Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_30+421 37 641 5804stefan.ailer [at] uniag.sk
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_18+421 37 641 5801slavko.bernath [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_30+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.profesorka CSc./PhD.Bz_1_19+421 37 641 4715miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_21+421 37 641 5802jan.mezey [at] uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.docent CSc./PhD.Bz_1_20+421 37 641 5799oleg.paulen [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.odborný asistent CSc./PhD.Bz_1_23+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
Zuzana Sabovárektorát - adm.ost.pracoviskáBz_1_19+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD.Externý spolupracovníkjanko [at] is.uniag.sk