Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
odborný asistent
MQ_2_203
+421 37 641 4612
rudolf.abraham [at] uniag.sk
Ing. Denisa Ackermannová
administratíva
EM_0_2+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
KTKRP FBP
odb. zamestnankyňa
AT_4_21a
+421 37 641 4809
administratíva
+421 37 641 5704
Andrea ÁčováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823andrea.acova1 [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa+421 37 641 4823
Kristína Adamčíková
prevádzková zamestnankyňa
kristina.adamcikova [at] uniag.sk
Jozef Adámek
remeselník
+421 37 641 5760
KKI FZKI
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
DFEM FEM, KE FEM
docentka, odb. zamestnankyňa
AE_7_8+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.KEAaI TF
odborný asistent
MF-A_2_Vu305+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
docentBz_1_30
+421 37 641 5804
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.odborný asistent, administratíva
AT_2_11
+421 37 641 4700
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.docentka
Bz_0_14
+421 37 641 4247alena.andrejiova [at] uniag.sk
ŠD Prib. SDaJadministratíva+421 37 641 5752
docent
AC_0_14
+421 37 641 4363
Ing. Michal Angelovič, PhD.
odborný asistent
AC_0_16
+421 37 641 4795michal.angelovic [at] uniag.sk
KHaBP FBPprofesorkaBA_1_103
+421 37 641 5805
Marcela Antalová
upratovačka
UA UPr Kves Rremeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
milan.arpas [at] uniag.sk
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.KŠCH FAPZdocentkaAT_2_14
+421 37 641 4314
henrieta.arpasova [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
Lucia ArpášováupratovačkaAZ_3_57
+421 37 641 4408
vedecko - výskumný zamestnanec
AC_1_9
+421 37 641 4497
julius.arvay [at] uniag.sk
Ing. Elena Aydin, PhD.odborná asistentka
ZB_2_201
+421 37 641 5250
Ing. Mária Babošová, PhD.
odborná asistentka
AZ_2_6+421 37 641 4315
strážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
Ing. Jana Bacskorová
administratíva
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
jana.bacskorova [at] uniag.sk
Alena BačinskáBZ UP
remeselník
+421 37 641 4780
Jana Bačová
prevádzková zamestnankyňa
jana.bacova [at] uniag.sk
odborný asistentAC_1_13
+421 37 641 4369
daniel.bajcan [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_22
+421 37 641 4527
odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445
Ing. Adriána Bakošová, MBACVVP FEM
výskumná zamestnankyňa
AS_1_101+421 37 641 5897
Veronika BakošováDFEM FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
Mgr. Mária BakováKZVMP R R
administratíva
AE_3_309
+421 37 641 5550
CIKT UP
odb. zamestnanec IT
AT_0_2
+421 37 641 4184dusan.balaz [at] uniag.sk
Ing. Juraj Baláži, PhD.KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa420+421 37 641 5690juraj.balazi [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_109
+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
docentka
ARI_1_12+421 37 641 4327
Energetik UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5848igor.balko [at] uniag.sk
Juraj BalkoIKCV DTF TFremeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683juraj.balko [at] uniag.sk
KZSBT TF
administratíva
MF-B_1_Ma210+421 37 641 4303agnesa.balkova [at] uniag.sk
KPG FAPZ
upratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498
barbora.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.odborná asistentkaMQ_1_104
+421 37 641 5778
remeselník
+421 37 641 5459
juraj.balla [at] uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRRprofesorka, administratívaFF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
Ing. Janka BánskaKE FEModb. zamestnankyňaAE_8_20
+421 37 641 4574
janka.banska [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa
AT_3_9b
+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
profesor
AZ_4_22
+421 37 641 4450tibor.baranec [at] uniag.sk
Ing. Marek Barát, PhD.odborný asistent
AC_0_18
+421 37 641 4355
KSV FEM
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
pavol.barat [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.
odborná asistentka
AZ_3_47
+421 37 641 4494zuzana.barborakova [at] uniag.sk
Ing. Mária BarboričováKFR FAPZvýskumná zamestnankyňaAZ_5_5
maria.barboricova [at] uniag.sk
KE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
erika.barczyova1 [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborná asistentkaZP_0_1.25
+421 37 641 5222
anna.barekova [at] uniag.sk
KKI FZKI
docent
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
viliam.barek [at] uniag.sk
CIKT UPodb. zamestnankyňa IT
AE_4_411
+421 37 641 4400
helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEMprofesorka
AS_1_127
+421 37 641 4147
Dana BaumanováDFEŠRR FEŠRRadministratívaAE_0_2
+421 37 641 5729
dana.baumanova [at] uniag.sk
upratovačkaAP_0_13P+421 37 641 4698zuzana.bederova [at] uniag.sk
Monika BédiováadministratívaFF_0_4
+421 37 641 5078
monika.bediova [at] uniag.sk
Zdenka Bednárová
administratíva
AE_1_106+421 37 641 5525
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
erika.bekeniova [at] uniag.sk
UP R R
administratíva
AE_3_316
+421 37 641 5539
Emília BelákováVYD UP
remeselník
AC_-1_34
+421 37 641 5347emilia.belakova [at] uniag.sk
Mária BelákováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
maria.belakova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent
BA_1_116
+421 37 641 5824
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_2+421 37 641 5037, +421 376 517 743beata.bellerova [at] uniag.sk
KJ FEM
administratíva
AE_5_502
+421 37 641 4556
Etela BencováKSaVB TF
upratovačka
AC_0_5+421 37 641 4356
KF FEModborná asistentkaAS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
Andrea Benczová
upratovačka
+421 376 414 774
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163
Veronika Beneová
upratovačka
veronika.beneova [at] uniag.sk
UVUM Kves RadministratívaAE_0_8+421 37 641 5503
Juraj Beňostrážnik / vrátnik
juraj.beno [at] uniag.sk
Peter BeňoSR R R
vodič
AE_0_10
+421 37 641 5564peter.beno [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEM
odborný asistent
AE_8_26
+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEModborný asistent
AS_3_309
+421 376 414 145
KRR FEŠRR
docentka
AE_6_601+421 37 641 4566janka.beresecka [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5705
Gabriela BernáthováDFEM FEMremeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
docent
Bz_1_18
+421 37 641 5801slavko.bernath [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Bernát, PhD.KKaST TF, ODVaS TFodborný asistent, odb. zamestnanecVS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
Anna Betákováprevádzková zamestnankyňa
KRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_11
+421 376 414 267peter.bezak [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4780
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.DFEM FEM, KZVMP R R, KE FEMprofesor, odb. zamestnanec, administratíva
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
odborná asistentka, administratívaTD_0_121+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
KF TFodborný asistent9P4
+421 37 641 5786
matus.bilcik [at] uniag.sk
Mgr. Jana Bilčíková
výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.08
+421 37 641 4913
jana.bilcikova [at] uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_4_12+421 37 641 4328
Kateřina BírováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
Zita BírováDFEM FEM
administratíva
AS_1_108a
+421 37 641 5125
KMi FBPvýskumná zamestnankyňaAZ_3_48+421 37 641 4430henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBPdocent
AT_3_13
+421 37 641 4113
marek.bobko [at] uniag.sk
docentka, administratíva
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
alica.bobkova [at] uniag.sk
upratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
eva.bocanova [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborný asistent
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665stefan.bodo [at] uniag.sk
UOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.CIP FEŠRR
administratíva
FF_2_30
+421 37 641 5084, +421 37 641 5081
zuzana.bohatova [at] uniag.sk
Ing. Helena BojdováDFAPZ FAPZadministratíva
AE_0_6
+421 37 641 5543
KTKRP FBPdocentkaAT_4_19
+421 37 641 4703
KÚ FEMdocentAS_2_219
+421 37 641 4199
jozef.bojnansky [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.docentAA_5_15
+421 37 641 4256
peter.bokor [at] uniag.sk
Ivan Bomberovičremeselník
+421 37 641 5763
remeselník
+421 37 641 5760juraj.bomberovic [at] uniag.sk
Martin Bónatechnický zamestnanec prevádzkySD-ND-B_1_150+421 37 641 5744martin.bona [at] uniag.sk
Ing. Mária Borbélyová, PhD.
