Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
upratovačkaMF-B_2_Va331+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782marta.harnicarova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
dusan.hruby [at] uniag.sk
Dana Inovecká
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
ondrej.lukac [at] uniag.sk
JUDr. Marieta Okenková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321+421 37 641 4765marieta.okenkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763lukas.vacho [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.Vu306+421 37 641 5782

Externí pracovníci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovníkqadamovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník