Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.MQ_2_203
+421 37 641 4612
rudolf.abraham [at] uniag.sk
Ing. Denisa AckermannováKEP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáEM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a
+421 37 641 4809
zuzana.acsova [at] uniag.sk
Andrea Áčová
administratíva -ŠD
+421 37 641 5704
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
andrea.acova1 [at] uniag.sk
Gabriela Áčová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Kristína AdamčíkováŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
kristina.adamcikova [at] uniag.sk
Ing. Milan Adamecodborný asistentAE_5_505
+421 37 641 4517
remeselník
+421 37 641 5760jozef.adamek [at] uniag.sk
Jarmila AdámekováKKI FZKIupratovačka1.06+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
izabela.adamickova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
stefan.ailer [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700jaroslav.andreji [at] uniag.sk
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
docentka CSc./PhD.
Bz_0_14
+421 37 641 4247
alena.andrejiova [at] uniag.sk
administratíva -ŠD
+421 37 641 5752
ingrid.andrisova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_14
+421 37 641 4363
marek.angelovic [at] uniag.sk
Ing. Michal Angelovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795michal.angelovic [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
BA_1_103+421 37 641 5805maria.angelovicova [at] uniag.sk
Marcela AntalováKJ FEMupratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
KŠCH FAPZdocentka CSc./PhD.
AT_2_14
+421 37 641 4314
henrieta.arpasova [at] uniag.sk
Iveta ArpášováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Lucia ArpášováupratovačkaAZ_3_57+421 37 641 4408
KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_9+421 37 641 4497julius.arvay [at] uniag.sk
Ing. Elena Aydin, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201
+421 37 641 5250
Ing. Mária Babošová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6
+421 37 641 4315
maria.babosova [at] uniag.sk
Zuzana Babulícovástrážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
zuzana.babulicova [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
jana.bacskorova [at] uniag.sk
Alena BačinskáBZ UPremeselník
+421 37 641 4780alena.bacinska [at] uniag.sk
Jana Bačová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
jana.bacova [at] uniag.sk
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369daniel.bajcan [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527zuzana.bajusova [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Bakay, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_131
+421 37 641 5445
DFEM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897
Veronika Bakošováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Mgr. Mária Baková
rektorát - adm.centrum
AE_3_309
+421 37 641 5550
odb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2
+421 37 641 4184dusan.balaz [at] uniag.sk
Ing. Juraj Baláži, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
juraj.balazi [at] uniag.sk
Ing. Janka BalážiováDFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
docentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
Igor BalkoEnergetik UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5848
igor.balko [at] uniag.sk
Juraj Balkoremeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
KZSBT TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
Barbora BalkováupratovačkaAC_3_5
+421 37 641 4498
barbora.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.KZSBT TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104+421 37 641 5778milada.balkova [at] uniag.sk
Juraj Ballaremeselník
+421 37 641 5459
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
KTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b+421 37 641 4719
KEaB FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_4_22
+421 37 641 4450
tibor.baranec [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
helena.baranikova [at] uniag.sk
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
KMi FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
Erika BárczyováKE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
Ing. Anna Báreková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
anna.barekova [at] uniag.sk
KKI FZKI
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
Ing. Helena BaroškováCIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_411+421 37 641 4400helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
lubica.bartova [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_2
+421 37 641 5729
Sandra Baumanová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131+421 37 641 5036sandra.baumanova [at] uniag.sk
Zuzana Béderová
upratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_0_4
+421 37 641 5078
UFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_106+421 37 641 5525zdenka.bednarova [at] uniag.sk
Erika BekéniováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
Ing. Zuzana BélaiováUP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5539
zuzana.belaiova [at] uniag.sk
Emília Belákováremeselník
AC_-1_34
+421 37 641 5347
Mária Beláková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
KJ FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556diana.bencova [at] uniag.sk
Etela Bencová
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
etela.bencova [at] uniag.sk
KF FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
KŠZ FAPZupratovačka
+421 376 414 774andrea.benczova [at] uniag.sk
Alžbeta Beneováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
alzbeta.beneova [at] uniag.sk
Veronika Beneováupratovačka
veronika.beneova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Benkovárektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5503katarina.benkova [at] uniag.sk
Juraj Beňostrážnik / vrátnik
vodičAE_0_10+421 37 641 5564peter.beno [at] uniag.sk
KE FEMdocent CSc./PhD.AE_8_26+421 37 641 4583ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.docentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705marta.berkyova [at] uniag.sk
Gabriela BernáthováDFEM FEMremeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
gabriela.bernathova [at] uniag.sk
KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
Ing. Rastislav Bernát, PhD.KKaST TF, ODVaS TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.betakova [at] uniag.sk
Peter Bezák
remeselník
AA_1_11
+421 376 414 267
peter.bezak [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4780
Ing. Eva Bieleková, PhD.KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5891
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.KEM FEŠRRprofesor DrSc.EM_2_18+421 37 641 5625
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.DFEM FEM, KZVMP R R, KE FEM
rektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKI
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_0_121
+421 37 641 5425
VCABT UP
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.08+421 37 641 4913
profesor CSc./PhD.
AT_4_12
+421 37 641 4328
daniel.biro [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katerina.birova [at] uniag.sk
Zita Bírová
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
so SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.KHaBP FBP, FBPdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
KTKŽP FBPupratovačkaAT_3_7b
+421 37 641 4023
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
stefan.bodo [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30+421 37 641 5081zuzana.bohatova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703
tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199
KOR FAPZdocent CSc./PhD.AA_5_15
+421 37 641 4256
peter.bokor [at] uniag.sk
Ivan Bomberovičremeselník+421 37 641 5763ivan.bomberovic [at] uniag.sk
Juraj Bomberovičremeselník+421 37 641 5760
DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
VCABT UP
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.04
+421 37 641 4915
Klaudia Bosáková
upratovačka
remeselník
roman.bosak [at] uniag.sk
Ing. Lenka Botyanszká, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
lenka.botyanszka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5504
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.docentka CSc./PhD.MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
monika.bozikova [at] uniag.sk
Oľga BradáčováupratovačkaAZ_4_28+421 37 641 4452
profesor CSc./PhD.
