Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
KŠCH FAPZ, FAPZodborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700
KŠCH FAPZdocentka CSc./PhD.AT_2_14+421 37 641 4314henrieta.arpasova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6
+421 37 641 4315maria.babosova [at] uniag.sk
upratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498barbora.balkova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.KEaB FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_4_22
+421 37 641 4450tibor.baranec [at] uniag.sk
KVD FAPZupratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
Andrea Benczováupratovačka
+421 376 414 774
Peter BezákKRVaTE FAPZremeselníkAA_1_11
+421 376 414 267
peter.bezak [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.KVZ FAPZprofesor CSc./PhD.
AT_4_12
+421 37 641 4328
Ing. Helena BojdováDFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.KOR FAPZdocent CSc./PhD.AA_5_15+421 37 641 4256peter.bokor [at] uniag.sk
KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501lenka.botyanszka [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
olga.bradacova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_5_4
+421 37 641 4448
marian.brestic [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.KGŠR FAPZ
docent CSc./PhD.
BG_1_115
+421 37 641 4787
administratíva
AZ_2_4
+421 37 641 4420
martina.brstiakova [at] uniag.sk
Ing. Ondřej Bučko, PhD.KŠZ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802
Ing. Miroslav Buday, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12+421 37 641 4219
Ing. Jozef Bujko, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
jozef.bujko [at] uniag.sk
Marta Bystrická
remeselník
profesor CSc./PhD.
AA_5_16
+421 37 641 4253
ludovit.cagan [at] uniag.sk
KGPB FAPZdocent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297
juraj.candrak [at] uniag.sk
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.docentka CSc./PhD.AA_2_28
+421 37 641 4224
eva.candrakova [at] uniag.sk
remeselník
AA_1_13+421 376 414 860
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5+421 37 641 4231
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8
+421 37 641 4805ondrej.debreceni [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860
eva.demjanova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_19
+421 37 641 4851
ivana.demova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Depešovádekanát - centrumAE_0_34+421 37 641 5496
KŠCH FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_2_17
+421 37 641 4745
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8+421 37 641 4843martin.drabek [at] uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.KAVR FAPZprofesor CSc./PhD.AC_2_16+421 37 641 4385ladislav.ducsay [at] uniag.sk
Viera Duchoňová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
Mgr. Zuzana ĎurkováDFAPZ FAPZdekanát - centrumAE_0_34
+421 37 641 5496
zuzana.durkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.KEaB FAPZdocent CSc./PhD.
AZ_4_31
+421 37 641 4444
pavol.elias1 [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8
+421 376 414 217
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324katarina.sramkova [at] uniag.sk
Anna FazekašováKVD FAPZso SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601anna.fazekasova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_521
+421 37 641 4851
jana.ferencova [at] uniag.sk
Ing. Martin Fik, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7
+421 37 641 4717
odborný asistent CSc./PhD.AT_1_16
+421 37 641 4295
michal.gabor [at] uniag.sk
Daniela Galbavá
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.docent CSc./PhD.AT_4_7+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_2_12+421 37 641 4701
Pavol Gašparíkprevádzkový zamestnanecAP_0_24A+421 37 641 4500
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
kristina.gasparovic [at] uniag.sk
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_40
+421 37 641 4210martina.gazarova [at] uniag.sk
FAPZ, KGŠR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7+421 37 641 4245
Iveta Geršiováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_1_6+421 37 641 4213
vŠ II.stupeňAA_5_11+421 37 641 4254
Ilda GulkováKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_1_10
+421 37 641 4414
KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_19
+421 37 641 4204
docentka CSc./PhD.
AA_2_31
+421 37 641 4467
Ing. Štefan Hajdu
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
RNDr. Daniela HaladovávŠ II.stupeňAT_5_32
+421 37 641 4333
KGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_12
+421 37 641 4298
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279marko.halo [at] uniag.sk
Ing. Jana Hanusová, PhD.KŠCH FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_2_4+421 37 641 4704
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.KVZ FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_4_10
+421 37 641 4320
upratovačka
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.KOR FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524
+421 37 641 4041adriana.hlavinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469
svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
KVD FAPZvŠ II.stupeň
AT_5_6
+421 37 641 4506
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_110
+421 376 414 779
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_3+421 376 414 872
Ing. Mária HorvátovávŠ II.stupeňAC_3_22+421 37 641 4498maria.horvatova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310+421 37 641 4265peter.hric [at] uniag.sk
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_5
+421 37 641 4744cyril.hrncar [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24
+421 37 641 4215
KOR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13+421 37 641 4250
Ing. Vlasta Hudecová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455vlasta.hudecova [at] uniag.sk
Štefánia ChlebecováKŠCH FAPZupratovačkaAT_2_16
+421 37 641 4707
stefania.chlebecova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883peter.chlebo [at] uniag.sk
KŠCH FAPZdocent CSc./PhD.AT_2_1+421 37 641 4318robert.chlebo [at] uniag.sk
KPG FAPZ
docent CSc./PhD.