administratíva
AS_1_106
+421 37 641 5896
Mgr. Petra BorotováVCABT UPvýskumná zamestnankyňaABT_1_2.04
+421 37 641 4915
Klaudia BosákováKSaVB TF
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
klaudia.bosakova [at] uniag.sk
Roman Bosák
remeselník
Ing. Anna Božiková
administratíva
AE_2_202
+421 37 641 5504
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
docentka
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
monika.bozikova [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_4_28+421 37 641 4452olga.bradacova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.KFR FAPZprofesor
AZ_5_4
+421 37 641 4448
DTF TFremeselníkMu206+421 37 641 5487veronika.brezinova [at] uniag.sk
Eva Brezovanováupratovačka
SD-ML-L_0_24
eva.brezovanova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.KGŠR FAPZ
docent
BG_1_115
+421 37 641 4787
jan.brindza [at] uniag.sk
Martina BrštiakováKEaB FAPZadministratívaAZ_2_4+421 37 641 4420
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
Mária BublováBZ UP
remeselník
+421 37 641 4780
maria.bublova [at] uniag.sk
Ing. Ondřej Bučko, PhD.
odborný asistent
AZ_1_9
+421 37 641 4802
vedecko - výskumný zamestnanec
AA_1_12
+421 37 641 4219
miroslav.buday [at] uniag.sk
Henrieta Budayová
administratíva
AE_1_110+421 37 641 5506, +421 37 641 5505henrieta.budayova [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňamarcela.budayova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.KEP FEŠRR
docent
EM_0_4+421 37 641 5609
Ladislav Budúckyprevádzkový zamestnanecladislav.buducky [at] uniag.sk
Ing. Jozef Bujko, PhD.
odborný asistent
AT_1_4+421 37 641 4294jozef.bujko [at] uniag.sk
Ing. Martina Bujkováodb. zamestnankyňaVS_0_7
+421 37 641 4741
martina.bujkova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
odborný asistent
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
marian.bujna [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4577tatiana.bullova [at] uniag.sk
Ing. Mária Bumbalováodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
maria.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Monika Bumbalová, PhD.KVS FEŠRR
odborná asistentka
FF_1_38
+421 37 641 5656
monika.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Bureš
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795
Marta BystrickáKAVR FAPZremeselník
profesorAA_5_16
+421 37 641 4253
ludovit.cagan [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.KGPB FAPZdocent
AT_1_11
+421 37 641 4297
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.docentkaAA_2_28+421 37 641 4224eva.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.DFZKI FZKI
administratíva
TD_1_215
+421 37 641 5406
Lucia CandrákováSDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4794
UVUM Kves R
administratíva
AE_1_107
+421 37 641 5570
remeselníkAA_1_13
+421 376 414 860
tatiana.candrakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.KFŽ FBPprofesorka
AT_0_4F
+421 37 641 4343
marcela.capcarova [at] uniag.sk
Ing. Michal Cifranič, PhD.KVS FEŠRRodborný asistentAZ_0_4
+421 37 641 5657
Ing. Miroslava CigáňováUOaVO R RadministratívaSD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
remeselník
+421 37 641 5771ludvik.cirok [at] uniag.sk
VYD UPremeselník
AC_0_42
+421 37 641 4227
odb. zamestnankyňaQ-gar_0_4+421 37 641 4617
lektor
SD-ML-L_0_32b
+421 37 641 5470
Ing. Ján Csillag, PhD.IKCV DTF TF, KF TFvedecko - výskumný zamestnanec, odborný asistent
Vu314
+421 37 641 4722
jan.csillag [at] uniag.sk
SE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340
Marta CupákováVYD UP
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TF
docent
MF-B_2_Va320+421 37 641 5783vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
Ing. Peter Czako, PhD.odborný asistent
BA_0_7
+421 37 641 4777
peter.czako [at] uniag.sk
Vavrinec Czakostrážnik / vrátnik0.17
+421 37 641 5257
administratíva
AE_2_205
+421 37 641 5553
asistentkaAE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.KTKŽP FBPdocentkaAT_3_11+421 37 641 4310
KHaBP FBPodborný asistent
BA_1_108
+421 37 641 4371
KPr FEŠRRodborný asistent
FF_1_39
+421 37 641 5075
UP R R
administratíva
AE_3_307+421 37 641 5534
Jozef Čentéš
remeselník
KU_0_7
+421 37 641 5740
jozef.centes [at] uniag.sk
BZ UPodb. zamestnanecVS_0_8
+421 37 641 4729
VYD UP
odb. zamestnankyňa
AC_-1_21
+421 376 414 564mariana.cermakova [at] uniag.sk
KBZ FZKIodb. zamestnankyňaTD_0_132+421 37 641 5437jana.cerna [at] uniag.sk
Štefan ČernákŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5711
stefan.cernak [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa
+421 376 415 705
maria.cernicka [at] uniag.sk
docent, administratívaAA_1_5
+421 37 641 4231
KE FEModborná asistentka
AE_8_24
+421 37 641 4578
Ing. Silvia Čéryová, PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AC_1_23+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
KKaST TFdocentMF-B_3_Sa416+421 37 641 5686peter.cico [at] uniag.sk
odborný asistent
ZP_1_2.10
+421 37 641 5224
Ing. Lenka Čimová, PhD.
administratíva
TD_0_116
+421 37 641 5417
KZaKA FZKI
odborný asistent
TD_0_120+421 37 641 5427ivan.citary [at] uniag.sk
DFEM FEMadministratívaAS_1_108c
+421 37 641 5177
KTKŽP FBPprofesorAT_3_9a
+421 37 641 4709
juraj.cubon [at] uniag.sk
Ing. Gabriela Čurgaliováodb. zamestnankyňa
administratívaARI_0_8
+421 37 641 4273
KPr FEŠRRremeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
stanislav.curgaly [at] uniag.sk
odborný asistentBA_1_117
+421 37 641 5825
administratívaAE_0_26+421 37 641 5757veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec
Sa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_102
+421 37 641 5044
renata.danova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.KŠZ FAPZprofesor
AZ_0_8
+421 37 641 4805
ondrej.debreceni [at] uniag.sk
Ing. Eva Demjanová, PhD.DFAPZ FAPZodborná asistentka
AA_1_10
+421 37 641 5860
eva.demjanova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AA_5_19
+421 37 641 4851
KHaBP FBPodb. zamestnankyňa
BA_1_105
+421 37 641 5826
administratívaAE_0_34+421 37 641 5496
Ing. Silvia Dicsérová, PhD.administratíva
TD_1_215
+421 376 415 406
výskumný zamestnanec
AS_1_105
+421 37 641 4187
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_2_17
+421 37 641 4745milan.dobias [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňaZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
JUDr. Mária Dobišováodborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
maria.dobisova [at] uniag.sk
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEM
odborná asistentka
AE_8_26
+421 37 641 4584
Miriam DolešováadministratívaAE_1_104miriam.dolesova [at] uniag.sk
Gabriela DomastováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
administratíva
AE_3_313
+421 37 641 5754
karin.domianova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5472
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec
AA_0_8+421 37 641 4843
RNDr. Janka Drábeková, PhD.KM FEModborná asistentkaAS_1_111
+421 37 641 4633
odb. zamestnankyňa
AC_-1_21
+421 37 641 4560
KTKRP FBP
odborný asistent
AT_4_18
+421 37 641 4421
stefan.drab [at] uniag.sk
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.odb. zamestnankyňaZP_1_2.23
+421 37 641 5252
katarina.drgonova [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa412+421 37 641 5685
Zuzana DrozdákováEnergetik UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111
zuzana.drozdakova [at] uniag.sk
Štefan Dubnickýstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001stefan.dubnicky [at] uniag.sk
Ing. Viera Ducková, PhD.
