Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBP
profesorka CSc./PhD.
BA_1_103
+421 37 641 5805
maria.angelovicova [at] uniag.sk
KMi FBP
upratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408
Ing. Július Árvay, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497julius.arvay [at] uniag.sk
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AC_1_13
+421 37 641 4369
KBaB FBP
docentka CSc./PhD.
ARI_1_12+421 37 641 4327
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_47
+421 37 641 4494
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824
Bc. Henrieta Blaškovičová
so SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430
henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.docent CSc./PhD.AT_3_13+421 37 641 4113marek.bobko [at] uniag.sk
KHaBP FBP, FBP
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
Ing. Eva Bocánová
upratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
docentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703
tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343marcela.capcarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Czako, PhD.KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
peter.czako [at] uniag.sk
KTKŽP FBPdocentka CSc./PhD.AT_3_11
+421 37 641 4310
margita.canigova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.BA_1_108
+421 37 641 4371
KCH FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709
juraj.cubon [at] uniag.sk
KBaB FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8
+421 37 641 4273iveta.curgaliova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.BA_1_117+421 37 641 5825jozef.curlej [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105
+421 37 641 5826
jela.denkerova [at] uniag.sk
KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
stefan.drab [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710
viera.duckova [at] uniag.sk
KBaB FBPso SŠ vzdelaním57
+421 37 641 4694
zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AZ_3_41+421 37 641 5813sona.felsociova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BA_1_119
+421 37 641 5827
martina.fikselova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBP
profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
zdenka.galova [at] uniag.sk
Marcela GažováKHaBP FBP
upratovačka
profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325jozef.golian [at] uniag.sk
Margita Gubová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Gurčíková
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384
katarina.gurcikova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816adriana.handzusova [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_14
+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
Ing. Eva Hókovárektorát - adm.ost.pracoviskáAT_4_4+421 37 641 4429eva.hokova [at] uniag.sk
DFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5385
DFBP FBPodb. zamestnanec 3 - ITBA_0_12
+421 37 641 4869
KCH FBPvŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
KBaB FBP
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101+421 37 641 4277milan.chnapek [at] uniag.sk
KBaB FBPprofesor DrSc.ARI_1_14+421 37 641 4274peter.chrenek [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8
+421 37 641 4312
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
Ing. Tomáš Jambor, PhD.CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
tomas.jambor [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
Natália KarapinováKTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
Milada Kordošováupratovačka70+421 37 641 4696
Ing. Daniela Košťálová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
KFŽ FBPprofesor CSc./PhD.AT_0_7F+421 37 641 4287jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBPodborný asistent CSc./PhD.AT_3_4
+421 37 641 4528
docentka CSc./PhD.
BA_1_104+421 37 641 5807
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.KCH FBP
docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106
+421 37 641 5806lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
KCH FBPvŠ II.stupeň
AC_1_21
+421 37 641 5372
peter.magdina [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Maková, PhD.KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
jana.makova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.KTKRP FBP
docent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965nora.maruniakova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284
peter.massanyi [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Mašková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40+421 37 641 4432zuzana.maskova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Medo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810juraj.medo [at] uniag.sk
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777andrea.mendelova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
juraj.missik [at] uniag.sk
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809
KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313
adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Radmila PavlíkováDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
Ing. Jana Petrová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_48
+421 37 641 4430
dekanát - centrumSD-AB_0_7+421 37 641 5382
remeselník
120
+421 37 641 4696
peter.podluzansky [at] uniag.sk
KBaB FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
82
+421 37 641 4276
Eva Sádovská
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_0_17F+421 37 641 4896
Hana Schweizerová
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4+421 37 641 5383
upratovačka70+421 37 641 4696
Ing. Tomáš Slanina, PhD.KFŽ FBPodborný asistent CSc./PhD.AT_0_5F+421 37 641 4582, +421 37 641 4299tomas.slanina [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AT_4_18
+421 37 641 4311
miriam.solgajova [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
Gabriela SulovkováremeselníkAZ_3_57+421 37 641 4408gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
Zdenka Svitačová
upratovačka
AT_0_19F
+421 37 641 5817
KTKRP FBP
upratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429jaroslava.simkova [at] uniag.sk
Ing. Marek Šnirc, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_8
+421 37 641 4345
marek.snirc [at] uniag.sk
Mária Štrbová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
Ing. Mária Timoracká, PhD.KCH FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428jana.tkacova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
katarina.tokarova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBPprofesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
KCH FBPupratovačkaAC_1_5
+421 37 641 4377
eva.tomekova [at] uniag.sk
Ing. Marián Tomka, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30+421 37 641 4278
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.KCH FBP
docent CSc./PhD.
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_4
+421 37 641 5376
pavol.trebichalsky [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_0_1.107+421 37 641 4918, +421 37 641 4973eva.tvrda [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.docentka CSc./PhD.
ARI_0_9
+421 37 641 4695dana.urminska [at] uniag.sk
Mgr. Ľubica VaňováKHaBP FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
BA_1_110
+421 37 641 4373
Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_1_14
+421 37 641 4274, +421 37 641 4975
docent CSc./PhD.
BA_0_10
+421 37 641 4793
Ing. Martin Vivodík, PhD.KBaB FBPodborný asistent CSc./PhD.ARI_1_102+421 37 641 4269
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.KCH FBP, FBPprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
Ing. Beáta ZelenákováDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5386beata.zelenakova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BA_1_107
+421 37 641 4771lucia.zelenakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_0_6F
+421 37 641 4282
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.docent CSc./PhD.