AC_3_13
+421 37 641 4397
Jozefína ChňapkováKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413
jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
Eva ChovancováKGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBG_0_005+421 37 641 4775
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_4_24
+421 37 641 4449ivan.ikrenyi [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_5
+421 37 641 4505
docentka CSc./PhD.
AZ_2_1
+421 37 641 4470
jana.porhajasova [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
Ing. Martin Janíček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_7
+421 376 414 417
Oľga JanovičováKOR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12
+421 37 641 4043
olga.janovicova [at] uniag.sk
Iveta Jedličková
upratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
Lýdia JuhásováKRVaTE FAPZupratovačkaAA_3_312
+421 37 641 4237
lydia.juhasova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AZ_0_11
+421 37 641 4807
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_4_9
+421 37 641 4332
miroslav.juracek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Kanka, PhD.KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_5_7
+421 37 641 4504
tomas.kanka [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452
jana.karsnakova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
Tatiana Klimešová
so SŠ vzdelaním
AT_2_10
+421 37 641 4317tatiana.klimesova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír KobidaKUPH FAPZvŠ II.stupeň
AA_0_21
+421 37 641 4830
KŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_8
+421 37 641 4705renata.kobidova [at] uniag.sk
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.KPG FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396
KŠZ FAPZupratovačkaAZ_1_2+421 376 414 414jana.kollarova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388marta.kollarova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32
+421 37 641 4249
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.KUPH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115+421 37 641 4201
Mária Kotlárováupratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333maria.kotlarova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.KAVR FAPZprofesor CSc./PhD.AC_2_18+421 37 641 4381peter.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Beáta KováčováKGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241
beata.kovacova [at] uniag.sk
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
emilia.kovacova [at] uniag.sk
Lenka Kováčováadministratíva
AC_2_20
+421 37 641 4387
Ing. Marek Kovár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_5_1
+421 37 641 4440
Elena KovárováKGŠR FAPZupratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Kovár, PhD.KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
KFR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_5_6
+421 37 641 4456
eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav KunaKEaB FAPZvŠ II.stupeňAZ_2_10
+421 37 641 4484
profesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
remeselník
AC_3_11
+421 37 641 4477
emil.lauko [at] uniag.sk
Marián LenčéšKEaB FAPZso SŠ vzdelanímAZ_2_14
+421 37 641 4485
marian.lences [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AA_0_14+421 37 641 4202milan.macak [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418milan.margetin [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257
upratovačkaAA_1_20+421 376 414 221aneta.mikelova [at] uniag.sk
Ing. Marián Miko, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2
+421 37 641 4228marian.miko [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.KGPB FAPZdocentka CSc./PhD.
AT_1_8
+421 37 641 4290
KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AP_0_17A
+421 37 641 4464
Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
vŠ II.stupeň
AZ_5_3
+421 37 641 4454
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
profesor CSc./PhD.
AZ_1_4
+421 37 641 4410
juraj.mlynek [at] uniag.sk
Ing. Eva Mlyneková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14
+421 37 641 4804eva.mlynekova [at] uniag.sk
Mária MoravčíkováKŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
Ing. Nina Moravčíková, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223jana.mrazova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6
+421 37 641 4296
alica.navratilova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
docent CSc./PhD.
AZ_2_5+421 37 641 4422
prof. Ing. Ján Novák, PhD.profesor CSc./PhD.AA_3_306+421 37 641 4230jan.novak [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_5_30
+421 37 641 4337
ivana.novotna [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.KGŠR FAPZ
docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442
FAPZ, KEaB FAPZ
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
peter.ondrisik [at] uniag.sk
Andrea OravcováDFAPZ FAPZ
upratovačka
KGŠR FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem ITBG_0_003+421 37 641 4775
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
profesor CSc./PhD.
AA_2_23+421 37 641 4212vladimir.pacuta [at] uniag.sk
Ing. Ľubomíra PajtášováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_7
+421 37 641 5485
lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
Marián PalkoKVZ FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_5_30
+421 37 641 4330
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498
zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
Eva PecháčováupratovačkaAA_0_1+421 37 641 4203eva.pechacova [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462darina.pechova [at] uniag.sk
Mária Peťovskáso SŠ vzdelanímAP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499
jozef.polak [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AC_3_19+421 37 641 4389
KŠZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_1_8
+421 37 641 4271
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
Ing. Martina Pšenková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AP_0_12A
+421 37 641 4466
vŠ II.stupeň
AZ_4_21
+421 37 641 4889
margita.rakovska [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_26
+421 376 414 220
KGŠR FAPZprofesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240
Ing. Radoslav Ražný
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
radoslav.razny [at] uniag.sk
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.KVZ FAPZdocent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326michal.rolinec [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.KVĽ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30
+421 37 641 4886
KUPH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17+421 37 641 4200
dekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523
Ing. Eva Strapáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_1_9+421 37 641 4334
profesor CSc./PhD.
AZ_0_6
+421 37 641 4806peter.strapak [at] uniag.sk
Dr. Oksana Sytar, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_5_8+421 37 641 4979
KŠZ FAPZ
remeselník
+421 376 414 774
KRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238mario.szabo [at] uniag.sk
upratovačkaBG_0_002
+421 376 414 775
gabriela.szaboova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390ludmila.simanska [at] uniag.sk
KPG FAPZ
docent CSc./PhD.
AC_3_17
+421 37 641 4398
vladimir.simansky [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808milan.simko [at] uniag.sk
Ing. Jana ŠimkováIOBBB FAPZ
vŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782
jana.simkova [at] uniag.sk
Alena Šindolárová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_3
+421 37 641 4702
alena.sindolarova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZupratovačka
maria.skorcova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AT_2_9
+421 37 641 4706
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.KVD FAPZdocentka CSc./PhD.AP_0_14P+421 37 641 4272
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.KGŠR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_4_6+421 376 414 811veronika.stefunova [at] uniag.sk
KVD FAPZ
profesor DrSc.
AP_0_13A
+421 37 641 4461
Ing. Gabriela TkáčovávŠ II.stupeň
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394
profesor CSc./PhD.
AP_0_15A
+421 37 641 4479
robert.toman [at] uniag.sk
Ing. Monika Tóthová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_5_14+421 37 641 4252monika.tothova [at] uniag.sk
KOR FAPZdocent CSc./PhD.AA_5_18+421 37 641 4251
profesorka CSc./PhD.
AT_1_7
+421 37 641 4285
anna.trakovicka [at] uniag.sk
KUPH FAPZdocent CSc./PhD.
AA_0_16
+421 37 641 4842stefan.tyr [at] uniag.sk
doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.KEaB FAPZ
docentka CSc./PhD.
AZ_2_12+421 37 641 4423
Mária VailingováIOBBB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_1, BG_1_102
+421 37 641 4784, +421 37 641 4789
docent CSc./PhD.
AC_2_19
+421 37 641 4380
Eulália Vaškováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_0_13
+421 37 641 4203
eulalia.vaskova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AT_2_2
+421 37 641 4702
vladimir.vasko [at] uniag.sk
Ing. Iveta VavríkováKŠZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_0_9
+421 37 641 4801
iveta.vavrikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.KŠZ FAPZ
docentka CSc./PhD.
AZ_0_10
+421 37 641 4800
klara.vavrisinova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_3_302
+421 37 641 4280
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4388
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.KRVaTE FAPZdocent CSc./PhD.AA_3_305
+421 37 641 4236
Ing. Alexandra Zapletalová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_17
+421 37 641 4386alexandra.zapletalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_6+421 37 641 4323gabriela.zelinkova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Žembery, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_3
+421 37 641 4211
jozef.zembery [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AA_4_4
+421 37 641 4244
jana.ziarovska [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_1_17
+421 37 641 4815
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
docent CSc./PhD.
AZ_5_10
+421 37 641 4821
marek.zivcak [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
Ing. Dušan ApolenFAPZExterný spolupracovník
Ing. Peter BaginFAPZ
Externý spolupracovník
qbagin [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Boris Baláž, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovníkqbaranyk [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčkaAZ_3_47+421 37 641 4494zuzana.barborakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Miloš Barták, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Becík, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Mária Benčíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qbencikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AA_4_5+421 37 641 4242
Externý spolupracovník
qbires [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbleha [at] is.uniag.sk
KŠZ FAPZ
Externý spolupracovník
AZ_1_6
+421 37 641 4415
FAPZExterný spolupracovník
qbolvansky [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Botto, CSc.
Externý spolupracovník
JUDr. Ján BradáčExterný spolupracovníkqbradac [at] is.uniag.sk
Nina Brach
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qbrestensky [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Brezovský, PhD.Externý spolupracovníkqbrezovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Brouček, DrSc.Externý spolupracovník
qbroucek [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qbrozman [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Jozef Bučko, PhD.
