Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KEP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáEM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum
AE_0_2
+421 37 641 5729
Monika Bédiová
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_0_4
+421 37 641 5078
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.profesor DrSc.
EM_2_18
+421 37 641 5625
CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30+421 37 641 5081
KEP FEŠRRdocent CSc./PhD.
EM_0_4
+421 37 641 5609
Ing. Monika Bumbalová, PhD.rektorát - adm.ost.pracoviskáFF_1_38+421 37 641 5656monika.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Michal Cifranič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_0_4+421 37 641 5657
KRBE FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39
+421 37 641 5075
kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Stanislav ČurgalyKPr FEŠRR
remeselník
FF_0_18+421 37 641 5732stanislav.curgaly [at] uniag.sk
Ing. Veronika Dalkovičovádekanát - centrumAE_0_26
+421 37 641 5757
veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_3_313
+421 37 641 5569
juraj.durkovic [at] uniag.sk
KPr FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.FF_1_45/2
+421 37 641 5071
odborná asistentka CSc./PhD.EM_1_15
+421 37 641 5614
mariana.eliasova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AE_6_603
+421 37 641 4563
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.docent CSc./PhD.
EM_2_23
+421 37 641 5626alexander.feher [at] uniag.sk
Ing. Norbert FlorišCIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
KRBE FEŠRR
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
jan.gadus [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_26+421 37 641 5757monika.gajdosova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617tomas.giertl [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32
+421 37 641 5610
monika.gubanova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_2_25
+421 37 641 5631
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.KVS FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1
+421 37 641 5656
KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_3_33+421 37 641 5627
DFEŠRR FEŠRRupratovačka
jaroslava.hola [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AE_6_608+421 37 641 4565
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_49
+421 37 641 5073
Zuzana JaleczováKRR FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568
zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567jana.jarabkova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2+421 37 641 5650
Etela KompasováKEM FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITEM_2_22+421 37 641 5623etela.kompasova [at] uniag.sk
Ivana Koppanová
upratovačka
odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38
+421 37 641 5606
marian.kovacik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
Ing. Valéria Magáthová
dekanát - centrum
AE_0_25+421 37 641 5748
Ing. Martin Mariš, PhD.KRR FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602+421 37 641 4562martin.maris [at] uniag.sk
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
FF_1_44+421 37 641 5072
Ing. Katarína Melichová, PhD.KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
katarina.melichova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_4
+421 37 641 5718georgetta.palsova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1
+421 37 641 5079lucia.palsova [at] uniag.sk
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
Q-gar_0_6, AE_0_3+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963zaneta.paukova [at] uniag.sk
Ing. Martin Prčík, PhD.KEM FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628
martin.prcik [at] uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
KVS FEŠRR, CIP FEŠRRdocentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
rektorát - adm.centrum
FF_2_30
+421 376 415 080veronika.straussova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
upratovačkamaria.satkova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.KEM FEŠRR
profesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5+421 37 641 5607ivan.takac [at] uniag.sk
Ing. Maroš Valach, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_5+421 37 641 5654
Mária VargováKPr FEŠRRupratovačkaFF_0_18
+421 37 641 5732
Ing. Veronika Zuzulová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
EM_2_24
+421 37 641 5630

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Abzal AbdramanovFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčkaqakilova [at] is.uniag.sk
Raushan AkylbekovaExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qalvarado [at] is.uniag.sk
Marina Munoz Alvarez
Externý spolupracovník
qalvarez [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qalzhanova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qansabayeva [at] is.uniag.sk
Islambek ArepbaevFEŠRRExterný spolupracovník
qarepbaev [at] is.uniag.sk
Aybek ArifjanovExterný spolupracovník
qarifjanov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Burkhon AvutkhonovExterný spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
AZ_0_3
+421 37 641 5655qbalazovae [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčkaqbatyrbekova [at] is.uniag.sk
Kuatbay BekanovFEŠRRExterný spolupracovník
qbekanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Belajová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
qbelajova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BeňadikFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Fabian BloechlFEŠRRExterný spolupracovník
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Externý spolupracovník
qbodik [at] is.uniag.sk
Yuliya BorissovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
qbozikj [at] is.uniag.sk
Dragan BrkovicFEŠRR
Externý spolupracovník
qbrkovic [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Bulla, PhD.Externý spolupracovníkxbullap [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qburliaio [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
Externý spolupracovník
Shokhrukh DjurakulovFEŠRR
Externý spolupracovník
qdjurakulov [at] is.uniag.sk
Zarina DosmukhamedovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qdosmukhamed [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qdudova [at] is.uniag.sk
Helen Eyong TabotFEŠRRExterný spolupracovník
qtabot [at] is.uniag.sk
Ing. András Fazekaš, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
qfazekas [at] is.uniag.sk
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
qfinka [at] is.uniag.sk
Ing. Ružena Gabašová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qgabasova [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej GábrišFEŠRR
Externý spolupracovník
qgabrisa [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qgettlerova [at] is.uniag.sk
Liangyan GuoFEŠRR
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Externý spolupracovník
AE_8_19
+421 37 641 4595
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qhalada [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Hamada, PhD.
