Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.MQ_2_203
+421 37 641 4612
Ing. Denisa AckermannováKEP FEŠRRadministratívaEM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
Ing. Zuzana Ácsová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809
zuzana.acsova [at] uniag.sk
SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5704
Andrea Áčováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Gabriela Áčová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823gabriela.acova [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
kristina.adamcikova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborný asistent
AE_5_505+421 37 641 4517milan.adamec [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves Rremeselník+421 37 641 5760
Jarmila Adámekováupratovačka1.06
+421 37 641 5234
DFEM FEM, KE FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
docentka CSc./PhD.
Bz_0_14
+421 37 641 4247
alena.andrejiova [at] uniag.sk
ŠD Prib. SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5752ingrid.andrisova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.docent CSc./PhD.AC_0_14
+421 37 641 4363
marek.angelovic [at] uniag.sk
Ing. Michal Angelovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795michal.angelovic [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.BA_1_103+421 37 641 5805
KJ FEM
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
Milan ArpášUA UPr Kves R
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
milan.arpas [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_2_14
+421 37 641 4314
henrieta.arpasova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.arpasova [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201
+421 37 641 5250
KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6+421 37 641 4315maria.babosova [at] uniag.sk
DTF TFstrážnik / vrátnikVS_0_9
+421 37 641 4003
dekanát - centrum
MF-B_4_Fa511+421 37 641 5484
Alena BačinskáBZ UP
remeselník
+421 37 641 4780
Jana Bačová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
jana.bacova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13+421 37 641 4369
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Adriána Bakošová, MBACVVP FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
DFEM FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
Mgr. Mária BakováKZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_309
+421 37 641 5550maria.bakova [at] uniag.sk
Dušan Baláž
odb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2
+421 37 641 4184
dusan.balaz [at] uniag.sk
Ing. Juraj Baláži, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa420+421 37 641 5690
Ing. Janka Balážiovádekanát - centrumAS_1_109+421 37 641 5270
docentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327
remeselník
+421 37 641 5848igor.balko [at] uniag.sk
Juraj BalkoIKCV DTF TF
remeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
juraj.balko [at] uniag.sk
Agneša BalkováadministratívaMF-B_1_Ma210+421 37 641 4303
KPG FAPZ
upratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778
remeselník
+421 37 641 5459
juraj.balla [at] uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRRprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
Regina Bányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
regina.banyiova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_4_22
+421 37 641 4450
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
helena.baranikova [at] uniag.sk
PhDr. Pavol BarátKSV FEM
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
KE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
odborná asistentka CSc./PhD.ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
profesor CSc./PhD.
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
viliam.barek [at] uniag.sk
KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127+421 37 641 4147lubica.bartova [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_2+421 37 641 5729
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
sandra.baumanova [at] uniag.sk
KVD FAPZupratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698zuzana.bederova [at] uniag.sk
KPr FEŠRRadministratíva
FF_0_4
+421 37 641 5078monika.bediova [at] uniag.sk
UFZ Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_106+421 37 641 5525zdenka.bednarova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
Ing. Zuzana Bélaiová
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5539zuzana.belaiova [at] uniag.sk
Emília Beláková
remeselník
AC_-1_34
+421 37 641 5347
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_116
+421 37 641 5824
lubomir.belej [at] uniag.sk
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
Diana BencováadministratívaAE_5_502
+421 37 641 4556
upratovačkaAC_0_5+421 37 641 4356etela.bencova [at] uniag.sk
KF FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224+421 37 641 4155
Andrea Benczová
upratovačka
+421 376 414 774
andrea.benczova [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
Veronika BeneováUS UPr Kves Rupratovačka
Ing. Katarína Benkovárektorát - adm.centrumAE_1_113+421 37 641 5503katarina.benkova [at] uniag.sk
Juraj Beňo
strážnik / vrátnik
vodič
AE_0_10
+421 37 641 5564peter.beno [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AE_8_26+421 37 641 4583
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_601
+421 37 641 4566
janka.beresecka [at] uniag.sk
Marta Berkyová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705marta.berkyova [at] uniag.sk
Gabriela BernáthováDFEM FEMremeselníkAS_1_102
+421 37 641 5155
docent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Peter Bezák
remeselník
AA_1_11
+421 376 414 267
BZ UPremeselník
+421 37 641 4780
KEM FEŠRRprofesor DrSc.
EM_2_18
+421 37 641 5625pavol.bielek [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumTD_0_121+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
VCABT UP
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.08
+421 37 641 4913
jana.bilcikova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AT_4_12
+421 37 641 4328
Kateřina BírováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
dekanát - centrum
AS_1_108a+421 37 641 5125
Bc. Henrieta BlaškovičováKMi FBPso SŠ vzdelanímAZ_3_48
+421 37 641 4430
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBPdocent CSc./PhD.AT_3_13+421 37 641 4113marek.bobko [at] uniag.sk
KHaBP FBP, FBP
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
alica.bobkova [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
upratovačka
AT_3_7b+421 37 641 4023
Ing. Štefan Boďo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
stefan.bodo [at] uniag.sk
strážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
ivan.bohat [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.CIP FEŠRRadministratívaFF_2_30
+421 37 641 5081
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
docentka CSc./PhD.AT_4_19
+421 37 641 4703
docent CSc./PhD.AS_2_219+421 37 641 4199
docent CSc./PhD.
AA_5_15+421 37 641 4256
Ivan Bomberovič
remeselník
+421 37 641 5763
Juraj Bomberovičremeselník
+421 37 641 5760
juraj.bomberovic [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
Mgr. Petra BorotováVCABT UP
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.04+421 37 641 4915
upratovačkaklaudia.bosakova [at] uniag.sk
Roman BosákBZ UP
remeselník
roman.bosak [at] uniag.sk
KFR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501lenka.botyanszka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_202+421 37 641 5504
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
monika.bozikova [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
olga.bradacova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_5_4+421 37 641 4448marian.brestic [at] uniag.sk
Veronika Brezinováremeselník
Mu206
+421 37 641 5487
veronika.brezinova [at] uniag.sk
Eva Brezovanová
upratovačka
SD-ML-L_0_24
eva.brezovanova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
BG_1_115
+421 37 641 4787jan.brindza [at] uniag.sk
Martina BrštiakováKEaB FAPZadministratívaAZ_2_4+421 37 641 4420martina.brstiakova [at] uniag.sk
upratovačka31+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
Mária Bublová
remeselník
+421 37 641 4780
maria.bublova [at] uniag.sk
Ing. Ondřej Bučko, PhD.KŠZ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802ondrej.bucko [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Buday, PhD.KRVaTE FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219miroslav.buday [at] uniag.sk
Henrieta BudayováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
henrieta.budayova [at] uniag.sk
Marcela BudayováŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.docent CSc./PhD.EM_0_4+421 37 641 5609
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
ladislav.buducky [at] uniag.sk
Ing. Jozef Bujko, PhD.KGPB FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
Ing. Martina BujkováBZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7+421 37 641 4741martina.bujkova [at] uniag.sk
Margita Bujná
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762marian.bujna [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
Ing. Monika Bumbalová, PhD.CIP FEŠRRadministratívaFF_1_38
+421 37 641 5656
monika.bumbalova [at] uniag.sk
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
Marta Bystrickáremeselník
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
profesor CSc./PhD.
AA_5_16
+421 37 641 4253
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.docent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297juraj.candrak [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AA_2_28+421 37 641 4224eva.candrakova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_107+421 37 641 5570maria.candrakova [at] uniag.sk
remeselníkAA_1_13
+421 376 414 860
tatiana.candrakova [at] uniag.sk
KFŽ FBPprofesorka CSc./PhD.AT_0_4F
+421 37 641 4343
Ing. Michal Cifranič, PhD.KVS FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657
Ing. Miroslava Cigáňovárektorát - adm.centrum
SD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
remeselník
+421 37 641 5771
VYD UPremeselníkAC_0_42+421 37 641 4227
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
Mgr. Lucia CiváňováCUŠ UPlektorSD-ML-L_0_32b+421 37 641 5470
IKCV DTF TF, KF TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
František Cupák
remeselník
+421 37 641 5340
Marta CupákováVYD UPremeselníkAC_-1_32
+421 37 641 4347
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
Ing. Peter Czako, PhD.KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Vavrinec Czakostrážnik / vrátnik
0.17
+421 37 641 5257
Ing. Barbora Čakovská, PhD.KVSZK R Rrektorát - adm.centrumAE_2_205+421 37 641 5553barbora.cakovska [at] uniag.sk
KJ FEM
asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
petra.cancova [at] uniag.sk
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.KTKŽP FBP
docentka CSc./PhD.
AT_3_11
+421 37 641 4310
margita.canigova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čapla, PhD.KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
jozef.capla [at] uniag.sk
KPr FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.FF_1_39+421 37 641 5075
Jozef ČentéšSE UPr Kves R
remeselník
KU_0_7
+421 37 641 5740
Ing. Peter Čepčekodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_8
+421 37 641 4729
Mariana ČermákováVYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
mariana.cermakova [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_132+421 37 641 5437
Štefan Černák
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5711
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 376 415 705maria.cernicka [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5+421 37 641 4231
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_103+421 37 641 4908
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
docent CSc./PhD.
ZP_1_2.10+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
Ing. Lenka Čimová, PhD.dekanát - centrumTD_0_116
+421 37 641 5417
KZaKA FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120+421 37 641 5427
Dagmar ČitáryováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709juraj.cubon [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
gabriela.curgaliova [at] uniag.sk
Iveta ČurgaliováadministratívaARI_0_8
+421 37 641 4273
remeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732stanislav.curgaly [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čurlej, PhD.KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825
jozef.curlej [at] uniag.sk
Ing. Veronika DalkovičováDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
Ing. Renáta Daňová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102+421 37 641 5044
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_0_8
+421 37 641 4805
ondrej.debreceni [at] uniag.sk
Ing. Eva Demjanová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860
eva.demjanova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAA_5_19
+421 37 641 4851
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105
+421 37 641 5826jela.denkerova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana DepešováDFAPZ FAPZdekanát - centrumAE_0_34
+421 37 641 5496
Ing. Dušan DobákvŠ II.stupeňAS_1_105+421 37 641 4187dusan.dobak [at] uniag.sk
Ing. Milan Dobiaš, PhD.KŠCH FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_2_17+421 37 641 4745
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.KKPaPÚ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
JUDr. Mária DobišováKMan FEM
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
SR R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_313
+421 37 641 5754
remeselník
+421 37 641 5472
Martin Drábekodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
Ing. Katarína DrábikováVYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18+421 37 641 4421stefan.drab [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
robert.drlicka [at] uniag.sk
Zuzana Drozdákováremeselník+421 37 641 5111, +421 37 641 4111zuzana.drozdakova [at] uniag.sk
Štefan DubnickýUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AC_2_16+421 37 641 4385ladislav.ducsay [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_13
+421 37 641 4357
jozef.dudak [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_19+421 37 641 4561lubica.dudakova [at] uniag.sk
Viera Duchoňová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34+421 37 641 4880
RNDr. Hana Ďúranová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
hana.duranova [at] uniag.sk
Jana ĎurickáremeselníkVS_0_26+421 37 641 4748
SKves Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_2_207
+421 37 641 5520
CUŠ UP
upratovačka
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
luba.durisova [at] uniag.sk
Mgr. Zuzana Ďurkovádekanát - centrumAE_0_34
+421 37 641 5496
zuzana.durkova [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRodb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_3_313
+421 37 641 5569
juraj.durkovic [at] uniag.sk
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.FF_1_45/2+421 37 641 5071jana.durkovicova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním57+421 37 641 4694zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
Ing. Mariana Eliašová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
EM_1_15
+421 37 641 5614
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.KEaB FAPZdocent CSc./PhD.AZ_4_31+421 37 641 4444pavol.elias1 [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8
+421 376 414 217
BZ UP
remeselník
Skolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740bohus.fancovic [at] uniag.sk
BZ UPupratovačkajanka.fancovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
rektorát - adm.centrum
AE_3_316+421 37 641 5540
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324
Anna Fazekašová
so SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601
anna.fazekasova [at] uniag.sk
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.
