Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Ladislav Bakay, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_132+421 37 641 5437jana.cerna [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Hillová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_1_210+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
Ing. Ján Kollár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445jan.kollar [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_124+421 37 641 5443helena.lichtnerova [at] uniag.sk
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.profesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431viera.paganova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Raček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_111+421 37 641 5433marcel.racek [at] uniag.sk
Ing. Katarína Rovná, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112+421 37 641 5434katarina.rovna [at] uniag.sk
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_110+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Daniela Zeleňákovárektorát - adm.ost.pracoviskáTD_1_212+421 37 641 5430daniela.zelenakova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.Externá spolupracovníčkaTD_0_132+421 37 641 5436qjakabova [at] is.uniag.sk