Externý spolupracovník
qhamada [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marta Hamalová, CSc.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qhamalova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.Externá spolupracovníčka
qhrabankova [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
AS_2_205
+421 376 414 135
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qotohudec [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.KVS FEŠRR
Externý spolupracovník
ZM_1_2.05+421 37 641 5227huska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Helena Hybská, PhD.Externá spolupracovníčkaqhybska [at] is.uniag.sk
PhDr. Danica Ilievová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Bc. Peter Jakubík, LLMKPr FEŠRR
Externý spolupracovník
doc. JUDr. Martin Janků, PhD.Externý spolupracovníkjanku [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.Externý spolupracovník
qjurcikr [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčkaQ-gar_0_2
+421 37 641 5616
jurekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkeken [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qkocik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Iveta KostkováFEŠRRExterná spolupracovníčka
qkostkova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qkramar [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.Externý spolupracovník
Mgr. Monika Kurňavková, PhD.
Externá spolupracovníčka
Lauren LallemandFEŠRRExterný spolupracovníkqlallemand [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkAE_6_608
+421 37 641 4565
xlietava [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana MačekováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qmajerova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqmamajanov [at] is.uniag.sk
Nizamatdin MamutovFEŠRRExterný spolupracovník
Reinfried MansbergerExterný spolupracovník
qmansberger [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Externý spolupracovník
Ing. Martin Mastík, PhD.Externý spolupracovník
AE_4_407
+421 37 641 4486
RNDr. František Mercel, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qmiklos [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.Externá spolupracovníčkaSlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
FEŠRR
Externý spolupracovník
qmosat [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qmura [at] is.uniag.sk
Elmira MursalimovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qmursalimova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qnasimov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qnurmanbekov [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Kanat OrynkhanovExterný spolupracovník
qorynkhanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.KVS FEŠRRExterná spolupracovníčka
qpapcunova [at] is.uniag.sk
Dr. Lucas ParschFEŠRR
Externý spolupracovník
qparsch [at] is.uniag.sk
Ing. Viera Paučírová
Externá spolupracovníčka
qpaucirova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpecus [at] is.uniag.sk
Claudia PiacenzaFEŠRRExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpierzgalski [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qprezerakos [at] is.uniag.sk
Lena Aglaja Barbara Priesemann
Externá spolupracovníčka
qpriesemann [at] is.uniag.sk
Omar Prieto Santamarta
Externý spolupracovník
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
AS_0_01+421 37 641 5893
Bojan RantasaFEŠRRExterný spolupracovník
Zebokhon Rasulova
Externá spolupracovníčka
Alikul RavshanovFEŠRR
Externý spolupracovník
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
Sanobar Reymova
Externá spolupracovníčka
qreymova [at] is.uniag.sk
Polat Reymov
Externý spolupracovník
Temurbek Reymov
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
KRR FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
olga.rohacikova [at] uniag.sk
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
RNDr. Helena RýchlaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqrychla [at] is.uniag.sk
Akmarzhan SalykovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qsalykova [at] is.uniag.sk
Walter SeherExterný spolupracovník
Nurzikhan SeitkaliFEŠRR
Externá spolupracovníčka
Shakhimardan ShaniyazovExterný spolupracovníkqshaniyazov [at] is.uniag.sk
Jan SmitkaExterný spolupracovník
qsmitka [at] is.uniag.sk
Gabriel SpechtFEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qstanek [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
Vincent Svíba
Externý spolupracovník
Ing. Bohumír ŠabíkExterný spolupracovník
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qsarapatka [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qskodovaparm [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qskvarenina [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqskvareninov [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš ŠujanFEŠRRExterný spolupracovník
RNDr. Jozef Takáč, PhD.Externý spolupracovníkqtakacj [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Juraj Tej, PhD.
Externý spolupracovník
qtej [at] is.uniag.sk
Kanat TireuovFEŠRR
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qtomka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqturezhanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc.Externý spolupracovník
qtvrdon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Externá spolupracovníčka
quramova [at] is.uniag.sk
Sirojiddin UrokovFEŠRRExterný spolupracovník
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Externý spolupracovník
Ing. Michaela Vajová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqvajova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Guido Emiel L Van Huylenbroeck, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qviglasky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
qvilcek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Panos Yannakopoulos
Externý spolupracovník
qyannakopoul [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Svetlana YerekeyevaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qyerekeyeva [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qyersheyeva [at] is.uniag.sk
Gulnara Yunussova
Externá spolupracovníčka
Zhaksylyk ZharlygassovFEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qzlinska [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka