Dekanát FBP (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Katarína Gurčíková
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384
katarina.gurcikova [at] uniag.sk
Mgr. Barbora Holládekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5385
barbora.holla [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
Radmila Pavlíková
dekanát - centrum
SD-AB_0_3+421 37 641 5524radmila.pavlikova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382
eva.pieckova [at] uniag.sk
Hana Schweizerovátechnická zamestnankyňa prevádzkySD-AB_0_4+421 37 641 5383
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5386