AE_6_603
+421 37 641 4563
maria.fazikova [at] uniag.sk
KEM FEŠRRdocent CSc./PhD.EM_2_23
+421 37 641 5626
KJ FEModborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_41
+421 37 641 5813
sona.felsociova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262andrej.ferenc [at] uniag.sk
KFR FAPZvŠ II.stupeňAA_5_521
+421 37 641 4851
jana.ferencova [at] uniag.sk
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
emilia.ferencziova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222+421 37 641 4157
Veronika Ferenczyová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KZaKA FZKIprofesorka CSc./PhD.TD_0_102
+421 37 641 5426
lubica.feriancova [at] uniag.sk
RNDr. Veronika Fialková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
Ing. Martin Fik, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7
+421 37 641 4717martin.fik [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_119
+421 37 641 5827
SZam UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5348marian.filipcik [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves Rremeselník+421 37 641 5763patrik.filipcik [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210+421 37 641 4160
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.KSaVB TFprofesor CSc./PhD.AC_0_9+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
administratívaFF_2_30
+421 37 641 5081
odborný asistent CSc./PhD.TD_0_122
+421 37 641 5428
roman.floris [at] uniag.sk
Ing. Martina Főldešiová, PhD.
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.21+421 37 641 4966martina.foldesiova [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155michaela.frankova [at] uniag.sk
Jozefa FrantišováCIKT UP
upratovačka
A_0_34+421 37 641 4260
Ing. Ján FráterCIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118
KZ FZKI
upratovačka
Bz_0_12+421 37 641 4229
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Mgr. Mária FusatáUP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5534
maria.fusata [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
Marian Fuska
prevádzkový zamestnanec ŠD
Alena Gabalcová
odb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a
+421 37 641 4495
odborný asistent CSc./PhD.AT_1_16
+421 37 641 4295
VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5+421 37 641 4620
JUDr. Helena Gajdošová
rektorát - adm.centrum
AE_6_606
+421 37 641 5725
upratovačka
jarmila.gajdosova [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_26+421 37 641 5757
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
KVZ FAPZdocent CSc./PhD.
AT_4_7
+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TF
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
SE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340
lubos.galo [at] uniag.sk
Dana Galováupratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
CVVP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_318+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
stanislava.galova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
zdenka.galova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_2_206
+421 37 641 5521
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.KŠCH FAPZdocent CSc./PhD.
AT_2_12
+421 37 641 4701
jozef.gasparik [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
AP_0_24A
+421 37 641 4500
Ing. Kristína Gašparovič, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
KKI FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210dana.gasparovicova [at] uniag.sk
CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_30a
+421 37 641 5460
Ing. Martina Gažarová, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_40
+421 37 641 4210
FAPZ, KGŠR FAPZodborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
KHaBP FBP
upratovačka
AUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5468ludovit.gerhat [at] uniag.sk
Ing. Galina GerhátovávŠ II.stupeňAS_2_212
+421 37 641 4143
Iveta GeršiováKRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_1_6
+421 37 641 4213
KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
UMU Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5548
sona.gogova [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325
jozef.golian [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322
marcel.golian [at] uniag.sk
KVSZK R Rrektorát - adm.centrum
AE_2_208
+421 37 641 5516margita.granatova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_11
+421 37 641 4254
romana.greguskova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4890
KEP FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_3_32
+421 37 641 5610
monika.gubanova [at] uniag.sk
upratovačka
renata.gubanova [at] uniag.sk
administratíva
AC_1_17
+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
Ilda GulkováKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_1_10
+421 37 641 4414
ilda.gulkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEMprofesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Katarína Gurčíková
dekanát - centrum
SD-AB_0_5+421 37 641 5384
Ing. Janette Guzmickáodb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5041
janette.guzmicka [at] uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_102
+421 37 641 5044
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
Ing. Zlatica GuzmickáUVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5507
prevádzkový zamestnanec ŠD
Erika GyepesováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
odb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
docent CSc./PhD.
AA_0_19
+421 37 641 4204miroslav.haban [at] uniag.sk
KVĽ FAPZdocentka CSc./PhD.