BA_1_115
+421 37 641 4610

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
FBP
Externý spolupracovník
qahmad [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbackor [at] is.uniag.sk
Ing. Petra BarborováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Martina Belková
Externá spolupracovníčka
62
+421 37 641 4686
Ing. Ľubomír Bennár
Externý spolupracovník
qbennar [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Externá spolupracovníčka
MVDr. Ján Buleca, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.KFŽ FBPExterný spolupracovníkAT_0_5F+421 37 641 4582bulla [at] is.uniag.sk
doc. Ing. František Buňka, PhD.FBP
Externý spolupracovník
qbunka [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčka
qbunkova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčka
Mária CzakováFBP
Externá spolupracovníčka
AT_4_21a
+421 37 641 4809
qczakova [at] is.uniag.sk
Ing. Iveta Čičová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
Ing. Ľudmila Čuková, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
Sandra DluhošováKHaBP FBP
Externá spolupracovníčka
qdluhosova [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav Ďörď, PhD.Externý spolupracovník
qdord [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
KBaB FBPExterná spolupracovníčka
35
+421 37 641 4335
KTKŽP FBP
Externý spolupracovník
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.
Externá spolupracovníčka
AT_4_3
+421 37 641 4311
FBP
Externý spolupracovník
120
+421 37 641 4696frater [at] is.uniag.sk
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
FBPExterný spolupracovník
KCH FBP
Externá spolupracovníčka
qgerm [at] is.uniag.sk
Ing. Edita Gregová, PhD.Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
FBPExterný spolupracovník
RNDr. Ján Hecl, PhD.Externý spolupracovníkqhecl [at] is.uniag.sk
Ing. Karol Herian, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qholko [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vojtech Horčin, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Andrea Hricová, PhD.KBaB FBP
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
qchrenekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana JančovičováFBP
Externá spolupracovníčka
qjancovicova [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.Externá spolupracovníčka
qjomova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qjopcik [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Ing. Lesław JuszczakExterný spolupracovník
FBPExterný spolupracovník
qkapustai [at] is.uniag.sk
Mgr. Katarína Klubicová, PhD.Externá spolupracovníčka
qklubicova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
AT_3_2
+421 37 641 4428
Ing. Romana Köszagová
Externá spolupracovníčka
62
+421 37 641 4686
doc. Ing. Milan Kováč, CSc.
Externý spolupracovník
qkovacm [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Ivona Kožárová, Ph.D.FBP
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.FBPExterný spolupracovník
qkracmar [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
Ing. Kristína Kukurová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
qkukurova [at] is.uniag.sk
Dominika Kulig
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Libantová, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
+421 376 943 351
Externý spolupracovník
qlipka [at] is.uniag.sk
Ing. Peter LukačovičFBPExterný spolupracovník
qlukacovic [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qluptakova [at] is.uniag.sk
MVDr. Lenka Luptáková, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
qluptakoval [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Mačuhová, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
qmacuhova [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.FBP
Externý spolupracovník
FBP
Externá spolupracovníčka
qmarekova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.Externý spolupracovník
AE_4_407
+421 37 641 4486
MVDr. Miloš Mašlej, PhD.FBPExterný spolupracovník
FBPExterná spolupracovníčka
qmatusikova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmatusova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmatysiak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj MeitnerFBPExterný spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
FBPExterný spolupracovník
Mgr. Daniel Mihálik, PhD.FBPExterný spolupracovníkqmihalik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
moravcikovaj [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqmuchova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc.FBPExterná spolupracovníčka
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.FBP
Externý spolupracovník
qnagy [at] is.uniag.sk
KBaB FBP
Externý spolupracovník
36
+421 37 641 4335
FBPExterná spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
Ing. Bohuš Obert, PhD.
Externý spolupracovník
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
qondrejkova [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčka
RNDr. Vladimír Parkányi, PhD.FBPExterný spolupracovník
qparkanyi [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qpetrovova [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčka
qpieckova [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
qpiegza [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Beáta Piršelová, PhD.
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Štefan Poláček, CSc.
Externý spolupracovník
RNDr. Michal Potfaj, CSc.FBPExterný spolupracovník
qpotfaj [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
qpretova [at] is.uniag.sk
doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.FBPExterný spolupracovníksalaj [at] is.uniag.sk
RNDr. Terézia Salaj, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
salajt [at] is.uniag.sk
Mgr. Soňa Scsuková, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
qscsukova [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qsirotiakova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.FBP
Externý spolupracovník
qsirotkin [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
qslamecka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudovít Sleziak, CSc.Externý spolupracovníkqsleziak [at] is.uniag.sk
Ing. Magdaléna SrnkováExterná spolupracovníčka
Dr hab. Robert Stawarz, prof.h.c.FBPExterný spolupracovník
qstawarz [at] is.uniag.sk
Monika SterczynskaExterná spolupracovníčka
prof. RNDr. František Strejček, PhD.
Externý spolupracovník
qstrejcek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Externý spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.Externá spolupracovníčka
Ing. Klaudia TalafováExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Externý spolupracovník
AP_0_13A
+421 37 641 4461
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.FBP
Externý spolupracovník
Ing. Marián Tokár, PhD.
Externý spolupracovník
AT_4_22
+421 37 641 5815
qtokar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvasicek [at] is.uniag.sk
Dr. Francesco VizzarriKFŽ FBP
Externý spolupracovník
qvizzarri [at] is.uniag.sk
Nenad Vukovič, Dr.Externý spolupracovník
qvukovic [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Externý spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana ZemkováFBP
Externá spolupracovníčka
qzemkova [at] is.uniag.sk