Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
docent
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236viliam.barek [at] uniag.sk
Ing. Jakub Fuska, PhD.odborný asistentZM_0_1.13
+421 37 641 5218
jakub.fuska [at] uniag.sk
Dana Gašparovičováodb. zamestnankyňa
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
dana.gasparovicova [at] uniag.sk
profesorZM_1_2.06
+421 37 641 5232
peter.halaj [at] uniag.sk
docent
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
odborná asistentka
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
tatiana.kaletova [at] uniag.sk
odborná asistentka
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
beata.novotna [at] uniag.sk
odborná asistentkaZM_1_2.04+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Externá spolupracovníčka