Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Zuzana Ácsováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809zuzana.acsova [at] uniag.sk
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.profesorka CSc./PhD.BA_1_103+421 37 641 5805
upratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408
Ing. Július Árvay, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
julius.arvay [at] uniag.sk
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369daniel.bajcan [at] uniag.sk
KBaB FBPdocentka CSc./PhD.ARI_1_12+421 37 641 4327
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_116+421 37 641 5824lubomir.belej [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430
henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBP
docent CSc./PhD.
AT_3_13+421 37 641 4113
KHaBP FBP, FBP
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
KTKŽP FBPupratovačkaAT_3_7b+421 37 641 4023
docentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343
KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_0_7+421 37 641 4777
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.KTKŽP FBPdocentka CSc./PhD.AT_3_11+421 37 641 4310
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
jozef.capla [at] uniag.sk
Ing. Silvia Čéryová, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_23
+421 37 641 4607
silvia.ceryova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709juraj.cubon [at] uniag.sk
Iveta ČurgaliováKBaB FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8
+421 37 641 4273
iveta.curgaliova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čurlej, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825jozef.curlej [at] uniag.sk
Ing. Jela DenkerováKHaBP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBA_1_105+421 37 641 5826
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710
so SŠ vzdelaním
57
+421 37 641 4694
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_3_41
+421 37 641 5813
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_119
+421 37 641 5827
martina.fikselova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
zdenka.galova [at] uniag.sk
Marcela GažováKHaBP FBPupratovačkamarcela.gazova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325
jozef.golian [at] uniag.sk
Margita GubováKCH FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377
Ing. Katarína Gurčíková
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384
katarina.gurcikova [at] uniag.sk
Ing. Adriana HandzušováKTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809, +421 37 641 5816adriana.handzusova [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_14
+421 37 641 4376
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
Ing. Eva Hóková
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4
+421 37 641 4429
Mgr. Barbora HolláDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_7+421 37 641 5385barbora.holla [at] uniag.sk
DFBP FBPodb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
Ing. Miroslava HrstkovávŠ II.stupeňAC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
KBaB FBPodborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
KBaB FBPprofesor DrSc.
ARI_1_14
+421 37 641 4274
Helena ChrenkováKTKŽP FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8
+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18+421 37 641 4421eva.ivanisova [at] uniag.sk
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBPprofesorka CSc./PhD.AZ_3_42+421 37 641 4431sona.javorekova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
Ing. Anna Kolesárová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
upratovačka
70
+421 37 641 4696
milada.kordosova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_0_20F
+421 37 641 4367
anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBP
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.KHaBP FBPodborná asistentka CSc./PhD.BA_0_6+421 37 641 4609dagmar.kozelova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528
KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.BA_1_104+421 37 641 5807simona.kunova [at] uniag.sk
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.KCH FBP
docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106+421 37 641 5806lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
vŠ II.stupeňAC_1_21+421 37 641 5372peter.magdina [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Maková, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_3_45+421 37 641 4434
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F+421 37 641 4286
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.KTKRP FBPdocent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
jan.marecek [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965nora.maruniakova [at] uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.profesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284
Ing. Zuzana Mašková, PhD.KMi FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40
+421 37 641 4432
Ing. Juraj Medo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810
juraj.medo [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
RNDr. Juraj Miššík, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
juraj.missik [at] uniag.sk
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.KCH FBPprofesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606janette.musilova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar PaulisovávŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809
KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313
dekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
Ing. Jana Petrová, PhD.KMi FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48
+421 37 641 4430
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382eva.pieckova [at] uniag.sk
remeselník
120
+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
82
+421 37 641 4276
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
eva.sadovska [at] uniag.sk
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F+421 37 641 4896
DFBP FBPtechnická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
Zuzana Sibillováupratovačka70+421 37 641 4696zuzana.sibillova [at] uniag.sk
KFŽ FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299tomas.slanina [at] uniag.sk
Ing. Miriam Solgajová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4311miriam.solgajova [at] uniag.sk
KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
KMi FBP
remeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
KFŽ FBPupratovačkaAT_0_19F+421 37 641 5817zdenka.svitacova [at] uniag.sk
upratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
Mária ŠtrbováKMi FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
dana.tancinova [at] uniag.sk
Ing. Mária Timoracká, PhD.KCH FBPodborná asistentka CSc./PhD.AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
jana.tkacova [at] uniag.sk
KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBPprofesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264
Eva Tomeková
upratovačka
AC_1_5+421 37 641 4377eva.tomekova [at] uniag.sk
KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30
+421 37 641 4278
KCH FBP
docent CSc./PhD.
AC_1_7+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_4
+421 37 641 5376
Ing. Eva Tvrdá, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_0_1.107+421 37 641 4918, +421 37 641 4973
docentka CSc./PhD.
ARI_0_9
+421 37 641 4695
dana.urminska [at] uniag.sk
Mgr. Ľubica Vaňová
rektorát - adm.ost.pracoviská
BA_1_110+421 37 641 4373lubica.vanova [at] uniag.sk
KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_1_14
+421 37 641 4274, +421 37 641 4975
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.KTKRP FBPdocent CSc./PhD.
BA_0_10
+421 37 641 4793
Ing. Martin Vivodík, PhD.KBaB FBP
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_102
+421 37 641 4269
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388
KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
peter.zajac [at] uniag.sk
Ing. Beáta ZelenákováDFBP FBPdekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5386
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_107
+421 37 641 4771
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_0_6F
+421 37 641 4282
docent CSc./PhD.