AZ_5_4+421 37 641 4448marian.brestic [at] uniag.sk
Veronika BrezinováDTF TF
remeselník
Mu206
+421 37 641 5487
CUŠ UPupratovačka
SD-ML-L_0_24
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
docent CSc./PhD.
BG_1_115
+421 37 641 4787
Martina Brštiaková
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_2_4
+421 37 641 4420
Marta BryndzováODVaS TFupratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
BZ UPremeselník
+421 37 641 4780
Ing. Ondřej Bučko, PhD.KŠZ FAPZodborný asistent CSc./PhD.AZ_1_9
+421 37 641 4802
ondrej.bucko [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
miroslav.buday [at] uniag.sk
Henrieta BudayováUFZ Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_110+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
prevádzková zamestnankyňa ŠD
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
docent CSc./PhD.
EM_0_4
+421 37 641 5609
Ladislav Budúckyprevádzkový zamestnanec ŠD
Ing. Jozef Bujko, PhD.KGPB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
strážnik / vrátnik
AS_0_31a+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa410+421 37 641 4762
Ing. Mária Bumbalová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
maria.bumbalova [at] uniag.sk
CIP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáFF_1_38
+421 37 641 5656
Ing. Ľubomír Bureš
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795
KAVR FAPZremeselníkmarta.bystricka [at] uniag.sk
KOR FAPZprofesor CSc./PhD.AA_5_16+421 37 641 4253
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.KGPB FAPZdocent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297juraj.candrak [at] uniag.sk
Alžbeta Candrákováprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5707
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.KRVaTE FAPZdocentka CSc./PhD.AA_2_28+421 37 641 4224
Ing. Kristína Candráková, PhD.dekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406
kristina.candrakova [at] uniag.sk
Lucia Candráková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794
lucia.candrakova [at] uniag.sk
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_107
+421 37 641 5570maria.candrakova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.KFŽ FBP
profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343
marcela.capcarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657michal.cifranic [at] uniag.sk
UOaVO R R
rektorát - adm.centrum
SD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
miroslava.ciganova [at] uniag.sk
Ludvík Cirok
remeselník
+421 37 641 5771
remeselník
AC_0_42
+421 37 641 4227tatiana.cirokova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
Mgr. Lucia CiváňováCUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_32b+421 37 641 5470lucia.civanova [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722jan.csillag [at] uniag.sk
František Cupákremeselník
+421 37 641 5340
VYD UP
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320+421 37 641 5783
Ing. Peter Czako, PhD.KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7+421 37 641 4777peter.czako [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik0.17
+421 37 641 5257
Ing. Barbora Čakovská, PhD.KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_205
+421 37 641 5553barbora.cakovska [at] uniag.sk
KJ FEMasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
petra.cancova [at] uniag.sk
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
docentka CSc./PhD.
AT_3_11
+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čapla, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108+421 37 641 4371jozef.capla [at] uniag.sk
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39
+421 37 641 5075kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Jozef Čentéš
remeselník
KU_0_7
+421 37 641 5740
Ing. Peter Čepčekodb. zamestnanec 3 - okrem ITVS_0_8+421 37 641 4729peter.cepcek [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564mariana.cermakova [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.KBZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132
+421 37 641 5437
jana.cerna [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5711stefan.cernak [at] uniag.sk
Mária Černickáprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 376 415 705
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5+421 37 641 4231ivan.cerny [at] uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
Ing. Silvia Čéryová, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_23
+421 37 641 4607
silvia.ceryova [at] uniag.sk
KKaST TFdocent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686peter.cico [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.KBaH FZKIdocent CSc./PhD.ZP_1_2.10+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
dekanát - centrum
TD_0_116
+421 37 641 5417lenka.cimova [at] uniag.sk
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_120+421 37 641 5427ivan.citary [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.profesor CSc./PhD.AT_3_9a
+421 37 641 4709
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Iveta ČurgaliováKBaB FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8
+421 37 641 4273
iveta.curgaliova [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
remeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
stanislav.curgaly [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825jozef.curlej [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_26
+421 37 641 5757
Ing. Marián DanišIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITSa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8
+421 37 641 4805
DFAPZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860eva.demjanova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_19
+421 37 641 4851ivana.demova [at] uniag.sk
KHaBP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105+421 37 641 5826jela.denkerova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana DepešováDFAPZ FAPZdekanát - centrumAE_0_34
+421 37 641 5496
DFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_105
+421 37 641 4187
KŠCH FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_2_17
+421 37 641 4745
milan.dobias [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
JUDr. Mária DobišováKMan FEM
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
Miriam Dolešová
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
Gabriela DomastováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
gabriela.domastova [at] uniag.sk
SR R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_313+421 37 641 5754
CUŠ UP
remeselník
+421 37 641 5472
milan.dorusinec [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8+421 37 641 4843
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
Ing. Katarína DrábikováVYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560katarina.drabikova [at] uniag.sk
Mária Drábikovástrážnik / vrátnikmaria.drabikova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
stefan.drab [at] uniag.sk
KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252
katarina.drgonova [at] uniag.sk
Ing. Róbert Drlička, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412+421 37 641 5685
Energetik UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111
Štefan DubnickýUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710
profesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.docent CSc./PhD.AC_0_13
+421 37 641 4357
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_19
+421 37 641 4561
Viera Duchoňová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880viera.duchonova [at] uniag.sk
RNDr. Hana Ďúranová, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
hana.duranova [at] uniag.sk
remeselník
VS_0_26+421 37 641 4748jana.duricka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_207
+421 37 641 5520
ivana.durinova [at] uniag.sk
CUŠ UPupratovačka
eva.durisova [at] uniag.sk
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
Mgr. Zuzana ĎurkováDFAPZ FAPZdekanát - centrumAE_0_34
+421 37 641 5496
odb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_3_313+421 37 641 5569juraj.durkovic [at] uniag.sk
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.FF_1_45/2
+421 37 641 5071
jana.durkovicova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Dvončovádekanát - centrumAE_0_7
+421 37 641 5485
renata.dvoncova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
57
+421 37 641 4694
zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
Ing. Mariana Eliašová, PhD.KEM FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_1_15
+421 37 641 5614mariana.eliasova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AZ_4_31
+421 37 641 4444
pavol.elias1 [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8
+421 376 414 217david.ernst [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
Skolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
bohus.fancovic [at] uniag.sk
Janka FančovičováBZ UP
upratovačka
janka.fancovicova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113
+421 37 641 4631
maria.farkasova [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
UMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5540
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324
KVD FAPZso SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_603+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
KEM FEŠRR
docent CSc./PhD.
EM_2_23+421 37 641 5626
PaedDr. Irena Felixováodborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_41
+421 37 641 5813
Ing. Andrej Ferenc
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262
Ing. Jana Ferencová
vŠ II.stupeň
AA_5_521
+421 37 641 4851
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_222+421 37 641 4157alexandra.vanova [at] uniag.sk
Veronika Ferenczyová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.ferenczyova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
lubica.feriancova [at] uniag.sk
RNDr. Veronika Fialková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
veronika.fialkova [at] uniag.sk
Ing. Martin Fik, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7
+421 37 641 4717
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
docentka CSc./PhD.
BA_1_119
+421 37 641 5827
martina.fikselova [at] uniag.sk
Marián FilipčíkSZam UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5348
marian.filipcik [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5763
patrik.filipcik [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.profesor CSc./PhD.AC_0_9
+421 37 641 4350
Ing. Norbert Florišrektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428
roman.floris [at] uniag.sk
Ing. Martina Főldešiová, PhD.KPTC R Rrektorát - adm.centrumABT_1_2.21+421 37 641 4966martina.foldesiova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_504+421 37 641 4543
Bc. Michaela FrankováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155michaela.frankova [at] uniag.sk
Jozefa Františová
upratovačka
A_0_34
+421 37 641 4260
Ing. Ján Fráter
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118
jan.frater1 [at] uniag.sk
KZ FZKIupratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
Klaudia Furárováprevádzková zamestnankyňa ŠD
klaudia.furarova [at] uniag.sk
UP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5534
maria.fusata [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
jakub.fuska [at] uniag.sk
Marian Fuskaprevádzkový zamestnanec ŠDmarian.fuska [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a
+421 37 641 4495
alena.gabalcova [at] uniag.sk
Ing. Michal Gábor, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_16
+421 37 641 4295michal.gabor [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
lucia.gabriny [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5+421 37 641 4620
JUDr. Helena GajdošováULP R Rrektorát - adm.centrum
AE_6_606
+421 37 641 5725
upratovačka
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_26
+421 37 641 5757
Daniela GalbaváKGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
daniela.galbava [at] uniag.sk
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_4_7+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.profesor CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
roman.galik [at] uniag.sk
remeselník+421 37 641 5340
Dana GalováKEAaI TFupratovačkaMF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
dana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
jana.galova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
KBaB FBPprofesorka CSc./PhD.ARI_1_13+421 37 641 4596, +421 37 641 5517zdenka.galova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana GálováKves R
rektorát - adm.centrum
AE_2_206
+421 37 641 5521
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.KŠCH FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_2_12+421 37 641 4701jozef.gasparik [at] uniag.sk
Pavol Gašparík
prevádzkový zamestnanec
AP_0_24A
+421 37 641 4500
Ing. Kristína Gašparovič, PhD.KFR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
Dana GašparovičováKKI FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
dana.gasparovicova [at] uniag.sk
Mgr. Igor Gavalovič
lektor
SD-ML-L_0_30a+421 37 641 5460igor.gavalovic [at] uniag.sk
Ing. Martina Gažarová, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_40
+421 37 641 4210
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7+421 37 641 4245
Marcela GažováKHaBP FBPupratovačka
vodič+421 37 641 5468
KI FEM
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
Iveta Geršiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617tomas.giertl [at] uniag.sk
Soňa Gogovárektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5548sona.gogova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325
Ing. Marcel Golian, PhD.KZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322marcel.golian [at] uniag.sk
Margita GranátováKVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_208
+421 37 641 5516
vŠ II.stupeňAA_5_11+421 37 641 4254
Mgr. Radka GrňováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4890radka.grnova [at] uniag.sk
Ing. Monika Gubáňová, PhD.KEP FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32
+421 37 641 5610
monika.gubanova [at] uniag.sk
upratovačka
renata.gubanova [at] uniag.sk
Margita Gubová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377
Ilda Gulková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_10+421 37 641 4414
profesor CSc./PhD.AE_8_19
+421 37 641 4595
DFBP FBPdekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384
Ing. Janette Guzmickáodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5041
janette.guzmicka [at] uniag.sk
Ing. Ľubica GuzmickáSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
lubica.guzmicka [at] uniag.sk
Mgr. Michaela GuzmickáIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
michaela.guzmicka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5507zlatica.guzmicka [at] uniag.sk
Jozef GuzmickýŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
jozef.guzmicky [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
prevádzková zamestnankyňa ŠD
silvia.gyepesova [at] uniag.sk
Ľudovít Gyuricaodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_19
+421 37 641 4204miroslav.haban [at] uniag.sk
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZdocentka CSc./PhD.AA_2_31+421 37 641 4467
upratovačka1.08+421 37 641 4931sidonia.habanova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.habinakova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Hajduodb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775stefan.hajdu [at] uniag.sk
RNDr. Daniela Haladová
vŠ II.stupeň
AT_5_32+421 37 641 4333
Ing. Denisa Halajová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
profesor CSc./PhD., dekanát - centrumZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R Rrektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219klaudia.halaszova [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
eva.halenarova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298
friderika.hallova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4137
KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_2_25
+421 37 641 5631
daniela.halmova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223
KJ FEMupratovačka
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_1+421 37 641 5656denisa.hanackova [at] uniag.sk
KTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AT_2_4+421 37 641 4704
KVZ FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_4_10+421 37 641 4320ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_106
+421 37 641 5511
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
marta.harnicarova [at] uniag.sk
KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864lubos.hatar [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_33
+421 37 641 5627martin.hauptvogl [at] uniag.sk
Ing. Anton Haver
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
anton.haver [at] uniag.sk
upratovačka
maria.hazdova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.22
+421 37 641 4956
profesorka CSc./PhD.Bz_1_24
+421 37 641 4712
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.hegedusova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198
Renáta Hercová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
Mária HerudováupratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
maria.herudova [at] uniag.sk
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.KBZ FZKI
docentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432
