Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700jaroslav.andreji [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
docentka CSc./PhD.
AT_2_14
+421 37 641 4314henrieta.arpasova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6
+421 37 641 4315
maria.babosova [at] uniag.sk
KPG FAPZupratovačkaAC_3_5
+421 37 641 4498
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.profesor CSc./PhD.
AZ_4_22
+421 37 641 4450
upratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
Andrea Benczováupratovačka
+421 376 414 774
KRVaTE FAPZremeselníkAA_1_11
+421 376 414 267
peter.bezak [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.profesor CSc./PhD.
AT_4_12
+421 37 641 4328
daniel.biro [at] uniag.sk
Ing. Helena BojdováDFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543helena.bojdova [at] uniag.sk
KOR FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_5_15
+421 37 641 4256
peter.bokor [at] uniag.sk
KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
olga.bradacova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.KFR FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_5_4
+421 37 641 4448
marian.brestic [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.docent CSc./PhD.
BG_1_115
+421 37 641 4787jan.brindza [at] uniag.sk
KEaB FAPZrektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_2_4+421 37 641 4420
Ing. Ondřej Bučko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_1_9+421 37 641 4802
Ing. Miroslav Buday, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AA_1_12
+421 37 641 4219
miroslav.buday [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
KAVR FAPZ
remeselník
marta.bystricka [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AA_5_16
+421 37 641 4253
ludovit.cagan [at] uniag.sk
KGPB FAPZdocent CSc./PhD.AT_1_11
+421 37 641 4297
docentka CSc./PhD.
AA_2_28
+421 37 641 4224
eva.candrakova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZremeselník
AA_1_13
+421 376 414 860
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5
+421 37 641 4231
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8
+421 37 641 4805ondrej.debreceni [at] uniag.sk
Ing. Eva Demjanová, PhD.DFAPZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AA_1_10+421 37 641 5860eva.demjanova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_19
+421 37 641 4851ivana.demova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana DepešováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_2_17
+421 37 641 4745
odb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_0_8+421 37 641 4843martin.drabek [at] uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.KAVR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385
KVĽ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880viera.duchonova [at] uniag.sk
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
zuzana.durkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
docent CSc./PhD.
AZ_4_31
+421 37 641 4444
Ing. Dávid Ernst, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8
+421 376 414 217
david.ernst [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AA_2_33+421 37 641 4324katarina.sramkova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601
Ing. Jana FerencováKFR FAPZvŠ II.stupeň
AA_5_521
+421 37 641 4851
jana.ferencova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7+421 37 641 4717martin.fik [at] uniag.sk
Ing. Michal Gábor, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_16
+421 37 641 4295
michal.gabor [at] uniag.sk
Daniela Galbavá
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
KVZ FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_4_7
+421 37 641 4331
docent CSc./PhD.
AT_2_12
+421 37 641 4701
Pavol Gašparíkprevádzkový zamestnanecAP_0_24A
+421 37 641 4500
Ing. Kristína Gašparovič, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255kristina.gasparovic [at] uniag.sk
Ing. Martina Gažarová, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AA_2_40
+421 37 641 4210
Ing. Ján Gažo, PhD.FAPZ, KGŠR FAPZodborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Romana GreguškováKOR FAPZvŠ II.stupeňAA_5_11+421 37 641 4254
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_1_10
+421 37 641 4414
ilda.gulkova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AA_0_19
+421 37 641 4204
miroslav.haban [at] uniag.sk
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZ
docentka CSc./PhD.
AA_2_31
+421 37 641 4467
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
stefan.hajdu [at] uniag.sk
KVZ FAPZvŠ II.stupeňAT_5_32
+421 37 641 4333
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12+421 37 641 4298
KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_2_4
+421 37 641 4704
jana.hanusova [at] uniag.sk
KVZ FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_4_10+421 37 641 4320ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
KFR FAPZupratovačka
KOR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524
+421 37 641 4041
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469
vŠ II.stupeň
AT_5_6
+421 37 641 4506
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.IOBBB FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_110+421 376 414 779vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
Ing. Michaela Horná, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_3
+421 376 414 872
michaela.horna [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAC_3_22
+421 37 641 4498
Ing. Peter Hric, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AA_3_310+421 37 641 4265
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_5
+421 37 641 4744cyril.hrncar [at] uniag.sk
Ing. Mária HrubáKRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_2_24+421 37 641 4215
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.KOR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
kamil.hudec [at] uniag.sk
Ing. Vlasta HudecováKFR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
Štefánia ChlebecováKŠCH FAPZ
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707stefania.chlebecova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883
docent CSc./PhD.
