Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
KKI FZKI
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
jarmila.adamekova [at] uniag.sk
KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
KZ FZKIdocentka CSc./PhD.
Bz_0_14
+421 37 641 4247
alena.andrejiova [at] uniag.sk
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201
+421 37 641 5250
elena.aydin [at] uniag.sk
KBZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
ladislav.bakay [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25+421 37 641 5222
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
slavko.bernath [at] uniag.sk
Ing. Mária Bihuňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumTD_0_121+421 37 641 5425
Ing. Kristína Candráková, PhD.dekanát - centrumTD_1_215+421 37 641 5406
Ing. Jana Černá, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132+421 37 641 5437jana.cerna [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.docent CSc./PhD.ZP_1_2.10+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_116
+421 37 641 5417
lenka.cimova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
Ing. Andrej FerencKZ FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
Ing. Roman Flóriš, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428
roman.floris [at] uniag.sk
KZ FZKI
upratovačka
Bz_0_12+421 37 641 4229vladimira.froncova [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
KZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322
Ing. Denisa Halajová, PhD.KZaKA FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
denisa.halajova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKI
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_24
+421 37 641 4712
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
docentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Horák, PhD.KBaH FZKI, FZKI
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244jan.horak [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
KZaKA FZKIupratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
KKI FZKIdocent CSc./PhD.ZM_1_2.07+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11+421 37 641 5238
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_0_12
+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247
vladimir.kiss [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.30+421 37 641 5242marcel.kliment [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.KZaKA FZKIdocent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423gabriel.kuczman [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.TD_1_214, ZP_0_1.06+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
Mária Letkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBz_0_5+421 37 641 4239maria.letkova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
Roman LudvaKZaKA FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105
+421 37 641 5424
DFZKI FZKIdekanát - centrumTD_1_218+421 376 415 410magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
TD_0_114+421 37 641 5414andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
Ing. Ivana MesjarováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.Bz_1_21+421 37 641 5802jan.mezey [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
Bz_0_11
+421 37 641 4243
ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Marta Molnárová
upratovačka
6
+421 37 641 5254
marta.molnarova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIdocent CSc./PhD.TD_0_130+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
Ing. Miloslav MuchaDFZKI FZKI
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
zlatica.muchova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
remeselník
+421 37 641 5237
profesorka CSc./PhD.
TD_1_211
+421 37 641 5431
viera.paganova [at] uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_20
+421 37 641 5799
Ing. Eduard Pintér, PhD.odborný asistent CSc./PhD.Bz_1_23
+421 37 641 4714
eduard.pinter [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
Lívia PustajováKBaH FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.06
+421 37 641 5254livia.pustajova [at] uniag.sk
Simona Rábekováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201
+421 37 641 5420
simona.rabekova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Raček, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_111+421 37 641 5433
Mgr. Viera Režovádekanát - centrum
+421 376 415 415
KBZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_112
+421 37 641 5434
rektorát - adm.ost.pracoviskáBz_1_19+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_110
+421 37 641 5436
viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Karol Šinka, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
Milada Štancelová
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKIodborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7
+421 37 641 5249
andrej.tarnik [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221lucia.tatosova [at] uniag.sk
Viera TökölyováDFZKI FZKIremeselníkTD_0_109
+420 376 415 438
Ing. Attila Tóth, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
attila.toth [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.profesorka CSc./PhD.Bz_0_15+421 37 641 4226
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121
+421 37 641 5425
Daniela ZeleňákováKBZ FZKIrektorát - adm.ost.pracoviská
TD_1_212
+421 37 641 5430
Katarína Zrubcová
upratovačka
127
+421 37 641 5440katarina.zrubcova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
FZKIExterný spolupracovníkZB_1_109+421 37 641 5240antal [at] is.uniag.sk
Ing. Zoltán BalkoExterný spolupracovníkqbalko [at] is.uniag.sk
Mohammadebrahim BanihabibFZKIExterný spolupracovník
qbanihabib [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaAE_4_411
+421 37 641 4400
FZKIExterný spolupracovník
KZaKA FZKIExterná spolupracovníčka
TD_0_128
+421 37 641 5448qbellerova [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKIExterná spolupracovníčka
qbenedikova [at] is.uniag.sk
Dr. Natalya BuchkinaKBaH FZKI
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčka
qfazekasova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgregus [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Petr HoráčekDFZKI FZKIExterný spolupracovník
DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qhotka [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
FZKIExterný spolupracovníkZM_1_2.05
+421 37 641 5227
huska [at] is.uniag.sk
FZKIExterná spolupracovníčkaqizakovicova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.
Externá spolupracovníčka
TD_0_132
+421 37 641 5436
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqkalisz [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qkecskemeti [at] is.uniag.sk
PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.KZaKA FZKIExterná spolupracovníčka
qklimantovai [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Ing. Edward KunickiDFZKI FZKIExterný spolupracovníkqkunicki [at] is.uniag.sk
KBaH FZKIExterný spolupracovník
qlichner [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.FZKIExterný spolupracovník
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qmacura [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna NagyováFZKIExterná spolupracovníčka
nagyova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jan Pavlík, PhD.FZKIExterný spolupracovník
pavlik [at] is.uniag.sk
KZaKA FZKIExterný spolupracovníkTD_1_215+421 37 641 5406
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.Externý spolupracovník
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqrehak [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Alena SalašováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qshehata [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
Externá spolupracovníčka
qsobocka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.KBaH FZKIExterný spolupracovníkqsokac [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
KBaH FZKIExterný spolupracovník
ZB_0_3
+421 37 641 5248
qspanik [at] is.uniag.sk
KBaH FZKI
Externý spolupracovník
qsurda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Yvetta Velísková, PhD.KKI FZKIExterná spolupracovníčkaqveliskova [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externá spolupracovníčka
Ing. Petr Vráblík, PhD.DFZKI FZKI
Externý spolupracovník