Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_4_12
+421 37 641 4328
daniel.biro [at] uniag.sk
docent
AT_4_7
+421 37 641 4331
RNDr. Daniela Haladová
výskumná zamestnankyňa
AT_5_32
+421 37 641 4333
odborný asistentAT_4_10
+421 37 641 4320
Viera Jalakšovávýskumná zamestnankyňa
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.profesorAT_4_9+421 37 641 4332
Mária Kotlárováupratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
maria.kotlarova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Novotnáodb. zamestnankyňa
AT_5_30
+421 37 641 4337
Marián Palko
výskumný zamestnanec
AT_5_30
+421 37 641 4330
docent
AT_4_11
+421 37 641 4326
profesorAT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808milan.simko [at] uniag.sk
Gabriela Zelinkováodb. zamestnankyňaAT_4_6
+421 37 641 4323

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
doc. Ing. Erika Horniaková, CSc.Externá spolupracovníčka