AT_2_1
+421 37 641 4318robert.chlebo [at] uniag.sk
KPG FAPZ
docent CSc./PhD.
AC_3_13
+421 37 641 4397
juraj.chlpik [at] uniag.sk
Jozefína Chňapkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413
jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BG_0_005
+421 37 641 4775
odborný asistent CSc./PhD.AZ_4_24+421 37 641 4449
Ing. Ivan Imrich, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_5+421 37 641 4505ivan.imrich [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_2_1+421 37 641 4470
Viera JalakšováKVZ FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419viera.jalaksova [at] uniag.sk
Ing. Martin Janíček, PhD.KŠZ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_7+421 376 414 417
KOR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12+421 37 641 4043olga.janovicova [at] uniag.sk
KOR FAPZupratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
upratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.docent CSc./PhD.AZ_0_11+421 37 641 4807
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.KVZ FAPZprofesor CSc./PhD.AT_4_9
+421 37 641 4332
odborný asistent CSc./PhD.AT_5_7
+421 37 641 4504
tomas.kanka [at] uniag.sk
Ing. Jana KaršňákováKEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.FAPZ, KGPB FAPZ
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3
+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
Tatiana KlimešováKŠCH FAPZso SŠ vzdelanímAT_2_10+421 37 641 4317tatiana.klimesova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_0_21
+421 37 641 4830
lubomir.kobida [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_8
+421 37 641 4705
odborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396
Jana Kollárová
upratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
jana.kollarova [at] uniag.sk
Marta KollárováKAVR FAPZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32+421 37 641 4249
KUPH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
KVZ FAPZupratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
profesor CSc./PhD.
AC_2_18+421 37 641 4381
Ing. Beáta Kováčováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241
KGPB FAPZ
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
KAVR FAPZrektorát - adm.ost.pracoviskáAC_2_20+421 37 641 4387lenka.kovacova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_5_1+421 37 641 4440
upratovačka
Ing. Peter Kovár, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
peter.kovar [at] uniag.sk
KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_5_6+421 37 641 4456eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AZ_2_10
+421 37 641 4484
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.KUPH FAPZprofesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
remeselníkAC_3_11
+421 37 641 4477
emil.lauko [at] uniag.sk
Marián LenčéšKEaB FAPZ
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14
+421 37 641 4485
KUPH FAPZdocent CSc./PhD.AA_0_14+421 37 641 4202milan.macak [at] uniag.sk
Eva MagátováKEaB FAPZ
upratovačka
AZ_2_13+421 37 641 4436
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418
KOR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257
Aneta Mikelováupratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221aneta.mikelova [at] uniag.sk
Ing. Marián Miko, CSc.KGŠR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2+421 37 641 4228marian.miko [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.KGPB FAPZdocentka CSc./PhD.AT_1_8
+421 37 641 4290
KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AP_0_17A
+421 37 641 4464slavomir.mindek [at] uniag.sk
Ing. Dominika Mlynáriková VysokáKFR FAPZvŠ II.stupeň
AZ_5_3
+421 37 641 4454
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_1_4
+421 37 641 4410
juraj.mlynek [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_14
+421 37 641 4804
KŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
Ing. Nina Moravčíková, PhD.KGPB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10+421 37 641 4824nina.moravcikova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AA_2_22
+421 37 641 4223
odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_6
+421 37 641 4296
alica.navratilova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AZ_2_5
+421 37 641 4422
jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_3_306
+421 37 641 4230
Ing. Ivana Novotnáodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_5_30
+421 37 641 4337
docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442
FAPZ, KEaB FAPZ
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
Andrea OravcováDFAPZ FAPZupratovačkaandrea.oravcova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
alexej.oravec [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
profesor CSc./PhD.
