Dekanát FZKI (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Kristína Candráková, PhD.dekanát - centrumTD_1_215+421 37 641 5406kristina.candrakova [at] uniag.sk
Mgr. Magdaléna Magdziakovádekanát - centrumTD_1_218+421 376 415 410magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
Ing. Andrea Matuškovičovádekanát - centrumTD_0_114+421 37 641 5414andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mesjarovádekanát - centrumTD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
Ing. Miloslav Muchaodb. zamestnanec 3 - IT+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
Mgr. Anna Nagyovádekanát - centrumTD_0_116+421 37 641 5417anna.nagyova [at] uniag.sk
Dušan Opršalremeselník+421 37 641 5237dusan.oprsal [at] uniag.sk
Ing. Katarina Pobudovádekanát - centrumTD_1_213+421 37 641 5413katarina.pobudova [at] uniag.sk
Viera TökölyováremeselníkTD_0_109+420 376 415 438viera.tokolyova [at] uniag.sk
Katarína Zrubcováupratovačka127+421 37 641 5440katarina.zrubcova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Daniela Benediková, CSc.Externá spolupracovníčkaqbenedikova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.Externá spolupracovníčkaqeftinova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD.Externá spolupracovníčkaqfazekasova [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Petr HoráčekExterný spolupracovníkqhoracek [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Hoťka, PhD.Externý spolupracovníkqhotka [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.Externý spolupracovníkqhresko [at] is.uniag.sk
Gabriel KecskemetiExterný spolupracovníkqkecskemeti [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.Externý spolupracovníkqmacura [at] is.uniag.sk
Ing. Pavel Ondr, CSc.Externý spolupracovníkqondr [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Robert Pokluda, PhD.Externý spolupracovníkqpokluda [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.Externý spolupracovníkqrehak [at] is.uniag.sk
Ing. Otakar Rop, PhD.Externý spolupracovníkqrop [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Alena SalašováExterná spolupracovníčkaqsalasova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.Externá spolupracovníčkaqsobocka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.Externý spolupracovníkqsarafin [at] is.uniag.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.Externá spolupracovníčkaqvitkova [at] is.uniag.sk
Ing. Petr Vráblík, PhD.Externý spolupracovníkqvrablik [at] is.uniag.sk