Technická fakulta - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612
odborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.docent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363
Ing. Michal Angelovič, PhD.KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.AC_0_16
+421 37 641 4795
strážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
Ing. Jana BacskorováDTF TF
dekanát - centrum
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484jana.bacskorova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Baláži, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
Juraj BalkoIKCV DTF TF
remeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683juraj.balko [at] uniag.sk
Agneša Balkovárektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
odborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_104+421 37 641 5778milada.balkova [at] uniag.sk
Etela Bencová
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356etela.bencova [at] uniag.sk
Juraj BeňoDTF TFstrážnik / vrátnik
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418+421 37 641 5796, +421 37 641 5688rastislav.bernat [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
stefan.bodo [at] uniag.sk
upratovačka
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
Veronika BrezinováDTF TF
remeselník
Mu206+421 37 641 5487veronika.brezinova [at] uniag.sk
Marta BryndzováODVaS TF
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
ODVaS TFlektorVS_0_30
+421 37 641 5795
lubomir.bures [at] uniag.sk
IKCV DTF TF, KF TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314+421 37 641 4722
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320+421 37 641 5783vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.docent CSc./PhD.MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
peter.cico [at] uniag.sk
ODVaS TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
gabriela.curgaliova [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406
Ing. Róbert Drlička, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
docent CSc./PhD.
AC_0_13+421 37 641 4357
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.profesor CSc./PhD.AC_0_9
+421 37 641 4350
pavol.findura [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
Dana GalováupratovačkaMF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_4_Fa511+421 37 641 5484
IKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
SI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
ludovit.gyurica [at] uniag.sk
Eva Halenárová
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
marta.harnicarova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749peter.hlavac [at] uniag.sk
Rudolf HluchIKCV DTF TF
remeselník
1P4
+421 37 641 5787
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214+421 37 641 4300
Helena HraškováDTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
dusan.hruby [at] uniag.sk
Jozef HudecIKCV DTF TFprevádzkový zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_213+421 37 641 4530
KEAaI TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
docent CSc./PhD.MQ_2_216+421 37 641 4611
DTF TFdekanát - centrumMF-B_1_204
+421 37 641 5489
maria.janciova [at] uniag.sk
Ing. Mária Jančiovárektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_2_13
+421 37 641 4650
maria.janciova1 [at] uniag.sk
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493alena.jancuskova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_215+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AC_0_1
+421 37 641 4796
jan.jobbagy [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517+421 37 641 4107
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102+421 37 641 5694
Ing. Drahomíra KarasováDTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
drahomira.karasova [at] uniag.sk
KZSBT TFdocentka CSc./PhD.MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
viera.kazimirova [at] uniag.sk
Veronika Kolečániová
upratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
IKCV DTF TF, TFvŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_1_204
+421 37 641 5408
katarina.kollarova [at] uniag.sk
Eva KondeováKKS TF
upratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776jan.kosiba [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
Ing. Ivan Kováč, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
ivan.kovac [at] uniag.sk
Lýdia KováčováDTF TFupratovačkalydia.kovacova [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_1_111
+421 37 641 5693
Ing. Koloman Krištof, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15
+421 37 641 4368
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
KKS TF
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106marian.kucera [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
peter.kuchar [at] uniag.sk
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.KF TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
Juraj LacinaODVaS TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.
MQ_1_106
+421 37 641 5777
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
Ing. Miroslav Macák, PhD.KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798
docent CSc./PhD.
AC_0_19
+421 37 641 4362
juraj.maga [at] uniag.sk
KDaM TFdocent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618radoslav.majdan [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
Jozef MesárošIKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
Marta Mihinová
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206
+421 37 641 4875
Ladislav MichálekIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
Ján Mikláš
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675jan.miklas [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24+421 37 641 4305julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
KF TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
JUDr. Marieta Okenková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va318+421 37 641 4766
Ing. Dušan Páleš, CSc.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
KEAaI TF
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
stanislav.paulovic [at] uniag.sk
KZSBT TFdocent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
Ing. Juraj Rácodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123
+421 37 641 5780juraj.rac [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
profesor CSc./PhD.
AC_0_10
+421 37 641 4425vladimir.rataj [at] uniag.sk
KKS TFdocent CSc./PhD.MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
KKS TFprofesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114+421 37 641 5695
DTF TFupratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
KDaM TF
upratovačka
MQ_0_003
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
zdenko.tkac [at] uniag.sk
Ing. František Tóth, PhD.KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108frantisek.toth [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763ladislav.toth1 [at] uniag.sk
Ing. Juraj Tulík, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_204
+421 37 641 4531juraj.tulik [at] uniag.sk
Darina Uramovárektorát - adm.ost.pracoviská
AC_0_2
+421 37 641 4360
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.KSaVB TF
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_0_17
+421 37 641 4359
KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
lukas.vacho [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
docent CSc./PhD.MQ_2_214+421 37 641 4756
Ing. Božena VitázkováIKCV DTF TF
vŠ II.stupeň
MF-B_1_Ma218+421 37 641 4358bozena.vitazkova [at] uniag.sk
Libor Vozár
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_2_12+421 37 641 5486, +421 37 641 4716vlasta.vozarova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Záhorská, PhD.DTF TFdekanát - centrumMu205+421 37 641 5589renata.zahorska [at] uniag.sk
Ing. Zoltán Záležák, PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa418, VS_0_10+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TF, TFdocent CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_3_1P3
+421 37 641 5784jozef.zarnovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFdocent CSc./PhD.MQ_1_103
+421 37 641 5692
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa415+421 37 641 4104
Eva ŽňavováKKaST TFupratovačka
Su406
+421 37 641 5684
eva.znavova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.Externý spolupracovník
bajla [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_4_411
+421 37 641 4400
Externý spolupracovník
Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.TF
Externý spolupracovník
MF-B_2_Va318+421 37 641 4766
Externý spolupracovník
qdlabal [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqfackovcova [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
Jozef GolianTF
Externý spolupracovník
SI134, MF-D1
+421 37 641 5683, +421 37 641 5699
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkMF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.TFExterný spolupracovníkMF-B_3_Sa411+421 37 641 4275
KSaVB TFExterný spolupracovník
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
Externý spolupracovník
qjurca [at] is.uniag.sk
Abraham KabuteyTFExterný spolupracovník
qkabutey [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqkichi [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.TF
Externý spolupracovník
qkucera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.KZSBT TF
Externý spolupracovník
qkunc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmachal [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkAC_0_9+421 37 641 4366
Gulnara OruzbaevaTF
Externá spolupracovníčka
qoruzbaeva [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Paško, CSc.
Externý spolupracovník
TF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Pršan, CSc.Externý spolupracovník
MF-B_4_Fa516
+421 37 641 5668
Externý spolupracovník
TFExterný spolupracovník
qsloboda [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc.TFExterný spolupracovník
qsestak [at] is.uniag.sk
Lýdia ŠestákováTFExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej Takáč, PhD.KEAaI TFExterný spolupracovník
TFExterný spolupracovník
+421 37 641 4723
qtomasik [at] is.uniag.sk
KKS TF
Externý spolupracovník
qtoth [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.TF
Externý spolupracovník
qturza [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
Vu306
+421 37 641 5782