Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KKI FZKI
upratovačka
1.06+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.Bz_1_30+421 37 641 5804stefan.ailer [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
Bz_0_14
+421 37 641 4247
alena.andrejiova [at] uniag.sk
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201
+421 37 641 5250
elena.aydin [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
profesor CSc./PhD.ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_0_121
+421 37 641 5425
dekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406kristina.candrakova [at] uniag.sk
KBZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132
+421 37 641 5437
jana.cerna [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.docent CSc./PhD.ZP_1_2.10
+421 37 641 5224
Ing. Lenka Čimová, PhD.dekanát - centrumTD_0_116+421 37 641 5417
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427
ivan.citary [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.KKPaPÚ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
KZ FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2+421 37 641 4262andrej.ferenc [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
lubica.feriancova [at] uniag.sk
Ing. Roman Flóriš, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_122
+421 37 641 5428
roman.floris [at] uniag.sk
Vladimíra FroncováKZ FZKI
upratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
odborný asistent CSc./PhD.ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
KKI FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210dana.gasparovicova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322
marcel.golian [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
denisa.halajova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232
KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Ing. Jozef Halva, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
KZ FZKI
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_24
+421 37 641 4712
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.KBZ FZKIdocentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432
dagmar.hillova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKIprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumTD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
Eva JenisováKZaKA FZKIupratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
profesor CSc./PhD.ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
lubos.jurik [at] uniag.sk
KOVV FZKIprofesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
KZ FZKI
administratíva
Bz_0_12
+421 37 641 4229
anna.kanianska [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247
KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
Ing. Ján Kollár, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423
KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
KZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Bz_0_5
+421 37 641 4239
maria.letkova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
Roman Ludvaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105
+421 37 641 5424
roman.ludva [at] uniag.sk
Mgr. Magdaléna MagdziakováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_1_218
+421 376 415 410
magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_114
+421 37 641 5414andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
Ing. Ivana MesjarováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_113
+421 376 415 412, +421 376 415 441
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802jan.mezey [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.Bz_0_11+421 37 641 4243ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Marta Molnárováupratovačka6+421 37 641 5254
KZaKA FZKIdocent CSc./PhD.TD_0_130
+421 37 641 5409
DFZKI FZKIodb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230beata.novotna [at] uniag.sk
Dušan Opršalremeselník
+421 37 641 5237
dusan.oprsal [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
TD_1_211
+421 37 641 5431
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_20+421 37 641 5799oleg.paulen [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.Bz_1_23+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.06
+421 37 641 5254
livia.pustajova [at] uniag.sk
Simona Rábeková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_1_201
+421 37 641 5420
Ing. Marcel Raček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
Mgr. Viera Režová
dekanát - centrum
+421 376 415 415
viera.rezova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Rovná, PhD.KBZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_112
+421 37 641 5434
Zuzana SabováKOVV FZKI
administratíva
Bz_1_19
+421 37 641 4721
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesor DrSc.TD_0_101+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
KBZ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
karol.sinka [at] uniag.sk
Milada ŠtancelováKKPaPÚ FZKI
upratovačka
ZP_0_1.04
+421 37 641 5214
milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.KZaKA FZKI, FZKIdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7
+421 37 641 5249
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
lucia.tatosova [at] uniag.sk
Viera TökölyováDFZKI FZKIremeselníkTD_0_109
+420 376 415 438
viera.tokolyova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103+421 37 641 5423attila.toth [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.profesorka CSc./PhD.Bz_0_15+421 37 641 4226magdalena.valsikova-frey [at] uniag.sk
KZaKA FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121
+421 37 641 5425
martina.veresova [at] uniag.sk
Daniela ZeleňákováKBZ FZKIadministratívaTD_1_212
+421 37 641 5430
upratovačka127+421 37 641 5440

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.FZKIExterný spolupracovníkZB_1_109
+421 37 641 5240
Ing. Zoltán Balko
Externý spolupracovník
Mohammadebrahim Banihabib
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbaranek [at] is.uniag.sk
Ing. Helena BaroškováFZKIExterná spolupracovníčka
AE_4_411
+421 37 641 4400
baroskova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaTD_0_128+421 37 641 5448qbellerova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Daniela Benediková, CSc.Externá spolupracovníčka
Dr. Natalya Buchkina
Externá spolupracovníčka
DFZKI FZKIExterná spolupracovníčka
qeftinova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD.Externá spolupracovníčka
qfazekasova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qgrzywna [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
Ing. Peter Hoťka, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qhotka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FZKIExterný spolupracovník
ZM_1_2.05
+421 37 641 5227huska [at] is.uniag.sk
FZKI
Externá spolupracovníčka
qizakovicova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaTD_0_132+421 37 641 5436
KOVV FZKIExterný spolupracovník
prof. Dr hab. Andrzej KaliszDFZKI FZKIExterný spolupracovník
DFZKI FZKIExterný spolupracovník
PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
KBaH FZKIExterný spolupracovník
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.Externý spolupracovníkqlukaciki [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qmacura [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavel Ondr, CSc.DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qondr [at] is.uniag.sk
FZKI
Externý spolupracovník
pavlik [at] is.uniag.sk
KZaKA FZKIExterný spolupracovníkTD_1_215
+421 37 641 5406
xpikalik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqpokluda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qrehak [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Externá spolupracovníčka
KZ FZKI
Externý spolupracovník
qshehata [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčka
qsobocka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.KBaH FZKIExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsarafin [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
ZB_0_3
+421 37 641 5248
Ing. Peter Šurda, PhD.Externý spolupracovník
RNDr. Andrej Tall, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Yvetta Velísková, PhD.KKI FZKI
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqvitkova [at] is.uniag.sk
Ing. Petr Vráblík, PhD.Externý spolupracovník