Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Elena Aydin, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.ZB_2_201+421 37 641 5252elena.aydin [at] uniag.sk
Ing. Ján Čimo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZP_1_2.10+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.23+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Horák, PhD.docent CSc./PhD.ZP_1_2.04+421 37 641 5244jan.horak [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.profesor CSc./PhD.TD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245dusan.igaz [at] uniag.sk
Ing. Vladimír Kišš, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem ITZM_0_1.07+421 37 641 5247vladimir.kiss [at] uniag.sk
Marta Molnárováupratovačka6+421 37 641 5254marta.molnarova [at] uniag.sk
Lívia Pustajováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.06+421 37 641 5254livia.pustajova [at] uniag.sk
Ing. Andrej Tárník, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZB_0_7+421 37 641 5249andrej.tarnik [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Dr. Natalya BuchkinaExterná spolupracovníčkaqbuchkina [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.Externý spolupracovníkqlichner [at] is.uniag.sk
prof. Ing. František Špánik, CSc.Externý spolupracovníkZB_0_3+421 37 641 5248qspanik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Šurda, PhD.Externý spolupracovníkqsurda [at] is.uniag.sk
RNDr. Andrej Tall, PhD.Externý spolupracovníkqtall [at] is.uniag.sk