odborná asistentka
AT_3_1+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
profesor
AC_2_16
+421 37 641 4385
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
docent
AC_0_13+421 37 641 4357jozef.dudak [at] uniag.sk
Ing. Ľubica ĎuďákováVYD UP
odb. zamestnankyňa
AC_-1_19
+421 37 641 4561
Viera DuchoňováKVĽ FAPZodb. zamestnankyňaAA_2_34+421 37 641 4880
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975hana.duranova [at] uniag.sk
Jana ĎurickáBZ UP
remeselník
VS_0_26
+421 37 641 4748
jana.duricka [at] uniag.sk
SKves Kves R
administratíva
AE_2_207
+421 37 641 5520
Alena ĎurišováKHaBP FBP
výskumná zamestnankyňa
105+421 37 641 5826alena.durisova [at] uniag.sk
upratovačka
eva.durisova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
odborná asistentka
AZ_4_30
+421 37 641 4453
DFAPZ FAPZ
administratíva
AE_0_34
+421 37 641 5496zuzana.durkova [at] uniag.sk
Ing. Juraj ĎurkovičDFEŠRR FEŠRRodb. zamestnanec
AA_3_313
+421 37 641 5569
odborná asistentkaFF_1_45/2+421 37 641 5071
KBaB FBPvýskumná zamestnankyňa
57
+421 37 641 4694
Ing. Mariana Eliašová, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka
EM_1_15
+421 37 641 5614
mariana.eliasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
docent
AZ_4_31
+421 37 641 4444
Ing. Dávid Ernst, PhD.odborný asistentAA_1_8
+421 376 414 217
david.ernst [at] uniag.sk
Bohuš FančovičBZ UP
remeselník
Skolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
Janka FančovičováBZ UPupratovačka
KŠOV FEMdocentAS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEModborná asistentka
AS_1_113
+421 37 641 4631
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
Ing. Dagmar FarmanováUMU Kves R
administratíva
AE_3_316
+421 37 641 5540
KVĽ FAPZodborná asistentkaAA_2_33
+421 37 641 4324
katarina.sramkova [at] uniag.sk
Anna FazekašováKVD FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AP_0_16Az+421 37 641 4601anna.fazekasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.docentka
AE_6_603
+421 37 641 4563
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.KEM FEŠRRprofesorEM_2_23+421 37 641 5626
PaedDr. Irena FelixováKJ FEM
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.KMi FBP
docentka
AZ_3_41
+421 37 641 5813sona.felsociova [at] uniag.sk
Ing. Andrej FerencKZ FZKI
odb. zamestnanec
Bz_0_2
+421 37 641 4262
andrej.ferenc [at] uniag.sk
KFR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AA_5_521+421 37 641 4851
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006emilia.ferencziova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_222
+421 37 641 4157alexandra.vanova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
veronika.ferenczyova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIprofesorka
TD_0_102
+421 37 641 5426
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
Ing. Martin Fik, PhD.
odborný asistent
AT_2_7
+421 37 641 4717
martin.fik [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBPdocentka
BA_1_119
+421 37 641 5827
Marián Filipčík
remeselník
+421 37 641 5348
marian.filipcik [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5763
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
profesor
AC_0_9+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
administratíva
FF_2_30
+421 37 641 5081
norbert.floris [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodborný asistentTD_0_120+421 37 641 5427
KPTC R R
administratíva
ABT_1_2.21
+421 37 641 4966
martina.foldesiova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_504
+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
Bc. Michaela FrankováadministratívaAS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
Jozefa Františová
upratovačka
A_0_34
+421 37 641 4260jozefa.frantisova [at] uniag.sk
Ing. Ján FráterCIKT UP
odb. zamestnanec IT
AS_3_315c+421 37 641 4118
upratovačkaBz_0_12+421 37 641 4229vladimira.froncova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
klaudia.furarova [at] uniag.sk
Ing. Jakub Fuska, PhD.KKI FZKIodborný asistentZM_0_1.13
+421 37 641 5218
jakub.fuska [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
marian.fuska [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčkaAE_0_30a
+421 37 641 4495
alena.gabalcova [at] uniag.sk
KGPB FAPZodborný asistent
AT_1_16
+421 37 641 4295michal.gabor [at] uniag.sk
Ing. Lucia Gabríny, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR
profesor
Q-gar_0_5+421 37 641 4620
JUDr. Helena GajdošováULP R Radministratíva
AE_6_606
+421 37 641 5725
SKves Kves R
upratovačka
jarmila.gajdosova [at] uniag.sk
Monika Gajdošováadministratíva
AE_0_26
+421 37 641 5757
Daniela GalbaváKGPB FAPZodb. zamestnankyňaAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336daniela.galbava [at] uniag.sk
docentAT_4_7+421 37 641 4331
KHP FEModborný asistent
AS_0_04
+421 37 641 5891jozef.galik [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.profesor, administratíva
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
roman.galik [at] uniag.sk
Ľuboš Galo
remeselník
+421 37 641 5340
KEAaI TFupratovačkaMF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
odborná asistentkaAS_3_318
+421 37 641 4126
jana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_4_404
+421 37 641 4542
profesorka
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517zdenka.galova [at] uniag.sk
administratíva
AE_2_206
+421 37 641 5521
KŠCH FAPZ
docent
AT_2_12
+421 37 641 4701
KVD FAPZ
prevádzkový zamestnanec vo výskume
AP_0_24A+421 37 641 4500pavol.gasparik [at] uniag.sk
KFR FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňaAA_5_10
+421 37 641 4255
kristina.gasparovic [at] uniag.sk
Dana GašparovičováKKI FZKI
odb. zamestnankyňa
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
Mgr. Igor GavalovičCUŠ UPlektorSD-ML-L_0_30a+421 37 641 5460igor.gavalovic [at] uniag.sk
Ing. Martina Gažarová, PhD.
odborná asistentka
AA_2_40+421 37 641 4210martina.gazarova [at] uniag.sk
FAPZ, KGŠR FAPZodborný asistent, administratíva
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
KHaBP FBPupratovačka
marcela.gazova [at] uniag.sk
Ľudovít Gerhát
vodič
+421 37 641 5468ludovit.gerhat [at] uniag.sk
Ing. Galina GerhátováKI FEM
výskumná zamestnankyňa
AS_2_212
+421 37 641 4143
galina.gerhatova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_1_6
+421 37 641 4213
KRBE FEŠRRodborný asistentMQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
Soňa GogováUMU Kves R
administratíva
AE_3_303+421 37 641 5548sona.gogova [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
profesor
BA_1_109
+421 37 641 4325
jozef.golian [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.KZ FZKI
odborný asistent
Bz_0_4
+421 37 641 4322
KVSZK R R
administratíva
AE_2_208
+421 37 641 5516
margita.granatova [at] uniag.sk
Ing. Romana Greguškovávýskumná zamestnankyňa
AA_5_11
+421 37 641 4254
vedecko - výskumná zamestnankyňaAT_0_18F+421 37 641 4288
CIT FEM
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
radka.grnova [at] uniag.sk
odborná asistentkaEM_3_32
+421 37 641 5610
Renáta GubáňováUS UPr Kves Rupratovačka
Margita Gubová
administratíva
AC_1_17
+421 37 641 4377
odb. zamestnankyňaAZ_1_10
+421 37 641 4414
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
docent
AE_8_19
+421 37 641 4595
Ing. Katarína GurčíkováDFBP FBPadministratívaSD-AB_0_5
+421 37 641 5384
katarina.gurcikova [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_102+421 37 641 5041
SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
IKCV DTF TFodb. zamestnankyňa
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
UVUM Kves R
administratíva
AE_1_114
+421 37 641 5507
zlatica.guzmicka [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
erika.gyepesova [at] uniag.sk
Silvia GyepesováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
odb. zamestnanecSI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
ludovit.gyurica [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.docent
AA_0_19
+421 37 641 4204
KVĽ FAPZdocentka
AA_2_31
+421 37 641 4467
marta.habanova [at] uniag.sk
VCABT UPupratovačka1.08+421 37 641 4931sidonia.habanova [at] uniag.sk
Anna Habiňákováprevádzková zamestnankyňa
Ing. Štefan Hajdu
odb. zamestnanec
BG_0_003+421 37 641 4775
RNDr. Daniela Haladovávýskumná zamestnankyňaAT_5_32
+421 37 641 4333
odborná asistentka
TD_0_129
+421 37 641 5422
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKIprofesor, administratíva
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232
peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
docentka, administratíva
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
klaudia.halaszova [at] uniag.sk
KZSBT TFupratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
eva.halenarova [at] uniag.sk
KGPB FAPZodb. zamestnankyňaAT_1_12
+421 37 641 4298
friderika.hallova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
odborná asistentka
EM_2_25
+421 37 641 5631
KŠZ FAPZ
profesor
AZ_1_10
+421 37 641 4279
marko.halo [at] uniag.sk
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistentZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
Zuzana HamarováKJ FEMupratovačka
odborná asistentka
AZ_0_1
+421 37 641 5656
Ing. Adriana Handzušová
odb. zamestnankyňa
AT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
AS_1_125
+421 37 641 4158
martina.hanova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodborná asistentkaAT_2_4
+421 37 641 4704
jana.hanusova [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
odborný asistent
AT_4_10
+421 37 641 4320
vedecko - výskumný zamestnanec
AC_1_14+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_106
+421 37 641 5511
Ing. Marta Harničárová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňaVu306
+421 37 641 5782
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.docentAT_3_10
+421 37 641 4708
peter.hascik [at] uniag.sk
odb. zamestnanec IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
KEM FEŠRR
odborný asistent
EM_3_33
+421 37 641 5627
BZ UP
odb. zamestnanec
BB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
anton.haver [at] uniag.sk
upratovačka
Ing. Eva Hečková
administratíva
ABT_1_2.22
+421 37 641 4956
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKI
profesorka
Bz_1_24+421 37 641 4712alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
Veronika HegedüšováŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa
veronika.hegedusova [at] uniag.sk
docentkaAS_2_211+421 37 641 4198
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4005
renata.hercova [at] uniag.sk
Mária HerudováupratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
maria.herudova [at] uniag.sk
odborná asistentka
TD_1_210+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
KF TFdocentkaMF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
odborný asistent
MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.KOR FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňaAA_5_524+421 37 641 4041adriana.hlavinova [at] uniag.sk
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBP
odborný asistent
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
KŠOV FEModb. zamestnankyňa
AS_1_121
+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada Hlinková
odb. zamestnankyňa
AS_2_200
+421 37 641 4138
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.profesor
AP_0_14A
+421 37 641 4469
KTKRP FBPadministratívaAT_4_4
+421 37 641 4429
eva.hokova [at] uniag.sk
upratovačka
Mgr. Dominik Hollýodb. zamestnanec ITBA_0_12+421 37 641 4869dominik.holly [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.
