Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Lucia ArpášováupratovačkaAZ_3_57+421 37 641 4408lucia.arpasova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.zuzana.barborakova [at] uniag.sk
Bc. Henrieta Blaškovičováso SŠ vzdelanímAZ_3_48+421 37 641 4430henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_3_41+421 37 641 5813sona.felsociova [at] uniag.sk
Ing. Lukáš Hleba, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_3_49/2+421 37 641 5811lukas.hleba [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.profesorka CSc./PhD.AZ_3_42+421 37 641 4431sona.javorekova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Košťálová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_49/2+421 37 641 5821daniela.kostalova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Maková, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_3_45+421 37 641 4434jana.makova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Mašková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_40+421 37 641 4432zuzana.maskova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Medo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_3_50+421 37 641 5810juraj.medo [at] uniag.sk
Ing. Jana Petrová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_48+421 37 641 4430jana.petrova [at] uniag.sk
Eva Sádovskáodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_48+421 37 641 4430eva.sadovska [at] uniag.sk
Gabriela SulovkováremeselníkAZ_3_57+421 37 641 4408gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
Mária Štrbováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_43+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.profesorka CSc./PhD.AZ_3_44+421 37 641 4433dana.tancinova [at] uniag.sk