Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
profesor CSc./PhD.
ZM_1_2.08+421 37 641 5236
Ing. Jakub Fuska, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ZM_0_1.13+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
Dana Gašparovičová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
profesor CSc./PhD.
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
profesor CSc./PhD.
ZM_1_2.07+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
tatiana.kaletova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.04+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Externá spolupracovníčka