dagmar.hillova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.KF TFdocentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.KOR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524
+421 37 641 4041
adriana.hlavinova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
lukas.hleba [at] uniag.sk
KŠOV FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
Rudolf HluchIKCV DTF TF
remeselník
1P4
+421 37 641 5787
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.KVD FAPZ
profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469
Ing. Eva HókováKTKRP FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4
+421 37 641 4429
upratovačka
jaroslava.hola [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5385barbora.holla [at] uniag.sk
DFBP FBP
odb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12+421 37 641 4869dominik.holly [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214+421 37 641 4300
CVVP FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_3_318+421 37 641 4126
Ing. Mária Holovičová, PhD.UUS Kves Rrektorát - adm.centrumSD-AB_1_115+421 37 641 4874
docent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AT_5_6
+421 37 641 4506
jozef.homola [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrumZP_1_2.04
+421 37 641 5244
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_110+421 376 414 779vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
Ing. Michaela Horná, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_3+421 376 414 872michaela.horna [at] uniag.sk
vodič+421 37 641 5468dusan.hornik [at] uniag.sk
Darina HorníkováŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006darina.hornikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
FEM, KMO FEM
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106+421 37 641 5179, +421 37 641 4167elena.horska [at] uniag.sk
Ing. František Horvátodb. zamestnanec 3 - okrem ITAP_0_31A
+421 37 641 4791
Iveta HorváthováKÚ FEMupratovačkaAS_2_220+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108c, AS_2_218+421 37 641 5177, +421 376 414 854patricia.horvathova [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
vŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
Jozefína HozákováVYD UP
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 5267
dekanát - centrumMF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
helena.hraskova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
Ing. Peter Hric, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265
KRR FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
UA UPr Kves Rtechnický zamestnanec prevádzky
+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AT_2_5
+421 37 641 4744
Mgr. Roman Hrnčár, PhD.lektorSD-ML-L_0_26
+421 37 641 5467
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_306
+421 37 641 5536
Ing. Miroslava HrstkovávŠ II.stupeňAC_1_23+421 376 414 607miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_2_24
+421 37 641 4215
profesor CSc./PhD.MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
dusan.hruby [at] uniag.sk
UVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5563
docentka CSc./PhD.
AS_2_205
+421 376 414 135
IKCV DTF TFprevádzkový zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
KOR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13+421 37 641 4250kamil.hudec [at] uniag.sk
Emília HudecováDFEM FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
Ing. Vlasta HudecováKFR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_213+421 37 641 4530
Roman HulanUUS Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem ITSD-ND-B_1_150+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
CIKT UP
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
Eva Hyčková
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5529
Marián Chira
remeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729marian.chira [at] uniag.sk
Daniela ChlebcováUS UPr Kves Rupratovačkadaniela.chlebcova [at] uniag.sk
Štefánia ChlebecováupratovačkaAT_2_16
+421 37 641 4707
stefania.chlebecova [at] uniag.sk
MUDr. Peter Chlebo, PhD.KVĽ FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883
peter.chlebo [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AT_2_1+421 37 641 4318
docent CSc./PhD.AC_3_13+421 37 641 4397
Martina Chmelková
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547
martina.chmelkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
Peter ChňapekUA UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5771
KŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_6_605
+421 37 641 5538renata.chosraviova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBG_0_005+421 37 641 4775
Ing. Emília Chovanová, PhD.ŠD AB SDaJadministratíva -ŠD
+421 37 641 5822
Ing. Marcela Chreneková, PhD.KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_602+421 37 641 4562marcela.chrenekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
ARI_1_14
+421 37 641 4274peter.chrenek [at] uniag.sk
Dagmar ChrenkováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
dagmar.chrenkova [at] uniag.sk
Helena ChrenkováKTKŽP FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8
+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245dusan.igaz [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AZ_4_24
+421 37 641 4449
ivan.ikrenyi [at] uniag.sk
KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_1_49+421 37 641 5073zuzana.ilkova [at] uniag.sk
Jana IlléšováVCABT UPupratovačka
1.08
+421 37 641 4931jana.illesova [at] uniag.sk
Andrea ImreováremeselníkSlPK_0_18
+421 37 641 5491
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_5
+421 37 641 4505
Dana InoveckáKEAaI TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AZ_2_1
+421 37 641 4470
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
eva.ivanisova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
tatiana.ivankova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611
juraj.jablonicky [at] uniag.sk
Beáta Jakabová
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Mgr. Slavomíra Jakubcová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11+421 37 641 5042slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
Viera Jalakšová
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
Zuzana Jaleczováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_6_604+421 37 641 4568zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_9
+421 37 641 5043
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.31+421 37 641 4925
Ing. Ján JančiBZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_25
+421 37 641 4739
Andrea JančiováBZ UP
remeselník
andrea.janciova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5489
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
Ing. Peter Jančuškaodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_1_104+421 37 641 5532, +421 37 641 5530
Ing. Alena Jančuškovádekanát - centrumMF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
alena.jancuskova [at] uniag.sk
Ing. Martin Janíček, PhD.KŠZ FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_7
+421 376 414 417
martin.janicek [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468emil.janosik [at] uniag.sk
Miroslava Jánošíkovárektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_4_Fa504+421 37 641 4306
KDaM TFdocent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12
+421 37 641 4043
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.KRR FEŠRR
docentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567
administratíva -ŠD
+421 376 415 703maria.jasikova [at] uniag.sk
BZ UPremeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
sona.javorekova [at] uniag.sk
Romana Javornícka
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130
+421 37 641 5038
KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
Iveta JedličkováupratovačkaAA_5_521
Mgr. Nikola Jedličkováupratovačka
Eva JenisováKZaKA FZKI
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
eva.jenisova [at] uniag.sk
Ing. Viera Jindrováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21+421 37 641 4569
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
KSaVB TFdocent CSc./PhD.
