariš, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562martin.maris [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
profesorka CSc./PhD.
FF_1_44+421 37 641 5072
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.26+421 37 641 4965
Jozef MasarykŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 4207
profesor DrSc.
AT_0_3F+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
CIKT UPodb. zamestnanec 3 - ITAE_4_407
+421 37 641 4486
KMi FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40
+421 37 641 4432
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553
eva.matusekova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
vladimir.matusek [at] uniag.sk
Alena Matušíková
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_114+421 37 641 5414
KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810
Ing. Katarína Melichová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565katarina.melichova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Klára Mentová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
klara.mentova [at] uniag.sk
Jozef MesárošIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119+421 37 641 5675
Lýdia Mesárošováprevádzková zamestnankyňa ŠD
dekanát - centrumTD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
jan.mezey [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
Bz_0_11
+421 37 641 4243
ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Dagmar MičanováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8+421 37 641 5049dagmar.micanova [at] uniag.sk
US UPr Kves R
upratovačka
Mária Miháľová
remeselník
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211+421 37 641 5678
Marta MihinováKDaM TFso SŠ vzdelanímMQ_2_206
+421 37 641 4875
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.jaroslav.michalko [at] uniag.sk
Aneta MikelováKRVaTE FAPZ
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
Peter Miklastrážnik / vrátnik
Ján Miklášodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119+421 37 641 5675
Ing. Ľubica MiklováCUŠ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
SD-ML-L_0_34
+421 37 641 5450
KGŠR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2
+421 37 641 4228
marian.miko [at] uniag.sk
Mgr. Daniel Mikušovič
lektor
SD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469daniel.mikusovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
KGPB FAPZdocentka CSc./PhD.
AT_1_8
+421 37 641 4290
rektorát - adm.centrum
KU_0_2
+421 37 641 5717
katarina.minarovicova [at] uniag.sk
Ing. Slavomír Mindek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AP_0_17A
+421 37 641 4464
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ABT_0_1.50
+421 37 641 4904zuzana.duricka [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
eva.misakova [at] uniag.sk
Júlia MišečkováKKaST TFadministratíva
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
Ing. Michal Miškeje, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.09
+421 37 641 4912
michal.miskeje [at] uniag.sk
KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
Klaudia Mišurová
remeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602
vŠ II.stupeň
AZ_5_3
+421 37 641 4454
profesor CSc./PhD.
AZ_1_4+421 37 641 4410
KŠZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14+421 37 641 4804
BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_2
+421 37 641 4735
Ing. Monika Mócikovárektorát - adm.centrum
AE_3_308
+421 37 641 5531
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
janka.mocolova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
miroslav.mojzis [at] uniag.sk
Ladislav MolnárSE UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5340
ladislav.molnar [at] uniag.sk
Marta MolnárováKBaH FZKIupratovačka6+421 37 641 5254
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409
lubos.moravcik [at] uniag.sk
KSV FEM, KPTC R Rrektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
Jana MoravčíkováCIT FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
Mária MoravčíkováKŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
Ing. Nina Moravčíková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824nina.moravcikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEMdocent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
anna.mravcova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7+421 37 641 5046rastislav.mucha [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05+421 37 641 5216zlatica.muchova [at] uniag.sk
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18+421 37 641 4606
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Dimuth Nambuge, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
Ing. Alica Navrátilová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6
+421 37 641 4296
alica.navratilova [at] uniag.sk
Zuzana NemčekováSKves Kves R
upratovačka
zuzana.nemcekova [at] uniag.sk
Oľga NemčičováCUŠ UPremeselník
olga.nemcicova [at] uniag.sk
Mária Némethováupratovačka
maria.nemethova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
strážnik / vrátnikAS_0_31a+421 37 641 4002jaroslav.nereca [at] uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_2_5
+421 37 641 4422
jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749jan.novak1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AA_3_306
+421 37 641 4230
jan.novak [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
KVZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_5_30
+421 37 641 4337
ivana.novotna [at] uniag.sk
Ing. Monika Novotná
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5560
monika.novotna [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BG_1_104+421 37 641 4778
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
roman.oblozinsky [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123
KSV FEMadministratívaSlPK_0_14
+421 37 641 4747
maria.ocelkova [at] uniag.sk
KEAaI TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_5+421 37 641 4882
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va318+421 37 641 4766
docentka CSc./PhD.
AZ_5_7+421 37 641 4442
Jana OndrejičkováKVSZK R Rrektorát - adm.centrum
AE_2_209
+421 37 641 5509
jana.ondrejickova [at] uniag.sk
Katarína OndriskováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_35, AZ_2_3+421 37 641 5497, +421 37 641 4427peter.ondrisik [at] uniag.sk
remeselník+421 37 641 5237
Alena OpršalováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_0_8
+421 37 641 5527
Andrea Oravcová
upratovačka
andrea.oravcova [at] uniag.sk
Alexej OravecKGŠR FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003+421 37 641 4775alexej.oravec [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181
UI Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5719
vladimir.oslej [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.profesor CSc./PhD.AA_2_23+421 37 641 4212vladimir.pacuta [at] uniag.sk
VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.02
+421 37 641 4917
Adriana Pagačovičová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131+421 37 641 5036adriana.pagacovicova [at] uniag.sk
KBZ FZKIprofesorka CSc./PhD.
TD_1_211
+421 37 641 5431viera.paganova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZdekanát - centrumAE_0_7
+421 37 641 5485
Ing. Dušan Páleš, CSc.KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513+421 37 641 5669
so SŠ vzdelanímAT_5_30
+421 37 641 4330
Darina Palkováadministratíva -ŠDAE_0_47+421 37 641 5758darina.palkova [at] uniag.sk
Elena Palkovárektorát - adm.centrum
SD-AB_1_118
+421 37 641 5513
elena.palkova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Palková
rektorát - adm.centrum
KU_0_6
+421 37 641 5544
UFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
KU_0_4+421 37 641 5727valeria.palkova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
Ing. Georgetta PalšováDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum
AE_0_4
+421 37 641 5718
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1
+421 37 641 5079
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_1_Ma218+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Pastrnákováadministratíva -ŠD
+421 37 641 5701
lubica.pastrnakova [at] uniag.sk
administratíva -ŠD
+421 37 641 5700lucia.paskova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
Ing. Žaneta Pauková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_20+421 37 641 5799oleg.paulen [at] uniag.sk
Ladislav Paulisremeselník
+421 37 641 5760
ladislav.paulis [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Paulisová
vŠ II.stupeň
AT_4_21a+421 37 641 4809
KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_12
+421 37 641 4313
dekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
radmila.pavlikova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
daniela.pavlovicova [at] uniag.sk
Eva PecháčováKUPH FAPZ
upratovačka
AA_0_1+421 37 641 4203
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_114+421 37 641 4186tomas.pechociak [at] uniag.sk
Darina PechováKAVR FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
Ing. Noemi PéterováBZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITVS_0_7
+421 37 641 4741
Mária PeťovskáKVD FAPZso SŠ vzdelaním
AP_0_19P
+421 37 641 4698maria.petovska [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48
+421 37 641 4430
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
Ing. Eva PieckováDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_7+421 37 641 5382eva.pieckova [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
Janka PilčíkováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
ludmila.pillerova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23
+421 37 641 4714
Andrea PintérováŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4005andrea.pinterova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
Ľubomíra PlesníkováUP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_307+421 37 641 4515
prevádzkový zamestnanec ŠD
Peter Podlužanskýremeselník
120
+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
lubomir.podsedly [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFdocent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AS_0_02+421 37 641 5892jan.pokrivcak [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.KKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
CIT FEM
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050alzbeta.polackova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZodb. zamestnanec 3 - ITAZ_0_7+421 37 641 5499jozef.polak [at] uniag.sk
Bc. Monika PolákováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822
monika.polakova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docentka CSc./PhD.
AS_1_129+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
KPG FAPZ
docentka CSc./PhD.
AC_3_19
+421 37 641 4389
nora.pollakova [at] uniag.sk
Ing. Lenka PolyakovávŠ II.stupeňAZ_1_8
+421 37 641 4271
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.27+421 37 641 4919
odborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21+421 37 641 5628
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 4831
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
viera.pridavkova [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AP_0_12A+421 37 641 4466martina.psenkova [at] uniag.sk
Lívia PustajováKBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.06
+421 37 641 5254
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_1_201
+421 37 641 5420
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
Ing. Juraj Rácodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI123+421 37 641 5780
Robert Rác
remeselník
+421 37 641 5760
robert.rac [at] uniag.sk
Ing. Marcel Raček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_111
+421 37 641 5433
marcel.racek [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895zuzana.radolecova [at] uniag.sk
KHP FEMdocentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Dana Rajnincová, PhD.KBaB FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
82
+421 37 641 4276
Ing. Margita Rakovská
vŠ II.stupeň
AZ_4_21
+421 37 641 4889
margita.rakovska [at] uniag.sk
Ing. Marek Rašovský, PhD.KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_26
+421 376 414 220
KSaVB TF
profesor CSc./PhD.
AC_0_10+421 37 641 4425vladimir.rataj [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
profesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240
Ing. Radoslav RažnýKUPH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
rektorát - adm.centrumAE_6_607+421 37 641 5501
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa514+421 37 641 5670
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
DFZKI FZKIdekanát - centrum
+421 376 415 415
viera.rezova [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Eva Richterová, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
olga.rohacikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_4_11+421 37 641 4326michal.rolinec [at] uniag.sk
KBZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112+421 37 641 5434katarina.rovna [at] uniag.sk
FEM, KMO FEM
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
patrik.rovny [at] uniag.sk
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.KEP FEŠRR
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605lubica.rumanovska [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898jana.rybanska [at] uniag.sk
Jana RybianskaŠD AB SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 4877
jana.rybianska [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
dekanát - centrum
AE_0_6+421 37 641 5543eva.sabova [at] uniag.sk
Zuzana SabováKOVV FZKIadministratívaBz_1_19+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk
Eva Sádovskáodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
KMan FEM, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_208
+421 37 641 4168
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896
monika.schneidgenova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR, CIP FEŠRRdocentka CSc./PhD., administratíva
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080loreta.schwarczova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AA_2_30+421 37 641 4886
DFBP FBP
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
KBaB FBP
upratovačka
70
+421 37 641 4696
zuzana.sibillova [at] uniag.sk
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
Tibor SladičekUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001tibor.sladicek [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
tomas.slanina [at] uniag.sk
Helena Slávikováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
Veronika Sláviková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
Ing. Jozef Smatana, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200
Beáta SmidováKMO FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122+421 37 641 4183
dekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523
Róbert SolčanskýŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5738
robert.solcansky [at] uniag.sk
Ing. Miriam Solgajová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4311
miriam.solgajova [at] uniag.sk
Emília SollárováVYD UP
remeselník
AC_-1_22
+421 37 641 4799
Ing. Jaroslav SpačekUVO Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_3_315
+421 37 641 5755
jaroslav.spacek [at] uniag.sk
Vlasta SpodniakováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
vlasta.spodniakova [at] uniag.sk
Ing. Beáta SrňanskáUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_108+421 37 641 5555
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
Ing. Eva Strapáková, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9
+421 37 641 4334
eva.strapakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AZ_0_6
+421 37 641 4806
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
rektorát - adm.centrum
FF_2_30
+421 376 415 080
Dana Strnisková
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214+421 37 641 4172
Gabriela SulovkováKMi FBP
remeselník
AZ_3_57+421 37 641 4408gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421
jan.supuka [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
upratovačka
AT_0_19F
+421 37 641 5817
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_5_8+421 37 641 4979oksana.sytar [at] uniag.sk
Jozef Szaboremeselník
+421 376 414 774
Mário SzaboKRVaTE FAPZremeselníkAA_1_7
+421 376 414 238
mario.szabo [at] uniag.sk
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
gabriela.szaboova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
US UPr Kves Rupratovačka
klara.szusztorova [at] uniag.sk
KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_201
+421 37 641 4139
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110+421 37 641 5436
Erika ŠalátováadministratívaAE_5_510+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
Mária ŠatkováKEM FEŠRRupratovačka
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17+421 37 641 4894
Ing. Peter Šedík, PhD.CIT FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905peter.sedik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19
+421 37 641 4755
Erik Šillerstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001erik.siller [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390
docent CSc./PhD.
AC_3_17
+421 37 641 4398
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.R R, KVZ FAPZ
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
Ing. Jana ŠimkováIOBBB FAPZvŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782
upratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
dekanát - centrumAS_1_104
+421 37 641 5170
erika.sindlerova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_3
+421 37 641 4702
odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26+421 37 641 5251
KEM FEŠRR
profesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
KVĽ FAPZupratovačka
maria.skorcova [at] uniag.sk
KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
emilia.skorecova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - ITAE_1_111+421 37 641 5861, +421 37 641 4861peter.skrovina [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_0_13+421 37 641 4261
VYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
Ing. Peter Šmehýl, PhD.KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AT_2_9
+421 37 641 4706
Ing. Marek Šnirc, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_8
+421 37 641 4345
Alena Šranková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
alena.srankova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
eva.srankova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.srankova [at] uniag.sk
Marta ŠrankováDTF TFupratovačka
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
KVD FAPZ
docentka CSc./PhD.
AP_0_14P+421 37 641 4272
rektorát - adm.centrum
AE_3_310
+421 37 641 5756
Ing. Jana Štefániková, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.10
+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936
upratovačka
MQ_0_003
odborná asistentka CSc./PhD.AA_4_6
+421 376 414 811
veronika.stefunova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKI
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203
+421 37 641 5429
roberta.stepankova [at] uniag.sk
Dominik ŠtrbkaŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
dominik.strbka [at] uniag.sk
KMi FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_43+421 37 641 4435
SR R Rrektorát - adm.centrumAE_2_202
+421 37 641 5518
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5508erika.svecova [at] uniag.sk
Margita Švecovárektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5541
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
monika.svihelova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk
KEP FEŠRR, R Rrektorát - adm.centrum, odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5
+421 37 641 5607
KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.profesor DrSc.AP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
Ján Tarko
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Andrej Tárník, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7+421 37 641 5249
KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
Ing. Mária Timoracká, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AC_2_5+421 37 641 4862
Ing. Gabriela TkáčováKRVaTE FAPZvŠ II.stupeň
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.R R, KDaM TF
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394
KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
DFZKI FZKI
remeselník
TD_0_109+420 376 415 438viera.tokolyova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AP_0_15A
+421 37 641 4479
robert.toman [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBP
profesor CSc./PhD.
AC_1_6+421 37 641 4264
Eva Tomeková
upratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4278marian.tomka [at] uniag.sk
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
attila.toth [at] uniag.sk
Ing. František Tóth, PhD.KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4871
Ladislav TóthSZam UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5348
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763
KF FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
Dagmar Tóthová
administratíva -ŠD
+421 37 641 4867
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A+421 37 641 4129
Ing. Ivana TóthováBZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_1
+421 37 641 4732
ivana.tothova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_5_14+421 37 641 4252monika.tothova [at] uniag.sk
KOR FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_5_18+421 37 641 4251peter.toth [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.R R, KCH FBP, PZU UP
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD., administratíva
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342tomas.toth [at] uniag.sk
KI FEModborný asistent CSc./PhD.AS_2_215+421 376 414 161tomas.toth1 [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5519
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.KGPB FAPZprofesorka CSc./PhD.
AT_1_7
+421 37 641 4285