Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.profesorka CSc./PhD.BA_1_103+421 37 641 5805maria.angelovicova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Belej, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_116+421 37 641 5824lubomir.belej [at] uniag.sk
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.docentka CSc./PhD.SD-AB_0_8, BA_1_118+421 37 641 4603, +421 37 641 5388alica.bobkova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čapla, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_108+421 37 641 4371jozef.capla [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čurlej, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_117+421 37 641 5825jozef.curlej [at] uniag.sk
Ing. Jela Denkerováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBA_1_105+421 37 641 5826jela.denkerova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.docentka CSc./PhD.BA_1_119+421 37 641 5827martina.fikselova [at] uniag.sk
Marcela Gažováupratovačkamarcela.gazova [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.profesor CSc./PhD.BA_1_109+421 37 641 4325jozef.golian [at] uniag.sk
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.BA_1_105+421 37 641 5826silvia.jakabova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.BA_0_6+421 37 641 4609dagmar.kozelova [at] uniag.sk
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.docentka CSc./PhD.BA_1_104+421 37 641 5807simona.kunova [at] uniag.sk
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_106+421 37 641 5806lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
Mgr. Ľubica Vaňovárektorát - adm.ost.pracoviskáBA_1_110+421 37 641 4373lubica.vanova [at] uniag.sk
Ing. Peter Zajác, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_108+421 37 641 4371peter.zajac [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.docentka CSc./PhD.BA_1_107+421 37 641 4771lucia.zelenakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.docent CSc./PhD.BA_1_115+421 37 641 4610radoslav.zidek [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Sandra DluhošováExterná spolupracovníčkaqdluhosova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Durec, PhD.Externý spolupracovníkqdurec [at] is.uniag.sk