Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Regina Bányiováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113
marek.bobko [at] uniag.sk
upratovačkaAT_3_7b
+421 37 641 4023
eva.bocanova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_3_11+421 37 641 4310
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709
Ing. Viera Ducková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
Helena Chrenkovárektorát - adm.ost.pracoviskáAT_3_8+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Natália Karapinová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AT_3_4
+421 37 641 4528
miroslav.krocko [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
jana.tkacova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Vladimír Foltys, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
AP_0_13A
+421 37 641 4461