AA_2_23
+421 37 641 4212
vladimir.pacuta [at] uniag.sk
Ing. Ľubomíra Pajtášová
dekanát - centrum
AE_0_7
+421 37 641 5485
lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
Marián PalkoKVZ FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_5_30
+421 37 641 4330
dekanát - centrumAE_0_33+421 37 641 5498zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
upratovačka
AA_0_1
+421 37 641 4203
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
Mária PeťovskáKVD FAPZ
so SŠ vzdelaním
AP_0_19P
+421 37 641 4698
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZodb. zamestnanec 3 - ITAZ_0_7
+421 37 641 5499
jozef.polak [at] uniag.sk
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AC_3_19
+421 37 641 4389
vŠ II.stupeň
AZ_1_8
+421 37 641 4271
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
richard.pospisil [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AP_0_12A+421 37 641 4466martina.psenkova [at] uniag.sk
Ing. Margita RakovskáKEaB FAPZvŠ II.stupeňAZ_4_21+421 37 641 4889
KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_2_26
+421 376 414 220
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.profesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240
katarina.razna [at] uniag.sk
Ing. Radoslav RažnýKUPH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843radoslav.razny [at] uniag.sk
KVZ FAPZdocent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326michal.rolinec [at] uniag.sk
Eva Sabovádekanát - centrumAE_0_6
+421 37 641 5543
Ing. Zuzana Schubertová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109+421 37 641 4785
KVĽ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30
+421 37 641 4886marianna.schwarzova [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200
Ing. Marta Solčanskádekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523marta.solcanska [at] uniag.sk
KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AT_1_9+421 37 641 4334
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.profesor CSc./PhD.AZ_0_6
+421 37 641 4806
KFR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_5_8
+421 37 641 4979
Jozef SzaboKŠZ FAPZremeselník
+421 376 414 774
jozef.szabo [at] uniag.sk
remeselník
AA_1_7+421 376 414 238
Gabriela SzabóováKGŠR FAPZ
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
gabriela.szaboova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390ludmila.simanska [at] uniag.sk
KPG FAPZdocent CSc./PhD.
AC_3_17
+421 37 641 4398
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
milan.simko [at] uniag.sk
Ing. Jana ŠimkovávŠ II.stupeňBG_1_108+421 376 414 782jana.simkova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_3+421 37 641 4702alena.sindolarova [at] uniag.sk
Mária ŠkorcováKVĽ FAPZupratovačka
maria.skorcova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_9
+421 37 641 4706peter.smehyl [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.KVD FAPZdocentka CSc./PhD.AP_0_14P
+421 37 641 4272
danka.stastna [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_4_6
+421 376 414 811
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.KVD FAPZprofesor DrSc.AP_0_13A
+421 37 641 4461
KRVaTE FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266gabriela.tkacova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394erika.tobiasova [at] uniag.sk
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZprofesor CSc./PhD.
AP_0_15A
+421 37 641 4479
Ing. Monika Tóthová, PhD.KOR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_5_14
+421 37 641 4252
monika.tothova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AA_5_18+421 37 641 4251peter.toth [at] uniag.sk
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.profesorka CSc./PhD.
AT_1_7
+421 37 641 4285anna.trakovicka [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_16+421 37 641 4842
doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.KEaB FAPZ
docentka CSc./PhD.
AZ_2_12
+421 37 641 4423
IOBBB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_1, BG_1_102
+421 37 641 4784, +421 37 641 4789
docent CSc./PhD.AC_2_19+421 37 641 4380
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_0_13+421 37 641 4203eulalia.vaskova [at] uniag.sk
Vladimír Vaško
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AT_2_2+421 37 641 4702vladimir.vasko [at] uniag.sk
Ing. Iveta VavríkováKŠZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_0_9
+421 37 641 4801iveta.vavrikova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AZ_0_10
+421 37 641 4800
klara.vavrisinova [at] uniag.sk
Ing. Petra Verešová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_3_302+421 37 641 4280petra.veresova [at] uniag.sk
Ing. Andrea Vlčková
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4388
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.KRVaTE FAPZdocent CSc./PhD.
AA_3_305
+421 37 641 4236
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_17
+421 37 641 4386
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_6
+421 37 641 4323gabriela.zelinkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AA_1_3+421 37 641 4211
KGŠR FAPZdocentka CSc./PhD.AA_4_4+421 37 641 4244jana.ziarovska [at] uniag.sk
Ing. Július Žitný, CSc.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_1_17
+421 37 641 4815
julius.zitny [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.KFR FAPZdocent CSc./PhD.AZ_5_10+421 37 641 4821

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Agata Adamska
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
qapolen [at] is.uniag.sk
Ing. Peter BaginExterný spolupracovník
prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qbakos [at] is.uniag.sk
Ing. Boris Baláž, PhD.