Externý spolupracovník
qbucko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qrepkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
buso [at] is.uniag.sk
Ing. Petra Cupperová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqcerevkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslav Čermák, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qcermak [at] is.uniag.sk
RNDr. Jaroslav Černý, CSc.FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qcitek [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslava ČopíkováFAPZ
Externá spolupracovníčka
doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.FAPZExterný spolupracovník
doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qditmarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqdlapa [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor DobiašFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qdolezel [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qdurkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdvorak [at] is.uniag.sk
IOBBB FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Štefan Engel, PhD.
Externý spolupracovník
qengel [at] is.uniag.sk
MVDr. Rachelová Eva
Externá spolupracovníčka
qeva [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Andrej Fábri, PhD.
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qfernandez [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qfrelich [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qgajdosova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Garlík, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qgolisova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. František Grácz
Externý spolupracovník
doc. Ing. Juraj Gregor, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Mgr. Daniel Gruľa, PhD.
Externý spolupracovník
qgrula [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavol GúgľavaFAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgulas [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Daniel Gunár, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qgunar [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Kálmán GyurickýFAPZ
Externý spolupracovník
qgyuricky [at] is.uniag.sk
Edita Hallová
Externá spolupracovníčka
AE_0_7
+421 37 641 5485hallovae [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhasana [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.Externý spolupracovníkqhauptvogel [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Havlik, PhD.
Externý spolupracovník
qhavlik [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
Bz_1_24
+421 37 641 4712
doc. Ing. Jaroslav Heger, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qheller [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhlusekj [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qholeckova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc.Externý spolupracovník
AA_3_308
+421 37 641 4235
Ing. Peter HorňáčekFAPZExterný spolupracovník
qhornacek [at] is.uniag.sk
KVZ FAPZ
Externá spolupracovníčka
horniakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhorny [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qhovhannisya [at] is.uniag.sk
prof. Ing. František Hrabě, CSc.FAPZExterný spolupracovník
prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.Externý spolupracovník
qhraska [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
hrubik [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Huba, PhD.Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_4_408+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qchmelnicna [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qchrenekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ChudýFAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qibushoska [at] is.uniag.sk
Evžena Imeskenova Gavrilovna
Externá spolupracovníčka
qimeskenovag [at] is.uniag.sk
Ing. Ján ImrovičFAPZExterný spolupracovník
KUPH FAPZExterný spolupracovník
qisigenovval [at] is.uniag.sk
Raisa IvanovaFAPZ
Externá spolupracovníčka
qivanovar [at] is.uniag.sk
Mgr. Viktoriia IvanusaFAPZ
Externá spolupracovníčka
qivanusa [at] is.uniag.sk
Magda JableckaFAPZ
Externá spolupracovníčka
qjablecka [at] is.uniag.sk
Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qjendrisakov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjiskrova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qjuhasova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
MVDr. Rastislav Jurčík, PhD.Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qjurgenstein [at] is.uniag.sk
KGPB FAPZ
Externý spolupracovník
AT_1_2
+421 37 641 4291kadlecik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Kavala, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Ján KerestešFAPZExterný spolupracovník
Ing. Katarína Kirchnerová, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
Dmitrij Kirjanov, PhD.FAPZExterný spolupracovník
prof. Jószef Kiss, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkiss [at] is.uniag.sk
Elena KlimovaExterná spolupracovníčka
yklimova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.Externý spolupracovník
qkmet [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qkobza [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Milan Kodrík, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Alois Kohoutek, CSc.Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
kopecky [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qkopernicky [at] is.uniag.sk
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qkormutak [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD.Externý spolupracovník
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.Externý spolupracovník
qkottferova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkoubek [at] is.uniag.sk
Gabriella KovácsFAPZExterná spolupracovníčka
qkovacs [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.Externý spolupracovník
qkovacg [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkovacl [at] is.uniag.sk
Ing. Emil Kovalčík, PhD.FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Matej Krebs, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.FAPZExterný spolupracovníkqkropil [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkubek [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Kulich, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlauko [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qlakatos [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav Langer, PhD.Externý spolupracovník
Mario LešnikExterný spolupracovníkqlesnik [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qlikhacheva [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika Lizáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
+421 37 641 4890
prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qlosak [at] is.uniag.sk
KAVR FAPZ
Externý spolupracovník
AC_2_15
+421 37 641 4383
lozek [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
MUDr. Daniel Magula, CSc.