AC_0_1
+421 37 641 4796
Dagmar Jordanovová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
upratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
lydia.juhasova [at] uniag.sk
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.KŠZ FAPZdocent CSc./PhD.
AZ_0_11
+421 37 641 4807
profesor CSc./PhD.AT_4_9+421 37 641 4332
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
remeselník
1.40
jozef.jurik [at] uniag.sk
KKI FZKI
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
lubos.jurik [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKIprofesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.KFŽ FBP
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
anna.kalafova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
elena.kaliarikova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315b
+421 37 641 4173
Anna KanianskáKZ FZKI
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_0_12
+421 37 641 4229
anna.kanianska [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AT_5_7
+421 37 641 4504
tomas.kanka [at] uniag.sk
KMan FEM, FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
Natália Karapinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588drahomira.karasova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452jana.karsnakova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3
+421 37 641 4292
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
viera.kazimirova [at] uniag.sk
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
norbert.kecskes [at] uniag.sk
JUDr. Alžbeta KentošováUVO Kves R
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_3_315+421 37 641 5755alzbeta.kentosova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem ITAP_0_31A
+421 37 641 4791
robert.kirchner [at] uniag.sk
Ing. Vladimír Kišš, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem ITZM_0_1.07+421 37 641 5247
UPr Kves R
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001juraj.kleman [at] uniag.sk
Ing. Marcel Kliment, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
Tatiana Klimešová
so SŠ vzdelaním
AT_2_10
+421 37 641 4317
Erika KlinkováKVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b+421 37 641 4892
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2
+421 37 641 5650
zdenka.klucarova [at] uniag.sk
Jana KlukováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_104+421 37 641 5530
KUPH FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_0_21
+421 37 641 4830
lubomir.kobida [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_8
+421 37 641 4705
remeselník+421 37 641 5268
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
Mgr. Barbora KolářováKZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5490barbora.kolarova [at] uniag.sk
KF TFupratovačkaMF-B_2_13+421 37 641 4650
KPG FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396
KFŽ FBP, FBP
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131
+421 37 641 5445
upratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
Ing. Katarína Kollárová, PhD.IKCV DTF TF, TFvŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
katarina.kollarova [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
rektorát - adm.centrum
AE_3_302
+421 37 641 5515
KEM FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITEM_2_22+421 37 641 5623
Ing. Ľubomír Konc, PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
Ing. Janeta Kondelováodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10
+421 37 641 5040
Eva Kondeová
upratovačka
MF-A_4_Fu505+421 37 641 5672
Magdaléna Kondeová
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511
Ing. Elka Kóňová, PhD.BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITVS_0_3+421 37 641 4738elka.konova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32+421 37 641 4249
Ivana KoppanováKVS FEŠRRupratovačka
Štefan KoprdaUOaVO R R
rektorát - adm.centrum
KU_1_18
+421 37 641 5741
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
Milada KordošováKBaB FBPupratovačka70+421 37 641 4696
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
SKves Kves Rodb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22
+421 37 641 5866
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
FEM, KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_229+421 37 641 4116
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
Ing. Daniela Košťálová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821daniela.kostalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
upratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333maria.kotlarova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
martin.kotus [at] uniag.sk
Henrich Kováčvodič
+421 37 641 5526
henrich.kovac [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBPprofesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38
+421 37 641 5606
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.KAVR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AC_2_18
+421 37 641 4381
Ing. Ivan Kováč, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa417+421 37 641 5687
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a+421 37 641 4241
Ing. Darina Kováčovárektorát - adm.centrumAE_3_312+421 37 641 5542
KGPB FAPZ
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
ULP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5753
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032iveta.kovacova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4006katarina.kovacova [at] uniag.sk
Lenka Kováčová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_2_20+421 37 641 4387lenka.kovacova [at] uniag.sk
upratovačka
strážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750
Peter KováčAUTO UPr Kves Rvodič+421 37 641 5468
RNDr. Peter KováčIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_1_111
+421 37 641 5693
peter.kovac1 [at] uniag.sk
Ing. Marek Kovár, PhD.KFR FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AZ_5_1
+421 37 641 4440
Elena Kovárová
upratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609dagmar.kozelova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.UK R R, KÚ FEMrektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840renata.krajcirova [at] uniag.sk
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
stefan.krajcir [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
marcela.kralikova [at] uniag.sk
Katarína KramárováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Kateřina Krčmárikováprevádzková zamestnankyňa ŠD
katerina.krcmarikova [at] uniag.sk
Ing. Koloman Krištof, PhD.KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.AC_0_15+421 37 641 4368
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_5_6
+421 37 641 4456
eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
Koloman Križanodb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KMO FEMdocentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
KF TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
Ing. Ľubica Kubíková
rektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 5537
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
marian.kucera [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMdocent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191milan.kucera [at] uniag.sk
Ing. Marián KučerkaUK R Rrektorát - adm.centrumKU_1_21
+421 37 641 5870
Bc. Dana KúdelováUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
Ing. Peter Kuchar, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
peter.kuchar [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav KunaKEaB FAPZvŠ II.stupeňAZ_2_10
+421 37 641 4484
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.KF TFodborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
Iveta KunováCIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_410
+421 37 641 4493
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.
BA_1_104
+421 37 641 5807
Mgr. Zuzana KunováKZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5482
Ing. Radoslav Kurucremeselník
radoslav.kuruc [at] uniag.sk
Ingrid Kuťkováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Marta LacikováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
marta.lacikova [at] uniag.sk
Juraj Lacinaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AA_0_12+421 37 641 4205
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
Ing. Peter Lackórektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5746
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594jana.ladvenicova [at] uniag.sk
KMan FEM, R Rrektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Dušan LátečkaAUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468dusan.latecka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
Emil LaukoremeselníkAC_3_11+421 37 641 4477
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
ŠD Prib. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
jan.lazarcik [at] uniag.sk
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.docentka CSc./PhD.FF_1_45/1
+421 37 641 5076
KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14
+421 37 641 4485
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_106
+421 37 641 5777
Mária Letková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Bz_0_5
+421 37 641 4239
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.KCH FBP
docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
judita.lidikova [at] uniag.sk
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
anna.ligacova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106
+421 37 641 5806lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
Martin Lopušnýodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
martin.lopusny [at] uniag.sk
Daniel LörinczSTO UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5459
Roman LudvaKZaKA FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
upratovačka
SD-ML-L_0_24
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
norbert.lukac [at] uniag.sk
KEAaI TFdocent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760ondrej.lukac [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209
+421 37 641 4169
zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňABT_0_1.48
+421 37 641 4901
doc. Ing. Milan Macák, Dr.KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_14
+421 37 641 4202
milan.macak [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406
+421 37 641 4558
ludmila.madarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_19+421 37 641 4362
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum
AE_0_25
+421 37 641 5748
Eva Magátová
upratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
vŠ II.stupeň
AC_1_21
+421 37 641 5372
DFZKI FZKIdekanát - centrumTD_1_218+421 376 415 410
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_202+421 37 641 4618
doc. Ing. Jana Maková, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_3_45+421 37 641 4434jana.makova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
ivan.malencik [at] uniag.sk
Ing. Vlastimil Malý, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa512+421 37 641 4109
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
Karol MancírUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
KMO FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
silvia.manyiova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AT_4_2
+421 37 641 4379
jan.marecek [at] uniag.sk
Božena Marekováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418
odborný asistent CSc./PhD.AE_6_602
+421 37 641 4562
martin.maris [at] uniag.sk
KPr FEŠRRprofesorka CSc./PhD.FF_1_44+421 37 641 5072
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257beata.martiskova [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.26+421 37 641 4965nora.maruniakova [at] uniag.sk
Jozef Masarykprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 4207
profesor DrSc.AT_0_3F
+421 37 641 4284
odb. zamestnanec 3 - ITAE_4_407
+421 37 641 4486
martin.mastik [at] uniag.sk
KMi FBPodborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_40+421 37 641 4432
Ing. Eva Matejková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4553
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4138
Ing. Andrea Matuškovičovádekanát - centrum
TD_0_114
+421 37 641 5414andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
KMi FBPodborný asistent CSc./PhD.AZ_3_50
+421 37 641 5810
Ing. Katarína Melichová, PhD.KRR FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.AE_6_608
+421 37 641 4565
katarina.melichova [at] uniag.sk
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Klára Mentováprevádzková zamestnankyňa ŠD
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119+421 37 641 5675
prevádzková zamestnankyňa ŠD
lydia.mesarosova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mesjarová
dekanát - centrum
TD_0_113
+421 376 415 412, +421 376 415 441
ivana.mesjarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.KZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.Bz_0_11
+421 37 641 4243
Dagmar MičanováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
upratovačka
helena.mihalikova [at] uniag.sk
Mária MiháľováVYD UP
remeselník
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211+421 37 641 5678
Marta Mihinová
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206+421 37 641 4875marta.mihinova [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_0_11
+421 37 641 4797
CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Aneta Mikelová
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221aneta.mikelova [at] uniag.sk
Peter MiklaUOaVO R R
strážnik / vrátnik
Ján Mikláš
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
CUŠ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
SD-ML-L_0_34
+421 37 641 5450lubica.miklova [at] uniag.sk
Ing. Marián Miko, CSc.KGŠR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2+421 37 641 4228marian.miko [at] uniag.sk
Mgr. Daniel MikušovičlektorSD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469
daniel.mikusovic [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rastislav.mikus [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AT_1_8
+421 37 641 4290
UPr Kves Rrektorát - adm.centrum
KU_0_2
+421 37 641 5717katarina.minarovicova [at] uniag.sk
Ing. Slavomír Mindek, PhD.KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AP_0_17A+421 37 641 4464
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ABT_0_1.50
+421 37 641 4904
Eva Mišákováprevádzková zamestnankyňa ŠD
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Michal Miškeje, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.09+421 37 641 4912michal.miskeje [at] uniag.sk
KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
Klaudia MišurováSR R Rremeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602klaudia.misurova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
vŠ II.stupeň
AZ_5_3+421 37 641 4454dominika.vysoka [at] uniag.sk
KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_1_4+421 37 641 4410
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14
+421 37 641 4804
BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_2
+421 37 641 4735
Ing. Monika Móciková
rektorát - adm.centrum
AE_3_308
+421 37 641 5531monika.mocikova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
janka.mocolova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613miroslav.mojzis [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5340
Marta MolnárováKBaH FZKIupratovačka6
+421 37 641 5254
marta.molnarova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501+421 37 641 4547lubomira.moravcova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409
lubos.moravcik [at] uniag.sk
KSV FEM, KPTC R Rrektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
CIT FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
maria.moravcikova [at] uniag.sk
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEMdocent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
PhDr. Anna Mravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
Mgr. Rastislav Mucha
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
rastislav.mucha [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216zlatica.muchova [at] uniag.sk
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
Alexander NagyUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
alexander.nagy [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
Ing. Alica Navrátilová, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AT_1_6
+421 37 641 4296
alica.navratilova [at] uniag.sk
SKves Kves Rupratovačka
zuzana.nemcekova [at] uniag.sk
Oľga Nemčičová
remeselník
upratovačka
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
strážnik / vrátnik
AS_0_31a+421 37 641 4002
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.docent CSc./PhD.AZ_2_5
+421 37 641 4422
Mgr. Ján Novák, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749jan.novak1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Novák, PhD.KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_3_306
+421 37 641 4230
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
Ing. Ivana Novotná
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_5_30+421 37 641 4337
rektorát - adm.centrum
AE_3_303+421 37 641 5560
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.KGŠR FAPZ
docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778
strážnik / vrátnikroman.oblozinsky [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Mária Ocelkovárektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
marieta.okenkova [at] uniag.sk
CIT FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
eva.olahova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.KFR FAPZdocentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442
rektorát - adm.centrum
AE_2_209
+421 37 641 5509
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
FAPZ, KEaB FAPZdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_35, AZ_2_3+421 37 641 5497, +421 37 641 4427peter.ondrisik [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5237
dusan.oprsal [at] uniag.sk
Alena Opršalovárektorát - adm.centrumAE_0_8
+421 37 641 5527
alena.oprsalova [at] uniag.sk
upratovačka
Alexej OravecKGŠR FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
UI Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_314+421 37 641 5719
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.profesor CSc./PhD.AA_2_23+421 37 641 4212
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.02
+421 37 641 4917
jakub.pagac [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
adriana.pagacovicova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431viera.paganova [at] uniag.sk
KPG FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_6
+421 37 641 4399
lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
KKS TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669dusan.pales [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AT_5_30
+421 37 641 4330
Darina Palková
administratíva -ŠD
AE_0_47
+421 37 641 5758
darina.palkova [at] uniag.sk
Elena Palková
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_118
+421 37 641 5513
elena.palkova [at] uniag.sk
Ing. Iveta PalkováUUS Kves Rrektorát - adm.centrum
KU_0_6
+421 37 641 5544iveta.palkova [at] uniag.sk
UFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
KU_0_4
+421 37 641 5727
valeria.palkova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_4+421 37 641 5718georgetta.palsova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1
+421 37 641 5079lucia.palsova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
miroslava.papova [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Pastrnákováadministratíva -ŠD
+421 37 641 5701
Ing. Lucia Pašková
administratíva -ŠD
+421 37 641 5700
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_20+421 37 641 5799oleg.paulen [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Dagmar PaulisováKTKRP FBP
vŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809
dagmar.paulisova [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_12
+421 37 641 4313
adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Radmila PavlíkováDFBP FBPdekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
radmila.pavlikova [at] uniag.sk
Daniela PavlovičováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Eva PecháčováKUPH FAPZ
upratovačka
AA_0_1+421 37 641 4203
KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
Darina Pechováso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462darina.pechova [at] uniag.sk
Ing. Noemi PéterováBZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741noemi.peterova [at] uniag.sk
Mária Peťovskáso SŠ vzdelanímAP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Petrová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_48
+421 37 641 4430
KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
dekanát - centrumSD-AB_0_7
+421 37 641 5382
eva.pieckova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
Janka Pilčíkováprevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
ludmila.pillerova [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.KOVV FZKIodborný asistent CSc./PhD.Bz_1_23+421 37 641 4714
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
Štefan Piterka
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207stefan.piterka [at] uniag.sk
Ľubomíra Plesníkovárektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 4515
ŠD Prib. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
marek.podbersky [at] uniag.sk
remeselník
120
+421 37 641 4696
peter.podluzansky [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
lubomir.podsedly [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.docent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.profesor CSc./PhD.AS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
CIT FEModb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050alzbeta.polackova [at] uniag.sk
Jozef PolákDFAPZ FAPZodb. zamestnanec 3 - ITAZ_0_7+421 37 641 5499
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822monika.polakova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
zuzana.polakova [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.KI FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
Ing. Pavel Polák, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AC_3_19
+421 37 641 4389
Ing. Lenka PolyakováKŠZ FAPZvŠ II.stupeňAZ_1_8
+421 37 641 4271
lenka.polyakova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
PhDr. Peter Porubčan, CSc.KSV FEModborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_12+421 37 641 4751peter.porubcan [at] uniag.sk
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
richard.pospisil [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.27
+421 37 641 4919
KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111+421 37 641 4831
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
miroslav.pristavka [at] uniag.sk
KVD FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AP_0_12A+421 37 641 4466
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.06
+421 37 641 5254
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893artan.qineti [at] uniag.sk
Simona RábekováKZaKA FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201+421 37 641 5420simona.rabekova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
Ing. Juraj Rácodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI123
+421 37 641 5780
Robert Rácremeselník+421 37 641 5760robert.rac [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
marcel.racek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Radolecová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
KHP FEMdocentka CSc./PhD.AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
KBaB FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
82+421 37 641 4276
Ing. Margita RakovskáKEaB FAPZvŠ II.stupeňAZ_4_21+421 37 641 4889margita.rakovska [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AA_2_26+421 376 414 220
KSaVB TFprofesor CSc./PhD.AC_0_10+421 37 641 4425
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.profesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240katarina.razna [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_0_8
+421 37 641 4843
radoslav.razny [at] uniag.sk
UK R Rrektorát - adm.centrumAE_6_607+421 37 641 5501
KMO FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
DFZKI FZKIdekanát - centrum
+421 376 415 415
viera.rezova [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.KE FEModborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KVS FEŠRR, FEŠRR
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326
michal.rolinec [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112
+421 37 641 5434
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.FEM, KMO FEM
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
KEP FEŠRR
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
lubica.rumanovska [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.KKS TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
juraj.rusnak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
ŠD AB SDaJadministratíva -ŠD
+421 37 641 4877
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
darina.ryznerova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
Zuzana SabováKOVV FZKI
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk
Eva Sádovskáodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_48
+421 37 641 4430
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEM
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
Ing. Lenka SelešiováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_0_17F
+421 37 641 4896
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109
+421 37 641 4785
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
docentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRRprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.KVĽ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30
+421 37 641 4886
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
KBaB FBP
upratovačka
70
+421 37 641 4696
zuzana.sibillova [at] uniag.sk
Jana Skovajsová
upratovačka
Tibor SladičekUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001tibor.sladicek [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
tomas.slanina [at] uniag.sk
Helena Slávikováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠDveronika.slavikova [at] uniag.sk
VCABT UPupratovačka1.08+421 37 641 4931
Ing. Jozef Smatana, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200jozef.smatana [at] uniag.sk
Beáta Smidováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.profesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
Ing. Marta SolčanskáDFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523
marta.solcanska [at] uniag.sk
Róbert Solčanskýprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5738
robert.solcansky [at] uniag.sk
KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_4_18+421 37 641 4311
VYD UPremeselníkAC_-1_22+421 37 641 4799
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
jaroslav.spacek [at] uniag.sk
Vlasta Spodniaková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
vlasta.spodniakova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Srňanská
rektorát - adm.centrum
AE_1_108+421 37 641 5555
KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248radovan.stanovic [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9
+421 37 641 4334eva.strapakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AZ_0_6
+421 37 641 4806
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140zuzana.strapekova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
FF_2_30
+421 376 415 080
Dana StrniskováVYD UPremeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
dana.strniskova [at] uniag.sk
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
Gabriela SulovkováKMi FBPremeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
upratovačka
AT_0_19F
+421 37 641 5817
zdenka.svitacova [at] uniag.sk
Dr. Oksana Sytar, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_5_8
+421 37 641 4979
KŠZ FAPZ
remeselník
+421 376 414 774
jozef.szabo [at] uniag.sk
Mário Szabo
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
mario.szabo [at] uniag.sk
Gabriela SzabóováupratovačkaBG_0_002+421 376 414 775gabriela.szaboova [at] uniag.sk
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TFodborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
upratovačka
klara.szusztorova [at] uniag.sk
KMan FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139
KBZ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110
+421 37 641 5436
KJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
KEM FEŠRRupratovačka
maria.satkova [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
CIT FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_1_103+421 37 641 4905
odb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_7+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19+421 37 641 4755
Erik Šiller
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001erik.siller [at] uniag.sk
Ľudmila ŠimanskáKPG FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.docent CSc./PhD.AC_3_17
+421 37 641 4398
vladimir.simansky [at] uniag.sk
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.R R, KVZ FAPZ
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
Ing. Jana ŠimkovávŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782
Jaroslava ŠimkováupratovačkaAT_S_22+421 37 641 4429jaroslava.simkova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
katarina.simoncikova [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_104+421 37 641 5170erika.sindlerova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_3
+421 37 641 4702
alena.sindolarova [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
profesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
KVĽ FAPZupratovačka
Ing. Emília Škorecová, CSc.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861
peter.skrovina [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
Ing. Peter Šmehýl, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_9
+421 37 641 4706peter.smehyl [at] uniag.sk
Ing. Marek Šnirc, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345
prevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.srankova [at] uniag.sk
upratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
Milada ŠtancelováKKPaPÚ FZKIupratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
docentka CSc./PhD.
AP_0_14P
+421 37 641 4272
danka.stastna [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
adriana.stefanikova [at] uniag.sk
Ing. Jana Štefániková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.10
+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936
Mária ŠtefankováKDaM TF
upratovačka
MQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.KGŠR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_4_6
+421 376 414 811
veronika.stefunova [at] uniag.sk
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.KZaKA FZKI, FZKI
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Dominik Štrbkaprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
dominik.strbka [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43
+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
Ing. Mária ŠufliarskaSR R Rrektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5518maria.sufliarska [at] uniag.sk
Mgr. Erika ŠvecováUMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5508
erika.svecova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5541
margita.svecova [at] uniag.sk
Monika ŠvihelováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
KEP FEŠRR, R R
rektorát - adm.centrum, odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5
+421 37 641 5607
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBPprofesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.profesor DrSc.
AP_0_13A
+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5760
odborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7
+421 37 641 5249
andrej.tarnik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
Ing. Mária Timoracká, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Gabriela TkáčováKRVaTE FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_1_18+421 37 641 4855, +421 37 641 4266gabriela.tkacova [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
zdenko.tkac [at] uniag.sk
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.KPG FAPZprofesorka CSc./PhD.AC_3_15
+421 37 641 4394
Ing. Katarína Tokárová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
remeselník
TD_0_109
+420 376 415 438viera.tokolyova [at] uniag.sk
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZ
profesor CSc./PhD.
AP_0_15A+421 37 641 4479
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.profesor CSc./PhD.AC_1_6+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
upratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
eva.tomekova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4278
Michal TomkoBZ UP
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423attila.toth [at] uniag.sk
Ing. František Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
Bc. Jozef Tóthodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112
+421 37 641 4871
Ladislav Tóth
remeselník
+421 37 641 5348
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164marian.toth [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJadministratíva -ŠD