odborný asistent
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
odborná asistentka
AS_3_303
+421 37 641 4144
UUS Kves RadministratívaSD-AB_1_115
+421 37 641 4874
maria.holovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.KF FEMdocentAS_2_226
+421 37 641 4146
ivan.holubek [at] uniag.sk
odborná asistentkaAE_5_503+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec
AT_5_6
+421 37 641 4506
doc. Ing. Ján Horák, PhD.
docent, administratíva
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244
vedecko - výskumná zamestnankyňaBG_1_110
+421 376 414 779
Ing. Michaela Horná, PhD.
odborná asistentka
AZ_1_3
+421 376 414 872michaela.horna [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5468
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006
prevádzková zamestnankyňa
iveta.hornikova [at] uniag.sk
KM FEModborná asistentka
AS_1_116
+421 37 641 4180
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEM
profesorka, administratíva
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
BZ UPodb. zamestnanec
AP_0_31A
+421 37 641 4791frantisek.horvat [at] uniag.sk
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
iveta.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Patrícia Horváthová
administratíva
AS_1_108c, AS_2_218+421 37 641 5177, +421 376 414 854patricia.horvathova [at] uniag.sk
Silvester Horváth
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001silvester.horvath [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AC_3_22+421 37 641 4498
odborná asistentka
AE_7_6
+421 37 641 4575
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 5267jozefina.hozakova [at] uniag.sk
administratíva
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
helena.hraskova [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZodborný asistentAA_3_310
+421 37 641 4265
peter.hric [at] uniag.sk
odborný asistent
AE_6_608
+421 37 641 4565
Roman Hrmoodb. zamestnanec+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent
AT_2_5
+421 37 641 4744
Mgr. Roman Hrnčár, PhD.lektorSD-ML-L_0_26+421 37 641 5467
UP R R
administratíva
AE_3_306
+421 37 641 5536
helena.hromadkova [at] uniag.sk
KCH FBP
výskumná zamestnankyňa
AC_1_23
+421 376 414 607miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_2_24
+421 37 641 4215
maria.hruba [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
profesor
MF-B_2_Va319+421 37 641 4764dusan.hruby [at] uniag.sk
Ing. Elena HudákováUVUM Kves RadministratívaAE_0_8+421 37 641 5563
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
docentka
AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
Jozef HudecIKCV DTF TFprevádzkový zamestnanec vo výskumeVI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
KOR FAPZ
profesor
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
kamil.hudec [at] uniag.sk
Ing. Vlasta Hudecová
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4455
KDaM TF
docent
MQ_2_213+421 37 641 4530
UUS Kves Rodb. zamestnanecSD-ND-B_1_150+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
docentka
AE_7_4
+421 37 641 4580
Gabriela HvizdováCIKT UP
odb. zamestnankyňa IT
AE_4_408+421 37 641 4483
Eva Hyčková
administratíva
AE_1_108+421 37 641 5529eva.hyckova [at] uniag.sk
Marián ChiraBZ UP
remeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729
Štefánia ChlebecováKŠCH FAPZupratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
stefania.chlebecova [at] uniag.sk
odborný asistentAA_2_35+421 37 641 4883
KŠCH FAPZdocentAT_2_1+421 37 641 4318
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.VCABT UP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.12
+421 37 641 4907
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.KPG FAPZdocent
AC_3_13
+421 37 641 4397
juraj.chlpik [at] uniag.sk
Martina ChmelkováUVUM Kves Radministratíva
AE_1_113
+421 37 641 5547
martina.chmelkova [at] uniag.sk
Ing. Milan Chňapek, PhD.odborný asistentARI_1_101+421 37 641 4277
UA UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5771
peter.chnapek [at] uniag.sk
Jozefína Chňapkováodb. zamestnankyňa
AZ_1_1
+421 37 641 4413
PhDr. Renáta ChosraviováKKPV R R
administratíva
AE_6_605+421 37 641 5538renata.chosraviova [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa
BG_0_005
+421 37 641 4775
eva.chovancova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.KFR FAPZodborný asistentAZ_5_20
administratíva
+421 37 641 5822
emilia.chovanova [at] uniag.sk
Ing. Marcela Chreneková, PhD.KRR FEŠRRodborná asistentkaAE_6_602
+421 37 641 4562
profesor
ARI_1_14
+421 37 641 4274
peter.chrenek [at] uniag.sk
Dagmar Chrenková
prevádzková zamestnankyňa
Helena ChrenkováKTKŽP FBP
administratíva
AT_3_8
+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.profesor, administratíva
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
odborný asistent
AZ_4_24
+421 37 641 4449
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.KPr FEŠRR
docentka
FF_1_49
+421 37 641 5073
VCABT UPupratovačka1.08+421 37 641 4931
Andrea ImreováremeselníkSlPK_0_18+421 37 641 5491
Ing. Ivan Imrich, PhD.odborný asistentAT_5_5
+421 37 641 4505
ivan.imrich [at] uniag.sk
Dana Inoveckáodb. zamestnankyňa
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
dana.inovecka [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
docentka
AZ_2_1
+421 37 641 4470
jana.porhajasova [at] uniag.sk
Ing. Eva Ivanišová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka
AT_4_18
+421 37 641 4421
eva.ivanisova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Ivanková
výskumná zamestnankyňa
AS_1_112
+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.docent
MQ_2_216
+421 37 641 4611
Beáta Jakabová
administratíva
AE_1_110+421 37 641 5506, +421 37 641 5505beata.jakabova [at] uniag.sk
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňaBA_1_105
+421 37 641 5826
silvia.jakabova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4545
Mgr. Slavomíra Jakubcová
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňaAT_5_34+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
Zuzana Jaleczováodb. zamestnankyňa
AE_6_604
+421 37 641 4568zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_9
+421 37 641 5043lubica.jamborova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Jambor, PhD.vedecko - výskumný zamestnanec
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
odb. zamestnanec
VS_0_25+421 37 641 4739
remeselník
DTF TF
administratíva
MF-B_1_204+421 37 641 5489
KF TFadministratíva
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
Ing. Peter Jančuška
odb. zamestnanec
AE_1_104
+421 37 641 5532, +421 37 641 5530
Ing. Alena JančuškováDTF TFadministratívaMF-B_1_Ma222+421 37 641 5493alena.jancuskova [at] uniag.sk
odborný asistent
AZ_1_7
+421 376 414 417
Emil JánošíkAUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468emil.janosik [at] uniag.sk
administratívaMF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
docent
MQ_2_215+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
Oľga Janovičová
odb. zamestnankyňa
AA_5_12
+421 37 641 4043
CIT FEModb. zamestnanec IT
AS_2_217
+421 37 641 4196
docentka
AE_6_612
+421 37 641 4567
ŠD Ml. SDaJadministratíva
+421 376 415 703
maria.jasikova [at] uniag.sk
Pavol Javorčík
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
profesorka
AZ_3_42
+421 37 641 4431sona.javorekova [at] uniag.sk
Romana JavorníckaSlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_130
+421 37 641 5038
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.docent
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
Iveta JedličkováKOR FAPZupratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
Mgr. Nikola JedličkováUS UPr Kves Rupratovačkanikola.jedlickova [at] uniag.sk
Eva JenisováKZaKA FZKIupratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440eva.jenisova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
AC_-1_21
+421 37 641 4569
Ing. Ingrid Jiráskováodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_101
+421 37 641 5050ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
docent
AC_0_1+421 37 641 4796
CIT FEM
administratíva
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
upratovačkaAA_3_312
+421 37 641 4237
lydia.juhasova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZdocentAZ_0_11+421 37 641 4807peter.juhas [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.profesor
AT_4_9
+421 37 641 4332
miroslav.juracek [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
odborná asistentka
AS_2_209
+421 376 414 169
Ing. Martin Juriga, PhD.KPG FAPZodb. zamestnanecAC_3_16
+421 37 641 4391
martin.juriga [at] uniag.sk
remeselník
1.40
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
docent
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
lubos.jurik [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
profesorka
Bz_1_19
+421 37 641 4715
miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
zdenka.kadekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.docent
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
docentkaAT_0_8F
+421 37 641 4258
KKI FZKI
odborná asistentka
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
DFEM FEMadministratívaAS_1_109+421 37 641 5172
Ing. Karol KaniaCIKT UPodb. zamestnanec ITAS_3_315b
+421 37 641 4173
karol.kania [at] uniag.sk
KZ FZKIadministratívaBz_0_12+421 37 641 4229
Ing. Tomáš Kanka, PhD.
odborný asistent
AT_5_7+421 37 641 4504tomas.kanka [at] uniag.sk
docentka, administratíva
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.docentka
MQ_1_102
+421 37 641 5694
ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
Natália Karapinová
odb. zamestnankyňa
AT_3_9b
+421 37 641 4719
Ing. Drahomíra KarasováDTF TFadministratíva
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588drahomira.karasova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AZ_4_20
+421 37 641 4452
profesor, administratíva
AT_1_3
+421 37 641 4292
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
docentka
MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403
odborný asistent
AS_1_110
+421 37 641 4634
norbert.kecskes [at] uniag.sk
JUDr. Alžbeta KentošováUVO Kves R
odb. zamestnankyňa
AE_3_315
+421 37 641 5755
Ing. Róbert Kirchner
odb. zamestnanec
AP_0_31A+421 37 641 4791robert.kirchner [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnanec
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247
vladimir.kiss [at] uniag.sk
František Klačkoodb. zamestnanec
KU_1_19
+421 37 641 5726
frantisek.klacko [at] uniag.sk
KVSZK R Radministratíva
AE_0_45b
+421 37 641 4892
dana.klackova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
Ing. Marcel Kliment, PhD.
odborný asistent
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
KJ FEModborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AT_2_10
+421 37 641 4317
tatiana.klimesova [at] uniag.sk
CUŠ UP
odb. zamestnankyňa
SD-ML-L_0_34
+421 37 641 5450
Zdenka Klučárováadministratíva
AZ_0_2
+421 37 641 5650
UFZ Kves R
administratíva
AE_1_104
+421 37 641 5530
výskumný zamestnanec
AA_0_21
+421 37 641 4830
Ing. Renáta Kobidová, PhD.
odb. zamestnankyňa
AT_2_8
+421 37 641 4705
renata.kobidova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5268jozef.kocur1 [at] uniag.sk
Jozef Kocúr
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5706
KÚ FEMdocent
AS_2_221
+421 37 641 4151
marian.kocner [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
ABT_0_1.47+421 37 641 4903
KF TF
upratovačka
MF-B_2_13+421 37 641 4650veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.odborný asistentAC_3_18
+421 37 641 4396
marek.kolencik [at] uniag.sk
profesorka, administratíva
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
adriana.kolesarova [at] uniag.sk
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka
BA_0_18
+421 37 641 5808anna.kolesarova [at] uniag.sk
Alojz Kollár
strážnik / vrátnik
Ing. Ján Kollár, PhD.odborný asistentTD_0_131+421 37 641 5445
KŠZ FAPZupratovačkaAZ_1_2+421 376 414 414
Ing. Katarína Kollárová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa, administratívaMF-B_1_204+421 37 641 5408katarina.kollarova [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4388
KEM FEŠRRodb. zamestnankyňaEM_2_22
+421 37 641 5623
etela.kompasova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Konc, PhD.odborný asistent
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
lubomir.konc [at] uniag.sk
Ing. Janeta KondelováSlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_10
+421 37 641 5040janeta.kondelova [at] uniag.sk
KKS TF
upratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
Magdaléna Kondeováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Elka Kóňová, PhD.odb. zamestnankyňa
VS_0_3
+421 37 641 4738elka.konova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odborná asistentka
AA_2_32
+421 37 641 4249
jana.kopcekova [at] uniag.sk
upratovačka
Štefan Koprdaadministratíva
KU_1_18
+421 37 641 5741
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.KUPH FAPZodborná asistentka, odb. zamestnankyňaAA_0_115
+421 37 641 4201
joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
Milada KordošováKBaB FBP
upratovačka
70
+421 37 641 4696
KKaST TF
docent
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
Ing. Ivica KoritárováSKves Kves Rodb. zamestnankyňa IT
KU_1_22
+421 37 641 5866
IKCV DTF TFodb. zamestnanec
2KZ
+421 37 641 4723patrik.kosa [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.TF, KDaM TF
docent, administratíva
MQ_2_209
+421 37 641 5776jan.kosiba [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEModborná asistentka
AS_3_311
+421 37 641 4171
ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
odborná asistentka, administratíva
AS_2_229
+421 37 641 4116
CIKT UPodb. zamestnanec IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
Ing. Daniela Košťálová, PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňaAZ_3_49/2
+421 37 641 5821
upratovačka
AT_5_37+421 37 641 4333maria.kotlarova [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
odborný asistent
MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613marian.kotrla [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
docent
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698martin.kotus [at] uniag.sk
vodič+421 37 641 5526
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_0_20F+421 37 641 4367
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBP
profesor
AT_0_7F+421 37 641 4287jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRRodborný asistentEM_3_38
+421 37 641 5606
marian.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.KAVR FAPZ
profesor
AC_2_18
+421 37 641 4381peter.kovacik [at] uniag.sk
odborný asistentMF-B_3_Sa417+421 37 641 5687
Ing. Beáta Kováčováodb. zamestnankyňaAA_4_10a
+421 37 641 4241
administratíva
AE_3_312
+421 37 641 5542
Emília KováčováKGPB FAPZupratovačkaAT_1_1+421 37 641 4336
JUDr. Ivana Kováčová
administratíva
AE_3_314
+421 37 641 5753
SlPK UPupratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006
administratívaAC_2_20
+421 37 641 4387
lenka.kovacova [at] uniag.sk
DTF TF
upratovačka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750
pavla.kovacova [at] uniag.sk
Peter KováčAUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5468
Ing. Marek Kovár, PhD.
odborný asistent
AZ_5_1
+421 37 641 4440marek.kovar [at] uniag.sk
Elena Kovárováupratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIPodborný asistent
AA_3_307
+421 37 641 4182peter.kovar [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_3_302+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
odborná asistentka
BA_0_6
+421 37 641 4609
UK R R, KÚ FEM
odborná asistentka, administratíva
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
prevádzková zamestnankyňa
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
Kateřina Krčmáriková
prevádzková zamestnankyňa
KSaVB TFodborný asistent
AC_0_15
+421 37 641 4368
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.KFR FAPZ
odborná asistentka
AZ_5_6
+421 37 641 4456eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Kročko, PhD.
