Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Regina Bányiováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_3_9b+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.docent CSc./PhD.AT_3_13+421 37 641 4113marek.bobko [at] uniag.sk
Ing. Eva BocánováupratovačkaAT_3_7b+421 37 641 4023eva.bocanova [at] uniag.sk
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.docentka CSc./PhD.AT_3_11+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.profesor CSc./PhD.AT_3_9a+421 37 641 4709juraj.cubon [at] uniag.sk
Ing. Viera Ducková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_3_1+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Haščík, PhD.docent CSc./PhD.AT_3_10+421 37 641 4708peter.hascik [at] uniag.sk
Helena Chrenkovárektorát - adm.ost.pracoviskáAT_3_8+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Natália Karapinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_3_9b+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Kročko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_3_4+421 37 641 4528miroslav.krocko [at] uniag.sk
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_3_12+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AT_3_2+421 37 641 4428jana.tkacova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Vladimír Foltys, PhD.Externý spolupracovníkqfoltys [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.Externý spolupracovníkAP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk