Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.docentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327
Iveta Čurgaliová
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8+421 37 641 4273
Zuzana Dzíbelováso SŠ vzdelaním
57
+421 37 641 4694
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
Ing. Milan Chňapek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
milan.chnapek [at] uniag.sk
profesor DrSc.ARI_1_14
+421 37 641 4274
upratovačka
70
+421 37 641 4696
RNDr. Juraj Miššík, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30+421 37 641 4474
Peter Podlužanský
remeselník
120
+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
Ing. Dana Rajnincová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
82
+421 37 641 4276
dana.rajnincova [at] uniag.sk
Zuzana Sibillováupratovačka70+421 37 641 4696zuzana.sibillova [at] uniag.sk
Ing. Marián Tomka, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4278
docentka CSc./PhD.
ARI_0_9
+421 37 641 4695
Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_1_14
+421 37 641 4274, +421 37 641 4975
jaromir.vasicek [at] uniag.sk
Ing. Martin Vivodík, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_102+421 37 641 4269

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externá spolupracovníčka62
+421 37 641 4686
Ing. Erika FarkašováExterná spolupracovníčka
35
+421 37 641 4335
Externá spolupracovníčka
Ing. Romana KöszagováExterná spolupracovníčka62+421 37 641 4686qrepiska [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Externý spolupracovník
36
+421 37 641 4335qnahalka [at] is.uniag.sk