Katedra chémie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Július Árvay, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_9
+421 37 641 4497
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607
Margita Gubovárektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
Ing. Peter MagdinavŠ II.stupeň
AC_1_21
+421 37 641 5372
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a+421 37 641 4248radovan.stanovic [at] uniag.sk
Ing. Marek Šnirc, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AC_1_8+421 37 641 4345
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
profesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264
upratovačkaAC_1_5+421 37 641 4377
docent CSc./PhD.AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
odborný asistent CSc./PhD.AC_1_4+421 37 641 5376
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
qdzugan [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqgerm [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qprvulovic [at] is.uniag.sk