odborný asistent
AT_3_4
+421 37 641 4528
miroslav.krocko [at] uniag.sk
Renáta Kromková
prevádzková zamestnankyňa
Ing. Samuel Kšiňan, PhD.odborný asistentAZ_4_26
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.docentkaAS_3_301
+421 37 641 4165
KF TF
docent
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
Ing. Ľubica KubíkováUP R Radministratíva
AE_3_307
+421 37 641 5537
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
docent
TD_0_103+421 37 641 5423
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
docent
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMdocentAS_2_225
+421 37 641 4191
Ing. Marián KučerkaadministratívaKU_1_21+421 37 641 5870
administratíva
AE_1_113
+421 37 641 5547dana.kudelova [at] uniag.sk
odborný asistentMF-B_1_Ma215+421 37 641 5677peter.kuchar [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav Kunavýskumný zamestnanec
AZ_2_10
+421 37 641 4484
jaroslav.kuna [at] uniag.sk
KF TF
odborná asistentka
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
Iveta KunováCIKT UPodb. zamestnankyňa IT
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
docentka
BA_1_104
+421 37 641 5807
simona.kunova [at] uniag.sk
KZVMP R R
administratíva
AE_3_304+421 37 641 5482
Ing. Radoslav KurucBZ UP
remeselník
Ingrid KuťkováŠD Prib. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5714ingrid.kutkova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
emilia.kvasnovska [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
ODVaS TFodb. zamestnanecjuraj.lacina [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.KUPH FAPZ
profesorka
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
docentka
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5219
administratíva
AE_3_314
+421 37 641 5746
peter.lacko [at] uniag.sk
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
odborná asistentka
AE_8_25
+421 37 641 4594
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
docent, administratíva
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Dušan Látečkavodič
+421 37 641 5468
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEM
docentka
AS_2_223+421 37 641 4149
KE FEModborná asistentkaAE_7_5+421 37 641 4572
prevádzkový zamestnanecjan.lazarcik [at] uniag.sk
administratívakamila.lazarcikova [at] uniag.sk
docentka
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
odborná asistentka
AS_0_04
+421 37 641 5898
Ing. Petra Lenártová, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentkaAA_2_38
+421 37 641 4246
Marián Lenčéšvýskumný zamestnanec AZ_2_14
+421 37 641 4485
docentkaMQ_1_106
+421 37 641 5777
jana.lendelova [at] uniag.sk
Mária Letkováodb. zamestnankyňaBz_0_5
+421 37 641 4239
maria.letkova [at] uniag.sk
KCH FBP
docentka
AC_1_15
+421 37 641 4353
judita.lidikova [at] uniag.sk
KBZ FZKIodb. zamestnankyňaTD_0_124+421 37 641 5443
odborný asistentBA_1_106
+421 37 641 5806
lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnanecAC_-1_21+421 376 414 564martin.lopusny [at] uniag.sk
Daniel Lörinczremeselník
+421 37 641 5459
odb. zamestnanec
TD_0_105
+421 37 641 5424
Mária Lukacsovicsováupratovačka
SD-ML-L_0_24
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.profesor, administratíva
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
norbert.lukac [at] uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.docentMF-B_2_Va305+421 37 641 4760
odborná asistentka
AS_2_209+421 37 641 4169
VCABT UPvýskumná zamestnankyňa
ABT_0_1.48
+421 37 641 4901renata.luzicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Macák, Dr.docent
AA_0_14
+421 37 641 4202
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.KSaVB TFodborný asistentAC_0_8+421 37 641 4798miroslav.macak [at] uniag.sk
odborná asistentkaAE_4_406
+421 37 641 4558
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.KSaVB TF
docent
AC_0_19
+421 37 641 4362
DFEŠRR FEŠRR
administratíva
AE_0_25+421 37 641 5748valeria.magathova [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
eva.magatova [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec
AC_1_21
+421 37 641 5372
Mgr. Magdaléna MagdziakováadministratívaTD_1_218+421 376 415 410
docent
MQ_2_202
+421 37 641 4618
radoslav.majdan [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Maková, PhD.docentka
AZ_3_45
+421 37 641 4434jana.makova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
ivan.malencik [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109vlastimil.maly [at] uniag.sk
KFŽ FBP
administratíva
AT_0_9F
+421 37 641 4286
Karol MancírUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
DFEŠRR FEŠRRvýskumná zamestnankyňa
AE_0_25, FF_0_4
+421 37 641 5748kristina.mandalova [at] uniag.sk
Silvia MányiováKMO FEModb. zamestnankyňa
AS_3_307
+421 37 641 4188
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
docent
AT_4_2
+421 37 641 4379
jan.marecek [at] uniag.sk
Božena MarekováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5705
profesor
AZ_1_12
+421 37 641 4418
Ing. Martin Mariš, PhD.
odborný asistent
AE_6_602
+421 37 641 4562
martin.maris [at] uniag.sk
profesorka
FF_1_44
+421 37 641 5072eleonora.marisova [at] uniag.sk
Ing. Beáta MartiškováKOR FAPZodb. zamestnankyňaAA_5_20+421 37 641 4257beata.martiskova [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňaABT_1_2.26
+421 37 641 4965
nora.maruniakova [at] uniag.sk
Jozef Masarykprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4207
jozef.masaryk [at] uniag.sk
profesor
AT_0_3F
+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.CIKT UPodb. zamestnanec IT
AE_4_407
+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
KMi FBP
odborná asistentka
AZ_3_40
+421 37 641 4432
zuzana.maskova [at] uniag.sk
Ing. Eva Matejková, PhD.
odborná asistentka
AS_1_128
+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
odborná asistentka
AE_5_506+421 37 641 4553
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEModborný asistentAS_1_117+421 37 641 4632vladimir.matusek [at] uniag.sk
KMan FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
DFZKI FZKI
administratíva
TD_0_114
+421 37 641 5414
Ing. Juraj Medo, PhD.KMi FBPodborný asistent
AZ_3_50
+421 37 641 5810
juraj.medo [at] uniag.sk
KRR FEŠRR
odborná asistentka
AE_6_608
+421 37 641 4565
KTKRP FBPdocentkaBA_0_7+421 37 641 4777
Klára MentováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
Lýdia MesárošováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
Ing. Ivana Mesjarová
administratíva
TD_0_113
+421 376 415 412, +421 376 415 441
ivana.mesjarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.KOVV FZKIdocentBz_1_21
+421 37 641 5802
jan.mezey [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
odborná asistentka
Bz_0_11
+421 37 641 4243
SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
dagmar.micanova [at] uniag.sk
Helena Miháliková
upratovačka
helena.mihalikova [at] uniag.sk
remeselník
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.profesor
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
Marta MihinováKDaM TF
výskumná zamestnankyňa
MQ_2_206
+421 37 641 4875
Ladislav Michálekodb. zamestnanecMQ_0_11
+421 37 641 4797
vedecko - výskumný zamestnanec
KRVaTE FAPZupratovačkaAA_1_20+421 376 414 221
Peter Miklastrážnik / vrátnik
peter.mikla [at] uniag.sk
Ján Mikláš
remeselník
VI119+421 37 641 5675
odborný asistent
AA_4_2
+421 37 641 4228
marian.miko [at] uniag.sk
Ján MikulaKotolne UPr Kves R
remeselník
jan.mikula [at] uniag.sk
Mgr. Daniel Mikušovič
lektor
SD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
odborný asistent
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
docentka
AT_1_8+421 37 641 4290
administratívaKU_0_2+421 37 641 5717
Ing. Slavomír Mindek, PhD.
odborný asistent
AP_0_17A
+421 37 641 4464
Ing. Zuzana Misailidisová ĎurickáVCABT UPodb. zamestnankyňa
ABT_0_1.50
+421 37 641 4904zuzana.duricka [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
eva.misakova [at] uniag.sk
Júlia MišečkováKKaST TFadministratívaMF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
VCABT UPvedecko - výskumný zamestnanec
ABT_1_2.09
+421 37 641 4912michal.miskeje [at] uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanec
ARI_0_30
+421 37 641 4474
Klaudia Mišurováremeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602
KFR FAPZvýskumná zamestnankyňaAZ_5_3+421 37 641 4454dominika.vysoka [at] uniag.sk
profesor
AZ_1_4
+421 37 641 4410
odborná asistentka
AZ_1_14
+421 37 641 4804
eva.mlynekova [at] uniag.sk
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
odb. zamestnankyňa
VS_0_2
+421 37 641 4735erika.mnahoncakova [at] uniag.sk
Ing. Monika MócikováUMU Kves R
administratíva
AE_3_308
+421 37 641 5531
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
odborný asistent
MQ_2_208
+421 37 641 4613miroslav.mojzis [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5340ladislav.molnar [at] uniag.sk
upratovačka
6+421 37 641 5254marta.molnarova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AE_5_501
+421 37 641 4547
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.KZaKA FZKIdocentTD_0_130+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.docentka, administratíva
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
Jana Moravčíková
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4812jana.moravcikova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
odborná asistentka
AT_1_10+421 37 641 4824
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEMdocentAS_3_305
+421 37 641 4159
KSV FEModborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
RNDr. Jana Mrázová, PhD.KVĽ FAPZ
odborná asistentka
AA_2_22
+421 37 641 4223
jana.mrazova [at] uniag.sk
Ing. Miloslav Muchaodb. zamestnanec IT
+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
Mgr. Rastislav Muchaodb. zamestnanec knihovníkSlPK_0_7
+421 37 641 5046
docentka
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216zlatica.muchova [at] uniag.sk
KCH FBPprofesorkaAC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
Alexander NagyUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001
KMO FEMprofesorka
AS_3_310
+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Dimuth Nambuge, PhD.