AA_2_31
+421 37 641 4467
VCABT UPupratovačka1.08+421 37 641 4931sidonia.habanova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KGŠR FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
RNDr. Daniela HaladováKVZ FAPZvŠ II.stupeň
AT_5_32
+421 37 641 4333
Ing. Denisa Halajová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
klaudia.halaszova [at] uniag.sk
upratovačkaMQ_1_105+421 37 641 4838
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298
Ing. Marcela Hallová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_216+421 37 641 4137
Ing. Daniela Halmová, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_2_25+421 37 641 5631
prof. Ing. Marko Halo, PhD.profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279
Ing. Jozef Halva, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
Zuzana HamarováKJ FEM
upratovačka
KVS FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_1
+421 37 641 5656
KTKRP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a+421 37 641 4809, +421 37 641 5816adriana.handzusova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125+421 37 641 4158
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_2_4
+421 37 641 4704
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.KVZ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_4_10
+421 37 641 4320ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_14
+421 37 641 4376
Mgr. Petra Hargašovádekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
KEAaI TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
marta.harnicarova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_3_10+421 37 641 4708
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
lubos.hatar [at] uniag.sk
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_3_33
+421 37 641 5627
odb. zamestnanec 3 - okrem ITBB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
anton.haver [at] uniag.sk
Mária HazdováKFR FAPZupratovačka
maria.hazdova [at] uniag.sk
KPTC R R
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.22
+421 37 641 4956
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_24
+421 37 641 4712
alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
Veronika HegedüšováŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.hegedusova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
renata.hercova [at] uniag.sk
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.KBZ FZKIdocentka CSc./PhD.TD_1_210
+421 37 641 5432
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_11+421 37 641 4767, +421 37 641 5400zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
KF TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
KOR FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524
+421 37 641 4041
adriana.hlavinova [at] uniag.sk
KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
Alena HlinkováKŠOV FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
alena.hlinkova [at] uniag.sk
KMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138
Rudolf Hluchremeselník1P4
+421 37 641 5787
KVD FAPZprofesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
administratíva
AT_4_4+421 37 641 4429
Jaroslava Holáupratovačka
Mgr. Barbora HolláDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_7
+421 37 641 5385
odb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
Ing. Mária Holotová, PhD.CVVP FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
maria.holotova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holovičová, PhD.UUS Kves R
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_115
+421 37 641 4874maria.holovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
Ing. Jozef HomolaKVD FAPZ
vŠ II.stupeň
AT_5_6+421 37 641 4506jozef.homola [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Horák, PhD.KBaH FZKI, FZKI
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244
jan.horak [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.BG_1_110+421 376 414 779
KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_3+421 376 414 872
Dušan Horník
vodič
+421 37 641 5468dusan.hornik [at] uniag.sk
Darina HorníkováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
darina.hornikova [at] uniag.sk
Iveta Horníková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.hornikova [at] uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_116
+421 37 641 4180
radomira.greganova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
odb. zamestnanec 3 - okrem ITAP_0_31A
+421 37 641 4791
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
jarmila.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Patrícia HorváthováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218+421 37 641 5177, +421 376 414 854
Silvester HorváthUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
silvester.horvath [at] uniag.sk
KPG FAPZ
vŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
maria.horvatova [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
remeselníkAC_-1_32+421 37 641 5267jozefina.hozakova [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
helena.hraskova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
Ing. Peter Hric, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265
peter.hric [at] uniag.sk
Ing. Michal Hrivnák, PhD.KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
Roman Hrmo
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5728
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_5
+421 37 641 4744
Mgr. Roman Hrnčár, PhD.lektor
SD-ML-L_0_26
+421 37 641 5467
roman.hrncar [at] uniag.sk
JUDr. Helena Hromádková, PhD.UP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_306
+421 37 641 5536
helena.hromadkova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24
+421 37 641 4215
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319+421 37 641 4764
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5563
elena.hudakova [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
Jozef HudecIKCV DTF TFprevádzkový zamestnanecVI119+421 37 641 5675
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.KOR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13+421 37 641 4250kamil.hudec [at] uniag.sk
KFR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_213
+421 37 641 4530
Roman Hulanodb. zamestnanec 3 - okrem IT
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885, +421 37 641 4884roman.hulan [at] uniag.sk
KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
Gabriela HvizdováCIKT UP
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5529
BZ UPremeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729marian.chira [at] uniag.sk
Daniela ChlebcováUS UPr Kves Rupratovačka
KŠCH FAPZ
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
MUDr. Peter Chlebo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.KŠCH FAPZdocent CSc./PhD.
AT_2_1
+421 37 641 4318robert.chlebo [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.KPG FAPZdocent CSc./PhD.AC_3_13+421 37 641 4397
Martina ChmelkováUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547
Ing. Milan Chňapek, PhD.KBaB FBP
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
milan.chnapek [at] uniag.sk
remeselník+421 37 641 5771peter.chnapek [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1+421 37 641 4413
KKPV R Rrektorát - adm.centrum
AE_6_605
+421 37 641 5538
KGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BG_0_005
+421 37 641 4775eva.chovancova [at] uniag.sk
Ing. Emília Chovanová, PhD.ŠD AB SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5822
odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562
KBaB FBP
profesor DrSc.
ARI_1_14
+421 37 641 4274
peter.chrenek [at] uniag.sk
Dagmar Chrenková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Helena ChrenkováKTKŽP FBP
administratíva
AT_3_8+421 37 641 4312
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_4_24+421 37 641 4449
KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_49
+421 37 641 5073
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931jana.illesova [at] uniag.sk
Andrea ImreováSR R RremeselníkSlPK_0_18
+421 37 641 5491
Ing. Ivan Imrich, PhD.KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AT_5_5
+421 37 641 4505
KEAaI TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304+421 37 641 4750
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_2_1
+421 37 641 4470jana.porhajasova [at] uniag.sk
KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18+421 37 641 4421
Ing. Tatiana Ivanková
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_216
+421 37 641 4611
UFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_110+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
silvia.jakabova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405+421 37 641 4545
odb. zamestnankyňa 4SlPK_0_11
+421 37 641 5042
KVZ FAPZso SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_6_604+421 37 641 4568
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_9
+421 37 641 5043
lubica.jamborova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Jambor, PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
Ing. Ján JančiBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_25
+421 37 641 4739jan.janci [at] uniag.sk
Andrea Jančiováremeselník
andrea.janciova [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_204+421 37 641 5489
KF TF
administratíva
MF-B_2_13
+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
Ing. Peter Jančuška
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_1_104
+421 37 641 5532, +421 37 641 5530
peter.jancuska [at] uniag.sk
Ing. Alena Jančuškovádekanát - centrum
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
Ing. Martin Janíček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_1_7
+421 376 414 417
martin.janicek [at] uniag.sk
vodič
+421 37 641 5468
emil.janosik [at] uniag.sk
KKS TFadministratívaMF-B_4_Fa504+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114
ivan.janosko [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12+421 37 641 4043olga.janovicova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567
jana.jarabkova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Jašíkováadministratíva -ŠD
+421 376 415 703
maria.jasikova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
pavol.javorcik [at] uniag.sk
KMi FBPprofesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431sona.javorekova [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130+421 37 641 5038
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
Iveta Jedličkováupratovačka
AA_5_521
Mgr. Nikola Jedličkováupratovačka
nikola.jedlickova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIupratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440eva.jenisova [at] uniag.sk
Ing. Viera JindrováVYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4569
Ing. Ingrid JiráskováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101+421 37 641 5050ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_0_1
+421 37 641 4796jan.jobbagy [at] uniag.sk
Dagmar Jordanovová
administratíva
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
upratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
KŠZ FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_0_11
+421 37 641 4807
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.profesor CSc./PhD.
