Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent
AE_5_505+421 37 641 4517
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581
Marcela AntalováKJ FEM
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
Ing. Adriána Bakošová, MBADFEM FEMvŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Ing. Janka BalážiováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
janka.balaziova [at] uniag.sk
KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
helena.baranikova [at] uniag.sk
KSV FEModborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
KE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127+421 37 641 4147
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
diana.bencova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
Alžbeta Beneováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
KE FEMdocent CSc./PhD.AE_8_26
+421 37 641 4583
ondrej.benus [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
Gabriela BernáthováremeselníkAS_1_102
+421 37 641 5155
Ing. Eva Bieleková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891
eva.bielekova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545peter.bielik [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
zita.birova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_219+421 37 641 4199jozef.bojnansky [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
asistentkaAE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
dekanát - centrumAS_1_108c+421 37 641 5177
DFEM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_105+421 37 641 4187
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
RNDr. Janka Drábeková, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
PaedDr. Irena Felixováodborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
maria.fordosova [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_102+421 37 641 5155
Ing. Jana Gálová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404
+421 37 641 4542
KI FEMvŠ II.stupeňAS_2_212+421 37 641 4143
CIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEMprofesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.KI FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_215
+421 37 641 4137marcela.hallova [at] uniag.sk
Zuzana Hamarováupratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158
Mgr. Petra HargašováDFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
petra.hargasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
KŠOV FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada HlinkováKMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138
CVVP FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503+421 37 641 4557
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
Iveta HorváthováKÚ FEM
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Patrícia Horváthová
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854patricia.horvathova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160veronika.hrda [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.docentka CSc./PhD.AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
Emília HudecováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19+421 37 641 4755emilia.hudecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
KM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
tatiana.ivankova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Dagmar Jordanovovárektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
Magdaléna KondeováupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
renata.krajcirova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_3_301+421 37 641 4165
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594jana.ladvenicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
anna.lateckova [at] uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
Silvia Mányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
Ing. Eva Matejková, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
eva.matejkova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
KM FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
Alena Matušíková
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
+421 37 641 4547
lubomira.moravcova [at] uniag.sk
KSV FEM
docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk
Jana Moravčíkováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13
+421 37 641 4746
anna.mravcova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
Ing. Katarína Neomániová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_306
+421 37 641 4136
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
docent CSc./PhD.AS_1_130
+421 37 641 4123
Mária OcelkováKSV FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáSlPK_0_14
+421 37 641 4747
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
eva.olahova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdocentka CSc./PhD.AS_1_115
+421 37 641 4181
Ing. Jozef Palkovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
tomas.pechociak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMprofesor CSc./PhD.
AS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
Ing. Tomáš PoláčikCIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_4
+421 37 641 4813
tomas.polacik [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocentka CSc./PhD.AS_1_129+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.KI FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4161
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEModborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
PhDr. Peter Porubčan, CSc.KSV FEModborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_12+421 37 641 4751peter.porubcan [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Rábek, PhD.KF FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_312
+421 37 641 4140
tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana RadolecováKHP FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
docentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Roman Récky, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
Ing. Eva Richterová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17
+421 37 641 4898
jana.rybanska [at] uniag.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEM
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
odb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4881
lenka.selesiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
Jana SkovajsováKŠOV FEM
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
KMO FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
beata.smidova [at] uniag.sk
KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122+421 37 641 4183zlata.sojkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
KI FEModborný asistent CSc./PhD.AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139
maria.sajbidorova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
CIT FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
peter.sedik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Šemelákováodb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_7+421 37 641 4120
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19
+421 37 641 4755
viera.sevcechova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170
erika.sindlerova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_227+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEMdocent CSc./PhD.AS_2_233+421 37 641 4164marian.toth [at] uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129
odborný asistent CSc./PhD.
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.FEM, KE FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
natalia.turcekova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - ITAS_0_9
+421 37 641 4817
Ing. Mária Urbánová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
Ing. Jana Valentová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
jana.valentova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125marta.valentova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_228+421 37 641 4193ivana.varyova [at] uniag.sk
PaedDr. Silvia Virághová, PhD.CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17+421 37 641 4898silvia.viraghova [at] uniag.sk
Ing. Roderik Virágh, PhD.KI FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213
+421 37 641 4132
PhDr. Jana Vrbová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205+421 37 641 5562
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.KE FEMdocentka CSc./PhD.AE_7_3+421 37 641 4576iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Adriana AlsharabiováFEM
Externá spolupracovníčka
KHP FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qbabrnak [at] is.uniag.sk
Ing. Nina Baculíková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qbaculikova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qbahelkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Petronela BalážováExterná spolupracovníčka
qbalazovap [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaAS_3_318
qbalesova [at] is.uniag.sk
Ing. Renáta BalintováExterná spolupracovníčka
qbalintova [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela BalkováFEMExterná spolupracovníčka
qbalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Ballek
Externý spolupracovník
qballek [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qbaloghova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslava Bebjaková
Externá spolupracovníčka
qbebjakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbecvarova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan BednárikExterný spolupracovník
qbednarik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qbekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana BelenčíkováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Igor BelešFEM
Externý spolupracovník
qbeles [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BeneFEM
Externý spolupracovník
xbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.
Externý spolupracovník
qbeno [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qbetak [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav BezákExterný spolupracovníkqbezak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qbilikova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Bitter, PhD.
Externý spolupracovník
qbitter [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela BláhováExterná spolupracovníčkaqblahova [at] is.uniag.sk
Ing. Erika BlesákováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján Blcháč, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qblchac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal BohunčákFEMExterný spolupracovník
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.Externá spolupracovníčka
Stefan BojnecExterný spolupracovník
qbojnec [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BoledovičFEM
Externý spolupracovník
qboledovic [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marián BorzaFEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qbozek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marian Božík, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana BožíkováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qbrna [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Milan BrunckoFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qbugan [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter Bulla, PhD.
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qburanska [at] is.uniag.sk
Alina BurliaiFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qcaletkova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Cehula, CSc.FEMExterný spolupracovník
804
+421 37 641 4590
cehula [at] is.uniag.sk
Ing. Pavel Ciaian, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
PhDr. Mgr. Gabriela Cimbaľáková
Externá spolupracovníčka
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qcingelova [at] is.uniag.sk
Ing. Eduard CiváňFEMExterný spolupracovník
KE FEM
Externý spolupracovník
Ing. Angelika CsankováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqcsefova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qcsolleova [at] is.uniag.sk
Ing. Ema CvangováExterná spolupracovníčka
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qcekmeova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Externý spolupracovník
qdado [at] is.uniag.sk
Marta DankieniczDFEM FEMExterný spolupracovníkqdankienicz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qdavidova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qdepes [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qdolezaj [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Dominka, MBAFEMExterný spolupracovníkqdominka [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Beáta DorociakováFEMExterná spolupracovníčka
qdorociakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qdrabik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qdubcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Dubovský
Externý spolupracovník
qdubovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Marcela DuckáFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana Dudonová
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga ĎuricováFEMExterná spolupracovníčka
qdurisova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína DutkováFEM
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Marek Dvořák, PhD.Externý spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.FEM
Externý spolupracovník
CIT FEMExterný spolupracovníkAS_0_10qfabus [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qfandelova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris Farkaš
Externý spolupracovník
qfarkasb [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Farkaš
Externý spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Milan FekiačFEMExterný spolupracovník
qfekiac [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Martina Fialová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qfides [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana FilipekováExterná spolupracovníčka
qfilipekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Fillo, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqfilo [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Viera FrantováFEM
Externá spolupracovníčka
qfrantova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Mária GalabováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Externý spolupracovník
PhDr. Hajnalka GálováFEM
Externá spolupracovníčka
qgalova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Damian GardzielDFEM FEM
Externý spolupracovník
qgardziel [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Gecíková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivan Getta
Externý spolupracovník
qgetta [at] is.uniag.sk
Ing. Jana GirmanováFEMExterná spolupracovníčka
qgirmanova [at] is.uniag.sk
Ing. Silvia GnypováFEM
Externá spolupracovníčka
qgnypova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.FEMExterný spolupracovník
qgozora [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Libor GregaFEM
Externý spolupracovník
qgrega [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.FEMExterný spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
Monika GyorgyDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEMExterná spolupracovníčkaAS_3_303
+421 37 641 4144
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Alexander HanuskaFEMExterný spolupracovník
Ing. Vojtech Harcsa
Externý spolupracovník
qharcsa [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav HaringFEM
Externý spolupracovník
qharing [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HaškováFEM
Externá spolupracovníčka
qhaskova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Nina Haverová
Externá spolupracovníčka
qhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qhavlicek [at] is.uniag.sk
Ing. Petra HeiserováExterná spolupracovníčka
xbirdasova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír Hičák
Externý spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqhlusekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Hlušková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qhluskova [at] is.uniag.sk
Ing. Branislav Homoľa
Externý spolupracovník
qhomola [at] is.uniag.sk
Ing. Anna HornákováFEM
Externá spolupracovníčka
qhornakova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HosťanskýFEMExterný spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
Externý spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Pavol HudecFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Timotej HusárFEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qchalany [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qchlebec [at] is.uniag.sk
Mgr. Ing. František ChovanecFEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
William JACOBS
Externý spolupracovník
qjacobs [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqjahnatek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qjahoda [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ján JaníčekFEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Viliam JánošExterný spolupracovník
DFEM FEMExterná spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqjezik [at] is.uniag.sk
Ing. Benčík JozefExterný spolupracovník
qjozef [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana JurčováExterná spolupracovníčka
qjurcova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qjurik [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol JurkovičExterný spolupracovníkqjurkovic [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Lenka KabátováFEMExterná spolupracovníčka
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.KMan FEMExterná spolupracovníčkaAS_2_202+421 37 641 4192
Externý spolupracovník
qkajan [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Ing. Ľubica KapustováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľudmila KelemenováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qkharin [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qkliestik [at] is.uniag.sk
Ing. Anna KlimantováFEMExterná spolupracovníčka
qklimantova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qklimekova [at] is.uniag.sk
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Karol KnížatFEM
Externý spolupracovník
Ing. Juraj Kochan
Externý spolupracovník
qkochan [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav KolinekFEMExterný spolupracovník
qkolinek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkontura [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Koprdová
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana KorcováExterná spolupracovníčkaAS_2_214
+421 37 641 4172
korcova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qkosc [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEMExterný spolupracovníkqkotes [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander KováčFEM
Externý spolupracovník
qkovaca [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkovacikova [at] is.uniag.sk
Ing. Alena KováčováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qkovacovak [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Olena Kovtun, Ph.D.Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. František KozarFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
KE FEM
Externý spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Veronika Kreml
Externá spolupracovníčka
qkreml [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AS_3_309
+421 37 641 4145
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
RNDr. Slávka KrížováFEMExterná spolupracovníčka
Valéria Kročková
Externá spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria KrochtováFEM
Externá spolupracovníčka
qkrochtova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qkrpalek [at] is.uniag.sk
Dr. Ing. Igor KršňákFEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.FEMExterná spolupracovníčka
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.CPPP FEMExterná spolupracovníčka
kucirkova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Karol Kukuła
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Anna KulichováCPPP FEM
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17+421 37 641 4898
Iveta Kunová
Externá spolupracovníčka
AE_4_410
+421 37 641 4493
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. František Kuzma, PhD.Externý spolupracovníkAE_8_24+421 37 641 4578
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Elena KysuckáFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Eva LacováExterná spolupracovníčka
Ing. Oľga Lajdová, CSc.Externá spolupracovníčka
qlajdova [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš LaurincExterný spolupracovník
Ing. Daniel LeitmanFEM
Externý spolupracovník
qleitman [at] is.uniag.sk
Ing. Peter LencsésExterný spolupracovníkqlencses [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qlevayova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Levický, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana LigačováFEMExterná spolupracovníčkaqligacova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qliptayova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiExterný spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
Ing. Igor LobodášFEM
Externý spolupracovník
qlobodas [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Milan Ľošťák
Externý spolupracovník
qlostak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj LovasFEMExterný spolupracovník
qlovas [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qlucanska [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukácsFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlukach [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqmacejka [at] is.uniag.sk
Aleksandra MackowskaExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan MačákFEMExterný spolupracovník
qmacak [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MagáthováFEM
Externá spolupracovníčka
qmagathova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.Externý spolupracovník
Ing. Zuzana MajerčákováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmalisova [at] is.uniag.sk
Ing. Eleonóra Malovcová
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qmanak [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela MarcinčákováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmarcanova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmarsalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MasnicaFEMExterný spolupracovník
Ing. Jana Maťašeje
Externá spolupracovníčka
Ing. Miriam MatisováExterná spolupracovníčka
qmatisova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qmerava [at] is.uniag.sk
Ing. Alena MérésováExterná spolupracovníčka
qmasiarova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MészárosExterný spolupracovníkqmeszaros [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef MeszárošFEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqmickova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana Michaláková, PhD.Externá spolupracovníčka
Mgr. Alena Michalcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEMExterný spolupracovníkqsvrbik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qmiklosova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
Ing. Matúš Minarič
Externý spolupracovník
Ing. Ivan MinárikExterný spolupracovník
qminarik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqminarikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef MišutaFEM
Externý spolupracovník
qmisuta [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Marcel ModranskýExterný spolupracovník
qmodransky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmokrisova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qmoravec [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqmotycka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Alena MutňanskáExterná spolupracovníčkaqmutnanska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Dilshod Nabiev
Externý spolupracovník
qnabiev [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana NagyováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert NemecFEM
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Némethová, PhD.CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
qengelova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qnosianova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qnowakc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qoestringer [at] is.uniag.sk
Ing. Olena Oliynyk, PhD.
Externá spolupracovníčka
qoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard OlšovskýFEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Marcel Ondrušek
Externý spolupracovník
qondrusek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Andrej OravecFEMExterný spolupracovník
Ing. Ivan OravecExterný spolupracovník
qoraveci [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Oremus, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Marián OrságFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qoster [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Patrik PalečekFEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana PaprancováFEM
Externá spolupracovníčka
qpaprancova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qpargac [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Externý spolupracovník
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qpaskrtova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpataky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpauhofova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján PaukoFEMExterný spolupracovník
Ing. Katarína PaulišinováExterná spolupracovníčka
qpaulisinova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.Externý spolupracovník
qpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryExterný spolupracovník
qpetery [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpetovsky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qpetrek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qpetrikp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan Petrík
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Štefan PikoExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqpinterova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpisulewski [at] is.uniag.sk
Piotr PlatosDFEM FEM
Externý spolupracovník
qplatos [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýFEM
Externý spolupracovník
Mgr. Dana Póčiková
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.Externý spolupracovník
qpodolak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
Externý spolupracovník
DFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qpszota [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Katarína ReťkovskáFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qrizov [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqvanovaa [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qruman [at] is.uniag.sk
prof. Fred RuppelKE FEM
Externý spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.FEM
Externý spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Peter SekeraFEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.Externý spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834
Externý spolupracovník
Ing. Lukáš SchönFEM
Externý spolupracovník
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Externý spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Ing. Dáša SlezákováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsobon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.Externý spolupracovníkqstehlo [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Stejskalová
Externá spolupracovníčka
qstejskalova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef Supuka
Externý spolupracovník
qsupuka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsvatosova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsvoradova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qszabo [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Jana SzekeresováExterná spolupracovníčka
Ing. Csaba Szitás
Externý spolupracovník
Ing. Tibor ŠafárFEMExterný spolupracovníkqsafar [at] is.uniag.sk
Ing. Ján ŠaligaFEM
Externý spolupracovník
qsaliga [at] is.uniag.sk
Ing. Oliver Šiatkovský
Externý spolupracovník
qsiatkovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Externý spolupracovník
qsikula [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qsilerova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.Externý spolupracovník
simo [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qsimonovicov [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qsimova [at] is.uniag.sk
Mgr. Peter ŠimšíkFEM
Externý spolupracovník
qsimsik [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel ŠkarbalaFEM
Externý spolupracovník
qskarbala [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaAS_0_7
Externý spolupracovník
qsmacho [at] is.uniag.sk
Ing. František Šmajda
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martina Šmatláková
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef ŠnircExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Mikuláš Šranko
Externý spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qstefko [at] is.uniag.sk
Ing. Viera ŠtechováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír Študenc, PhD.
Externý spolupracovník
qstudenc [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
Externý spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Šupa
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsustek [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
doc. Dr. Azeta TartarajExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Ľubomír Tichanský
Externý spolupracovník
Ing. Renáta TisovskáFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Filip TkáčDFEM FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Anna TomanováExterná spolupracovníčka
qtomanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga Tóthová
Externá spolupracovníčka
Ing. Dagmar Turečeková
Externá spolupracovníčka
qturecekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eliška TušimováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Amália UhliarováFEM
Externá spolupracovníčka
quhliarova [at] is.uniag.sk
Ing. František Urban
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqurban [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqvakos [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvalach [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qvalek [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Jaroslav VargaExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qvarga [at] is.uniag.sk
Ing. Denisa VárhelyiováExterná spolupracovníčka
Ing. Marek VaškoFEMExterný spolupracovník
qvasko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvicen [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Miroslav Vichrest
Externý spolupracovník
PhDr. Renáta VilímkováFEMExterná spolupracovníčka
qvilimkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qvincurova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Júlia VirágováFEMExterná spolupracovníčka
qviragova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
visnovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qvozari [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvysoky [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qwalczak [at] is.uniag.sk
Ing. PhDr. Daniela WolfováKSV FEM
Externá spolupracovníčka
qwolfova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqzahradnicek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qzalai [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Žákovič
Externý spolupracovník
Ing. Anna ŽembováFEMExterná spolupracovníčkaqzembova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Branislav Židek
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qzivelova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Externý spolupracovníkqzufan [at] is.uniag.sk