Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
upratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
Bc. Henrieta Blaškovičováso SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430
henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AZ_3_41
+421 37 641 5813
Ing. Lukáš Hleba, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
lukas.hleba [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431sona.javorekova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Košťálová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_49/2+421 37 641 5821daniela.kostalova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40
+421 37 641 4432
Ing. Juraj Medo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810juraj.medo [at] uniag.sk
Ing. Jana Petrová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48+421 37 641 4430
Eva Sádovskáodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
Gabriela Sulovková
remeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
Mária Štrbová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
dana.tancinova [at] uniag.sk