AT_4_9
+421 37 641 4332
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169
Jozef JuríkVCABT UP
remeselník
1.40
KKI FZKI
profesor CSc./PhD.
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKI
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311
+421 37 641 4171
zdenka.kadekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.KKS TF
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
milan.kadnar [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
anna.kalafova [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315b
+421 37 641 4173
KZ FZKI
administratíva
Bz_0_12
+421 37 641 4229
Ing. Tomáš Kanka, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_7
+421 37 641 4504
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694
ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
KTKŽP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
vŠ II.stupeňAZ_4_20
+421 37 641 4452
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.profesor CSc./PhD., dekanát - centrumAT_1_3+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
UVO Kves Rodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITAP_0_31A+421 37 641 4791robert.kirchner [at] uniag.sk
Ing. Vladimír Kišš, PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
ZM_0_1.07+421 37 641 5247
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726
frantisek.klacko [at] uniag.sk
KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
dana.klackova [at] uniag.sk
Juraj KlemanUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001juraj.kleman [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.30+421 37 641 5242
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
Tatiana KlimešováKŠCH FAPZso SŠ vzdelanímAT_2_10
+421 37 641 4317
KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
erika.klinkova [at] uniag.sk
administratíva
AZ_0_2
+421 37 641 5650
zdenka.klucarova [at] uniag.sk
UFZ Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_104
+421 37 641 5530
jana.klukova [at] uniag.sk
KUPH FAPZvŠ II.stupeňAA_0_21
+421 37 641 4830
lubomir.kobida [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_8
+421 37 641 4705renata.kobidova [at] uniag.sk
SIK UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5268
jozef.kocur1 [at] uniag.sk
Jozef Kocúr
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
marian.kocner [at] uniag.sk
KZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5490
barbora.kolarova [at] uniag.sk
KF TF
upratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.KPG FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396
marek.kolencik [at] uniag.sk
KFŽ FBP, FBP
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
anna.kolesarova [at] uniag.sk
Alojz Kollár
strážnik / vrátnik
alojz.kollar [at] uniag.sk
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131
+421 37 641 5445
jan.kollar [at] uniag.sk
Jana KollárováKŠZ FAPZupratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
IKCV DTF TF, TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204+421 37 641 5408katarina.kollarova [at] uniag.sk
Marta KollárováKAVR FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
marta.kollarova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITEM_2_22
+421 37 641 5623
Ing. Ľubomír Konc, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
Ing. Janeta Kondelováodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10
+421 37 641 5040janeta.kondelova [at] uniag.sk
Eva KondeováKKS TFupratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672eva.kondeova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Ing. Elka Kóňová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_3
+421 37 641 4738
elka.konova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32
+421 37 641 4249
jana.kopcekova [at] uniag.sk
Ivana Koppanováupratovačka
ivana.koppanova [at] uniag.sk
Štefan KoprdaUOaVO R R
rektorát - adm.centrum
KU_1_18
+421 37 641 5741stefan.koprda [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
Milada Kordošováupratovačka70
+421 37 641 4696
KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
Ing. Ivica Koritárová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22+421 37 641 5866ivica.koritarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
jan.kosiba [at] uniag.sk
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116
iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Ladislav KošťálCIKT UPodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112
+421 37 641 4876
Ing. Daniela Košťálová, PhD.KMi FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
upratovačkaAT_5_37+421 37 641 4333maria.kotlarova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613
marian.kotrla [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
Henrich Kováč
vodič
+421 37 641 5526henrich.kovac [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
KEP FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38+421 37 641 5606
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.profesor CSc./PhD.
AC_2_18
+421 37 641 4381
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
ivan.kovac [at] uniag.sk
Ing. Beáta KováčováKGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241beata.kovacova [at] uniag.sk
Ing. Darina KováčováUP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_312
+421 37 641 5542
Emília KováčováKGPB FAPZupratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336emilia.kovacova [at] uniag.sk
JUDr. Ivana Kováčovárektorát - adm.centrumAE_3_314+421 37 641 5753
SlPK UP
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
Lenka KováčováKAVR FAPZ
administratíva
AC_2_20
+421 37 641 4387
upratovačka
CUŠ UP
strážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11+421 37 641 5750pavla.kovacova [at] uniag.sk
Peter Kováčvodič+421 37 641 5468peter.kovac2 [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_1_111+421 37 641 5693
KFR FAPZodborný asistent CSc./PhD.AZ_5_1
+421 37 641 4440
KGŠR FAPZ
upratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AA_3_307
+421 37 641 4182
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302+421 37 641 4130
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609
dagmar.kozelova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
rektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
renata.krajcirova [at] uniag.sk
Štefan Krajčírremeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
Marcela Králiková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
marcela.kralikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Koloman Krištof, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15+421 37 641 4368
KFR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_5_6
+421 37 641 4456
eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
koloman.krizan [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Kročko, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528
Renáta Kromková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
docentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
lubomir.kubik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica KubíkováUP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_307
+421 37 641 5537
lubica.kubikova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518+421 37 641 4106marian.kucera [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191milan.kucera [at] uniag.sk
UK R R
rektorát - adm.centrum
KU_1_21+421 37 641 5870marian.kucerka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
Ing. Peter Kuchar, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
peter.kuchar [at] uniag.sk
KEaB FAPZvŠ II.stupeň
AZ_2_10
+421 37 641 4484
KF TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.
