Technická fakulta - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612
rudolf.abraham [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363marek.angelovic [at] uniag.sk
Ing. Michal Angelovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795
Zuzana Babulícová
strážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
zuzana.babulicova [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
Ing. Juraj Baláži, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420+421 37 641 5690juraj.balazi [at] uniag.sk
remeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
juraj.balko [at] uniag.sk
KZSBT TFrektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778
Etela BencováupratovačkaAC_0_5
+421 37 641 4356
Juraj BeňoDTF TFstrážnik / vrátnik
juraj.beno [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Bernát, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
rastislav.bernat [at] uniag.sk
Ing. Štefan Boďo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
upratovačkaklaudia.bosakova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TFdocentka CSc./PhD.MF-B_2_10F+421 37 641 4711monika.bozikova [at] uniag.sk
remeselník
Mu206
+421 37 641 5487
veronika.brezinova [at] uniag.sk
Marta BryndzováODVaS TF
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
Ing. Marián Bujna, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795
IKCV DTF TF, KF TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
jan.csillag [at] uniag.sk
KEAaI TFdocent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
Ing. Gabriela Čurgaliováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITgabriela.curgaliova [at] uniag.sk
Ing. Marián Danišodb. zamestnanec 3 - okrem ITSa409
+421 37 641 4406
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
docent CSc./PhD.
AC_0_13
+421 37 641 4357
jozef.dudak [at] uniag.sk
KSaVB TF
profesor CSc./PhD.
AC_0_9+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
roman.galik [at] uniag.sk
Dana Galová
upratovačka
MF-B_2_Va331+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484michaela.guzmicka [at] uniag.sk
Ľudovít GyuricaIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
KZSBT TFupratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
eva.halenarova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306+421 37 641 5782
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
peter.hlavac [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
remeselník
1P4+421 37 641 5787rudolf.hluch [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
Helena HraškováDTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
KEAaI TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319+421 37 641 4764dusan.hruby [at] uniag.sk
Jozef HudecIKCV DTF TF
prevádzkový zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530
KEAaI TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304+421 37 641 4750
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611
juraj.jablonicky [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_204+421 37 641 5489
Ing. Mária Jančiovárektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_2_13
+421 37 641 4650
Ing. Alena Jančušková
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
Miroslava Jánošíková
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_215
+421 37 641 4114
ivan.janosko [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_0_1
+421 37 641 4796
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403
upratovačkaMF-B_2_13
+421 37 641 4650
Ing. Katarína Kollárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
katarina.kollarova [at] uniag.sk
KKS TF
upratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
eva.kondeova [at] uniag.sk
KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402maros.korenko [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
jan.kosiba [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
Ing. Ivan Kováč, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
ivan.kovac [at] uniag.sk
upratovačka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_1_111+421 37 641 5693
KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15
+421 37 641 4368koloman.kristof [at] uniag.sk
KF TFdocent CSc./PhD.
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
marian.kucera [at] uniag.sk
Ing. Peter Kuchar, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.MF-B_2_9+421 37 641 4725
Juraj Lacinaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.MQ_1_106
+421 37 641 5777
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
Ing. Miroslav Macák, PhD.KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798miroslav.macak [at] uniag.sk
KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_19+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.MQ_2_202
+421 37 641 4618
Ing. Vlastimil Malý, PhD.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
Jozef MesárošIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
profesor CSc./PhD.MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
stefan.mihina [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206
+421 37 641 4875marta.mihinova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_0_11+421 37 641 4797
Ján MiklášIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
jan.miklas [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
Júlia MišečkováKKaST TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24+421 37 641 4305julia.miseckova [at] uniag.sk
KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208+421 37 641 4613
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749jan.novak1 [at] uniag.sk
JUDr. Marieta Okenková, PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
martin.olejar [at] uniag.sk
Ing. Dušan Páleš, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TFprofesorka CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765
IKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
stanislav.paulovic [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
stefan.pogran [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
Ing. Juraj Rác
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123
+421 37 641 5780
KSaVB TF
profesor CSc./PhD.
AC_0_10
+421 37 641 4425
vladimir.rataj [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
KKS TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
juraj.rusnak [at] uniag.sk
Ing. Tímea Szabóová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
timea.szaboova [at] uniag.sk
Marta ŠrankováDTF TFupratovačka
Mária Štefankováupratovačka
MQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
KDaM TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205+421 37 641 5522, +421 37 641 4115zdenko.tkac [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
odborný asistent CSc./PhD.MQ_2_204
+421 37 641 4531
KSaVB TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_0_2
+421 37 641 4360darina.uramova [at] uniag.sk
KSaVB TF
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_0_17
+421 37 641 4359olga.urbanovicova [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317+421 37 641 4763
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.KEAaI TFdocent CSc./PhD.Vu306
+421 37 641 5782
KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_214+421 37 641 4756
IKCV DTF TFvŠ II.stupeňMF-B_1_Ma218
+421 37 641 4358
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11+421 37 641 4797
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_2_12+421 37 641 5486, +421 37 641 4716
Ing. Renáta Záhorská, PhD.
dekanát - centrum
Mu205+421 37 641 5589renata.zahorska [at] uniag.sk
Ing. Zoltán Záležák, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa418, VS_0_10+421 37 641 5796, +421 37 641 5688zoltan.zalezak [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_3_1P3+421 37 641 5784
KZSBT TF
docent CSc./PhD.
MQ_1_103
+421 37 641 5692
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa415+421 37 641 4104jan.zitnansky [at] uniag.sk
KKaST TFupratovačkaSu406+421 37 641 5684

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KEAaI TFExterný spolupracovník
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Externý spolupracovník
bajla [at] is.uniag.sk
KEAaI TF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaAE_4_411
+421 37 641 4400
Externý spolupracovník
TFExterný spolupracovník
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
Lukáš Dlabal
Externý spolupracovník
Štefan DrahošExterný spolupracovník
TFExterná spolupracovníčka
qfackovcova [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
TF
Externý spolupracovník
SI134, MF-D1+421 37 641 5683, +421 37 641 5699golian [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.TF
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Holota, PhD.KZSBT TF
Externý spolupracovník
MF-B_1_Ma214+421 37 641 4300
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.TF
Externý spolupracovník
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4275
hrubec [at] is.uniag.sk
Affan Othman Hussein, MScExterný spolupracovník
qhussain [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
TFExterný spolupracovník
Ing. Rashed Ben Abdul Kichi, MSc, PhD.TF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.DTF TFExterný spolupracovníkqkoprda [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
qkucera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c., CSc.
Externý spolupracovník
TFExterný spolupracovníkqmarecek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.TF
Externý spolupracovník
AC_0_9
+421 37 641 4366
nozdrovicky [at] is.uniag.sk
TFExterná spolupracovníčka
qoruzbaeva [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpasko [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Piszczalka, PhD.TFExterný spolupracovník
doc. Ing. Ján Pršan, CSc.Externý spolupracovník
MF-B_4_Fa516
+421 37 641 5668
Externý spolupracovník
qrokosz [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.TF
Externý spolupracovník
qruzbarsky [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovníkqsloboda [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc.Externý spolupracovník
TFExterná spolupracovníčkaqsestakova [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
svec [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Externý spolupracovník
qtakac [at] is.uniag.sk
Ing. Lukáš Tomášik, PhD.TFExterný spolupracovník
+421 37 641 4723qtomasik [at] is.uniag.sk
Ing. Ján TóthKKS TFExterný spolupracovník
qtoth [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqturza [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Vu306
+421 37 641 5782