Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. František Adamovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-A_2_Vu305+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_2_Va320+421 37 641 5783vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
Dana GalováupratovačkaMF-B_2_Va331+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
Ing. Marta Harničárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.Vu306+421 37 641 5782marta.harnicarova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.profesor CSc./PhD.MF-B_2_Va319+421 37 641 4764dusan.hruby [at] uniag.sk
Dana Inoveckáodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_2_Va304+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_2_Va305+421 37 641 4760ondrej.lukac [at] uniag.sk
JUDr. Marieta Okenková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765marieta.okenkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.docent CSc./PhD.MF-B_2_Va318+421 37 641 4766martin.olejar [at] uniag.sk
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.profesorka CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765zuzana.palkova [at] uniag.sk
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va322+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763ladislav.toth1 [at] uniag.sk
Ing. Lukáš Vacho, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763lukas.vacho [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.docent CSc./PhD.Vu306+421 37 641 5782jan.valicek [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.Externý spolupracovníkqadamovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Lukasz Bak, PhD.Externý spolupracovníkqbak [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Takáč, PhD.Externý spolupracovníkqtakac [at] is.uniag.sk