Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_213+421 37 641 4530
docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611
juraj.jablonicky [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.docent CSc./PhD.
MQ_2_209
+421 37 641 5776
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206
+421 37 641 4875
marta.mihinova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
upratovačkaMQ_0_003maria.stefankova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115zdenko.tkac [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MQ_2_204+421 37 641 4531juraj.tulik [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_214
+421 37 641 4756