BA_1_104
+421 37 641 5807
Mgr. Zuzana KunováKZVMP R Rrektorát - adm.centrumAE_3_304
+421 37 641 5482
zuzana.kunova [at] uniag.sk
BZ UPremeselníkradoslav.kuruc [at] uniag.sk
Ingrid Kuťkováprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5714
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Marta LacikováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823marta.lacikova [at] uniag.sk
Juraj LacinaODVaS TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.KUPH FAPZprofesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_3_314
+421 37 641 5746
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
jana.ladvenicova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Dušan Látečkavodič
+421 37 641 5468
dusan.latecka [at] uniag.sk
KÚ FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
remeselníkAC_3_11
+421 37 641 4477
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5+421 37 641 4572
prevádzkový zamestnanec ŠD
jan.lazarcik [at] uniag.sk
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.KHP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04+421 37 641 5898ema.lazorcakova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14+421 37 641 4485marian.lences [at] uniag.sk
KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_106+421 37 641 5777
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBz_0_5+421 37 641 4239maria.letkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.KCH FBP
docentka CSc./PhD.
AC_1_15+421 37 641 4353judita.lidikova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106
+421 37 641 5806
lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
martin.lopusny [at] uniag.sk
Daniel LörinczSTO UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5459
daniel.lorincz [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105+421 37 641 5424
CUŠ UP
upratovačka
SD-ML-L_0_24
profesor CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Lužicová
vŠ II.stupeň
ABT_0_1.48
+421 37 641 4901
doc. Ing. Milan Macák, Dr.KUPH FAPZdocent CSc./PhD.
AA_0_14
+421 37 641 4202
KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.AC_0_8
+421 37 641 4798
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406+421 37 641 4558
docent CSc./PhD.
AC_0_19
+421 37 641 4362
juraj.maga [at] uniag.sk
Ing. Valéria MagáthováDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_25+421 37 641 5748valeria.magathova [at] uniag.sk
Eva MagátováupratovačkaAZ_2_13+421 37 641 4436
vŠ II.stupeň
AC_1_21+421 37 641 5372peter.magdina [at] uniag.sk
Mgr. Magdaléna MagdziakováDFZKI FZKIdekanát - centrum
TD_1_218
+421 376 415 410
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
Ivan MalenčíkŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
ivan.malencik [at] uniag.sk
Ing. Vlastimil Malý, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
vlastimil.maly [at] uniag.sk
Ing. Renáta MamrákováKFŽ FBP
administratíva
AT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
Silvia Mányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
KTKRP FBP
docent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
Božena MarekováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705bozena.marekova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418
Ing. Martin Mariš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_6_602
+421 37 641 4562
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.KPr FEŠRR
profesorka CSc./PhD.
FF_1_44+421 37 641 5072
Ing. Beáta Martiškováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
nora.maruniakova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
jozef.masaryk [at] uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.profesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284
Ing. Martin Mastík, PhD.CIKT UPodb. zamestnanec 3 - ITAE_4_407+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40+421 37 641 4432zuzana.maskova [at] uniag.sk
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
eva.matejkova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110+421 37 641 4634
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138alena.matusikova [at] uniag.sk
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_114
+421 37 641 5414
Ing. Juraj Medo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Klára MentováŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Jozef MesárošIKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675jozef.mesaros [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Ivana MesjarováDFZKI FZKIdekanát - centrum
TD_0_113
+421 376 415 412, +421 376 415 441
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
odborná asistentka CSc./PhD.
Bz_0_11
+421 37 641 4243ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Dagmar MičanováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_8+421 37 641 5049
US UPr Kves Rupratovačka
helena.mihalikova [at] uniag.sk
Mária Miháľováremeselník
maria.mihalova [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.KZSBT TFprofesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678stefan.mihina [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206
+421 37 641 4875
marta.mihinova [at] uniag.sk
Ladislav MichálekIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
Aneta MikelováupratovačkaAA_1_20
+421 376 414 221
aneta.mikelova [at] uniag.sk
Peter MiklaUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
odb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119
+421 37 641 5675
CUŠ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
SD-ML-L_0_34+421 37 641 5450lubica.miklova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2+421 37 641 4228marian.miko [at] uniag.sk
Mgr. Daniel MikušovičlektorSD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469
daniel.mikusovic [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_24+421 37 641 4308rastislav.mikus [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AT_1_8+421 37 641 4290martina.miluchova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
KU_0_2
+421 37 641 5717
Ing. Slavomír Mindek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AP_0_17A
+421 37 641 4464
Ing. Zuzana Misailidisová ĎurickáVCABT UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITABT_0_1.50
+421 37 641 4904
Eva MišákováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
eva.misakova [at] uniag.sk
KKaST TFadministratívaMF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Michal Miškeje, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.09
+421 37 641 4912michal.miskeje [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
remeselníkAE_0_45a+421 37 641 5602klaudia.misurova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_5_3+421 37 641 4454
KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.
AZ_1_4
+421 37 641 4410
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14
+421 37 641 4804
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_2+421 37 641 4735erika.mnahoncakova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_308
+421 37 641 5531
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
janka.mocolova [at] uniag.sk
KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
remeselník
+421 37 641 5340
ladislav.molnar [at] uniag.sk
Marta Molnárováupratovačka
6
+421 37 641 5254marta.molnarova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547
KZaKA FZKI
docent CSc./PhD.