BA_1_115+421 37 641 4610

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Dr. Shamim Ahmad
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.FBP
Externý spolupracovník
qbackor [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.Externá spolupracovníčka
qbauerova [at] is.uniag.sk
KBaB FBPExterná spolupracovníčka62
+421 37 641 4686
qbelkova [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
MVDr. Ján Buleca, PhD.FBPExterný spolupracovník
buleca [at] is.uniag.sk
KFŽ FBPExterný spolupracovník
AT_0_5F
+421 37 641 4582bulla [at] is.uniag.sk
doc. Ing. František Buňka, PhD.FBPExterný spolupracovníkqbunka [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčka
qburesova [at] is.uniag.sk
Mária CzakováFBPExterná spolupracovníčka
AT_4_21a
+421 37 641 4809
FBP
Externá spolupracovníčka
qcicova [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qdluhosova [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav Ďörď, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qdurec [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qdzugan [at] is.uniag.sk
Ing. Erika FarkašováExterná spolupracovníčka35+421 37 641 4335qfarkasova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Foltys, PhD.KTKŽP FBPExterný spolupracovník
FBPExterná spolupracovníčka
AT_4_3
+421 37 641 4311qfrancakova [at] is.uniag.sk
Ján FráterFBP
Externý spolupracovník
120
+421 37 641 4696
frater [at] is.uniag.sk
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.FBPExterná spolupracovníčka
qgajdosova [at] is.uniag.sk
FBPExterný spolupracovník
qgatial [at] is.uniag.sk
KCH FBP
Externá spolupracovníčka
qgerm [at] is.uniag.sk
Ing. Edita Gregová, PhD.Externá spolupracovníčkaqgregova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
qgumul [at] is.uniag.sk
Mgr. Martin Hajduch, DrSc.Externý spolupracovník
RNDr. Ján Hecl, PhD.FBP
Externý spolupracovník
qhecl [at] is.uniag.sk
Ing. Karol Herian, CSc.
Externý spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
KTKRP FBP
Externý spolupracovník
qhorcin [at] is.uniag.sk
Ing. Andrea Hricová, PhD.KBaB FBP
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.Externá spolupracovníčka
Ing. Jana JančovičováExterná spolupracovníčkaqjancovicova [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qjanovska [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
qjomova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Jopčík, PhD.Externý spolupracovník
qjopcik [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
qjuszczak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Katarína Klubicová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
FBPExterná spolupracovníčkaAT_3_2+421 37 641 4428
KBaB FBP
Externá spolupracovníčka
62
+421 37 641 4686
doc. Ing. Milan Kováč, CSc.FBPExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.FBP
Externý spolupracovník
MUDr. Andrea KrajčováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qkucerova [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Kukurová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
+421 376 943 351
Ing. Martin LipkaFBPExterný spolupracovník
Ing. Peter LukačovičExterný spolupracovník
qlukacovic [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína LuptákováFBPExterná spolupracovníčka
qluptakova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
qmacuhova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Mastík, PhD.FBP
Externý spolupracovník
AE_4_407
+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
FBPExterný spolupracovníkqmaslej [at] is.uniag.sk
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qmatusikova [at] is.uniag.sk
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.Externá spolupracovníčka
qmatusova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Ľubomír Mendel, PhD.FBPExterný spolupracovník
RNDr. Patrik Mészáros, PhD.FBP
Externý spolupracovník
Mgr. Daniel Mihálik, PhD.FBP
Externý spolupracovník
qmihalik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.Externá spolupracovníčka
moravcikovaj [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc.FBPExterná spolupracovníčka
muchovaz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qnagy [at] is.uniag.sk
KBaB FBPExterný spolupracovník
36
+421 37 641 4335
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qnovakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana PakanováExterná spolupracovníčka
RNDr. Vladimír Parkányi, PhD.Externý spolupracovníkqparkanyi [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qpetrovova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPHExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqpiegza [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
FBP
Externý spolupracovník
qpolacek [at] is.uniag.sk
RNDr. Michal Potfaj, CSc.FBP
Externý spolupracovník
qpotfaj [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.FBP
Externá spolupracovníčka
qpretova [at] is.uniag.sk
doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD.Externý spolupracovník
qprvulovic [at] is.uniag.sk
Ing. Shubhadeep Roychoudhury, PhD.KFŽ FBPExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qsabolcak [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.
Externý spolupracovník
RNDr. Terézia Salaj, CSc.FBPExterná spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.Externý spolupracovník
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.Externá spolupracovníčka
qsirotiakova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.FBP
Externý spolupracovník
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.FBPExterný spolupracovníkqslamecka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudovít Sleziak, CSc.FBP
Externý spolupracovník
qsleziak [at] is.uniag.sk
Ing. Magdaléna Srnková
Externá spolupracovníčka
Dr hab. Robert Stawarz, prof.h.c.
Externý spolupracovník
Monika SterczynskaExterná spolupracovníčka
prof. RNDr. František Strejček, PhD.FBP
Externý spolupracovník
qstrejcek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsajbidor [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsottnikova [at] is.uniag.sk
Ing. Klaudia TalafováFBPExterná spolupracovníčka
qtalafova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AP_0_13A
+421 37 641 4461
vladimir.tancin [at] uniag.sk
FBPExterný spolupracovník
qtimko [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
AT_4_22
+421 37 641 5815
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
FBP
Externý spolupracovník
qturek [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.FBPExterný spolupracovníkqvalocky [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Vašíček, PhD.Externý spolupracovník
KFŽ FBPExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qvukovic [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqzavracky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ZemkováFBPExterná spolupracovníčka
qzemkova [at] is.uniag.sk