Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Zuzana Ácsováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a
+421 37 641 4809
zuzana.acsova [at] uniag.sk
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
docentka CSc./PhD.
AT_4_19+421 37 641 4703
Ing. Peter Czako, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_0_7+421 37 641 4777
Ing. Štefan Dráb, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
Ing. Eva Hókovárektorát - adm.ost.pracoviskáAT_4_4+421 37 641 4429eva.hokova [at] uniag.sk
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
Ing. Anna Kolesárová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18+421 37 641 5808
docent CSc./PhD.AT_4_2+421 37 641 4379
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
vŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809
dagmar.paulisova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
upratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429
jaroslava.simkova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
BA_0_10
+421 37 641 4793vladimir.vietoris [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
doc. Ing. Vojtech Horčin, CSc.Externý spolupracovník