Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.profesorka CSc./PhD.
BA_1_103
+421 37 641 5805
Ing. Ľubomír Belej, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824
lubomir.belej [at] uniag.sk
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.docentka CSc./PhD.SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
alica.bobkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108+421 37 641 4371jozef.capla [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBA_1_105
+421 37 641 5826
jela.denkerova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BA_1_119
+421 37 641 5827
Marcela Gažováupratovačka
marcela.gazova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
BA_1_109+421 37 641 4325jozef.golian [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.BA_0_6
+421 37 641 4609
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.docentka CSc./PhD.BA_1_104+421 37 641 5807
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106
+421 37 641 5806
rektorát - adm.ost.pracoviskáBA_1_110
+421 37 641 4373
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371peter.zajac [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.docentka CSc./PhD.BA_1_107
+421 37 641 4771
lucia.zelenakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.docent CSc./PhD.
BA_1_115
+421 37 641 4610

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Sandra DluhošováExterná spolupracovníčka
Ing. Ján Durec, PhD.
Externý spolupracovník