Externý spolupracovník
qmagula [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qmaioranog [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Mališ, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
qmarsalek [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qmartiniakov [at] is.uniag.sk
prof. MUDr. Oto Masár, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qmasar [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qmatulik [at] is.uniag.sk
IOBBB FAPZ
Externá spolupracovníčka
qmatvieieva [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
+421 37 641 4415qmellen [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Mertin, PhD.Externý spolupracovník
qmertin [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qmertvishche [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmesiarik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmeszarosg [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qmichalec [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Kinga MilewskaKPG FAPZExterná spolupracovníčka
MUDr. Peter Minárik, PhD.KVĽ FAPZ
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmindekova [at] is.uniag.sk
Marta MisiarzFAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana Mlyneková, PhD.Externá spolupracovníčka
qmlynekova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Rudolf Nádaský, PhD.
Externý spolupracovník
MVDr. Soňa Nitrayová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qnitrayova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.Externý spolupracovníkqomelka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.Externý spolupracovník
qondruska [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Mária Ostrolucká, CSc.Externá spolupracovníčkaqostrolucka [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Paciga, PhD.FAPZExterný spolupracovníkqpaciga [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qpagacova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Patráš, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkAT_1_16+421 376 414 295qpavlik [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Mgr. Ivana Pekárová ChristensenFAPZ
Externá spolupracovníčka
qpekarovachr [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qperet [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Dariusz PiwczynskiFAPZExterný spolupracovník
qpiwczynski [at] is.uniag.sk
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.
Externý spolupracovník
plutinsky [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
+421 376 546 428
FAPZ
Externý spolupracovník
MVDr. Darina Pospíšilová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpraslicka [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qprochazka [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qpuzynska [at] is.uniag.sk
Stanislaw PuzynskiExterný spolupracovník
Yu QianExterná spolupracovníčka
qqian [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Rafajová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
+421 37 641 4608
doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.FAPZExterný spolupracovník
doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Externý spolupracovník
Ing. Slavomír ReľovskýExterný spolupracovník
qrelovsky [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčkaqristovska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qryant [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Vladimír Řehořek, PhD.FAPZExterný spolupracovník
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsabaraikina [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Dr. Ahmed SalehFAPZ
Externý spolupracovník
qsaleh [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qshvetsova [at] is.uniag.sk
KUPH FAPZExterný spolupracovníkqshchukin [at] is.uniag.sk
Ing. Juliana Schlosserová, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qschlosserov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qschultz [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Siget, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Jiří Skládanka, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qskladanka [at] is.uniag.sk
Ing. Oxana Skoková Habuštová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš Sládeček, PhD.FAPZExterný spolupracovník
AT_2_6
+421 37 641 4319
qsladecek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.KŠCH FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Pavol SlamkaFAPZ
Externý spolupracovník
Stanislaw SochaExterný spolupracovník
Katarzyna Solek PodwikaFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsollar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Stanovský, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qstranai [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qstraussova [at] is.uniag.sk
Tomasz StrokExterný spolupracovník
qstrok [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Pavel Suchý, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Supica
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.Externý spolupracovníkqsynytsya [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaFAPZ
Externý spolupracovník
qsalka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Vladimír Šmajstrla, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Vladimír ŠmelkoFAPZExterný spolupracovník
Ing. Jozef Šnegoň, PhD.FAPZExterný spolupracovník
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.Externý spolupracovník
prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.
Externý spolupracovník
AP_0_17Ab
+421 37 641 4471
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsubjak [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Július ŠutýExterný spolupracovník
qsuty [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qsvecm [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.Externý spolupracovník
Lucyna TobojkoKPG FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Alena Tomšik, MScFAPZ
Externá spolupracovníčka
qtomsik [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qtoporcak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc.
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
quhrincat [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.
Externý spolupracovník
qvajda [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčkaqvargova [at] is.uniag.sk
Silvestra VargováExterná spolupracovníčka
qvargovas [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qvasicek [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš Vereš, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Jindřich Vídenský, CSc.FAPZExterný spolupracovníkqvidensky [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Vidovič, CSc.Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qvishnevskay [at] is.uniag.sk
Zsuzsanna VitkayExterná spolupracovníčka
qvitkay [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qvlachova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvoloscuk [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Luboš Vostrý, PhD.FAPZExterný spolupracovníkqvostry [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Martina Vršková, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Mgr. Jaroslaw Waroszewski
Externý spolupracovník
qwaroszewski [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Weis, CSc.FAPZExterný spolupracovník
AT_2_1
+421 37 641 4438
Martyna Wisniewska
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Dávid Zapletal, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qzapletal [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.Externý spolupracovník
qzeman [at] is.uniag.sk
MVDr. Zdeněk Žert, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qzert [at] is.uniag.sk
Ing. Alžbeta Žofajová, CSc.
Externá spolupracovníčka