Katedra zeleninárstva (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.docentka CSc./PhD.Bz_0_14+421 37 641 4247alena.andrejiova [at] uniag.sk
Ing. Andrej Ferencodb. zamestnanec 3 - okrem ITBz_0_2+421 37 641 4262andrej.ferenc [at] uniag.sk
Vladimíra FroncováupratovačkaBz_0_12+421 37 641 4229vladimira.froncova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.odborný asistent CSc./PhD.Bz_0_4+421 37 641 4322marcel.golian [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.profesorka CSc./PhD.Bz_1_24+421 37 641 4712alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
Anna Kanianskárektorát - adm.ost.pracoviskáBz_0_12+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
Mária Letkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBz_0_5+421 37 641 4239maria.letkova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.Bz_0_11+421 37 641 4243ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Šlosár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.Bz_0_13+421 37 641 4261miroslav.slosar [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.profesorka CSc./PhD.Bz_0_15+421 37 641 4226magdalena.valsikova-frey [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Sami ShehataExterný spolupracovníkqshehata [at] is.uniag.sk