Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.profesor CSc./PhD.AT_4_12
+421 37 641 4328
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.docent CSc./PhD.AT_4_7+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AT_5_32
+421 37 641 4333
daniela.haladova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_4_10
+421 37 641 4320ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.profesor CSc./PhD.AT_4_9+421 37 641 4332
Mária KotlárováupratovačkaAT_5_37+421 37 641 4333
Ing. Ivana Novotnáodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_5_30
+421 37 641 4337ivana.novotna [at] uniag.sk
Marián Palko
so SŠ vzdelaním
AT_5_30
+421 37 641 4330
docent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.profesor CSc./PhD.
AT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
Gabriela Zelinkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_6
+421 37 641 4323gabriela.zelinkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
horniakova [at] is.uniag.sk