TD_0_130+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
KSV FEM, KPTC R R
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk
Jana MoravčíkováCIT FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
Ing. Nina Moravčíková, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824
nina.moravcikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4746
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
jana.mrazova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
Alexander Nagy
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6
+421 37 641 4296
Zuzana NemčekováSKves Kves Rupratovačka
zuzana.nemcekova [at] uniag.sk
Oľga Nemčičová
remeselník
Mária Némethováupratovačka
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
katarina.neomaniova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AS_0_31a+421 37 641 4002
KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_2_5+421 37 641 4422
KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
prof. Ing. Ján Novák, PhD.profesor CSc./PhD.AA_3_306+421 37 641 4230jan.novak [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
beata.novotna [at] uniag.sk
KVZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_5_30
+421 37 641 4337
Ing. Monika NovotnáUMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_303+421 37 641 5560
docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778janka.nozkova [at] uniag.sk
Ing. Roman Obložinský
strážnik / vrátnik
roman.oblozinsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Mária OcelkováKSV FEMadministratíva
SlPK_0_14
+421 37 641 4747maria.ocelkova [at] uniag.sk
JUDr. Marieta Okenková, PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882eva.olahova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766martin.olejar [at] uniag.sk
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.KFR FAPZdocentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442
Jana OndrejičkováKVSZK R Rrektorát - adm.centrum
AE_2_209
+421 37 641 5509
Katarína Ondrisková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZ
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
peter.ondrisik [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5237
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_0_8
+421 37 641 5527
alena.oprsalova [at] uniag.sk
upratovačka
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
alexej.oravec [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181
Ing. Vladimír Oslej
rektorát - adm.centrum
AE_3_314+421 37 641 5719vladimir.oslej [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_2_23
+421 37 641 4212
vladimir.pacuta [at] uniag.sk
Ing. Jakub Pagáč, PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.02+421 37 641 4917
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
profesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431
Ing. Ľubomíra PajtášováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_7
+421 37 641 5485
lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
dusan.pales [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AT_5_30+421 37 641 4330
ŠD Ml. SDaJ
administratíva -ŠD
AE_0_47
+421 37 641 5758
darina.palkova [at] uniag.sk
Elena Palková
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_118
+421 37 641 5513
elena.palkova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
KU_0_6
+421 37 641 5544
Valéria PalkováUFZ Kves Rrektorát - adm.centrum
KU_0_4
+421 37 641 5727
valeria.palkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TFprofesorka CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
Ing. Georgetta PalšováDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_4
+421 37 641 5718
KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_0_2/1+421 37 641 5079lucia.palsova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
miroslava.papova [at] uniag.sk
SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5701lubica.pastrnakova [at] uniag.sk
SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5700
lucia.paskova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumQ-gar_0_6, AE_0_3+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_20
+421 37 641 5799
remeselník
+421 37 641 5760
ladislav.paulis [at] uniag.sk
Ing. Dagmar PaulisováKTKRP FBP
vŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809dagmar.paulisova [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313
adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Radmila Pavlíkovádekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
radmila.pavlikova [at] uniag.sk
Daniela PavlovičováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
daniela.pavlovicova [at] uniag.sk
Eva Pecháčová
upratovačka
AA_0_1
+421 37 641 4203
eva.pechacova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
KAVR FAPZso SŠ vzdelaním+421 37 641 4462darina.pechova [at] uniag.sk
Ing. Noemi PéterováBZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
Mária PeťovskáKVD FAPZ
so SŠ vzdelaním
AP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Petrová, PhD.KMi FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48+421 37 641 4430jana.petrova [at] uniag.sk
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
Ing. Eva Piecková
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382
Ing. Miriam Pietriková, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
prevádzková zamestnankyňa ŠD
janka.pilcikova [at] uniag.sk
Ľudmila Pillerováprevádzková zamestnankyňa ŠDludmila.pillerova [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23
+421 37 641 4714
Andrea Pintérováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
andrea.pinterova [at] uniag.sk
Štefan Piterkaprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 4207stefan.piterka [at] uniag.sk
Ľubomíra PlesníkováUP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 4515
Ing. Marek PodberskýŠD Prib. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
KBaB FBP
remeselník
120
+421 37 641 4696
peter.podluzansky [at] uniag.sk
Ľubomír PodsedlýŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5706lubomir.podsedly [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
docent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AS_0_02+421 37 641 5892
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
CPPP FEM
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16+421 37 641 4895
Ing. Tomáš PoláčikCIT FEM
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4+421 37 641 4813
Ing. Alžbeta PoláčkováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_101
+421 37 641 5050
alzbeta.polackova [at] uniag.sk
Jozef Polák
odb. zamestnanec 3 - IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499
Bc. Monika PolákováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822monika.polakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
peter.polakovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101
KPG FAPZdocentka CSc./PhD.
AC_3_19
+421 37 641 4389
Ing. Lenka PolyakováKŠZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_1_8+421 37 641 4271
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
Dr. Ing. Miroslava PožgajovávŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.27
+421 37 641 4919
Ing. Martin Prčík, PhD.KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628martin.prcik [at] uniag.sk
CIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_1_111+421 37 641 4831
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AP_0_12A
+421 37 641 4466
KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.06
+421 37 641 5254
livia.pustajova [at] uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.docent CSc./PhD.AS_0_01
+421 37 641 5893
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_1_201
+421 37 641 5420
Ing. Tomáš Rábek, PhD.KF FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140
IKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123
+421 37 641 5780
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Marcel Raček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
KHP FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.KHP FEM
docentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
odborná asistentka CSc./PhD.
82+421 37 641 4276dana.rajnincova [at] uniag.sk
KEaB FAPZvŠ II.stupeňAZ_4_21
+421 37 641 4889
KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_26
+421 376 414 220marek.rasovsky [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
profesor CSc./PhD.
AC_0_10
+421 37 641 4425vladimir.rataj [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
profesorka CSc./PhD.
AA_4_3+421 37 641 4240
Ing. Radoslav Ražný
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
rektorát - adm.centrumAE_6_607
+421 37 641 5501
odborný asistent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TF
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
Mgr. Viera RežováDFZKI FZKIdekanát - centrum
+421 376 415 415
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
martin.richter [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR, FEŠRRdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
KVZ FAPZdocent CSc./PhD.AT_4_11+421 37 641 4326michal.rolinec [at] uniag.sk
Ing. Katarína Rovná, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112+421 37 641 5434
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
KEP FEŠRR
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
KKS TFprofesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
CPPP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898jana.rybanska [at] uniag.sk
Jana RybianskaŠD AB SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 4877jana.rybianska [at] uniag.sk
Darina RyznerováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
darina.ryznerova [at] uniag.sk
Eva SabováDFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
administratíva
Bz_1_19
+421 37 641 4721
Eva SádovskáKMi FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430eva.sadovska [at] uniag.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_208+421 37 641 4168radovan.savov [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01+421 37 641 5893roman.serences [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896
docentka CSc./PhD., administratívaAZ_0_3, FF_2_30+421 37 641 5655, +421 37 641 5080loreta.schwarczova [at] uniag.sk
KEP FEŠRR, FEŠRRprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30
+421 37 641 4886
Hana Schweizerová
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
hana.schweizerova [at] uniag.sk
upratovačka
70+421 37 641 4696zuzana.sibillova [at] uniag.sk
Jana Skovajsová
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
Tibor SladičekUOaVO R Rstrážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
KFŽ FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
Helena Sláviková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
Veronika Sláviková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Martina SlížikováVCABT UPupratovačka
1.08
+421 37 641 4931
odborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200
jozef.smatana [at] uniag.sk
Beáta SmidováupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4188
KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_5+421 37 641 5523marta.solcanska [at] uniag.sk
Róbert Solčanskýprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5738
Ing. Miriam Solgajová, PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4311miriam.solgajova [at] uniag.sk
Emília SollárováVYD UP
remeselník
AC_-1_22
+421 37 641 4799emilia.sollarova [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav SpačekUVO Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
Vlasta Spodniaková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Beáta SrňanskáUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_108+421 37 641 5555beata.srnanska [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_12a+421 37 641 4248radovan.stanovic [at] uniag.sk
KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AT_1_9+421 37 641 4334
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.profesor CSc./PhD.
AZ_0_6
+421 37 641 4806
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
Mgr. Veronika StraussováCIP FEŠRR
rektorát - adm.centrum
FF_2_30
+421 376 415 080veronika.straussova [at] uniag.sk
VYD UP
remeselník
AC_-1_32
+421 37 641 4347
dana.strniskova [at] uniag.sk
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
Gabriela SulovkováKMi FBPremeselníkAZ_3_57+421 37 641 4408
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.KZaKA FZKIprofesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
KFŽ FBPupratovačkaAT_0_19F+421 37 641 5817zdenka.svitacova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_5_8
+421 37 641 4979
oksana.sytar [at] uniag.sk
remeselník
+421 376 414 774
jozef.szabo [at] uniag.sk
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
gabriela.szaboova [at] uniag.sk
Ing. Tímea Szabóová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114+421 37 641 5695timea.szaboova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
US UPr Kves Rupratovačka
klara.szusztorova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_201
+421 37 641 4139
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110
+421 37 641 5436
viera.sajbidorova [at] uniag.sk
administratívaAE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
KEM FEŠRR
upratovačka
odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17
+421 37 641 4894
Ing. Peter Šedík, PhD.CIT FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19
+421 37 641 4755
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
erik.siller [at] uniag.sk
KPG FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390ludmila.simanska [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AC_3_17
+421 37 641 4398
vladimir.simansky [at] uniag.sk
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.R R, KVZ FAPZ
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
AT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
Ing. Jana ŠimkováIOBBB FAPZ
vŠ II.stupeň
BG_1_108+421 376 414 782jana.simkova [at] uniag.sk
Jaroslava ŠimkováupratovačkaAT_S_22
+421 37 641 4429
jaroslava.simkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8+421 37 641 5049katarina.simoncikova [at] uniag.sk
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170erika.sindlerova [at] uniag.sk
Alena Šindolárová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_3
+421 37 641 4702
odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
profesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
Mária ŠkorcováKVĽ FAPZupratovačka
Ing. Emília Škorecová, CSc.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
RNDr. Peter ŠkrovinaCIKT UPodb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861
Tatiana Šmehilová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4560
odborný asistent CSc./PhD.AT_2_9
+421 37 641 4706
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Eva ŠrankováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
eva.srankova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Marta Šranková
upratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
Milada Štancelová
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.KVD FAPZdocentka CSc./PhD.AP_0_14P
+421 37 641 4272
ULP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_310
+421 37 641 5756
Ing. Jana Štefániková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.10+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936jana.stefanikova [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AA_4_6
+421 376 414 811
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.KZaKA FZKI, FZKIdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumTD_1_203+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Dominik Štrbkaprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
Mária Štrbováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_43
+421 37 641 4435
Ing. Mária Šufliarska
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5518
maria.sufliarska [at] uniag.sk
UMU Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_303
+421 37 641 5508
erika.svecova [at] uniag.sk
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_114
+421 37 641 5541
margita.svecova [at] uniag.sk
Monika Švihelová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
monika.svihelova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum, odborný asistent CSc./PhD.EM_0_5
+421 37 641 5607
ivan.takac [at] uniag.sk
KMi FBPprofesorka CSc./PhD.AZ_3_44
+421 37 641 4433
dana.tancinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.profesor DrSc.
AP_0_13A
+421 37 641 4461
Ján TarkoKotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Andrej Tárník, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7+421 37 641 5249
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07+421 37 641 5221
Ing. Mária Timoracká, PhD.KCH FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Gabriela TkáčovávŠ II.stupeň
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266gabriela.tkacova [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2+421 37 641 4428
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115zdenko.tkac [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394
Ing. Katarína Tokárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.32+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
remeselník
TD_0_109
+420 376 415 438
profesor CSc./PhD.AP_0_15A
+421 37 641 4479
robert.toman [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBP
profesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264
jan.tomas [at] uniag.sk
Eva TomekováKCH FBP
upratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4278
marian.tomka [at] uniag.sk
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4871
SZam UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5348
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
ladislav.toth1 [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
ŠD AB SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 4867dagmar.tothova [at] uniag.sk
CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129darina.tothova [at] uniag.sk
Ing. Ivana TóthováBZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_1
+421 37 641 4732
ivana.tothova [at] uniag.sk
Ing. Monika Tóthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AA_5_14+421 37 641 4252
docent CSc./PhD.AA_5_18+421 37 641 4251
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD., administratívaAC_1_7+421 37 641 5019, +421 37 641 4342tomas.toth [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_215
+421 376 414 161
Mgr. Eva Trabalíková
rektorát - adm.centrum
AE_3_304+421 37 641 5519
profesorka CSc./PhD.AT_1_7
+421 37 641 4285
anna.trakovicka [at] uniag.sk
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_4