odborný asistent
AS_0_05
+421 37 641 5894
odborná asistentkaAT_1_6
+421 37 641 4296
SKves Kves R
upratovačka
US UPr Kves R
upratovačka
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
odborná asistentka
AS_3_306
+421 37 641 4136
katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Jaroslav NerečaDFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a+421 37 641 4002jaroslav.nereca [at] uniag.sk
odborný asistent
MQ_2_218
+421 37 641 4537
KEaB FAPZdocentAZ_2_5
+421 37 641 4422
KF TFodborný asistent
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
profesor
AA_3_306
+421 37 641 4230
Martina NovákováKVD FAPZvýskumná zamestnankyňa
AP_0_10A
+421 37 641 4481martina.novakova [at] uniag.sk
Ing. Petra Nováková, PhD.odborná asistentka
AS_2_234
+421 37 641 4117
petra.novakova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKI
odborná asistentka
ZM_1_2.19+421 37 641 5230
Ing. Ivana Novotnáodb. zamestnankyňaAT_5_30
+421 37 641 4337
UMU Kves RadministratívaAE_3_303+421 37 641 5560
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.docentkaBG_1_104+421 37 641 4778
Ing. Roman Obložinský
strážnik / vrátnik
roman.oblozinsky [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocent
AS_1_130
+421 37 641 4123
Mária OcelkováKSV FEM
administratíva
SlPK_0_14+421 37 641 4747
vedecko - výskumná zamestnankyňaMF-B_2_Va321+421 37 641 4765
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEM
odborná asistentka
AS_0_5
+421 37 641 4882
KEAaI TF
docent
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.KFR FAPZ
docentka
AZ_5_7
+421 37 641 4442
katarina.olsovska [at] uniag.sk
Katarína OndriskováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
docent, administratíva
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
remeselník
+421 37 641 5237dusan.oprsal [at] uniag.sk
Alena OpršalováUVUM Kves Radministratíva
AE_1_113
+421 37 641 5527
alena.oprsalova [at] uniag.sk
Andrea OravcováDFAPZ FAPZupratovačka
odb. zamestnanec
BG_0_003
+421 37 641 4775
alexej.oravec [at] uniag.sk
KM FEMdocentka
AS_1_115
+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Vladimír Oslej
administratíva
AE_3_314+421 37 641 5719
KRVaTE FAPZ
profesor
AA_2_23
+421 37 641 4212
Ing. Jakub Pagáč, PhD.vedecko - výskumný zamestnanec
ABT_1_2.02
+421 37 641 4917jakub.pagac [at] uniag.sk
Adriana Pagačovičováodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_131+421 37 641 5036adriana.pagacovicova [at] uniag.sk
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.KBZ FZKIprofesorkaTD_1_211
+421 37 641 5431
viera.paganova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomíra Pajtášová
administratíva
AE_0_7
+421 37 641 5485lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669dusan.pales [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec AT_5_30+421 37 641 4330marian.palko [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJadministratíva
AE_0_47
+421 37 641 5758
darina.palkova [at] uniag.sk
OZPSV R RadministratívaSD-AB_1_118
+421 37 641 5513
elena.palkova [at] uniag.sk
administratíva
KU_0_6
+421 37 641 5544
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TFprofesorkaMF-B_2_Va321+421 37 641 4765
Ing. Jozef Palkovič, PhD.
odborný asistent
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
administratívaAE_0_4+421 37 641 5718
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.docentka
FF_0_2/1
+421 37 641 5079
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
administratíva+421 37 641 5701lubica.pastrnakova [at] uniag.sk
SDaJadministratíva
+421 37 641 5700
administratívaAE_0_33+421 37 641 5498
Ing. Žaneta Pauková, PhD.odborná asistentka, administratívaQ-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
zaneta.paukova [at] uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
docent
Bz_1_20+421 37 641 5799
remeselník
+421 37 641 5760
výskumná zamestnankyňa
AT_4_21a
+421 37 641 4809
dagmar.paulisova [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
stanislav.paulovic [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odborná asistentka
AT_3_12+421 37 641 4313
administratíva
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524radmila.pavlikova [at] uniag.sk
Daniela Pavlovičová
prevádzková zamestnankyňa
daniela.pavlovicova [at] uniag.sk
Eva PecháčováupratovačkaAA_0_1
+421 37 641 4203
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEModborná asistentka
SlPK_0_13
+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
KM FEM
odborný asistent
AS_1_114
+421 37 641 4186
Darina Pechovávýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4462
darina.pechova [at] uniag.sk
BZ UP
odb. zamestnankyňa
VS_0_7
+421 37 641 4741
KVD FAPZvýskumná zamestnankyňaAP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
KMi FBP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AZ_3_48
+421 37 641 4430
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZodborná asistentkaAZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
administratívaSD-AB_0_7+421 37 641 5382eva.pieckova [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka
AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
prevádzková zamestnankyňa
ludmila.pillerova [at] uniag.sk
odborný asistent
Bz_1_23
+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4005andrea.pinterova [at] uniag.sk
Štefan Piterka
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4207stefan.piterka [at] uniag.sk
Ľubomíra PlesníkováUP R RadministratívaAE_3_307
+421 37 641 4515
ŠD Prib. SDaJprevádzkový zamestnanecmarek.podbersky [at] uniag.sk
Peter Podlužanskýremeselník
120
+421 37 641 4696
Ľubomír Podsedlýprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5706
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.docent
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
stefan.pogran [at] uniag.sk
KHP FEM
profesor
AS_0_02+421 37 641 5892
KKI FZKI
odborná asistentka
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEModborný asistent
SlPK_0_16
+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
odb. zamestnanec IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
Ing. Alžbeta Poláčkováodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
odb. zamestnanec IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5822
monika.polakova [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocentka
AS_1_129
+421 37 641 4122
Ing. Pavel Polák, PhD.KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
docentka
AC_3_19
+421 37 641 4389
Ing. Lenka Polyaková
výskumná zamestnankyňa
AZ_1_8
+421 37 641 4271
KE FEModborný asistentAE_7_2+421 37 641 4571
VCABT UP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.27
+421 37 641 4919
odborný asistent
EM_2_21
+421 37 641 5628
CIKT UP
odb. zamestnankyňa IT
AE_1_111
+421 37 641 4831
Mgr. Viera Prídavková, PhD.KJ FEM
odborná asistentka
AE_5_506
+421 37 641 4552
KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
KVD FAPZ
odborná asistentka
AP_0_12A
+421 37 641 4466martina.psenkova [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa
ZP_1_2.06+421 37 641 5254
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM
docent
AS_0_01
+421 37 641 5893
Simona RábekováKZaKA FZKI
odb. zamestnankyňa
TD_1_201
+421 37 641 5420
simona.rabekova [at] uniag.sk
KF FEModborný asistentAS_3_312
+421 37 641 4140
tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Juraj Rác
odb. zamestnanec
VI123
+421 37 641 5780
remeselník
+421 37 641 5760
odborný asistent
TD_0_111
+421 37 641 5433
odb. zamestnankyňaAS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
docentka
AS_0_05
+421 37 641 5894
odborná asistentka82
+421 37 641 4276
dana.rajnincova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AZ_4_21
+421 37 641 4889margita.rakovska [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
FF_1_45/1
+421 376 415 076
KRVaTE FAPZ
odborný asistent
AA_2_26
+421 376 414 220
marek.rasovsky [at] uniag.sk
profesor
AC_0_10
+421 37 641 4425
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.profesorka
AA_4_3
+421 37 641 4240
odb. zamestnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
radoslav.razny [at] uniag.sk
administratíva
AE_6_607
+421 37 641 5501
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEM
odborný asistent
AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TF
docent
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
docent
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
administratíva
+421 376 415 415
KE FEM
odborný asistent
AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Eva Richterová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka
KVS FEŠRR, FEŠRR
docentka, administratíva
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
docent
AT_4_11
+421 37 641 4326
Ing. Katarína Rovná, PhD.KBZ FZKI
odborná asistentka
TD_0_112
+421 37 641 5434
docent, administratívaAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
odborná asistentka
EM_0_3
+421 37 641 5605
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.KKS TFprofesor
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
juraj.rusnak [at] uniag.sk
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.CPPP FEM
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4754
Jana RybianskaŠD AB SDaJadministratíva
+421 37 641 4877
Darina Ryznerová
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4005
darina.ryznerova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZadministratíva
AE_0_6
+421 37 641 5543
KOVV FZKI
administratíva
Bz_1_19
+421 37 641 4721
Eva SádovskáKMi FBP
odb. zamestnankyňa
AZ_3_48
+421 37 641 4430
eva.sadovska [at] uniag.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEM
docent, administratíva
AS_2_208
+421 37 641 4168
odb. zamestnankyňa ITAS_0_1+421 37 641 4881
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEMdocent
AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.KFŽ FBPvedecko - výskumná zamestnankyňa
AT_0_17F
+421 37 641 4896monika.schneidgenova [at] uniag.sk
docentka, administratíva
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRRprofesor, administratíva
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
KVĽ FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_2_30
+421 37 641 4886
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383hana.schweizerova [at] uniag.sk
upratovačka70+421 37 641 4696
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
Jana Skovajsová
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
Tibor Sladičekstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001
KFŽ FBP
odborný asistent
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299tomas.slanina [at] uniag.sk
Helena Sláviková
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5705
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
Ing. Jozef Smatana, PhD.
odborný asistent
AA_0_17
+421 37 641 4200
jozef.smatana [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4188
beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.profesorka
AS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
administratíva
AE_0_5
+421 37 641 5523
Róbert SolčanskýŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5738
Ing. Miriam Solgajová, PhD.
odborná asistentka
AT_4_18
+421 37 641 4311
remeselníkAC_-1_22+421 37 641 4799emilia.sollarova [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav SpačekUVO Kves R
odb. zamestnanec
AE_3_315+421 37 641 5755
Vlasta Spodniakováprevádzková zamestnankyňa
Ing. Beáta Srňanskáadministratíva
AE_1_108
+421 37 641 5555
Ing. Radovan Stanovič, PhD.odborný asistentAC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
Ing. Eva Strapáková, PhD.
odborná asistentka
AT_1_9
+421 37 641 4334
eva.strapakova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZprofesorAZ_0_6+421 37 641 4806peter.strapak [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentka
AS_3_312
+421 37 641 4140zuzana.strapekova [at] uniag.sk
Mgr. Veronika StraussováCIP FEŠRR
administratíva
FF_2_30
+421 37 641 5070, +421 37 641 5080
Dana StrniskováVYD UPremeselníkAC_-1_32
+421 37 641 4347
Ing. Peter Stuchlý, PhD.KI FEM
odborný asistent
AS_2_214
+421 37 641 4172
remeselníkAZ_3_57
+421 37 641 4408
gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
profesor
TD_0_101
+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.odborná asistentkaAE_6_601
+421 37 641 4566
veronika.svetlikova [at] uniag.sk
upratovačkaAT_0_19F
+421 37 641 5817
zdenka.svitacova [at] uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňaAZ_5_8
+421 37 641 4979
oksana.sytar [at] uniag.sk
Jozef SzaboKŠZ FAPZremeselník
+421 376 414 774
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
Gabriela Szabóová
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
Ing. Tímea Szabóová, PhD.odborná asistentkaMQ_1_114
+421 37 641 5695
prevádzková zamestnankyňa
Klára Szusztorováupratovačka
klara.szusztorova [at] uniag.sk
docentka
AS_2_201
+421 37 641 4139
odborná asistentkaTD_0_110
+421 37 641 5436
KJ FEM
administratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541
Mária ŠatkováKEM FEŠRR
upratovačka
odborná asistentka
SlPK_0_17
+421 37 641 4894
odborný asistent
ABT_1_2.11
+421 37 641 4908, +421 37 641 5000
odb. zamestnankyňa IT
AS_0_7
+421 37 641 4120
lubica.semelakova [at] uniag.sk
Erik ŠillerUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
erik.siller [at] uniag.sk
Ľudmila ŠimanskáKPG FAPZ
odb. zamestnankyňa
AC_3_20
+421 37 641 4390
ludmila.simanska [at] uniag.sk
docent
AC_3_17+421 37 641 4398
profesor, administratívaAT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
IOBBB FAPZ
výskumná zamestnankyňa
BG_1_108
+421 376 414 782jana.simkova [at] uniag.sk
upratovačka
AT_S_22+421 37 641 4429jaroslava.simkova [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
katarina.simoncikova [at] uniag.sk
administratíva
AS_1_104+421 37 641 5170erika.sindlerova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodb. zamestnankyňaAT_2_3
+421 37 641 4702
alena.sindolarova [at] uniag.sk
odborný asistent
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
karol.sinka [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
upratovačka
Ing. Emília Škorecová, CSc.odborná asistentkaAS_2_227+421 37 641 4197
CIKT UP
odb. zamestnanec IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861
KZ FZKIodborný asistent
Bz_0_13
+421 37 641 4261
Tatiana Šmehilová
odb. zamestnankyňa
AC_-1_21
+421 37 641 4560
Ing. Peter Šmehýl, PhD.
odborný asistent
AT_2_9
+421 37 641 4706
Ing. Marek Šnirc, PhD.KCH FBPodborný asistent
AC_1_8
+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
prevádzková zamestnankyňa
eva.srankova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
katarina.srankova [at] uniag.sk
DTF TFupratovačka
Milada Štancelová
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
milada.stancelova [at] uniag.sk
docentka
AP_0_14P
+421 37 641 4272danka.stastna [at] uniag.sk
Adriana ŠtefánikováULP R R
administratíva
AE_3_310
+421 37 641 5756
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.10+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936
KDaM TF
upratovačka
MQ_0_003
KGŠR FAPZ
odborná asistentka
AA_4_6
+421 376 414 811veronika.stefunova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKI
docentka, administratíva
TD_1_202
+421 37 641 5429
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4207
dominik.strbka [at] uniag.sk
Mária Štrbováodb. zamestnankyňa
AZ_3_43
+421 37 641 4435
administratívaAE_2_202
+421 37 641 5518
Mgr. Erika ŠvecováUMU Kves R
administratíva
AE_3_303+421 37 641 5508
UVUM Kves RadministratívaAE_1_114
+421 37 641 5541
prevádzková zamestnankyňa
KMan FEM
odborná asistentka
AS_2_203
+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.odborný asistent, administratíva
EM_0_5
+421 37 641 5607
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
profesorka
AZ_3_44
+421 37 641 4433
profesor
AP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
Ján TarkoKotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5760
jan.tarko [at] uniag.sk
odborný asistent
ZB_0_7
+421 37 641 5249
andrej.tarnik [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
docentka
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
lucia.tatosova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AC_1_6
+421 37 641 4862maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Gabriela Tkáčová
výskumná zamestnankyňa
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
odborná asistentkaAT_3_2+421 37 641 4428
profesor, administratíva
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.KPG FAPZprofesorka
AC_3_15
+421 37 641 4394
CPPP FEMtechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755ivana.tokarcikova [at] uniag.sk
KFŽ FBP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
Viera TökölyováremeselníkTD_0_109+421 376 415 438
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZprofesor
AP_0_15A
+421 37 641 4479
KCH FBPupratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
Ing. Marián Tomka, PhD.KBaB FBP
vedecko - výskumný zamestnanec
ARI_0_30
+421 37 641 4278
marian.tomka [at] uniag.sk
remeselník
KZaKA FZKI
odborný asistent
TD_0_103+421 37 641 5423
odborný asistentMF-B_4_Fa515+421 37 641 4108
CIKT UP
odb. zamestnanec IT
AE_1_112
+421 37 641 4871
remeselník+421 37 641 5348ladislav.toth3 [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TFodborný asistentMF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
ladislav.toth1 [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
docent
AS_2_233
+421 37 641 4164
Dagmar TóthováŠD AB SDaJ
administratíva
+421 37 641 4867
dagmar.tothova [at] uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEModborná asistentka
AS_0_6A
+421 37 641 4129darina.tothova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Tóthováodb. zamestnankyňaVS_0_1
+421 37 641 4732
odborná asistentka
AA_5_14
+421 37 641 4252
KOR FAPZ
docent
AA_5_18
+421 37 641 4251
R R, KCH FBP, PZU UP
docent, administratíva
AC_1_7+421 37 641 5019, +421 37 641 4342tomas.toth [at] uniag.sk
odborný asistent
AS_2_215+421 376 414 161tomas.toth1 [at] uniag.sk
Mgr. Eva TrabalíkováKZVMP R Radministratíva
AE_3_304
+421 37 641 5519
eva.trabalikova [at] uniag.sk