Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Mgr. art. Soňa Bellérováodborná asistentkaTD_0_128+421 37 641 5448sona.bellerova [at] uniag.sk
Ing. Mária Bihuňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_121+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_120+421 37 641 5427ivan.citary [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.profesorka CSc./PhD.TD_0_102+421 37 641 5426lubica.feriancova [at] uniag.sk
Ing. Roman Flóriš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_122+421 37 641 5428roman.floris [at] uniag.sk
Ing. Denisa Halajová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_1_202+421 37 641 5422denisa.halajova [at] uniag.sk
Eva JenisováupratovačkaTD_0_114+421 37 641 5440eva.jenisova [at] uniag.sk
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.docent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423gabriel.kuczman [at] uniag.sk
Roman Ludvaodb. zamestnanec 3 - okrem ITTD_0_105+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.docent CSc./PhD.TD_0_130+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
Simona Rábekováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201+421 37 641 5420simona.rabekova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesor DrSc.TD_0_101+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.docentka CSc./PhD.TD_1_203+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423attila.toth [at] uniag.sk
Ing. Martina Verešová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_121+421 37 641 5425martina.veresova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Mgr. art. Soňa BellérováExterná spolupracovníčkaTD_0_128+421 37 641 5448sona.bellerova [at] uniag.sk
Ing. Martin Pikalík, PhD.Externý spolupracovníkTD_1_215+421 37 641 5406xpikalik [at] is.uniag.sk