Externý spolupracovník
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
Externý spolupracovník
qbarak [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.FAPZExterná spolupracovníčkaAZ_3_47
+421 37 641 4494
FAPZExterný spolupracovník
qbartak [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qbarta [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqbecik [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qbednarczyk [at] is.uniag.sk
Ing. Mária Benčíková, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qbencikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkAA_4_5+421 37 641 4242bezo [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qbires [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BiskupičExterný spolupracovník
Florina Blaj
Externá spolupracovníčka
Ing. Roman BlehaExterný spolupracovník
qbleha [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AZ_1_6
+421 37 641 4415
RNDr. Milan Bolvanský, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
JUDr. Ján BradáčFAPZExterný spolupracovník
Nina Brach
Externá spolupracovníčka
Ing. Matej Brestenský, PhD.Externý spolupracovník
qbrestenskym [at] is.uniag.sk
Ing. Vojtech Brestenský, CSc.FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Bučko, PhD.
Externý spolupracovník
qbucko [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Bugošová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qrepkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčkaqcerevkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Jaroslav Černý, CSc.Externý spolupracovníkqcerny [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.
Externý spolupracovník
qdaniska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qdemeterova [at] is.uniag.sk
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdlapa [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdolezel [at] is.uniag.sk
Ing. Jarmila Dúbravská, PhD.
Externá spolupracovníčka
qdubravska [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Ďurková, CSc.Externá spolupracovníčka
Ing. Petr Dvořák, PhD.Externý spolupracovník
qdvorak [at] is.uniag.sk
IOBBB FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Štefan Engel, PhD.Externý spolupracovník
qengel [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqeva [at] is.uniag.sk
MVDr. Marián Fabiš, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqfernandez [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qfoltys [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Frelich, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Mária Gabriela, CSc.
Externá spolupracovníčka
qgabriela [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qgajdosova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Garlík, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgeci [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qgracz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Daniel Gruľa, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qgrula [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Ján GulasFAPZExterný spolupracovníkqgulas [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Daniel Gunár, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Erika Gyöngyová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qgyongyova [at] is.uniag.sk
Ing. Kálmán GyurickýExterný spolupracovník
qgyuricky [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
AE_0_7
+421 37 641 5485
hallovae [at] is.uniag.sk
Madara Hartmane
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
qhasana [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qhavlik [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.Externá spolupracovníčka
Bz_1_24
+421 37 641 4712
FAPZ
Externý spolupracovník
heger [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qheller [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef HerzFAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qholeckova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
AA_3_308
+421 37 641 4235qholubek [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Horňáček
Externý spolupracovník
doc. Ing. Erika Horniaková, CSc.Externá spolupracovníčka
horniakova [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhrabe [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ján Huba, PhD.Externý spolupracovníkqhuba [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_4_408
+421 37 641 4483
doc. Ing. Ľudmila Chmelničná, CSc.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qchudy [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qimeskenovag [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qimrovic [at] is.uniag.sk
Ivan Išigenov ValerjevičKUPH FAPZExterný spolupracovníkqisigenovval [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Viktoriia IvanusaExterná spolupracovníčka
FAPZExterná spolupracovníčka
qjablecka [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qjendrisakov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqjiskrova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qjurani [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qjurcik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjurgenstein [at] is.uniag.sk
KGPB FAPZExterný spolupracovníkAT_1_2
+421 37 641 4291
kadlecik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkavala [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Kirchnerová, CSc.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qkirchnerova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
prof. Jószef Kiss, Ph.D.Externý spolupracovník
Elena KlimovaFAPZ
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Alois Kohoutek, CSc.
Externý spolupracovník
qkohoutek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Kopecký, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Ján Kopernický, CSc.FAPZExterný spolupracovník
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qkormutak [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.Externý spolupracovník
prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Ladislav Kováč, CSc.
Externý spolupracovník
qkovacl [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkovalcik [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Tibor Krajč, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qkrajc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqkrebs [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc.Externý spolupracovníkqkubek [at] is.uniag.sk
RNDr. Otakar Kúdela, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qkudela [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkulich [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Vincent LackoFAPZ
Externý spolupracovník
qlauko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Langer, PhD.Externý spolupracovník
qlanger [at] is.uniag.sk
Mario LešnikFAPZ
Externý spolupracovník
qlesnik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Lešo, PhD.
Externý spolupracovník
Olga LikhachevaFAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Veronika Lizáková, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
+421 37 641 4890
Externý spolupracovník
qlosak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Externý spolupracovník
AC_2_15
+421 37 641 4383
Externý spolupracovník
qlukaciki [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Mačuhová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qmacuhova [at] is.uniag.sk
MUDr. Daniel Magula, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qmagula [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Guiseppe MaioranoExterný spolupracovník
qmaioranog [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Mališ, PhD.Externý spolupracovník
qmalis [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc.
Externý spolupracovník
qmarek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Miroslav Maršalek, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
qmartiniakov [at] is.uniag.sk
prof. MUDr. Oto Masár, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qmasar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmasarovicov [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Externý spolupracovník
qmatousek [at] is.uniag.sk
Mgr. Stanislav MatulíkFAPZExterný spolupracovník
qmatulik [at] is.uniag.sk
Nadiia MatvieievaIOBBB FAPZExterná spolupracovníčka
doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.
Externý spolupracovník
+421 37 641 4415
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Externý spolupracovník
qmelus [at] is.uniag.sk
RNDr. František Mercel, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Mertin, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmertvishche [at] is.uniag.sk
Ing. Roman MesiarikExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmichalec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmikulka [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Kinga MilewskaKPG FAPZExterná spolupracovníčka
MUDr. Peter Minárik, PhD.KVĽ FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčkaqmindekova [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmlynekova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Müller
Externý spolupracovník
qmuller [at] is.uniag.sk
Ing. Rudolf Nádaský, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qnitrayova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qondruska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qoravcova [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qostrolucka [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Paciga, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Anna PagáčováFAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
AT_1_16
+421 376 414 295
Andrey Pavlov, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Cornelia PeretFAPZExterná spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpiwczynski [at] is.uniag.sk
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
plutinsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
+421 376 546 428
doc. MUDr. Pavol Poliačik, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpospisilova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Praslička, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qpraslicka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.Externý spolupracovník
qprochazka [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qpulkrabek [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
qpuzynski [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qrafajova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.Externý spolupracovník+421 37 641 4608
doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.FAPZExterný spolupracovníkqrajsky [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqremza [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Štefan Ryba, PhD.Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qrehorek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qrehout [at] is.uniag.sk
Svetlana SabaraikinaFAPZExterná spolupracovníčka
Ilie SabouFAPZ
Externý spolupracovník
qsabou [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Dr. Ahmed SalehFAPZExterný spolupracovník
Mgr. Tetiana ShevtsovaFAPZExterná spolupracovníčka
KUPH FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Juliana Schlosserová, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Peter Schultz
Externý spolupracovník
qschultz [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Siget, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jiří Skládanka, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Oxana Skoková Habuštová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš Sládeček, PhD.FAPZExterný spolupracovníkAT_2_6
+421 37 641 4319
qsladecek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Pavol SlamkaFAPZ
Externý spolupracovník
qslamka [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qsocha [at] is.uniag.sk
Katarzyna Solek PodwikaFAPZExterný spolupracovník
qsolekpodwik [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qsollar [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Luděk Stádník, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Stanovský, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Eva Straková, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
qstrakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Tomasz StrokExterný spolupracovník
qstrok [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav SupicaExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qsantrucek [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Vladimír Šmajstrla, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Vladimír ŠmelkoFAPZExterný spolupracovník
qsmelko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
AP_0_17Ab
+421 37 641 4471
Ing. Žák Štefan, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav ŠubjakExterný spolupracovník
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qsutka [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qtlustos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qtobojko [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef TomaFAPZ
Externý spolupracovník
qtoma [at] is.uniag.sk
Alena Tomšik, MScExterná spolupracovníčkaqtomsik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Alexander Trufanov, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
turianica [at] is.uniag.sk
PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvajda [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qvalocky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvargova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Boglárka Vásárhelyi
Externá spolupracovníčka
Ing. Dušan Vašíček, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Jindřich Vídenský, CSc.FAPZExterný spolupracovníkqvidensky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvidovic [at] is.uniag.sk
Maria VishnevskayaFAPZExterná spolupracovníčka
qvishnevskay [at] is.uniag.sk
Zsuzsanna VitkayFAPZExterná spolupracovníčka
qvitkay [at] is.uniag.sk
Šárka VlachováFAPZExterná spolupracovníčka
qvlachova [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qvoloscuk [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Luboš Vostrý, PhD.Externý spolupracovník
qvostry [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqvrskova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Weis, CSc.
Externý spolupracovník
AT_2_1
+421 37 641 4438
Martyna WisniewskaExterná spolupracovníčkaqwisniewska [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qzapletal [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
Externý spolupracovník
qzert [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qzofajova [at] is.uniag.sk